Ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται

ΜΗΝΥΜΑΤΑ πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ἀπέστειλε ἡ ἐπαναληπτική ἐκλογή τῶν δημαρχιακῶν καί περιφερειακῶν ἀρχαιρεσιῶν: Πρός τούς νέους δημάρχους, νά ἐπιτελοῦν τό ἔργον πού χρειάζεται ἡ πόλις των κι ὄχι νά ἀσελγοῦν ἐπί τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς της (π.χ. τήν Ὁδό Πανεπιστημίου), εἴτε δῆθεν χάριν νεωτερισμῶν ὡς ὁ «Μεγάλος Περίπατος» εἴτε ἀπό ἀλαζονεία.

Γιά τούς περιφερειάρχες, νά μήν εἶναι ἄλλο ἕνα ἐπίπεδο γραφειοκρατίας, κομματισμοῦ καί νεποτισμοῦ. Στήν κυβέρνηση ἐδόθη τό σῆμα νά ἐπιβοηθεῖ τό κράτος ἀντί νά τό ὑποκαθιστᾶ. Στό κυβερνῶν κόμμα, νά ἀπαρτίζεται ἀπό πρόσωπα πού θέλουν νά προσφέρουν στά κοινά κι ὄχι ἀπό ἀνεπαγγέλτους πού ψάχνουν γιά παχυλή ἀπασχόληση. Στήν Βουλή, νά ἐλέγχει τό νομοθετικό ἔργο κι ὄχι νά εἰσαγάγει καινά δαιμόνια.

  • Τοῦ Κώστα Κόλμερ

Εἰδικώτερα, ἡ «εἴδηση» γιά τόν πρωθυπουργό, ν’ ἀσχολεῖται μέ τήν ἀπόδοση τῶν ὑπουργῶν καί νά ἀπολύει τούς ἀνικάνους. Δέν τοῦ χρειάζονται 61 πρόσωπα πού δέν γνωρίζει καί ἄλλους 61 γενικούς γραμματεῖς ὑπουργείων, γιά νά ἀπαλλάσσεται τῆς ἀνασφαλείας του. Ἡ ἐπιτυχία του θά κρίνεται συνεχῶς σέ ὁρισμένα κρίσιμα προβλήματα, ὅπως ἡ δημογραφική ἀνάταξις τῆς χώρας, ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, ἡ Παιδεία, ἡ γραφειοκρατία κι ἡ ἀρνησιδικία, καί τινά ἄλλα πού θά ἀρκοῦσαν γιά νά καλύψουν τίς 12 ὧρες πού ἐργάζεται ἡμερησίως, ἀντί νά κάνει τόν πυροσβέστη, τόν διασώστη πλημμυροπαθῶν, τόν ὁμιλητή κάθε συνάξεως ἀργοσχόλων καί τόν «εἰσηγητή» τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἀλλοῦ ἀποφασίζεται κι ὄχι στήν Ἑλλάδα πού ἀδυνατεῖ ν’ ἀπορροφήσει δημιουργικά τούς κοινοτικούς πόρους πού τῆς ἔχουν διατεθεῖ ἀπό τήν Κομμισσιόν.

Ἀνεπίκαιρες ἰδέες, ὅπως ὁ γάμος ὁμοφύλων κι ἡ… «τεκνοθεσία», ἡ κλιματική ἀλλαγή καί τά πράσινα παράλογα δέν θά κρίνουν τήν ἐπανεκλογή τοῦ πρωθυπουργοῦ τό 2027, ἀλλά ἐάν θά ἀποφύγει ἐντέχνως τίς τουρκικές ἀξιώσεις, θά πατάξει τήν ἀκρίβεια τῆς ζωῆς πού ἐπιβάλλουν τά καρτέλ, θά ἐξευρωπαΐσει τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας καί τό ΕΚΑΒ, κι ὅταν παύσουν νά ξεπαγώνουν οἱ γέροντες τόν χειμῶνα μέ τό πανάκριβο ἠλεκτρικό ρεῦμα τῆς καταργηθείσης ΔΕΗ, ἐάν τέλος, μπορέσει νά τερματίσει τήν λαθρομετανάστευση κι ὄχι νά σκέπετεται πῶς θά πολιτογραφήσει 300.000 ἀσύλους.

Ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση. Ποία ἀντιπολίτευση; Ἡ ὑπάρχουσα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὑπό διάλυσιν. Ἡ ἐπερχομένη τοῦ ΠΑΣΟΚ πρέπει νά σοβαρευθεῖ. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀσήμαντοι, ὡς ἄλλως τε ἀποδεικνύεται ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη στήν πολιτική κονίστρα.

Δυό λόγια γιά τούς χαμένους ὑποψηφίους στίς «αὐτοδιοικητικές»: Στήν Θεσσαλονίκη μετά τόν Μπουτάρη ὑπάρχει μέτρον συγκρίσεως. Στήν Ἀθήνα, ὁ νεαρός πού κατεψηφίσθη οὔτε πού κατάλαβε πόσο τήν ἔβλαψε καί, μέ τό γνωστό του «ὑφάκι», ἐδήλωσε ὅτι «παίρνει τήν πολιτική εὐθύνη πάνω του» καί πάει σπίτι του: Οἱ Λατῖνοι θά ἔλεγαν SIC TRANSIT GLORIA MUNDI. Ἤγουν, «οὕτως παρῆλθε ἡ ἐγκόσμιος δόξα.»

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις