Ἀθηναϊκές ἠλιθιότητες

ΤΗΝ περασμένη Πέμπτη ἡ «Ἑστία» ἀνέδειξε μέ τό πρωτοσέλιδό της ἕνα μεῖζον θέμα: τήν κερκόπορτα πού ἀνοίγει τό Προεδρικό Διάταγμα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν καθιέρωση τῆς τουρκικῆς γλώσσας ὡς ἐπίσημης γλώσσας τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν στήν περιοχή τῆς Θράκης.

Ἐκεῖ θά ὁδηγήσει μετά βεβαιότητας ἡ ρύθμιση τοῦ διατάγματος Γαβρόγλου πού δίνει τή δυνατότητα στά μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας νά ζητοῦν τήν μετάφραση τῆς ἀπόφασης τῶν ἱεροδικείων Μουφτειῶν (ΝΠΔΔ) στήν τουρκική. Εἶναι τό πρῶτο βῆμα.

Δυστυχῶς, οἱ πληροφορίες πού μοῦ φθάνουν ἀπό τήν Κομοτηνή δέν εἶναι ἐνθαρρυντικές. «Δῶσε θάρρος στό χωριάτη νά σ’ ἀνέβει στό κρεβάτι» λέει θυμόσοφα ὁ λαός μας καί δικαιώνεται. Δέν ἀρκεῖ στούς ἡγήτορες τῆς μειονότητας ἡ δυνατότητα μετάφρασης τῶν ἀποφάσεων τῶν Μουφτήδων στήν τουρκική. Ὅπως πληροφοροῦμαι, οἱ Τοῦρκοι μέσω τῆς πρεσβείας τους πιέζουν ὥστε νά καταργηθεῖ ἡ παράδοση τῆς ἔκδοσης τῶν ἀποφάσεων στήν ὀθωμανική γραφή (προβλέπεται ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης) καί ἀπαιτοῦν νά ἐκδίδονται οἱ δικαστικές ἀποφάσεις τῶν μουφτήδων –ὄχι ἡ μετάφρασή τους– ἀπ’ εὐθείας στήν τουρκική γλῶσσα στό πρωτότυπο, πέραν τῆς ἑλληνικῆς!!!

Ἐκτός αὐτῶν σέ συσκέψεις πού ἔγιναν μέ τήν παρουσία τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ καί ΚΙΝΑΛ Ἰλχάν Ἀχμέτ ἀποφασίστηκε νά ζητηθεῖ ἡ ἀπόσυρση (!) τοῦ διατάγματος Γαβρόγλου γιατί –λέει– καταργεῖ τήν αὐτονομία τοῦ θεσμοῦ τοῦ μουφτῆ καί τόν μετατρέπει σέ δημόσια ὑπηρεσία. Τούς λόγους πού ἐνοχλοῦνται, ὅσοι εἴμαστε μυημένοι, τούς ξέρουμε: μέ τό δεύτερο μέρος τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ἐνισχύονται οἱ Μουφτεῖες μέ ἐξειδικευμένο ἐπιστημονικό προσωπικό ἐνῶ συνιστᾶται ὑπό τόν Μουφτῆ καί Γραμματέας Ὑποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτῆ. Ἐνισχύεται ὁ μηχανισμός. Τό ἐνδιαφέρον τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι τίς θέσεις Ζεϊμπέκ στηρίζει ὁ νέος ὑφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης, ὁ Γραμματέας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης ἀλλά καί καθηγητές τοῦ …Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, οἱ ὁποῖοι μέ ἀρθρογραφία ταυτόσημη μέ τίς τουρκικές θέσεις ἀπαιτοῦν νά πάψει νά… «ἀναμειγνύεται» ἡ πολιτεία σέ θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μουσουλμάνων. Προτρέπουν δέ τήν Κυβέρνηση νά τούς ἀφήσει νά κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Πρόκειται γιά τό «εὐρωπαϊκό» μοντέλο αὐτοδιοίκησης πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά μετατραποῦν τά τεμένη τῶν Παρισίων καί τῶν Βρυξελλῶν σέ ἄντρα τζιχαντιστῶν! Αὐτό ζητοῦν οἱ …πεφωτισμένοι! Ἡ εἰκόνα θά ἦταν σουρεαλιστική ἄν δέν παρενέβαινε ἀπροκάλυπτα σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἑλληνική ἔννομη τάξη καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Μεχμέτ Τσαβούσογλου μέ συνέντευξη σέ ἑλληνική ἐφημερίδα, ἡ ὁποία ἀπόλαυσε προβολῆς πού ἰσοδυναμοῦσε σχεδόν μέ υἱοθέτηση τῶν θέσεών του! Μέ αὐτήν ὁ …ἀγᾶς διαμαρτυρήθηκε στό κυβερνῶν κόμμα πώς «οὔτε οἱ προεκλογικές ὑποσχέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τή μειονότητα στούς τομεῖς τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὑλοποιήθηκαν. Τά προβλήματα τῆς μειονότητας χειροτερεύουν».

Ἕως τήν ὥρα πού γράφονταν αὐτές οἱ γραμμές οὐδείς ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἔνιωσε τήν ἀνάγκη νά ἀπαντήσει στήν ἰταμή αὐτή πρόκληση Τσαβούσογλου, προεῖχε… ἡ ὑπόθεση Φλώρου. Τουναντίον μάλιστα δόθηκαν διαβεβαιώσεις στούς μειονοτικούς βουλευτές πώς ἡ διαβούλευση γιά τό Προεδρικό Διάταγμα θά καθυστερήσει ἕως τίς 30 Σεπτεμβρίου γιά νά ἔχουν χρόνο νά τό …ὑπονομεύσουν. Εἶναι πράγματι λυπηρό. Ἡ ἀπαίτηση καθιέρωσης τῆς τουρκικῆς γλώσσας ὡς δεύτερης ἐπίσημης στήν Θράκη εἶναι πάγιος στρατηγικός στόχος τῶν Τούρκων, ἕνα ἀπό τά πολλά βήματα πού θά ὁδηγήσουν (φεῦ) μελλοντικά στήν αὐτονομία καί ὁ κ. ὑπουργός Παιδείας μπῆκε στήν διαδικασία νά ἀνοίξει διάλογο ἐπ’ αὐτοῦ. Ἀνοίγοντας βεβαίως τήν ὄρεξη τῶν Τούρκων νά ζητοῦν περισσότερα.

Τό ζήτημα τῶν Μουφτειῶν στήν Θράκη δέν ἀφορᾶ μόνο τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες ἀλλά τήν κρατική κυριαρχία. Τήν ἐθνική κυριαρχία. Τό πῶς ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει νά πάρει τόν ἔλεγχο τῶν τζαμιῶν μέ τήν συναίνεση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας! Θά παρακολουθοῦμε τό θέμα καί θά ἐπανέλθουμε. Εἶναι σημαντικότερο ἀπό τίς ἠλιθιότητες πού ἀποτελοῦν τά βασικά θέματα τῆς ἀθηναϊκῆς ἀτζέντας.

Απόψεις

Ὁ ἀντίλογος γιά τίς ἀμβλώσεις

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀνατομία τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ – Τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς γιά τίς γυναῖκες πού ἀμφιταλαντεύονται, τό δημογραφικό καί οἱ γεννήσεις

Ἡ ἀμερικανοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
Τί Eπιασε, ἄραγε, τόν πολιτικό μας κόσμο καί Ἰούνιο μῆνα ἀφιέρωσε ὅλο του τό Σαββατοκύριακο…

Πρόκλησις Τούρκου πολιτικοῦ μπροστά στήν Βουλή

Εφημερίς Εστία
Καί σύλληψις Ἕλληνος δῆθεν κατασκόπου στήν Ἄγκυρα

Ὁ ἐκ παραδόσεως βρεταννικός φιλοτουρκισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ὅσο κι ἄν προσπάθησε τόσα χρόνια νά κρυφτεῖ πίσω ἀπό…

Τετάρτη, 27 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ