ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Ἀπό τόν Πειραιᾶ, δυνατά στήν ψηφιακή ναυτιλία

Μία ἐνδιαφέρουσα εἴδηση ἔρχεται ἀπό τόν Πειραιᾶ

Πρόκειται γιά μιά σημαντική ναυτιλιακή συνεργασία, ἡ ὁποία ἐνισχύει σημαντικά τήν θέση τῆς Ἑλλάδος στόν τομέα τῶν τηλεπικοινωνιῶν καί τῆς παροχῆς ψηφιακῶν λύσεων στόν χῶρο τῆς ναυτιλίας. Ἡ πληροφορική, τά τελευταῖα χρόνια, κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος στόν ναυτιλιακό χῶρο, τά πλοῖα ἐκσυγχρονίζονται, οἱ γέφυρές τους θυμίζουν πανεπιστημιακά ἐργαστήρια καί οἱ ὀθόνες ἔχουν ἀντικαταστήσει τούς χάρτες, τά ὄργανα καί τούς χάρακες. Στόν Πειραιᾶ, λοιπόν, ἡ ἑλληνική ἑταιρεία «SRH Marine SAIT», ἡ ὁποία σέ σύντομο διάστημα ἔχει κατορθώσει νά βρίσκεται μεταξύ τῶν «παγκοσμίων ἡγετῶν» στόν χῶρο τῶν ψηφιακῶν λύσεων καί παροχῶν στήν ναυσιπλοΐα καί τήν θαλάσσια ἐπικοινωνία, συνεργάζεται μέ τήν «Τototheo Maritime», ἡ ὁποία κατατάσσεται στούς κορυφαίους παρόχους θαλασσίων τηλεπικοινωνιῶν καί τεχνολογίας. Πρόκειται γιά δύο διακεκριμένους ὀργανισμούς, μέ πολυετῆ πεῖρα καί παρουσία στήν ἐγχώρια καί διεθνῆ ναυτιλιακή βιομηχανία, οἱ ὁποῖοι ἑνώνουν δυνάμεις καί δημιούργησαν μιά νέα ἑταιρεία, τήν MAR360. Ἡ ὀνομασία τῆς ἑταιρείας ἀνταποκρίνεται στό ὅραμα τῶν ἱδρυτῶν της γιά τήν παροχή ἑνός πλήρους φάσματος καινοτόμων ὑπηρεσιῶν στήν ναυτιλιακή ἀγορά τηλεπικοινωνιῶν. Τόσο ἡ «SRH» ὅσο καί ἡ «Tototheo» ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν ἑλληνική, κυπριακή ἀλλά καί τήν παγκόσμια ναυτιλιακή ἀγορά καί ἔχουν συμβάλει σημαντικά στήν ἀναγνώριση τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου ὡς κέντρα ναυτιλιακῶν τεχνολογικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ ἱδρυτής, πρόεδρος καί ἰδιοκτήτης τῆς SRH Γιάννης Λαδερός, Πειραιώτης γέννημα-θρέμμα, τονίζει μεταξύ ἄλλων: «Εἴμαστε πάντα ἐπιλεκτικοί στίς συνεργασίες μας καί αὐτό μᾶς ἐπέτρεψε νά διατηρήσουμε τήν ἡγετική μας θέση στόν κλάδο. Ἡ συνεργασία μέ τήν “Τototheo Maritime” εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας γιά παροχή ὑπηρεσιῶν ὑψηλῆς ποιότητος». Γιά τόν Σωκράτη Θεοδοσίου, ἰδιοκτήτη καί συν-διευθύνοντα σύμβουλο τῆς «Τototheo», ἡ συνεργασία μέ τήν SRH «ἐνσαρκώνει τήν πεποίθηση, ὅτι τό μέλλον τῆς ναυτιλίας ἔγκειται στή διαφάνεια καί τή συνεργασία, καί εἶναι φυσική συνέχεια τῆς δυναμικῆς πορείας μας ὡς ἀξιόπιστου συνεργάτη στήν ναυτιλία».

Ὁ Θεόδωρος Νικολόπουλος, ἀπό τήν SRH, καί ἡ Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, ἀπό την «Tototheo», θά ἡγηθοῦν τῆς νέας ἑταιρείας, ὡς συν-Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

«Ἀρχίζουμε τήν συνεργασία ἐπί ἴσοις ὅροις καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἀλλάξει τά δεδομένα στό χῶρο μας. Οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἑταιρειῶν πρός τίς ὁποῖες παρέχουμε τίς ὑπηρεσίες μας ἔχουν ἀπόλυτη προτεραιότητα. Ἡ συγκεκριμένη συνεργασία θά ἐπικεντρωθεῖ στήν παροχή ὁλοκληρωμένων, καινοτόμων λύσεων καί ὑπηρεσιῶν τηλεπικοινωνίας στόν χῶρο τῆς παγκόσμιας ναυτιλίας» ὑπογράμμισαν σέ κοινή τους δήλωση. Ἡ συνεργασία τῶν δύο ἑταιρειῶν ἀνοίγει ἕναν νέο δίαυλο στά ἑλληνικά ναυτιλιακά δεδομένα, καθώς τό νέο σχῆμα πού δημιουργεῖται ἀνταγωνίζεται πλέον εὐθέως τούς μεγάλους «παῖκτες» τῆς ἀγορᾶς. Ἡ παροχή ψηφιακῶν λύσεων καί ὑπηρεσιῶν ἐξελίσσεται σέ χῶρο προσφιλῆ στούς νέους Ἕλληνες ἐπενδυτές καί μέσα σέ σύντομο διάστημα ἡ χώρα μας ἔχει κερδίσει πολύτιμο ἔδαφος καί ἔχει ἀναρριχηθεῖ ψηλά στόν διεθνῆ στίβο. Νέοι ἄνθρωποι, νέες ἰδέες καί, φυσικά, νέες θέσεις ἐργασίας, καθώς ὁ συγκεκριμένος τομεύς ἀναπτύσσεται μέ ρυθμούς ἀξιοζήλευτους. Πάντα τέτοια!

Απόψεις

Μειονότης οἱ Χριστιανοί στήν Ἀγγλία!

Εφημερίς Εστία
Ἀπό 70% τοῦ πληθυσμοῦ τό 2001, ἐμειώθησαν σήμερα στό 46,2% – Ραγδαία αὔξησις τῆς ἀθεΐας καί τῶν μουσουλμάνων – Τί δείχνει ἡ ἀπογραφή τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου

Περί τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΠΕΙΔΗ κάνουμε πώς δέν καταλαβαίνουμε τί μᾶς λένε οἱ ξένες ἐφημερίδες καί…

Ποιοί «γλυτώνουν» τήν ἔντοκη ἀπόδοση τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς

Εφημερίς Εστία
Δεύτερη εὐκαιρία σέ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις πού…

Καφενεῖα καί περίπτερα, εἴδη πρός ἐξαφάνιση…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἐκεῖνο πού μοῦ λείπει πιό πολύ, ὅταν φεύγω ἀπό τήν Ἑλλάδα, εἶναι τά περίπτερα καί τά καφενεῖα.»

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ