ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Γιωργάκης διαμαρτυρόμενος καί οἱ σύμμαχοι

Θυμᾶμαι, στό σχολεῖο, κάποιοι ἀπό τούς συμμαθητές ἦταν ἐπαγγελματίες παραπονούμενοι

Ὅλο κάποιος τούς πείραζε, ὅλο δέν τούς ἔπαιζαν οἱ ἄλλοι, ὅλο τρώγανε καμμιά σφαλιάρα.

Πρός ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως, νά σημειώσω ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν ἐνθυμούμεθα νά ἔγινε στό σχολεῖο μας αὐτό πού σήμερα ἀποκαλεῖται μπούλινγκ.

Δέν εἴχαμε ἄγρια ἔνστικτα τότε. Κυρίως δέν εἴχαμε τηλεόραση καί δέν βλέπαμε ταινίες καί ἱστορίες βίας! Ἡ βία στά παιδικά μας χρόνια ἄντε νά ἐξηντλεῖτο σέ κάποιους πολέμους μεταξύ πάνω καί κάτω γειτονιᾶς καί καμμιά καλαμιά στό ποδόσφαιρο. Σπανιότερα δέ μέ πετροπόλεμο, ὁ ὁποῖος, ὅμως, μποροῦσε νά ἀποβεῖ εἰς βάρος μας, ἄν σπάζαμε κάποιο τζάμι! Ἐπιτρέψτε μας νά ποῦμε ὅτι οἱ μονίμως παραπονούμενοι δέν ἐτύγχαναν πάντα τῆς καλύτερης ἀντιμετωπίσεως ἀπό τήν δασκάλα. Ὅλο παραπονιέσαι, Γιωργάκη! Μόνο ἐσύ ἔχεις παράπονα! ἦταν ἡ μόνιμη ἐπωδός. Καί συνήθως ὁ κάθε Γιωργάκης ἔβγαινε στήν ἀναφορά ἐπειδή δέν εἶχε παίξει σέντερ-φόρ ἤ ἐπειδή κάποιος τοῦ εἶχε ἁρπάξει τό μισό ἀπό τό κουλούρι πού ἔτρωγε στό διάλειμμα! Ἔτυχε νά βρεθοῦμε σέ διευθυντικές θέσεις ἀκόμη καί σέ ὀργανισμούς μέ περισσότερους ἀπό ἑκατό ἐργαζομένους. Ὅταν ἄρχιζε κάποιος νά παραπονιέται, κυρίως μέ ὕφος μισοκακόμοιρο, μᾶς ἔζωναν τά φίδια. Ἀποφεύγοντας πάντα νά λάβουμε θέση, ἐπιδιώκαμε συνάντηση καί μέ τήν ἄλλη πλευρά. Τίς περισσότερες φορές πετυχαίναμε νά ἀρθεῖ ἡ παρεξήγηση, καθώς οἱ αἰτίες ἦταν πάντοτε σχεδόν ἀσήμαντες. Καί σχεδόν πάντα ἐπιδιώκαμε νά εἶναι καί κάποιος τρίτος παρών στίς συζητήσεις. Γιατί τά θυμόμαστε αὐτά; Μά, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ταξιδιοῦ ἑνός ἀκόμη Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στίς ΗΠΑ καί τόν Λευκό Οἶκο. Κάθε φορά πού γίνεται κάτι τέτοιο, ἐμεῖς, ἐδῶ, περιμένουμε –καί ζητοῦμε– ἀπό τόν δικό μας νά ἀρχίσει νά παραπονιέται γιά τήν συμπεριφορά τοῦ γείτονα καί νά καταλήγει στό γνωστό «δῶσε κι ἐμένα μπάρμπα.»

Ἄν θέλετε τήν γνώμη μας, θά μᾶς ἄρεσε, κάποια στιγμή, νά μεταβεῖ ἕνας Ἕλληνας Πρωθυπουργός στόν Λευκό Οἶκο καί νά πεῖ στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο: «Ἀσφαλῶς περιμένεις νά σοῦ κάνω παράπονα γιά τήν συμπεριφορά τῶν Τούρκων. Ἄν δέν μπορεῖς ἀπό μόνος σου νά διαπιστώσεις ὅτι κάτι δέν πάει καλά, τότε θά ἦταν περιττή ὁποιαδήποτε ἀναφορά μου στό θέμα». «Σέ ἀκούω!» Κι ἐκεῖ ἡ συζήτηση ἤ θά ἔπαιρνε φωτιά καί θά εἴχαμε τό ὅποιο ἀποτέλεσμα ἤ θά προχωρούσαμε σέ ἄλλα θέματα ἀφοῦ ὁ δικός μας θά καταλάβαινε καλά τί συμβαίνει!

Τό νά καθόμαστε ἐδῶ μέ τό πληκτρολόγιο προτεταμένο γιά νά ἀρχίσουμε νά πληκτροβολοῦμε ἐπειδή ὁ δκός μας δέν θά ἀρχίσει τήν κουβέντα σάν τόν Γιωργάκη τοῦ σχολείου «κύριε, ὁ Λάκης μοῦ πέταξε ἕνα βιβλίο στό κεφάλι», πρέπει κάποια στιγμή νά θεωρηθεῖ πεπερασμένο.

Ἄν δέν καταλαβαίνει ὁ σύμμαχος καί ἑταῖρος, ἄν κάνει ὅτι δέν βλέπει, νομίζω ὅτι ἡ κλάψα δέν ὠφελεῖ πλέον. Ἴσως, ὅταν μᾶς προσκαλέσει ὁ ἑταῖρος καί εἰλικρινής σύμμαχος καί ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι δέν θά μᾶς τά πεῖ καλά, εἶναι καλύτερα νά ἀποφεύγουμε τό ταξίδι. Ὑπάρχουν τρόποι. Ἀλλά ἄν πηγαίνουμε, ἄς πηγαίνουμε ὡς ἑταῖροι καί σύμμαχοι καί ὄχι ὡς μονίμως διαμαρτυρόμενοι. Δέν μᾶς ταιριάζει. Καί δέν κερδίζουμε!

Απόψεις

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.