ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Κλουζώ, ὁ Ζύβ καί ἡ διακριτική παρακολούθηση

Ἄς πιάσουμε τόν μίτο ἀπό τήν ἀρχή.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ὁμοσπονδία (δηλαδή μιά παρέα ἐπιτηδείων, ἡ ὁποία διαχειρίζεται δισεκατομμύρια, τά ὁποῖα ἐξασφαλίζει τό δημοφιλέστατο σπόρ) ἀνακοινώνει ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ μετακίνηση τῶν ὀπαδῶν τῆς κροατικῆς ἑταιρείας ποδοσφαίρου «Ντυναμό Ζάγκρεμπ» στήν Ἑλλάδα, ὅπως καί ἐκείνων τῆς ποδοσφαιρικῆς ἑταιρείας ΑΕΚ στήν Κροατία.

Φυσικά, ἡ Ὁμοσπονδία δέν μπορεῖ νά στείλει ἔφιππη Ἀστυνομία στά σύνορα τῶν χωρῶν οὔτε νά ἐποπτεύσει τήν τάξη στά γήπεδα. Ἔτσι, τό βάρος πέφτει στίς δυνάμεις Ἀσφαλείας Κροατίας καί Ἑλλάδος, ὥστε νά ἐμποδισθεῖ πιθανή εἰσβολή ἀγρίων ἑκατέρωθεν. Διότι, μήν γελιόμαστε, περί ἀγρίων πρόκειται. Ὅταν ἀκοῦτε ἤ διαβάζετε γιά ὀργανωμένους ὀπαδούς, νά φαντάζεστε (ἀνεξαρτήτως χρώματος καί χώρας) ὅτι ἀνάμεσά τους κυκλοφορεῖ «κάθε καρυδιᾶς καρύδι».

Ξεκινᾶ, λοιπόν, ἀπό τό Ζάγκρεμπ ἕνα «κομβόι» αὐτοκινήτων, μέ κροατικές πινακίδες καί ἐθνόσημο, περνοῦν ἐλεύθερα τά σύνορα τῆς Κροατίας μέ τό Μαυροβούνιο, διασχίζουν τήν Ἀλβανία καί φθάνουν στά ἑλληνικά σύνορα. Καί ἐδῶ ἀρχίζει ἡ δράση τοῦ περίφημου ἀστυνόμου Ζύβ, τόν ὁποῖο ὑποδύθηκε μέ ἐπιτυχία ὁ Λουί ντέ Φινές στίς ταινίες μέ τόν «Φαντομᾶ».

Ὁ ἀστυνόμος Ζύβ, λοιπόν, ἤτοι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία (μπορεῖτε νά ἀνατρέξετε ἐπίσης στόν πασίγνωστο ἐπιθεωρητή Κλουζώ τόν ὁποῖο ὑποδύθηκε μοναδικά ὁ Πῆτερ Σέλλερς), ἀρχίζει νά «παρακολουθεῖ διακριτικά» τούς μαχαιροβγάλτες ἀπό τήν Κροατία, ἔχοντας ἤδη λάβει, ἀπό ἐνωρίς τό πρωί, σῆμα ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Μαυροβουνίου στό ὁποῖο περιλαμβάνονται ὁ ἀριθμός τῶν Κροατῶν χούλιγκανς ἀλλά καί οἱ πινακίδες τῶν ὀχημάτων στά ὁποῖα ἐπιβαίνουν οἱ 120 καταστροφεῖς.

Δηλαδή ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία γνωρίζει ἀπό νωρίς τό πρωί κάθε λεπτομέρεια γιά τούς ἐπελαύνοντες κακοποιούς, ἀλλά ἐπιλέγει νά «τούς παρακολουθεῖ διακριτικά.» Περνοῦν τήν Κακαβιά, μπαίνουν στήν Ἰόνια Ὁδό, περνοῦν τήν γέφυρα Ρίου Ἀντιρρίου καί φθάνουν «παρακολουθούμενοι διακριτικά» στήν Ἀθήνα.

Οὐδείς τούς σταματᾶ, ἔστω γιά μιά τυπική «ἐξακρίβωση στοιχείων». Οὐδείς τούς λέει «ἀπαγορεύεται ἡ παρουσία ὀπαδῶν στόν ἀγῶνα, παρακαλοῦμε γυρίστε πίσω.» Οἱ ὀργανωμένοι τῆς Ντινάμο φθάνουν στήν Ἀθήνα, παρκάρουν «ὑπό διακριτική παρακολούθηση» καί …παίρνουν τόν ἠλεκτρικό. Ποῦ θά πήγαιναν;

Τά Μουσεῖα εἶναι κλειστά τό βράδυ. Νά πήγαιναν γιά παγωτό στό Πεδίον τοῦ Ἄρεως; Γιά καφέ στό Σίτυ Λίνκ; Μά, θέλει σκέψη γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς ὅτι τό σύνηθες δρομολόγιο τῶν χούλιγκανς πρός τό γήπεδο τῆς ΑΕΚ εἶναι ὁ «ἠλεκτρικός» μέχρι τόν Περισσό ἤ μέχρι τά «Πευκάκια»; Πόση σκέψη θέλει γιά νά τό ἀντιληφθεῖ αὐτό ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία;

Ἐκεῖ, λοιπόν, στόν σταθμό τοῦ Μετρό οἱ χούλιγκανς ἀνταμώνουν μέ Ἕλληνες ἀδελφούς τους, ὁπλίζονται μέ καδρόνια καί στυλιάρια καί ξεκινοῦν –πεζῆ– γιά τό γήπεδο τῆς ΑΕΚ! Ἡ «διακριτική παρακολούθηση», ὅμως, δέν ὑπάρχει πλέον!

Φθάνουν στόν διαμορφωμένο πέριξ τοῦ γηπέδου χῶρο ἀναψυχῆς, ὅπου κάθονται στίς καφετέριες οἰκογένειες μέ τά παιδιά τους, γιά νά ἀπολαύσουν λίγη ὥρα ἠρεμίας, ἀλλά καί φίλαθλοι τῆς ΑΕΚ, πού προτιμοῦν νά περνοῦν τήν ὥρα τους «δίπλα στόν ναό» παρά στίς καφετέριες τῆς πλατείας καί ἀρχίζουν «νά χτυποῦν στό ψαχνό» ὅποιον βρίσκουν μπροστά τους!

Ἡ Ἀστυνομία ἀπουσιάζει! Ἄν ὑπῆρχε –ὅπως θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει– ἐκεῖ μιά διμοιρία τῶν ΜΑΤ, ὅλα θά εἶχαν ἀποφευχθεῖ. Ἄς μήν γελιόμαστε, ἡ κυβέρνηση, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν προστασία τῶν πολιτῶν, τά ἔχει κάνει ρόιδο!

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ