Ὅ,τι καλύτερο, ἕνας «ντεκλαρέ» ἀπολογισμός ἔργου

Δύσκολο πρᾶγμα ἡ συνέπεια, κυρίως στήν πολιτική

Θά πεῖτε τώρα –καί θά ἔχετε δίκιο, ὅτι ὁ πολιτικός χρόνος διαφέρει πολύ ἀπό τόν δικό μας, τόν χρόνο τῶν κοινῶν θνητῶν. Μπορεῖ ἀκόμη νά πεῖτε καί τό κλασσικό «Ἔλα, μωρέ τώρα, ἡ συνέπεια δέν ἦταν ποτέ τό κύριο γνώρισμα ἡμῶν, τῶν Ἑλλήνων». Ἔ, γι’ αὐτό καί μόνο, ὅποτε βρίσκουμε μπροστά μας τήν συνέπεια, καλό θά εἶναι καί ὀφείλουμε νά τήν ἀναφέρουμε! Σέ μιά, λοιπόν, ἀπό τίς συναντήσεις μας μέ τήν κυρία Γιάννα Ἀγγελοπούλου (φίλη ἀπό τά παλιά), εἶχε τονίσει ὅτι τά ἔσοδα τά ὁποῖα θά συγκεντρώνονταν ἀπό τό νομισματικό πρόγραμμα τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ἀπό τίς 23 Αὐγούστου μέχρι καί τήν 20ή Δεκεμβρίου τοῦ 2021, θά διετίθεντο γιά τήν θωράκιση τῆς ἀμύνης τῆς χώρας μας ἀπέναντι στίς φυσικές καταστροφές. Πῶς νά μήν χαιρετίσεις τήν συνέπειά της, ὅταν προχθές παρέδωσε στόν ἁρμόδιο ὑπουργό Πολιτικῆς Προστασίας τήν σύμβαση γιά τήν προμήθεια δέκα πυροσβεστικῶν ὀχημάτων “4×4”, ὀχημάτων πού εἶναι «μαννοῦλες» στήν προσπάθεια καταπολεμήσεως τῶν πυρκαϊῶν;

«Συνεπεῖς πρός τή δέσμευσή μας, τήν ὑλοποιοῦμε σήμερα, παραδίδοντας στά χέρια σας τή σύμβαση γιά τήν προμήθεια δέκα πυροσβεστικῶν ὀχημάτων τά ὁποῖα θά προστεθοῦν στό ὁπλοστάσιο τῆς Πυροσβεστικῆς. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού δημιουργήθηκε ἡ “Ἐπιτροπή Ἑλλάδα 2021” εἴχαμε δηλώσει ὅτι στόχος μας εἶναι οἱ δράσεις πού θά διοργανωθοῦν μέ τήν εὐκαιρία τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, νά ἀφήσουν μία σημαντική παρακαταθήκη. Ἡ παρακαταθήκη δέν ἀναφέρεται μόνο σέ κτίρια, κατασκευές, ὑπολογιστές καί ἔπιπλα, ἀλλά καί σέ ἀλλαγή στάσεως καί νοοτροπίας. Σέ αὐτή τή λογική λοιπόν ἐπιδιώξαμε νά βοηθήσουμε νά ἀναπτυχθεῖ μία ἄλλη σχέση ὅλων μας μέ τόν δημόσιο χῶρο, καί ἡ “καμπάνια” πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν σημερινή δωρεά εἶχε καί αὐτό τό νόημα: νά ἀναδείξουμε τήν ἀνάγκη νά νοιαστοῦμε συλλογικά γιά τόν δημόσιο χῶρο: τό κοινό μας σπίτι, τό ὁποῖο τό διαχειριζόμαστε μέν ἐμεῖς, ἀλλά ἔχουμε τήν εὐθύνη νά τό παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενιές» ἀνέφερε ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀλλά ἡ προσπάθεια δέν σταματᾶ ἐδῶ. «Μπορεῖ ἡ σημερινή δωρεά τῶν δέκα ὀχημάτων νά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἑστιασμένης καμπάνιας τοῦ περασμένου Αὐγούστου, ὅμως ἐπίκειται συνέχεια: Μία ἐπί πλέον σημαντική δωρεά πρός τήν Πυροσβεστική, ἴσως ὑψηλότερου ποσοῦ, ἔχει ἐνταχθεῖ στόν σχεδιασμό τῆς Ἐπιτροπῆς. Στούς ἑπόμενους τρεῖς μῆνες, μέχρι νά λήξει ἡ θητεία μας στίς 30 Ιουνίου, θά κάνουμε ἀνάλογες πράξεις-δράσεις καί θά τίς ἀνακοινώνουμε» πρόσθεσε ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου.

Τί καλύτερο, λοιπόν, ἀπό ἕναν «ντεκλαρέ» ἀπολογισμό; Νά ξέρει ὁ πολίτης ὅτι μιά προσπάθεια ἡ ὁποία δέν ἐπεβάρυνε τόν δημόσιο κορβανᾶ οὔτε κατά ἕνα εὐρώ, ἀπέφερε σημαντικά ὀφέλη γιά τό κοινωνικό σύνολο!

Εἶναι βέβαιο ὅτι λόγῳ τῆς ἐπιδρομῆς τοῦ κορωνοϊοῦ, τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» δέν ἦταν δυνατόν νά γίνει εὐρέως ἀντιληπτό. Ἡ προσφορά, ὅμως, στήν πατρίδα, ἀλλά καί ὅσα ἕπονται, δείχνουν ὅτι «ἔγινε δουλειά». Καί καλό εἶναι, ὅταν γίνεται, νά ἀναφέρεται. Καί μετ’ ἐπαίνων.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ