ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 13 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΙΠΠΟΙ

«Εἶναι ζήτημα, ἄν κυκλοφοροῦν σήμερον, εἰς τόν Δῆμον Ἀθηναίων, περισσότερα ἀπό πενῆντα ἄλογα. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἀπογραφήν: Πρόκειται, δηλαδή, αὐτήν τήν φόραν διά τήν πραγματικήν ἱπποδύναμιν, δηλαδή, τά ζωντανά ἄλογα». Οἱ νοσταλγοί τοῦ γραφικοῦ παρελθόντος τῶν Ἀθηνῶν, εἶδαν μέ στεναγμούς μελαγχολίας νά χάνονται, διά παντός, ᾑ βιτωρίες, οἱ φαέθοντες καί τά μόνιππα, μέ τά ὁποῖα, τά διάφορα εἰδύλλια ἀπεμακρύνοντο ἀπό τά φθονερά βλέμματα τῶν περιέργων. Ἀλλ’ εἰς τήν θέσιν τῶν ζωντανῶν ἀλόγων κυκλοφορεῖ, σήμερον, ἕνα ἑκατομμύριον ἀτσαλένιων ἵππων, πού κόβουν πόδια, συντρίβουν ἀρθρώσεις καί πολτοποιοῦν ἀνθρώπους πρός δόξαν τῆς ταχύτητος τοῦ αἰῶνος μας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΧΡΟΝΙΣΗ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εἰς σύσκεψιν συγκροτηθεῖσαν εἰς τό ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, παρουσίᾳ τῶν ὑπουργῶν Δημοσίων Ἔργων καί Γεωργίας ὡς καί τῶν ἁρμοδίων ὑπαλλήλων, συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων τῆς κεντρικῆς λαχαναγορᾶς Ἀθηνῶν. Κατά τήν σύσκεψιν ἀπεφασίσθη ὅπως ἀπό αὔριον ἀρχίσῃ ἡ παράδοσις τῶν διαφόρων περιπτέρων τοῦ κτιρίου εἰς τούς ὑπαλλήλους τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, οἱ ὁποῖοι θά τά παραδώσουν ἐν καιρῷ εἰς τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας. Ἀπεφασίσθη, ἐξ ἄλλου, ὅπως μέχρις ἐξευρέσεως τῆς ἀπαιτουμένης μεγάλης πιστώσεως, διακοποῦν τά ἔργα τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν ψυκτικῶν μηχανημάτων καί τῆς ἀνεγέρσεως σφαγείου.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.