ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ὅταν ὑπάρχουν δεσμοί αἵματος …τῶν ἄλλων!

Οὐδείς, ἀσφαλῶς, ἐξεπλάγη ἀπό τήν στάση τῆς Γερμανίας στό θέμα τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος

Τό κακό εἶναι ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη Ἕλληνες πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι κάποια στιγμή οἱ Γερμανοί θά λάβουν θέση ὑπέρ τῶν ἑλληνικῶν ἀπόψεων. Τέτοια περίπτωση δέν ὑπάρχει! Τουρκία καί Γερμανία ἔχουν δεσμούς αἵματος. Καί, δυστυχῶς, ὄχι αἵματος δικοῦ τους, ἀλλά αἵματος ἄλλων! Οἱ Γερμανοί εἶναι ἐκεῖνοι πού μετέβαλαν τά τουρκικά στίφη σέ στρατό. Εἶναι ἐκεῖνοι πού δίδαξαν καί ἐξόπλισαν τίς ὀρδές τῶν «κατσαπλιάδων». Εἶναι ἐκεῖνοι πού, ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, ἐπενδύουν τεράστια κεφάλαια στήν τουρκική ἀγορά. Καί, φυσικά, ὅταν ἔχεις δεσμούς αὐτοῦ τοῦ εἴδους μέ μιά χώρα, εἶναι πολύ φυσικό νά παίρνεις τό μέρος της σέ κάθε περίπτωση.

Διαβάσαμε ὅτι ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας μας ἐπέδειξε στόν κ. Σόλτς τόν χάρτη τῆς «γαλάζιας πατρίδας» πού πλασάρει κάθε τόσο ὁ Ἐρντογάν μέ σεκόντο τόν Τσαβούσογλου δῶθε-κεῖθε! Δέν εἶναι ἀπίθανο νά ἔχει συνεργασθεῖ καί μέ κάποιους Γερμανούς «συμβούλους» γιά ὅλη αὐτή τήν προπαγάνδα τῆς παράνοιας ὁ Τοῦρκος κατά φαντασίαν σουλτάνος. Περισσότερο δέ βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ Γερμανοί θά ἔχουν λάβει, ἀπό καιρό, τόν «χάρτη» ὥστε νά γνωρίζουν πῶς θά κινηθοῦν σέ ἐντός τῶν τειχῶν τῆς ΕΕ. Ἐμεῖς, οἱ ἁπλοί πολῖτες, ἔχουμε πλέον ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ Γερμανοί (οἱ γερμανικές κυβερνήσεις δηλαδή) πολύ θά ἤθελαν νά «ἔχουν νά κάνουν» μόνο μέ τούς Τούρκους στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί στό Αἰγαῖο! Τά βρίσκουν μιά χαρά μέ τούς φίλους τους ἐνῶ καμμία ἐκτίμηση δέν ἔχουν σέ ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι καί τούς πολεμήσαμε σέ δύο πολέμους καί ἔχουμε πάντα ἕτοιμο (ἔτσι θά ἔπρεπε τοὐλάχιστον) τό ὅπλο τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων γιά τίς θηριωδίες καί τά ἐγκλήματα τῶν προγόνων τους στήν πατρίδα μας!

Σέβονται οἱ Γερμανοί τούς «δεσμούς αἵματος» μέ κάποιες χῶρες. Μπορεῖ νά μήν ὑπῆρξαν ἀποικιοκράτες, ὅπως ἄλλοι εὐρωπαϊκοί λαοί, οἱ ὁποῖοι ὀργίασαν εἰς βάρος λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας, ἀλλά ἐντός τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἔχουν βαμμένα κατακόκκινα τά χέρια τους! Ἄς μήν λησμονοῦμε τό σύμφωνο «Μολότωφ-Ρίμπεντροπ» καί τά ἐγκλήματα Γερμανῶν καί Σοβιετικῶν στήν Πολωνία, τά ὁποῖα προσπάθησαν νά ἀποκρύψουν. Καί σήμερα ἡ Εὐρώπη πληρώνει ἀκριβά τά «χάδια» καί τά «γλυκά μάτια» τῆς ἐξαφανισμένης πλέον Ἀνγκέλα Μέρκελ μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο Πούτιν.

Ἀλλά καί τό ΝΑΤΟ δέν εἶναι λιγώτερο «γερμανικό» ἀπέναντί μας, παρ’ ὅτι προΐσταται Νορβηγός, δηλαδή πολίτης μιᾶς χώρας ἡ ὁποία ἐλάχιστα φιλικά συναισθήματα τρέφει γιά τούς «Tysk», οἱ ὁποῖοι φέρθηκαν ἐγκληματικά στήν χώρα τους, ἐπειδή ἀντιστάθηκε σθεναρῶς καί δέν παραδόθηκε ἀμαχητί ὅπως ἄλλοι Σκανδιναβοι! Ἐμεῖς, οἱ παλαιότεροι, πού ἔχουμε συζητήσει μέ δεκάδες ἀξιωματούχους ξένων χωρῶν ἀλλά καί τοῦ ΝΑΤΟ, ἔχουμε ἀκούσει ἄπειρες φορές τό «ναί, γνωρίζουμε ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι κακός καί προβληματικός γείτονας καί ἑταῖρος, ἀλλά, ξέρετε, εἶναι πολύτιμος σύμμαχος γιά τό ΝΑΤΟ!»

Καί, ὅποτε προχωρούσαμε τήν συζήτηση ἐρωτῶντας «καί τί θά ἔπρεπε νά γίνει;», ἡ ἀπάντηση ἦταν μία καί μοναδική: «Βρεῖτέ τα, μεταξύ σας!».

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!