ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ὁ νέος ρομαντικός ἐθνικισμός

Πρῶτα τά ἐνδιαφέροντα ἱστορικά νέα: Ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Σαλί Μπερίσα ἀναγνώρισε σέ συνέντευξή του στήν ἱστοσελίδα τῶν Βρυξελλῶν EUROACTIV, ὅτι πίσω ἀπό τήν ἀπόφαση ἀκύρωσης τῆς συμφωνίας ὁριοθέτησης θαλασσίων ζωνῶν Ἑλλάδος – Ἀλβανίας ἀπό τό Συνταγματικό Δικαστήριο τῆς γείτονος τό 2009, βρίσκεται ἡ Τουρκία.

Αὐτή διέταξε τόν τότε ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ἀρχηγό τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος, Ἔντι Ράμα, νά καταθέσει προσφυγή στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἀλβανίας. Αὐτή ἐνδεχομένως ἐπηρέασε καί μερικούς δικαστές. Ἡ συμφωνία αὐτή, τήν ὁποία ὁ Μπερίσα ὑπέγραψε ἀπό κοινοῦ μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ, παρούσης τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, στά Τίρανα τόν Ἰούνιο τοῦ 2009 (ἀρχιτέκτονάς της στό παρασκήνιο ἦταν ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Γιάννης Βαληνάκης), ἀναγνώριζε πλήρη ἐπήρεια σέ ὅλα τά νησιά τῆς περιοχῆς καί ἀποτέλεσε τόν θρίαμβο τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας. Ἡ ὁποία εἶχε προειδοποιήσει διά τοῦ Βαληνάκη τούς γείτονες τό ἑξῆς: Ἡ Ἑλλάς καί ὁ Καραμανλῆς θά ἀσκοῦσαν βέτο στήν ἐνταξιακή τους διαδικασία πρός τήν Ἕνωση, ἄν δέν τήν ὑπέγραφαν. Καί τήν ὑπέγραψαν.

Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας ἦταν σέ ἀνοικτή γραμμή καί ἐνημέρωνε γιά τήν τελευταία λεπτομέρεια τήν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί τόν ὑφυπουργό του, ἀκόμη καί γιά δύσκολους διαλόγους του μέ τήν Μέρκελ, πόσῳ μᾶλλον μέ τόν Μπερίσα. Οὔτε τούς ὑποψιαζόταν, οὔτε ὑπέκλεπτε τίς συνομιλίες τους, οὔτε ἔβαζε «κατασκόπους» στήν Ἀκαδημίας νά τούς παρακολουθοῦν. Ἡ Ἑλλάς θά εἶχε καταφέρει νά ἐπιβάλει τήν νομική ἰσχύ αὐτῆς τῆς σπουδαίας συμφωνίας, ἡ ὁποία ἀναγνώριζε καί τήν μέση γραμμή ὡς μέθοδο ὁριοθέτησης, ἄν ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου, πού διαδέχθηκε τήν κυβέρνηση Καραμανλῆ, ἔσπευδε νά τήν κυρώσει στό Κοινοβούλιο, καθιστῶντας την ἐσωτερικό δίκαιο ἅμα τῇ ἐκλογῇ της. Ἀλλά ἡ κυβέρνηση ἐκείνη δέν ἔδωσε καμμία τέτοια μάχη. Οὔτε γιά τήν συμφωνία ὁριοθέτησης μέ τήν Ἀλβανία οὔτε γιά τήν σύγκρουση μέ τά Σκόπια στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά τό βέτο τοῦ 2009. Οὔτε γιά τήν ΑΟΖ. Γιά τίποτα. Ὅπως γράφει καί ὁ πρέσβης Ἀλέξανδρος Μαλλιᾶς σέ σχετικό βιβλίο του, εἶναι τοὐλάχιστον περίεργη ἡ συμπεριφορά τῆς ἑλληνικῆς νομικῆς ὁμάδος στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, ὅταν ἐκδικαζόταν ἡ προσφυγή τῶν Σκοπίων. Σάν νά μήν ἤθελε νά δώσει μάχη γιά τήν δικαίωση τοῦ βέτο τοῦ Καραμανλῆ.

Αὐτά, ὅμως, εἶναι τά ἱστορικά, πού ἔχουν τήν σημασία τους, γιατί ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ πρώην Πρωθυπουργός μέ τήν ἐνεργειακή συμφωνία γιά τόν νότιο διάδρομο φυσικοῦ ἀερίου, μέ τήν συμφωνία ὁριοθέτησης μέ τήν Ἀλβανία ἀλλά καί μέ τό βέτο στά Σκόπια, εἶχε ὡς στόχο τήν θεαματική ἀναβάθμιση τοῦ γεωπολιτικοῦ ρόλου τῆς Ἑλλάδος μέ τήν παράλληλη ὑποβάθμιση τοῦ ρόλου τῆς Τουρκίας. Ἐν τέλει, εἶχε ὡς στόχο τήν κατίσχυση τῆς Ἑλλάδος στά Βαλκάνια καί τήν Μεσόγειο. Αὐτός ἦταν ὁ ρομαντικός ἐθνικισμός του. Τό ἔθνος τοῦ χρωστᾶ μία ἀναγνώριση γι’ αὐτό.

Ὡστόσο, ἐπιστρέφουμε στό EUROACTIV. Ὁ Μπερίσα δέν εἶπε ὅλη τήν ἀλήθεια. Ἑστιάζοντας στό γεγονός ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔτρεξαν στό κατόπι μας, μετά τήν ἐπίσκεψη Μητσοτάκη στά Τίρανα (πῆγε ὁ Τσαβούσογλου) καί πρίν τήν ἐπίσκεψη Δένδια (πῆγε ὁ Ἐρντογάν μέ δῶρο drones), ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ράμα παραμένει φιλότουρκος. Bολικό. Μέ μία διαφορά: Δέν εἶπε τίποτε γιά τόν δικό του ρόλο σήμερα. Ποιά ἡ δική του σχέση μέ τούς Τούρκους. Τί εἴδους πίεση ἀσκεῖ στόν νέο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, προκειμένου νά μήν δώσει εὐρεῖα ἐξουσιοδότηση στήν κυβέρνηση, γιά νά διαπραγματευτεῖ τό συνυποσχετικό τῆς παραπομπῆς τῆς διαφορᾶς στήν Χάγη. Ὁ Ἔντι Ράμα δέν εἶναι ἀπό τά καλύτερα παιδιά, τό ξέρουμε, καί κάνει τακτικά διακοπές στήν Μαρμαρίδα τῆς Τουρκίας. Στήν Ἑλλάδα, ποτέ. Κόμπλεξ εἶναι αὐτά! Ὡστόσο, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τό ἑξῆς: ἡ Ἑλλάδα ἄσκησε ἐπί τῶν ἡμερῶν του τό κυριαρχικό της δικαίωμα νά ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὕδατα στά 12 μίλια στό Ἰόνιο, χωρίς νά τό ἀμφισβητήσει ποτέ. Ἀντιθέτως. Ἐπεξέτεινε καί αὐτός τά χωρικά του ὕδατα στά 12 μίλια, δημιουργῶντας εὐνοϊκό προηγούμενο! Τό μόνο πού μένει στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, ἐφ’ ὅσον οἱ δύο χῶρες προσφύγουν, εἶναι νά γνωμοδοτήσει ποῦ εἶναι ἡ μέση γραμμή. Ἐπαναλαμβάνω, ἡ ἀρχή τῆς μέσης γραμμῆς. Ὄχι ἡ ἀρχή τῆς εὐθυδικίας, πού ζητοῦν οἱ Τοῦρκοι.

Γιά νά καταλάβουμε πόσο σημαντική εἶναι ἡ ὁριοθέτηση μέ χωρικά ὕδατα 12 μίλια (νόμος 4767/2021), ἀναφέρω καί τό ἑξῆς: Σύμφωνα μέ διπλωματικές πηγές, οἱ διαπραγματεύσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπί Τσίπρα – Κοτζιᾶ γιά τήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν μέ τήν Ἀλβανία, γίνονταν μέ χωρικά ὕδατα 6 μιλίων! Αὐτό εἶχε δεχθεῖ τότε ἡ Ἑλλάς τῆς Ἀριστερᾶς! Ἕξι μίλια. Μένει, λοιπόν, τώρα τό τελικό βῆμα: Ἡ Χάγη. Ἄν παραπεμφθεῖ ἐκεῖ ἡ διαφορά, θά πρόκειται γιά νομικό θρίαμβο τῶν ἑλληνικῶν θέσεων. Διότι, ἄν χρειαστεῖ νά πᾶμε ποτέ στήν Χάγη μέ τούς Τούρκους γιά τήν ΑΟΖ, δέν θά πᾶμε τοὐλάχιστον «σφαγμένοι» . Μέ τήν Ἰταλία θά ἔχουμε πραγματοποιήσει ὁριοθέτηση, μέ 12 μίλια χωρικά ὕδατα. Μέ τήν Ἀλβανία 12. Μέ τήν Αἴγυπτο 12 (ὁσονούπῳ). Μέ τήν Κύπρο 12. Θά μένει ἡ Τουρκία. Ἰδού τό νομικό πλεονέκτημα. Ἡ μεθοδικότης αὐτή πιστώνεται στόν Δένδια, μέ τήν ἐπιφύλαξη τῆς ἐπήρειας πού θά ἀναγνωριστεῖ στά νησιά μας, μέ βάση αὐτές τίς συμφωνίες. Αὐτό θά τό δοῦμε καί θά τό ἀξιολογήσουμε. Καλό εἶναι, λοιπόν, νά μήν ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπό τά, ἐπιθετικά ὄντως, drones πού δωρίζει ὁ Ἐρντογάν στήν Ἀλβανία. Ὑπάρχουν καί τά νομικά drones τοῦ Δικαίου τῆς Θαλάσσης, πού φαίνεται νά «δωρίζονται» στήν Ἑλλάδα.

Ἀπό τήν Ἀθήνα περνᾶ ὁ εὐρωπαϊκός δρόμος τῆς Ἀλβανίας καί τοῦ Κοσόβου. Ὄχι ἀπό τήν Ἄγκυρα. Ὀλίγη αὐτοπεποίθηση, παρακαλῶ. Καί ὀλιγότερη εὐπιστία στούς πάσης φύσεως Μπερίσα. Ἡ κατίσχυσή μας στά Βαλκάνια καί ἡ παγίωση τοῦ ρόλου μας στήν Μεσόγειο εἶναι ὁ νέος πατριωτισμός. Ὁ νέος ρομαντικός ἐθνικισμός.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ