ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Χάνονται οἱ νέοι γιά τήν Ναυτιλία μας

Μία ἀπό τίς πλέον μαζικές ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, εἶναι ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων AMVER, τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκτοφυλακῆς, πού ὀργανώνεται κάθε χρόνο σέ συνεργασία μέ τό ἑλληνικό Propeller Club.

Εἶναι μία ἰδιαίτερη βραδυά, πού ἀρχίζει σχετικά ἐνωρίς (στίς 8) καί τελειώνει πάντα ἀργά, μετά τά μεσάνυχτα, καθώς τά ἑλληνικά πλοῖα τά ὁποῖα βραβεύονται γιά τήν διάσωση καί τήν παροχή βοηθείας σέ ναυτικούς οἱ ὁποῖοι κινδύνευσαν στήν θάλασσα, ἀλλά καί (τά τελευταῖα χρόνια) γιά τήν διάσωση καί περισυλλογή προσφύγων καί μεταναστῶν, εἶναι πολλά.

Παρών εἶναι κάθε χρόνο ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς στήν Ἀθήνα, καθώς καί ὁ ἑκάστοτε ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀκτοφυλακῆς τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι καί ἀπονέμουν τόν μεγαλύτερο ἀριθμό τῶν βραβείων. Εἶναι, πράγματι, συγκινητικό νά βλέπει κανείς τήν προσπάθεια τῆς διασώσεως τῶν ἀνθρώπων πού κινδυνεύουν, ὑπό συνθῆκες ἄγριες, μέ αὐτοθυσία καί κίνδυνο τῶν ναυτικῶν πού ἐπιχειροῦν.

Στήν ἐφετινή ἐκδήλωση παρακολουθήσαμε τήν ἀφήγηση ἑνός διασωθέντος θαλασσοπόρου, πού κινδύνευσε σοβαρά, καθώς ἔμεινε μόνος στόν ὠκεανό καί βρῆκε τήν σωτηρία στά πρόσωπα τοῦ πλοιάρχου καί τοῦ πληρώματος ἑνός ἑλληνικοῦ πλοίου. «Ὁ Ποσειδώνας εἶναι Ἕλληνας καί εἶναι ζωντανός!» ἀνεφώνησε ὁ διασωθείς θαλασσοπόρος… Τήν παράσταση, ὅμως, «ἔκλεψε» ἕνας παλιός καπετάνιος, πού τιμήθηκε ἀπό τό Propeller Club καί, μιλώντας στούς καλεσμένους, ἐπεσήμανε τόν μεγάλο κίνδυνο τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας!

Ὁ καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ἱδρυτής τοῦ ὁμωνύμου μεγάλου καί διεθνῶς ἡγεμονεύοντος ὁμίλου, δέν πανηγύρισε ἀλλά ἐξέφρασε φόβους!

«Πολύ φοβᾶμαι ὅτι τά χρόνια πού περνᾶνε θά περισσέψουν ἐλάχιστοι μόνο Ἕλληνες ναυτικοί καί αὐτοί γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀκτοπλοΐας. Ὅταν ἐγώ πῆγα στή θάλασσα, στήν δεκαετία τοῦ ’50, εἴχαμε λιγώτερα ἀπό 1.000 πλοῖα καί 140.000 Ἕλληνες ναυτικούς. Σήμερα μέ 4.500 πλοῖα ἔχουμε λιγώτερους ἀπό 15.000, καί οἱ μισοί εἶναι στήν ἀκτοπλοΐα!

»Κάθε χρόνο συνταξιοδοτοῦνται 1.000 Ἕλληνες ναυτικοί. Ἀπό τούς 1.200 δοκίμους οἱ ὁποῖοι εἰσάγονται στίς Ἀκαδημίες Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ ἀποφοιτοῦν οἱ μισοί καί ἀπό τούς μισούς μόνο τά 2/3 σταδιοδρομοῦν. Καί ὅμως ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας ἄνθρωποι πού ἐκπροσωποῦν τούς φορεῖς καί οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι ὑπάρχουν …ἄνεργοι ναυτικοί!

»Ἀναλογιστεῖτε τίς εὐθύνες μας καί καταμετρῆστε νά δεῖτε πόσα λίγα εἶναι αὐτά πού κάνουμε ὅλοι μας γιά τήν κληρονομιά καί τό μεγαλεῖο πού λέγεται ἡ ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων μέ μία ἱστορία 10.000 ἐτῶν! Ἀναλογιστεῖτε το, καί τότε ἴσως νά σκεφθοῦμε ὅλοι ὅτι θά πρέπει στά σοβαρά νά ἀσχοληθοῦμε καί νά πάψουμε νά πιστεύουμε ἐμεῖς οἱ καραβοκύρηδες τήν οὐτοπία, ὅτι ἔχουμε βρεῖ τήν ἀπάντηση καί θά συνεχίσουμε πότε μέ τούς ξένους, πότε μέ τούς δικούς μας, πότε μέ τά φανερά, πότε μέ τά κρυφά. Αὐτό ξεχάστε το, ἄν θέλετε πραγματικά νά μεταλαμπαδεύσετε τό DNA πού πραγματικά διατηροῦμε ἀκόμα εἰς τίς ἑπόμενες γενιές, ἄν θέλετε νά στραφοῦμε στή νεολαία μας.»

Ἡ βραδυά ἦταν, πράγματι, μεγάλη σέ διάρκεια. Καί μακάρι, ἐκεῖνο τό μακρύ βράδυ, νά σκέφθηκαν ὅλοι ὅσα εἶπε σχετικῶς μέ τόν ἀφελληνισμό τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας ὁ Νέστωρ ἀπό τά Καρδάμυλα.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ