Χάνονται οἱ νέοι γιά τήν Ναυτιλία μας

Μία ἀπό τίς πλέον μαζικές ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, εἶναι ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων AMVER, τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκτοφυλακῆς, πού ὀργανώνεται κάθε χρόνο σέ συνεργασία μέ τό ἑλληνικό Propeller Club.

Εἶναι μία ἰδιαίτερη βραδυά, πού ἀρχίζει σχετικά ἐνωρίς (στίς 8) καί τελειώνει πάντα ἀργά, μετά τά μεσάνυχτα, καθώς τά ἑλληνικά πλοῖα τά ὁποῖα βραβεύονται γιά τήν διάσωση καί τήν παροχή βοηθείας σέ ναυτικούς οἱ ὁποῖοι κινδύνευσαν στήν θάλασσα, ἀλλά καί (τά τελευταῖα χρόνια) γιά τήν διάσωση καί περισυλλογή προσφύγων καί μεταναστῶν, εἶναι πολλά.

Παρών εἶναι κάθε χρόνο ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς στήν Ἀθήνα, καθώς καί ὁ ἑκάστοτε ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀκτοφυλακῆς τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι καί ἀπονέμουν τόν μεγαλύτερο ἀριθμό τῶν βραβείων. Εἶναι, πράγματι, συγκινητικό νά βλέπει κανείς τήν προσπάθεια τῆς διασώσεως τῶν ἀνθρώπων πού κινδυνεύουν, ὑπό συνθῆκες ἄγριες, μέ αὐτοθυσία καί κίνδυνο τῶν ναυτικῶν πού ἐπιχειροῦν.

Στήν ἐφετινή ἐκδήλωση παρακολουθήσαμε τήν ἀφήγηση ἑνός διασωθέντος θαλασσοπόρου, πού κινδύνευσε σοβαρά, καθώς ἔμεινε μόνος στόν ὠκεανό καί βρῆκε τήν σωτηρία στά πρόσωπα τοῦ πλοιάρχου καί τοῦ πληρώματος ἑνός ἑλληνικοῦ πλοίου. «Ὁ Ποσειδώνας εἶναι Ἕλληνας καί εἶναι ζωντανός!» ἀνεφώνησε ὁ διασωθείς θαλασσοπόρος… Τήν παράσταση, ὅμως, «ἔκλεψε» ἕνας παλιός καπετάνιος, πού τιμήθηκε ἀπό τό Propeller Club καί, μιλώντας στούς καλεσμένους, ἐπεσήμανε τόν μεγάλο κίνδυνο τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας!

Ὁ καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ἱδρυτής τοῦ ὁμωνύμου μεγάλου καί διεθνῶς ἡγεμονεύοντος ὁμίλου, δέν πανηγύρισε ἀλλά ἐξέφρασε φόβους!

«Πολύ φοβᾶμαι ὅτι τά χρόνια πού περνᾶνε θά περισσέψουν ἐλάχιστοι μόνο Ἕλληνες ναυτικοί καί αὐτοί γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀκτοπλοΐας. Ὅταν ἐγώ πῆγα στή θάλασσα, στήν δεκαετία τοῦ ’50, εἴχαμε λιγώτερα ἀπό 1.000 πλοῖα καί 140.000 Ἕλληνες ναυτικούς. Σήμερα μέ 4.500 πλοῖα ἔχουμε λιγώτερους ἀπό 15.000, καί οἱ μισοί εἶναι στήν ἀκτοπλοΐα!

»Κάθε χρόνο συνταξιοδοτοῦνται 1.000 Ἕλληνες ναυτικοί. Ἀπό τούς 1.200 δοκίμους οἱ ὁποῖοι εἰσάγονται στίς Ἀκαδημίες Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ ἀποφοιτοῦν οἱ μισοί καί ἀπό τούς μισούς μόνο τά 2/3 σταδιοδρομοῦν. Καί ὅμως ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας ἄνθρωποι πού ἐκπροσωποῦν τούς φορεῖς καί οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι ὑπάρχουν …ἄνεργοι ναυτικοί!

»Ἀναλογιστεῖτε τίς εὐθύνες μας καί καταμετρῆστε νά δεῖτε πόσα λίγα εἶναι αὐτά πού κάνουμε ὅλοι μας γιά τήν κληρονομιά καί τό μεγαλεῖο πού λέγεται ἡ ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων μέ μία ἱστορία 10.000 ἐτῶν! Ἀναλογιστεῖτε το, καί τότε ἴσως νά σκεφθοῦμε ὅλοι ὅτι θά πρέπει στά σοβαρά νά ἀσχοληθοῦμε καί νά πάψουμε νά πιστεύουμε ἐμεῖς οἱ καραβοκύρηδες τήν οὐτοπία, ὅτι ἔχουμε βρεῖ τήν ἀπάντηση καί θά συνεχίσουμε πότε μέ τούς ξένους, πότε μέ τούς δικούς μας, πότε μέ τά φανερά, πότε μέ τά κρυφά. Αὐτό ξεχάστε το, ἄν θέλετε πραγματικά νά μεταλαμπαδεύσετε τό DNA πού πραγματικά διατηροῦμε ἀκόμα εἰς τίς ἑπόμενες γενιές, ἄν θέλετε νά στραφοῦμε στή νεολαία μας.»

Ἡ βραδυά ἦταν, πράγματι, μεγάλη σέ διάρκεια. Καί μακάρι, ἐκεῖνο τό μακρύ βράδυ, νά σκέφθηκαν ὅλοι ὅσα εἶπε σχετικῶς μέ τόν ἀφελληνισμό τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας ὁ Νέστωρ ἀπό τά Καρδάμυλα.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ