Ὁ ἰός τῆς ἀτιμίας

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ νά γνωρίζεις τίς μύχιες σκέψεις τοῦ πολιτικοῦ σου ἀντιπάλου;

Τούς συνομιλητές του; Τά σχέδιά του; Τά προσωπικά του δεδομένα; Εἶναι τίμιο; Εἶναι νόμιμο; Εἶναι ἠθικό; Ἔχει σχέση μέ τό fair play, ἀρχαιοελληνιστί «εὖ ἀγωνίζεσθαι»; Καλῶ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ὑποκλοπές δέν ἔχουν καμμία σημασία γιά τίς ζωές μας καί ὅτι ἀφοροῦν μόνον τόν βρώμικο καί σκοτεινό κόσμο τῆς πολιτικῆς, νά κάνουν μία προβολή στήν μεγάλη εἰκόνα τῆς κοινωνίας καί νά ἀναλογιστοῦν τά ἑξῆς ἁπλᾶ: Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ κοριοί στά ἀποδυτήρια τῆς Ἐθνικῆς Μπάσκετ καί οἱ ἀντίπαλοί μας «ἄκουγαν» ὅλα τά συστήματα καί τίς παγίδες τοῦ κόουτς Ἰτούδη στούς προσεχεῖς ἀγῶνες; Πῶς θά αἰσθάνονταν ἄν πληροφοροῦνταν ὅτι ἡ Ἐθνική μας ἔχασε ἕναν ἀγῶνα ἐπειδή οἱ ἀντίπαλοί της ἔμαθαν ὕπουλα τά μυστικά της μέ ἀόρατες ἐπιχειρήσεις κάτω ἀπό τήν μύτη της; Θά τούς ἄρεσε;

Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι σέ διαδικασία πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἀγορᾶς μέσου ἐνημέρωσης, ἐπιχειρηματίας «κρυφάκουσε» μέσῳ ὑποκλοπῶν τήν προσφορά πού σχεδίαζε νά ὑποβάλει ὁ ἀνταγωνιστής του, βελτίωσε τήν δική του προσφορά καί κέρδισε ἀθεμίτως στό νῆμα τόν διαγωνισμό; Θά ἦταν τίμιο;

Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν οἱ ἀνταγωνιστές τῆς Apple κατάφερναν νά ὑφαρπάξουν -ἀποκτήσουν μέσῳ κοριῶν καί ὑποκλοπῶν τήν τεχνολογία τοῦ νέου iphone 14, καί τήν ἐμφάνιζαν ὡς δική τους λίγο πρίν τήν ἐπίσημη παρουσίασή του; Θά ἦταν ἠθικό;

Ἀντιστοίχως, πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι μία ἑταιρεία ἔκλεψε μέσῳ κοριῶν τά ἐμβόλια μίας ἄλλης ἑταιρείας λίγο πρίν κυκλοφορήσουν στήν ἀγορά καί τῆς ἀπέσπασε χωρίς νά ἱδρώσει τό μερίδιο ἀγορᾶς πού ἐδικαιοῦτο;

Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μία ἀσφαλιστική ἑταιρεία λίγο πρίν συνάψει συμβόλαιο ὑγείας «ἄκουγε» ἕναν ὑποψήφιο πελάτη της νά λέει στό τηλέφωνο ὅτι ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ὑγείας καί, ἐν τέλει, ἀρνεῖτο νά τόν ἀσφαλίσει;

Θά ἦταν θεμιτό; Καί γιά νά τό «βαρύνουμε» στά θεσμικά: Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι μία εἰσαγγελέας πού ἐρευνοῦσε μείζονα ὑπόθεση διαφθορᾶς, ἔπεσε θῦμα παρακολουθήσεων πού ὑπονόμευσαν κρίσιμες ἀποφάσεις της γιά συλλήψεις ὑπόπτων πολιτικῶν, πού τά εἶχαν ἁρπάξει χωρίς ντροπή ἀπό πολυεθνικές; Πῶς θά τούς φαινόταν, τέλος, ἄν μάθαιναν ὅτι οἱ κοριοί ἐπηρέασαν τήν ἐκλογή ἀρχηγοῦ σέ παραπάνω ἀπό ἕνα κόμματα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοκρατικοῦ τόξου;

Ὑποθετικές οἱ ἐρωτήσεις, ὑποθετικές οἱ ἱστορίες ἀλλά τό συμπέρασμα στέρεο.

Ἡ παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν «κτυπᾶ» σέ θεμελιώδεις νόμους τῆς ζωῆς ὅπως: Ἡ προστασία τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου. Τό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν. Ἡ ἐθνική κυριαρχία. Ἡ διασφάλιση τοῦ ἐλεύθερου καί ἀνόθευτου ἀνταγωνισμοῦ σέ συνθῆκες δημοκρατικοῦ καπιταλισμοῦ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς. Ἡ ὑπερίσχυση τοῦ καλύτερου. Ἡ πνευματική δημιουργία. Ἡ ἀξιοκρατία. Ἡ ἐμπιστοσύνη. Καί, βεβαίως, σέ ἀνώτατο πολιτικό ἐπίπεδο, ἡ τιμιότητα στόν ἀνταγωνισμό μεταξύ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Οἱ ὑποκλοπές δέν ἀφοροῦν, λοιπόν, μόνον τήν ὀργάνωση τοῦ δημοκρατικοῦ παιγνιδιοῦ καί τήν ἐνδεχόμενη νοθεία τῶν ὅρων διεξαγωγῆς του, θέμα κατ’ ἐξοχήν σοβαρό. Ὁ ἰός τῆς ἀτιμίας ἔχει γενικευμένη ἐπίδραση στίς ζωές μας. Οἱ ὑποκλοπές ἀποδοκιμάζονται καθολικῶς, γιατί ἔχουν ὡς στόχο τήν ἐλεύθερη σκέψη καί τόν ἐλεύθερο κόσμο. Πιό συγκεκριμένα, τήν κλοπή τῆς ἐλεύθερης σκέψης καί τήν ποδηγέτηση τοῦ ἐλεύθερου κόσμου. Τήν κατάργηση τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου. Τήν ἐπιβράβευση μεθόδων ἀδίστακτων προσώπων, πού πλήττουν τήν ἰσότητα τῶν ὅπλων καί δηλητηριάζουν μέ καχυποψία τούς πρωταγωνιστές τοῦ δημοσίου βίου.

Ἐν τέλει, ἀποδοκιμάζονται γιατί ἔχουν ὡς στόχο τήν ἐπιβολή τῆς ἰσχύος ἔναντι τοῦ δικαίου καί τοῦ αὐταρχισμοῦ ἔναντι τῆς δημοκρατίας. Ἄν σηκώσουμε ἀδιάφορα τούς ὤμους καί πᾶμε παρακάτω, ὑποκρινόμενοι ὅτι δέν συνέβη τίποτε, ἄν κρύψουμε γιά μία ἀκόμη φορά τά σκουπίδια κάτω ἀπό τό χαλί, θά ἔρθει ἡ μέρα πού οἱ ὑποκλοπές, μαζί μέ τήν διαφθορά, τήν ὑπονόμευση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, τήν νόθευση τῆς πληροφόρησης ἀπό μονοπωλιακά κατεστημένα, τήν διεύρυνση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων καί τήν συγκέντρωση τοῦ πλούτου σέ χέρια ὀλίγων, θά ἀνατινάξουν τό ἀκριβό ἀγαθό τῆς ὁμαλότητας καί τῆς σταθερότητας, πού τόσο ἀγαποῦν οἱ ἀστικές πλειοψηφίες.

Δημοκρατία, στήν ὁποία πολιτικοί παρακολουθοῦν πολιτικούς καί ἐπιχειρηματίες, δέν θά ἀργήσει νά μετατραπεῖ καί σέ δημοκρατία, πού ὅλοι παρακολουθοῦν ὅλους. Ὅπως στά σοβιέτ, πού σέ κάθε γειτονιά τό ΚΚΣΕ ἐγκαθιστοῦσε τούς ρουφιάνους πληροφοριοδότες του, γιά νά ἐπιτηροῦν τούς πολῖτες. Ἀλλά ἐμεῖς πολεμήσαμε τά σοβιέτ, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά σοβιέτ.
Ὄχι γιά νά γίνουμε σοβιέτ. Αὐτό ὅση προσπάθεια καί νά καταβάλλουν κάποιοι, δέν μπορεῖ νά «ξεχαστεῖ». Ἀντιθέτως: Θά …ξεχνᾶμε κάθε μέρα (δανεικός τίτλος ἀπό τό βιβλίο τοῦ Βασίλη Ἀλεξάκη «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα») ὅλους ὅσοι ἐπιμένουν ὅτι πρόκειται περί ἑνός ἁπλοῦ… πταίσματος.

Απόψεις

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.

Πρώτη φορά Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!

Μανώλης Κοττάκης
Πρός συνυποσχετικό γιά ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στά 6 μίλια παντοῦ! – Τό Αἰγαῖο στά δύο – Ἰδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στούς Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στήν Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό μου» – Ὁ ρόλος Ροζάκη – Ὑποστολή σημαίας γιά τά 12 μίλια, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν

Ἑλλάς καί Κύπρος στήν ὁριογραμμή τῶν συγκρούσεων

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ἤ ἴσως καί ὧρες θά δείξουν κατά πόσον θά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτησις, καί δέν θά ἔχουμε κλιμάκωση, μέ ἐμπλοκή περισσοτέρων χωρῶν, στήν πολεμική ἐμπλοκή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἤ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες ἑνός Ἀρμαγεδδῶνος.

Ἡ ἀσφάλεια τῆς φρεγάτας «Ὕδρα» ἐτέθη στό ΚΥΣΕΑ

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού διαμορφώνεται μετά τήν μαζική ἐπίθεση τοῦ Ἰράν στό Ἰσραήλ ἐξήτασε τό ΚΥΣΕΑ, τό ὁποῖο συνεκλήθη ἐκτάκτως χθές ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί μέ συμμετοχή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νίκου Δένδια, ὁ ὁποῖος ὑπό τήν πίεση τῶν γεγονότων ὑπεχρεώθη νά διακόψει τό ταξίδι του στίς ΗΠΑ καί νά ἐπιστρέψει ἐσπευσμένως στήν Ἀθήνα.