Ὁ Μπόρις, οἱ Τόρις καί τό κῦρος τῆς δημοκρατίας

Κοιτάξτε τώρα πῶς λειτουργούν οἱ χῶρες οἱ ὁποῖες σέβονται τούς θεσμούς…

… οἱ χῶρες στίς ὁποῖες ἡ δημοκρατία δέν εἶναι λόγια ἀλλά πράξεις.

Ὁ Μπόρις Τζόνσον, τόν ὁποῖο ἐμεῖς χλευάζουμε, δέν εἶναι κἄνας τυχαῖος. Μορφωμένος, ἑλληνομαθής, ἀλλά καί πρώην ἡγετικό στέλεχος τοῦ παγκοσμίου κύρους περιοδικοῦ Spectator! Προσωπικότης, δηλαδή…

Ἔ, λοιπόν, στήν Ἀγγλία φαίνεται ὅτι ἰσχύει ἐκεῖνο πού εἶχε πεῖ ὁ χωροφύλαξ στήν Κατίνα Παξινοῦ, ὅταν ἡ τραγωδός προσπάθησε νά εἰσέλθει στό θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου ὅπου ἀπαγορευόταν ἡ εἴσοδος ἐπειδή οἱ ἠθοποιοί εἶχαν πρόβα καί ἡ Παξινοῦ εἶχε καθυστερήσει. «Μά, εἶμαι ἡ Παξινοῦ, ἡ τραγωδός» τοῦ εἶπε, γιά νά εἰσπράξει τήν μνημειώδη ἀπάντηση: «Δέν πά’ νά ’σαι καί ἡ Μάγια Μελάγια! Εἴπαμε, ἀπαγορεύεται!».

«Δέν πά’ νά ’σαι ὁ πρωθυπουργός! Ἀφοῦ ὀργάνωσες πάρτυ κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τήν ὥρα, δηλαδή, πού καλοῦσες τούς πολῖτες νά παραμένουν κλεισμένοι στά σπίτια τους, ἐξέθεσες τό κόμμα μας, καί σοῦ τραβᾶμε μιά πρόταση μομφῆς ἴσαμε τό μπόι σου» τοῦ εἶπαν καμμιά πενηνταριά βουλευτές τῶν Συντηρητικῶν καί ζήτησαν τήν ἔκπτωσή του ἀπό τό πρωθυπουργικό ἀξίωμα. Οἱ δικοί του! Τά μέλη τοῦ κόμματός του! Καί βγῆκε ὁ Μπόρις ἀπό τήν δοκιμασία κατατσακισμένος, σῶος μέν, ἀλλά ὄχι ἀβλαβής!

Ποιός θά τολμοῦσε ἐδῶ νά σηκώσει κεφάλι; Ἐδῶ ὑπῆρξε περίοδος κατά τήν ὁποία δέν ὑπῆρχε πρωθυπουργός (βρισκόταν βαρύτατα ἀσθενής στό Ὠνάσειο), ἀλλά τό κόμμα του ἔκανε τό κορόιδο καί κυβερνοῦσαν οἱ φατρίες, ἀφήνοντας οὐσιαστικά τήν χώρα ἀκέφαλη καί παραδομένη στά χέρια ὁμάδων καί γκρουπούσκουλων…

Οἱ θεσμοί, ἀγαπητοί μου, εἶναι θεσμοί. Καί ἄν δέν τούς σέβεσαι, κάποια στιγμή θά βγάλουν χέρια καί θά σέ φασκελώσουν! Αὐτό, δηλαδή, πού συμβαίνει στήν χώρα μας κατ’ ἐξακολούθηση, καθώς τό σύστημα καλλιεργεῖ στούς πολῖτες τήν νοοτροπία τῆς ἀπείθειας, καθώς κάθε ἔκφραση περιφρονήσεως πρός τούς θεσμούς ἐκλαμβάνει τήν μορφή τῆς μαγκιᾶς, τῆς ἀντίστασης ἐνάντια στό κατεστημένο.

Μήν μέ ρωτήσετε νά σᾶς πῶ τί ἀπολαμβάνουν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι σέβονται τούς θεσμούς καί δέν τούς καθυβρίζουν, ἀκόμη καί ὅταν αἰσθάνονται ὅτι ἀδικοῦνται!

Τίποτε, ἀπολύτως! Ἀντιθέτως, μπορεῖ καί νά πληρώσουν ἀκριβά αὐτή τους τήν ἐμμονή, καθ’ ὅτι ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχουν θεσμικοί οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν εἰς βάρος τοῦ κύρους τῶν θεσμῶν!

Ὁ Μπόρις, λοιπόν, ἔφαγε ρομπατσίνα ἀπό τούς ἴδιους τούς βουλευτές τοῦ κόμματός του, ἐπειδή –κατά τήν ἄποψή τους– ἐξέθεσε τήν παράταξη τῶν Τόρις καί ἔθεσε ἐν ἀμφιβόλῳ τό κῦρος καί τήν φήμη της.

Καί ὅπως λέγουν οἱ γνωρίζοντες, τό στραπατσάρισμα αὐτό, μολονότι ἐξασφαλίζει στόν πρωθυπουργό ἑνός ἔτους ἠρεμία, σημαίνει, οὐσιαστικῶς, τήν ἀντίστροφη μέτρηση τῆς θητείας του στήν ἀρχηγία καί ἤδη ἀναζητεῖται ὁ διάδοχος!

Προσπαθήσετε νά σκεφθεῖτε τί θά γινόταν ἐδῶ ἐάν εἴχαμε παρόμοιο φαινόμενο. Θά ὀργίαζαν τά δημοσιεύματα περί ἀποστασίας, περί πουλημένων, περί ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἀξιώματος τοῦ βουλευτοῦ, θά εἶχαν βγεῖ οἱ ἀγανακτισμένοι στούς δρόμους γιά νά στηρίξουν τόν ἀρχηγό καί ἄλλα, φαιδρότερα. Οὐδείς θά σκεπτόταν ὅτι οἱ θεσμοί πρέπει νά τυγχάνουν τοῦ σεβασμοῦ τῶν πολιτῶν. Οὐδείς, ἀπολύτως!

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ