ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ὅ,τι καλύτερο, ἕνας «ντεκλαρέ» ἀπολογισμός ἔργου

Δύσκολο πρᾶγμα ἡ συνέπεια, κυρίως στήν πολιτική

Θά πεῖτε τώρα –καί θά ἔχετε δίκιο, ὅτι ὁ πολιτικός χρόνος διαφέρει πολύ ἀπό τόν δικό μας, τόν χρόνο τῶν κοινῶν θνητῶν. Μπορεῖ ἀκόμη νά πεῖτε καί τό κλασσικό «Ἔλα, μωρέ τώρα, ἡ συνέπεια δέν ἦταν ποτέ τό κύριο γνώρισμα ἡμῶν, τῶν Ἑλλήνων». Ἔ, γι’ αὐτό καί μόνο, ὅποτε βρίσκουμε μπροστά μας τήν συνέπεια, καλό θά εἶναι καί ὀφείλουμε νά τήν ἀναφέρουμε! Σέ μιά, λοιπόν, ἀπό τίς συναντήσεις μας μέ τήν κυρία Γιάννα Ἀγγελοπούλου (φίλη ἀπό τά παλιά), εἶχε τονίσει ὅτι τά ἔσοδα τά ὁποῖα θά συγκεντρώνονταν ἀπό τό νομισματικό πρόγραμμα τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ἀπό τίς 23 Αὐγούστου μέχρι καί τήν 20ή Δεκεμβρίου τοῦ 2021, θά διετίθεντο γιά τήν θωράκιση τῆς ἀμύνης τῆς χώρας μας ἀπέναντι στίς φυσικές καταστροφές. Πῶς νά μήν χαιρετίσεις τήν συνέπειά της, ὅταν προχθές παρέδωσε στόν ἁρμόδιο ὑπουργό Πολιτικῆς Προστασίας τήν σύμβαση γιά τήν προμήθεια δέκα πυροσβεστικῶν ὀχημάτων “4×4”, ὀχημάτων πού εἶναι «μαννοῦλες» στήν προσπάθεια καταπολεμήσεως τῶν πυρκαϊῶν;

«Συνεπεῖς πρός τή δέσμευσή μας, τήν ὑλοποιοῦμε σήμερα, παραδίδοντας στά χέρια σας τή σύμβαση γιά τήν προμήθεια δέκα πυροσβεστικῶν ὀχημάτων τά ὁποῖα θά προστεθοῦν στό ὁπλοστάσιο τῆς Πυροσβεστικῆς. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού δημιουργήθηκε ἡ “Ἐπιτροπή Ἑλλάδα 2021” εἴχαμε δηλώσει ὅτι στόχος μας εἶναι οἱ δράσεις πού θά διοργανωθοῦν μέ τήν εὐκαιρία τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, νά ἀφήσουν μία σημαντική παρακαταθήκη. Ἡ παρακαταθήκη δέν ἀναφέρεται μόνο σέ κτίρια, κατασκευές, ὑπολογιστές καί ἔπιπλα, ἀλλά καί σέ ἀλλαγή στάσεως καί νοοτροπίας. Σέ αὐτή τή λογική λοιπόν ἐπιδιώξαμε νά βοηθήσουμε νά ἀναπτυχθεῖ μία ἄλλη σχέση ὅλων μας μέ τόν δημόσιο χῶρο, καί ἡ “καμπάνια” πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν σημερινή δωρεά εἶχε καί αὐτό τό νόημα: νά ἀναδείξουμε τήν ἀνάγκη νά νοιαστοῦμε συλλογικά γιά τόν δημόσιο χῶρο: τό κοινό μας σπίτι, τό ὁποῖο τό διαχειριζόμαστε μέν ἐμεῖς, ἀλλά ἔχουμε τήν εὐθύνη νά τό παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενιές» ἀνέφερε ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀλλά ἡ προσπάθεια δέν σταματᾶ ἐδῶ. «Μπορεῖ ἡ σημερινή δωρεά τῶν δέκα ὀχημάτων νά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἑστιασμένης καμπάνιας τοῦ περασμένου Αὐγούστου, ὅμως ἐπίκειται συνέχεια: Μία ἐπί πλέον σημαντική δωρεά πρός τήν Πυροσβεστική, ἴσως ὑψηλότερου ποσοῦ, ἔχει ἐνταχθεῖ στόν σχεδιασμό τῆς Ἐπιτροπῆς. Στούς ἑπόμενους τρεῖς μῆνες, μέχρι νά λήξει ἡ θητεία μας στίς 30 Ιουνίου, θά κάνουμε ἀνάλογες πράξεις-δράσεις καί θά τίς ἀνακοινώνουμε» πρόσθεσε ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου.

Τί καλύτερο, λοιπόν, ἀπό ἕναν «ντεκλαρέ» ἀπολογισμό; Νά ξέρει ὁ πολίτης ὅτι μιά προσπάθεια ἡ ὁποία δέν ἐπεβάρυνε τόν δημόσιο κορβανᾶ οὔτε κατά ἕνα εὐρώ, ἀπέφερε σημαντικά ὀφέλη γιά τό κοινωνικό σύνολο!

Εἶναι βέβαιο ὅτι λόγῳ τῆς ἐπιδρομῆς τοῦ κορωνοϊοῦ, τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» δέν ἦταν δυνατόν νά γίνει εὐρέως ἀντιληπτό. Ἡ προσφορά, ὅμως, στήν πατρίδα, ἀλλά καί ὅσα ἕπονται, δείχνουν ὅτι «ἔγινε δουλειά». Καί καλό εἶναι, ὅταν γίνεται, νά ἀναφέρεται. Καί μετ’ ἐπαίνων.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ