Ὅταν ἦχος καί εἰκόνα μιλοῦν ἀπό μόνα τους

Κατ’ ἀρχάς νά συγχαροῦμε τήν ΕΡΤ γιά τήν ἐπιλογή της νά…

… προβάλει σέ ἀπ’ εὐθείας μετάδοση τήν τελετή τῆς κηδείας τοῦ Πρίγκηπος Φιλίππου.

Ἦταν “news” διεθνοῦς ἐμβελείας καί –χωρίς ἀμφιβολία– καί ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Καλό θά μᾶς κάνει νά βλέπουμε κάποιες τέτοιου τύπου τελετές, διότι ἐδῶ ἔχουμε λησμονήσει τί σημαίνει σεβασμός σέ θεσμούς καί παραδόσεις. Ἐδῶ, ἀπό τήν ἐποχή πού ἐπεκράτησε ἡ μέθοδος τῆς «πρός τά κάτω» ἐξισώσεως τῶν τάξεων καί τῶν ἀξιῶν, βιώνουμε μία ἰσοπεδωτική νοοτροπία. Δέν εἶναι τυχαία ἡ σημερινή ἀπαράδεκτη καί προσβλητική ἐμφάνιση σέ τελετές ἀλλά καί ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου τῶν ἡγετῶν τῆς χώρας μέ «πουκαμισάκια» καί «τζινάκια», μέ «τί σέρτ» καί ἀμπέχονα, μέ σανδάλια καί ξεμανίκωτα μπλουζάκια. Δυστυχῶς, ὅλα ἔχουν τήν σημασία τους καί ὅλα «κάτι δείχνουν»…

Ἐκεῖ πού ἀτύχησε ἡ ΕΡΤ ἦταν στήν ἐπιλογή τῶν σχολιαστῶν (ἀλήθεια, γιατί χρειάζονται σχόλια σέ μιά κηδεία καί κυρίως σέ μιά ἐκδήλωση ὅπου ἡ εἰκόνα καί ὁ ἦχος «μιλοῦν ἀπό μόνα τους;») οἱ ὁποῖοι μέ τίς παρεμβάσεις ἀλλά καί μέ τήν ἄγνοιά τους προκάλεσαν δυσαρέσκεια. Βεβαίως, ἄν σκεφθεῖ κανείς ὅτι ἀπό τό 1981 κι ἐδῶ τά διαβατήρια γιά τήν πρόσληψη στήν δημόσια τηλεόραση καί ραδιοφωνία ἐλάχιστη ἔχουν σχέση μέ τήν ἀξιοκρατία ἀλλά μεγάλη ἔχουν ἐξάρτηση ἀπό τούς «κομματικούς σωλῆνες», ἄν σκεφθεῖ κανείς ὅτι ἡ κακοποίηση τῆς γλώσσας ἀλλά καί ἡ ἀποφυγή κάθε ἐπιμορφώσεως καί καλλιεργείας ἔχουν γίνει καθημερινότητα, θά καταλήξει στό ὑπό τοῦ «σοφοῦ λαοῦ» (πλήν τῆς ἡμέρας πού ψηφίζει) ρηθέν: «Αὐτή εἶναι ἡ στάνη, αὐτό τό τυρί θά βγάλει», καί δέν θά ἔχει μεγάλες ἀπαιτήσεις. Διότι, μπορεῖ –καί δέν ἀποκλείεται καθόλου– νά σέ ἀποστομώσει ἡ διοίκηση καί νά σοῦ πεῖ «ἐπέλεξα τούς καλύτερους» καί μπορεῖ νά ἔχει δίκιο. Ἔλα, ὅμως, πού ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη νά καλύψει ἕνα τέτοιο δρώμενο ὀφείλει νά στρωθεῖ καί νά μελετήσει μερικά βασικά! Κατ’ ἀρχάς νά ἐπικοινωνήσει μέ τήν ἐδῶ Πρεσβεία τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί νά μάθει κάθε λεπτομέρεια τοῦ τελετουργικοῦ. Ἐπίσης νά ρωτήσει καί νά μάθει ὅτι ἄλλο εἶναι τό «πηλήκιο τοῦ ἀξιωματικοῦ τοῦ Βρεταννικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ» καί ἄλλο τό «ναυτικό καπέλλο».

Νά ψάξει καί νά μάθει ποιοί ψαλμοί θά ἀκουστοῦν ἀπό τήν (ἐξαίσια) τετραμελῆ χορωδία καί νά μήν μᾶς πεῖ ὅτι «ἀκοῦμε αὐτά τά ὑπέροχα τραγούδια», διότι, πολύ ἁπλά, δέν εἶναι τά πάντα «τραγούδια», γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ!

Δέν γνωρίζουμε ἄν ἔχουν ἀπομείνει στήν ΕΡΤ κάποιοι «παλαιοί», ἀλλά ἐλπίζουμε νά ὑπάρχουν κάποιοι πού γνωρίζουν ὅτι σέ μιά κηδεία δέν χρειάζονται σχόλια! Σέ μιά κηδεία, μάλιστα μέ τόσο ἔντονη εἰκόνα καί τόσο χαρακτηριστικό (καί ἀπαραίτητο νά ἀκούγεται) ἦχο, μέ ἕνα μοναδικό τελετουργικό, δέν μπορεῖς νά ρωτᾶς τόν «εἰδικό σέ θέμα βασιλικῶν οἰκογενειῶν» (ἄν μπορεῖ νά ὑπάρχει κάποιος μέ αὐτή τήν ἰδιότητα), «ποιά εἶναι ἡ γνώμη του γιά τό brexit καί ποιό ρόλο ἔπαιξε ὁ ἐκλιπών σέ αὐτό!». Ἔχουμε ἐπανειλημμένως ἐπαινέσει τήν ΕΡΤ γιά τίς τελευταῖες ἐπιλογές της. Προχθές εἴχαμε ἕνα «φάουλ». Ἴσως οἱ ἄτυχοι σχολιαστές νά ἐπιστρατεύθηκαν «τελευταία στιγμή», ὁπότε ἔχουν ἐλάχιστη εὐθύνη. Ὅ,τι καί νά φταίει, εὐχαριστοῦμε τήν δημόσια τηλεόραση γιά τήν μετάδοση καί ἐλπίζουμε νά γίνουν τά λάθη μαθήματα. Πάντα μέ καλή πίστη.

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.