Ὁ Γιωργάκης διαμαρτυρόμενος καί οἱ σύμμαχοι

Θυμᾶμαι, στό σχολεῖο, κάποιοι ἀπό τούς συμμαθητές ἦταν ἐπαγγελματίες παραπονούμενοι

Ὅλο κάποιος τούς πείραζε, ὅλο δέν τούς ἔπαιζαν οἱ ἄλλοι, ὅλο τρώγανε καμμιά σφαλιάρα.

Πρός ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως, νά σημειώσω ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν ἐνθυμούμεθα νά ἔγινε στό σχολεῖο μας αὐτό πού σήμερα ἀποκαλεῖται μπούλινγκ.

Δέν εἴχαμε ἄγρια ἔνστικτα τότε. Κυρίως δέν εἴχαμε τηλεόραση καί δέν βλέπαμε ταινίες καί ἱστορίες βίας! Ἡ βία στά παιδικά μας χρόνια ἄντε νά ἐξηντλεῖτο σέ κάποιους πολέμους μεταξύ πάνω καί κάτω γειτονιᾶς καί καμμιά καλαμιά στό ποδόσφαιρο. Σπανιότερα δέ μέ πετροπόλεμο, ὁ ὁποῖος, ὅμως, μποροῦσε νά ἀποβεῖ εἰς βάρος μας, ἄν σπάζαμε κάποιο τζάμι! Ἐπιτρέψτε μας νά ποῦμε ὅτι οἱ μονίμως παραπονούμενοι δέν ἐτύγχαναν πάντα τῆς καλύτερης ἀντιμετωπίσεως ἀπό τήν δασκάλα. Ὅλο παραπονιέσαι, Γιωργάκη! Μόνο ἐσύ ἔχεις παράπονα! ἦταν ἡ μόνιμη ἐπωδός. Καί συνήθως ὁ κάθε Γιωργάκης ἔβγαινε στήν ἀναφορά ἐπειδή δέν εἶχε παίξει σέντερ-φόρ ἤ ἐπειδή κάποιος τοῦ εἶχε ἁρπάξει τό μισό ἀπό τό κουλούρι πού ἔτρωγε στό διάλειμμα! Ἔτυχε νά βρεθοῦμε σέ διευθυντικές θέσεις ἀκόμη καί σέ ὀργανισμούς μέ περισσότερους ἀπό ἑκατό ἐργαζομένους. Ὅταν ἄρχιζε κάποιος νά παραπονιέται, κυρίως μέ ὕφος μισοκακόμοιρο, μᾶς ἔζωναν τά φίδια. Ἀποφεύγοντας πάντα νά λάβουμε θέση, ἐπιδιώκαμε συνάντηση καί μέ τήν ἄλλη πλευρά. Τίς περισσότερες φορές πετυχαίναμε νά ἀρθεῖ ἡ παρεξήγηση, καθώς οἱ αἰτίες ἦταν πάντοτε σχεδόν ἀσήμαντες. Καί σχεδόν πάντα ἐπιδιώκαμε νά εἶναι καί κάποιος τρίτος παρών στίς συζητήσεις. Γιατί τά θυμόμαστε αὐτά; Μά, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ταξιδιοῦ ἑνός ἀκόμη Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στίς ΗΠΑ καί τόν Λευκό Οἶκο. Κάθε φορά πού γίνεται κάτι τέτοιο, ἐμεῖς, ἐδῶ, περιμένουμε –καί ζητοῦμε– ἀπό τόν δικό μας νά ἀρχίσει νά παραπονιέται γιά τήν συμπεριφορά τοῦ γείτονα καί νά καταλήγει στό γνωστό «δῶσε κι ἐμένα μπάρμπα.»

Ἄν θέλετε τήν γνώμη μας, θά μᾶς ἄρεσε, κάποια στιγμή, νά μεταβεῖ ἕνας Ἕλληνας Πρωθυπουργός στόν Λευκό Οἶκο καί νά πεῖ στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο: «Ἀσφαλῶς περιμένεις νά σοῦ κάνω παράπονα γιά τήν συμπεριφορά τῶν Τούρκων. Ἄν δέν μπορεῖς ἀπό μόνος σου νά διαπιστώσεις ὅτι κάτι δέν πάει καλά, τότε θά ἦταν περιττή ὁποιαδήποτε ἀναφορά μου στό θέμα». «Σέ ἀκούω!» Κι ἐκεῖ ἡ συζήτηση ἤ θά ἔπαιρνε φωτιά καί θά εἴχαμε τό ὅποιο ἀποτέλεσμα ἤ θά προχωρούσαμε σέ ἄλλα θέματα ἀφοῦ ὁ δικός μας θά καταλάβαινε καλά τί συμβαίνει!

Τό νά καθόμαστε ἐδῶ μέ τό πληκτρολόγιο προτεταμένο γιά νά ἀρχίσουμε νά πληκτροβολοῦμε ἐπειδή ὁ δκός μας δέν θά ἀρχίσει τήν κουβέντα σάν τόν Γιωργάκη τοῦ σχολείου «κύριε, ὁ Λάκης μοῦ πέταξε ἕνα βιβλίο στό κεφάλι», πρέπει κάποια στιγμή νά θεωρηθεῖ πεπερασμένο.

Ἄν δέν καταλαβαίνει ὁ σύμμαχος καί ἑταῖρος, ἄν κάνει ὅτι δέν βλέπει, νομίζω ὅτι ἡ κλάψα δέν ὠφελεῖ πλέον. Ἴσως, ὅταν μᾶς προσκαλέσει ὁ ἑταῖρος καί εἰλικρινής σύμμαχος καί ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι δέν θά μᾶς τά πεῖ καλά, εἶναι καλύτερα νά ἀποφεύγουμε τό ταξίδι. Ὑπάρχουν τρόποι. Ἀλλά ἄν πηγαίνουμε, ἄς πηγαίνουμε ὡς ἑταῖροι καί σύμμαχοι καί ὄχι ὡς μονίμως διαμαρτυρόμενοι. Δέν μᾶς ταιριάζει. Καί δέν κερδίζουμε!

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!