ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ὁ ἰός τῆς ἀτιμίας

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ νά γνωρίζεις τίς μύχιες σκέψεις τοῦ πολιτικοῦ σου ἀντιπάλου;

Τούς συνομιλητές του; Τά σχέδιά του; Τά προσωπικά του δεδομένα; Εἶναι τίμιο; Εἶναι νόμιμο; Εἶναι ἠθικό; Ἔχει σχέση μέ τό fair play, ἀρχαιοελληνιστί «εὖ ἀγωνίζεσθαι»; Καλῶ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ὑποκλοπές δέν ἔχουν καμμία σημασία γιά τίς ζωές μας καί ὅτι ἀφοροῦν μόνον τόν βρώμικο καί σκοτεινό κόσμο τῆς πολιτικῆς, νά κάνουν μία προβολή στήν μεγάλη εἰκόνα τῆς κοινωνίας καί νά ἀναλογιστοῦν τά ἑξῆς ἁπλᾶ: Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ κοριοί στά ἀποδυτήρια τῆς Ἐθνικῆς Μπάσκετ καί οἱ ἀντίπαλοί μας «ἄκουγαν» ὅλα τά συστήματα καί τίς παγίδες τοῦ κόουτς Ἰτούδη στούς προσεχεῖς ἀγῶνες; Πῶς θά αἰσθάνονταν ἄν πληροφοροῦνταν ὅτι ἡ Ἐθνική μας ἔχασε ἕναν ἀγῶνα ἐπειδή οἱ ἀντίπαλοί της ἔμαθαν ὕπουλα τά μυστικά της μέ ἀόρατες ἐπιχειρήσεις κάτω ἀπό τήν μύτη της; Θά τούς ἄρεσε;

Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι σέ διαδικασία πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἀγορᾶς μέσου ἐνημέρωσης, ἐπιχειρηματίας «κρυφάκουσε» μέσῳ ὑποκλοπῶν τήν προσφορά πού σχεδίαζε νά ὑποβάλει ὁ ἀνταγωνιστής του, βελτίωσε τήν δική του προσφορά καί κέρδισε ἀθεμίτως στό νῆμα τόν διαγωνισμό; Θά ἦταν τίμιο;

Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν οἱ ἀνταγωνιστές τῆς Apple κατάφερναν νά ὑφαρπάξουν -ἀποκτήσουν μέσῳ κοριῶν καί ὑποκλοπῶν τήν τεχνολογία τοῦ νέου iphone 14, καί τήν ἐμφάνιζαν ὡς δική τους λίγο πρίν τήν ἐπίσημη παρουσίασή του; Θά ἦταν ἠθικό;

Ἀντιστοίχως, πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι μία ἑταιρεία ἔκλεψε μέσῳ κοριῶν τά ἐμβόλια μίας ἄλλης ἑταιρείας λίγο πρίν κυκλοφορήσουν στήν ἀγορά καί τῆς ἀπέσπασε χωρίς νά ἱδρώσει τό μερίδιο ἀγορᾶς πού ἐδικαιοῦτο;

Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μία ἀσφαλιστική ἑταιρεία λίγο πρίν συνάψει συμβόλαιο ὑγείας «ἄκουγε» ἕναν ὑποψήφιο πελάτη της νά λέει στό τηλέφωνο ὅτι ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ὑγείας καί, ἐν τέλει, ἀρνεῖτο νά τόν ἀσφαλίσει;

Θά ἦταν θεμιτό; Καί γιά νά τό «βαρύνουμε» στά θεσμικά: Πῶς θά τούς φαινόταν ἄν μάθαιναν ὅτι μία εἰσαγγελέας πού ἐρευνοῦσε μείζονα ὑπόθεση διαφθορᾶς, ἔπεσε θῦμα παρακολουθήσεων πού ὑπονόμευσαν κρίσιμες ἀποφάσεις της γιά συλλήψεις ὑπόπτων πολιτικῶν, πού τά εἶχαν ἁρπάξει χωρίς ντροπή ἀπό πολυεθνικές; Πῶς θά τούς φαινόταν, τέλος, ἄν μάθαιναν ὅτι οἱ κοριοί ἐπηρέασαν τήν ἐκλογή ἀρχηγοῦ σέ παραπάνω ἀπό ἕνα κόμματα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοκρατικοῦ τόξου;

Ὑποθετικές οἱ ἐρωτήσεις, ὑποθετικές οἱ ἱστορίες ἀλλά τό συμπέρασμα στέρεο.

Ἡ παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν «κτυπᾶ» σέ θεμελιώδεις νόμους τῆς ζωῆς ὅπως: Ἡ προστασία τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου. Τό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν. Ἡ ἐθνική κυριαρχία. Ἡ διασφάλιση τοῦ ἐλεύθερου καί ἀνόθευτου ἀνταγωνισμοῦ σέ συνθῆκες δημοκρατικοῦ καπιταλισμοῦ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς. Ἡ ὑπερίσχυση τοῦ καλύτερου. Ἡ πνευματική δημιουργία. Ἡ ἀξιοκρατία. Ἡ ἐμπιστοσύνη. Καί, βεβαίως, σέ ἀνώτατο πολιτικό ἐπίπεδο, ἡ τιμιότητα στόν ἀνταγωνισμό μεταξύ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Οἱ ὑποκλοπές δέν ἀφοροῦν, λοιπόν, μόνον τήν ὀργάνωση τοῦ δημοκρατικοῦ παιγνιδιοῦ καί τήν ἐνδεχόμενη νοθεία τῶν ὅρων διεξαγωγῆς του, θέμα κατ’ ἐξοχήν σοβαρό. Ὁ ἰός τῆς ἀτιμίας ἔχει γενικευμένη ἐπίδραση στίς ζωές μας. Οἱ ὑποκλοπές ἀποδοκιμάζονται καθολικῶς, γιατί ἔχουν ὡς στόχο τήν ἐλεύθερη σκέψη καί τόν ἐλεύθερο κόσμο. Πιό συγκεκριμένα, τήν κλοπή τῆς ἐλεύθερης σκέψης καί τήν ποδηγέτηση τοῦ ἐλεύθερου κόσμου. Τήν κατάργηση τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου. Τήν ἐπιβράβευση μεθόδων ἀδίστακτων προσώπων, πού πλήττουν τήν ἰσότητα τῶν ὅπλων καί δηλητηριάζουν μέ καχυποψία τούς πρωταγωνιστές τοῦ δημοσίου βίου.

Ἐν τέλει, ἀποδοκιμάζονται γιατί ἔχουν ὡς στόχο τήν ἐπιβολή τῆς ἰσχύος ἔναντι τοῦ δικαίου καί τοῦ αὐταρχισμοῦ ἔναντι τῆς δημοκρατίας. Ἄν σηκώσουμε ἀδιάφορα τούς ὤμους καί πᾶμε παρακάτω, ὑποκρινόμενοι ὅτι δέν συνέβη τίποτε, ἄν κρύψουμε γιά μία ἀκόμη φορά τά σκουπίδια κάτω ἀπό τό χαλί, θά ἔρθει ἡ μέρα πού οἱ ὑποκλοπές, μαζί μέ τήν διαφθορά, τήν ὑπονόμευση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, τήν νόθευση τῆς πληροφόρησης ἀπό μονοπωλιακά κατεστημένα, τήν διεύρυνση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων καί τήν συγκέντρωση τοῦ πλούτου σέ χέρια ὀλίγων, θά ἀνατινάξουν τό ἀκριβό ἀγαθό τῆς ὁμαλότητας καί τῆς σταθερότητας, πού τόσο ἀγαποῦν οἱ ἀστικές πλειοψηφίες.

Δημοκρατία, στήν ὁποία πολιτικοί παρακολουθοῦν πολιτικούς καί ἐπιχειρηματίες, δέν θά ἀργήσει νά μετατραπεῖ καί σέ δημοκρατία, πού ὅλοι παρακολουθοῦν ὅλους. Ὅπως στά σοβιέτ, πού σέ κάθε γειτονιά τό ΚΚΣΕ ἐγκαθιστοῦσε τούς ρουφιάνους πληροφοριοδότες του, γιά νά ἐπιτηροῦν τούς πολῖτες. Ἀλλά ἐμεῖς πολεμήσαμε τά σοβιέτ, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά σοβιέτ.
Ὄχι γιά νά γίνουμε σοβιέτ. Αὐτό ὅση προσπάθεια καί νά καταβάλλουν κάποιοι, δέν μπορεῖ νά «ξεχαστεῖ». Ἀντιθέτως: Θά …ξεχνᾶμε κάθε μέρα (δανεικός τίτλος ἀπό τό βιβλίο τοῦ Βασίλη Ἀλεξάκη «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα») ὅλους ὅσοι ἐπιμένουν ὅτι πρόκειται περί ἑνός ἁπλοῦ… πταίσματος.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923