Ἀπολογία Σημίτη μέσω Γιαννίτση

Στις 22 Αὐγούστου ἀποκαλύψαμε τά πρακτικά τῶν διερευνητικῶν συνομιλιῶν Ἑλλάδος – Τουρκίας καί τίς δεσμεύσεις πού ἀνέλαβαν οἱ κυβερνήσεις Σημίτη καί Παπανδρέου τά ἔτη 2003 καί 2010 ἔναντι τῶν Τούρκων. Γράφαμε τότε μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ Ἑλλάς:

«Ἐπί κυβερνήσεως Κώστα Σημίτη εἶχε δεχθεῖ μειωμένη αἰγιαλίτιδα ζώνη γιά τήν Θράκη (!!!), τήν Θάσο καί τήν Σαμοθράκη! Ἐπίσης συζητοῦσε τήν ἐπιλεκτική διαφοροποίηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ὥστε αὐτά νά ἔχουν 12 μίλια στήν Δυτική πλευρά τους καί 8 ἤ 10 μίλια ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση στήν Ἀνατολική πλευρά τους, πού “κοιτᾶ” πρός τά τουρκικά παράλια.

»Μετά τήν περίοδο 2004-2009 ὅπου οἱ διερευνητικές ἐπί Ὑπουργίας Πέτρου Μολυβιάτη ἀτόνησαν (προκειμένου νά παραπεμφθεῖ στίς ἑλληνικές καλένδες ἡ Χάγη), τό ΠΑΣΟΚ ἐπανῆλθε στήν ἐξουσία. Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας, οἱ Ἕλληνες διπλωμάτες μετέφεραν τότε στούς Τούρκους συναδέλφους τους μία πρόταση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου τήν ὁποία καί λάτρεψαν: ἡ Ἑλλάς πρότεινε τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων της στά 12 μίλια γιά τήν ἠπειρωτική χώρα καί ἐδέχετο τήν ἐπέκταση χωρικῶν ὑδάτων μόνο στά 6 μίλια γιά τά νησιά! Λέγεται μάλιστα πώς στούς φοριαμούς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν βρέθηκαν καί χάρτες στούς ὁποίους ἀπετυπώνετο ἡ ἑλληνική πρότασις καί τούς ὁποίους ἔχουν στήν διάθεσή τους οἱ Τοῦρκοι! Χάρτες οἱ ὁποῖοι παρεδόθησαν πρός ἐνημέρωσιν καί πρός τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ καί πρός τήν κυβέρνηση Τσίπρα καί πρός τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αὐτό εἶναι τό κεκτημένο τοῦ Παπανδρέου. Ἦταν ἡ ἐποχή πού τό ΠΑΣΟΚ χλεύαζε μέ δηλώσεις τοῦ Δημήτρη Δρούτσα τήν ἔννοια τῆς ΑΟΖ ὡς “μόδα” καί ἀπαιτοῦσε ἀπό τούς Κυπρίους νά μήν ὁριοθετήσουν ΑΟΖ μέ τήν Αἴγυπτο!».

Ὀκτώ ὁλόκληρες μέρες μετά, τήν Κυριακή 30 Αὐγούστου ἡ «Καθημερινή» δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο τοῦ πρώην ἀναπληρωτή Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καί στενοῦ συνεργάτη τοῦ Κώστα Σημίτη, Τάσου Γιαννίτση. Τίτλος του: «Οἱ διερευνητικές ἐπαφές Ἑλλάδος – Τουρκίας τό 2002-2004». Ὅπως θά καταλάβετε ἀπό τά ἀποσπάσματα πού ἀναδημοσιεύουμε σήμερα, πρόκειται γιά ἀπάντηση στό δημοσίευμά μας. Κανείς ἄλλος δέν ἀσχολήθηκε μέ αὐτό. Ὁ κύριος Σημίτης ἀνέθεσε στόν κύριο Γιαννίτση νά μᾶς ἀπαντήσει. Τιμή μας. Θά μπορούσαμε νά εἴχαμε φιλοξενήσει καί ἐμεῖς τήν ἀπάντηση. Διαφωνίες ἔχουμε, δέν δαγκώνουμε! Ὡστόσο δέν μπορεῖ παρά νά σημειώσουμε εἰσαγωγικά ὅτι ὁ κύριος Σημίτης ἐπιβεβαιώνει πλήρως τό δημοσίευμά μας. Διότι τί ἄλλο κάνει ὅταν ἀναθέτει στόν κύριο Γιαννίτση νά γράψει πώς «Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΛΕΧΘΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;» Ὁμολογία πολιτικῆς ἐνοχῆς δέν εἶναι αὐτό; Ἤ κάνουμε λάθος; Γιά νά λάβετε πάντως μιά γεύση γιά τόν τρόπο πού γινόταν ἡ διαπραγμάτευση μέ τούς Τούρκους τότε, παραθέτω ὁρισμένα ἀποσπάσματα, καί, στό τέλος, θά περιοριστῶ σέ ἕνα λακωνικό σχόλιο. Γράφει ὁ ἰδιαιτέρως συμπαθής γιά τήν μετριοπάθειά του κύριος Γιαννίτσης:

«Ὅλη ἡ προσέγγιση ἦταν ἄτυπη χωρίς δεσμευτικότητα γιά καμμία πλευρά. (…) Ὁτιδήποτε καί ἄν συζητοῦνταν ἀκόμη καί ἄν διαπιστωνόταν ΣΥΓΚΛΙΣΗ ἀπόψεων δέν εἶχε κανένα χαρακτῆρα συμφωνίας. Ὁτιδήποτε ἔφθανε σέ σημεῖο ὡρίμανσης θά ἔπρεπε νά ὑπαχθεῖ στήν διαδικασία ad referendum, δηλαδή νά ἐγκριθεῖ ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία. (…) Οἱ συζητήσεις ἦταν προφορικές μέ ἐλάχιστα ἄτυπα σημειώματα.

(…) Τό περιεχόμενο τῶν συζητήσεων ἦταν ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ πού ἦταν ἀλληλένδετα μέ τό θέμα αὐτό. (…) Ὁ προσδιορισμός τῶν χωρικῶν ὑδάτων δέν ἦταν ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης γιατί προσδιορίζεται μέ μονομερῆ ἐνέργεια κάθε χώρας. (…) Ὅ,τι καί ἄν ἐλέχθη δέν σημαίνει ὅτι ἰσχύει σήμερα δεκαπέντε χρόνια ἀργότερα. Ὅ,τι λέγεται ὅτι ἐλέγχθη εἶναι ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ». Μέ ἄλλα λόγια ὁ κύριος Γιαννίτσης ἀπαντώντας σημεῖο πρός σημεῖο στό πρωτοσέλιδό μας ἀφοῦ περιγράφει τίς διερευνητικές ὡς …χαλαρές συζητήσεις καφενείου, μᾶς λέει ὅτι συζητοῦσαν καί ἄλλα θέματα συνδεόμενα μέ τήν ὑφαλοκρηπῖδα (γκρίζες ζῶνες, χωρικά ὕδατα, ἀποστρατιωτικοποίησις κ.λπ.). Ἔπειτα αὐτοαναιρεῖται διότι λέει ὅτι τά 12 μίλια εἶναι μονομερές δικαίωμά μας καί δέν τό διαπραγματευτήκαμε (καί οἱ κατά Σημίτη «ἐπιλεκτικές διαφοροποιήσεις»;), συνεχίζει ὁμολογώντας «συγκλίσεις», διαρρηγνύει τά ἱμάτιά του ὅτι ὑπάρχουν γραπτά πρακτικά καί, στό τέλος, μᾶς λέει ὅτι «Over All», ὅ,τι καί νά συζητήθηκε δέν ἰσχύει. Ἄρα τά 12 μίλια τῆς Θράκης τέθηκαν σέ συζήτηση! Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: Μέ τήν λέξη «ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ» δέν διαψεύδεται ἕνα δημοσίευμα. Ἐμεῖς τί νά ποῦμε μετά ταῦτα; Εὐχαριστοῦμε θερμότατα γιά τήν ἐπιβεβαίωση. Ἄξιοι!

 

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ