ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ Τουρκία τούς διώκει ἡ Ἑλλάς τούς προστατεύει

Ἀλεβίτες: Μειονότητα μέσα στήν μειονότητα

ΚΑΠΟΙΑ πράγματα στήν πατρίδα μας περνοῦν ἀπαρατήρητα. Ἄλλοτε ἀπό παντελῆ ἔλλειψη γνώσης γιά τήν εὐρύτερη σημασία πού ἔχουν γιά τήν χώρα μας, ἄλλοτε ἀπό σκοπιμότητα καί ἄλλοτε ἀπό ἀδιαφορία. Τά ἐγκαίνια τοῦ πρώτου τεμένους «Τζέμ Ἐβή» (Cem Evi) γιά Ἀλεβίτες πού ἔγιναν στό Μεγάλο Δέρειο τοῦ Ἕβρου τό περασμένο Σάββατο, εἶναι ἕνα τέτοιο κλασσικό παράδειγμα. Ἕνας ἀδαής περί τά θρησκευτικά θά μποροῦσε καί νά «ὁρμήξει» στήν Πολιτεία γιά τήν ἐπιλογή της. Θά τοῦ φαινόταν παράξενο νά κατασκευάζουμε μέ δαπάνες τοῦ Ἕλληνα φορολογούμενου τζαμιά τοῦ Ἰσλάμ δίπλα στά ἑλληνοτουρκικά σύνορα, τήν στιγμή πού ὁ Ἐρντογάν μᾶς ὑβρίζει συνεχῶς καί οἱ ἀπειλές κατά τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας εἶναι μονίμως στήν ἡμερήσια διάταξη. Ἄν εὐλογημένη ὥρα δέν εἶχα σπουδάσει Νομικά στήν Θράκη γιά νά μυηθῶ στίς ἀθέατες ἰσορροπίες καί τούς κώδικες τῆς περιοχῆς, ἔτσι θά σκεπτόμουν ἴσως καί ἐγώ. Κάποιος ἄλλος πού τυχόν εὑρισκόταν σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἀπό κάποια πρεσβεία θά ἀσκοῦσε κριτική στήν Πολιτεία γιά τήν κατασκευή τοῦ τεμένους πού στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ κάρφο στά μάτια ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων σουνιτῶν.

Τό ἴδιο ἄλλως τε συνέβη ὅταν ἡ Πολιτεία ὁλοκλήρωνε τό τέμενος τῶν Ἀθηνῶν στό Βοτανικό. Πίσω ἀπό τίς ἀντιδράσεις εὐαίσθητων δικαιωματιστῶν πακιστανικῆς ἤ ἄλλης καταγωγῆς κρύβονταν ξένες πρεσβεῖες πού προτιμοῦσαν τήν λειτουργία τῶν παράνομων τζαμιῶν στό ἡμίφως παραμελημένων συνοικιῶν τῶν Ἀθηνῶν (γιά νά περνοῦν ἀθόρυβα, κάτω ἀπό τά ραντάρ τήν γραμμή τους), παρά τό ἐπίσημο, χωρίς μιναρέ, τζαμί πού λειτουργεῖ μέ Μαροκινό ἰμάμη στό ἐκτυφλωτικό φῶς τῆς ἡμέρας. Καί ἕνας τρίτος πού δέν ξέρει ποῦ βρίσκεται ἡ πινέζα «Μεγάλο Δέρειο» στόν ἑλληνικό χάρτη τῆς Google, ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Ἀλεβίτες μουσουλμάνοι καί ποιά ἡ σχέση τους μέ τό Τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς, φιλική ἤ ἐχθρική, ἁπλῶς δέν θά ἔμπαινε κἄν στόν κόπο νά μάθει τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτό τό τέμενος «Τζέμ Ἐβή» πού ἐγκαινίασε ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων.

Καί ὅμως: Τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν οὐσιαστικῶς ἐθνική πολιτική ὑπέρ Ἑλλήνων στήν συνείδηση πολιτῶν, μουσουλμάνων τό θρήσκευμα πού δέν ὑποκύπτουν στίς ὑποδείξεις τρίτης δύναμης. Τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν ἐθνική πολιτική ὑπέρ τῶν χριστιανῶν κατοίκων τοῦ Ἕβρου, γιατί διασφαλίζεται ὅτι στά σύνορά μας μέ τήν Τουρκία ζοῦν νομοταγεῖς μουσουλμάνοι πολῖτες καί ὄχι πέμπτες φάλαγγες. Εἰδικῶς τώρα πού βρίσκεται σέ ἔξαρση τό μεταναστευτικό-προσφυγικό. Τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν ἐπίσης βαθύτατα ἀντιτουρκική πολιτική.

Ἡ θρησκευτική αὐτή ὁμάδα ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 25 ἑκατομμύρια μέλη στήν γείτονα (χιλιάδες ἐξ αὐτῶν εἶναι Κοῦρδοι) διώκεται ἀπηνῶς στήν Τουρκία. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔχει καταδικάσει ἐπανειλημμένως τό καθεστώς Ἐρντογάν γιά παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν τους ἐλευθεριῶν. Σέ ὁλόκληρη τήν ἀχανῆ ἐπικράτεια τῆς «ἀνεκτικῆς» Ὀθωμανίας δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα τέμενος «Τζέμ Ἐβή». Στήν δέ Θράκη, ὅπου στόν Βόρειο Ἕβρο ζοῦν περί τίς 3.000 Ἀλεβίτες μουσουλμάνοι, τό Τουρκικό Προξενεῖο παρενέβη ὠμά πρό καιροῦ στίς ἐκλογές τοῦ Συλλόγου τους καί ἐπέβαλε σουνίτη Πρόεδρο. Στρατηγική πού ἔρχεται κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τόν Κεμάλ καί ἔχει ὡς στόχο τήν ὁμογενοποίηση καί ἑνοποίηση τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν τῆς Θράκης. Ποιά ἦταν ἡ συνέπεια; Νά ἐξεγερθοῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἐναντίον τῆς ὀργανωμένης ἐκστρατείας μετάλλαξης καί «μαγαρίσματος» τῆς πίστης τους ἀπό τό Προξενεῖο καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Τέλος, τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν καθαρά εὐρωπαϊκή πολιτική. Δεδομένου ὅτι στήν Εὐρώπη ὁλόκληρη ὑπάρχουν ἄλλα δύο τέτοια τεμένη καί στήν Τουρκία κανένα (πού μᾶς παριστάνει καί τόν θεματοφύλακα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν μουσουλμάνων στήν Ἑλλάδα), τό πρῶτο τέμενος «Τζέμ Ἐβή» στήν Ἑλλάδα εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη, ὅτι ἡ Θράκη ἀποτελεῖ εὐρωπαϊκό μοντέλο εἰρηνικῆς συνύπαρξης. Στήν φωτογραφία μπορεῖτε νά διακρίνετε τίς τρεῖς προσωπογραφίες πού εἶναι ζωγραφισμένες ἔξω ἀπό τό τέμενος. Στήν μία ἀπεικονίζεται ὁ Χατζημπεκτᾶς Βελί (οἱ ἄλλοι δύο εἶναι ὁ Ἀλῆ Σουλτάν τοῦ τεκέ τῆς Ρούσσας Ἕβρου καί ὁ Ἀλῆ, γαμπρός τοῦ Μωάμεθ.) Ὁ φιλόσοφος Χατζημπεκτᾶς «ταίριαξε» στήν αἱρετική προσέγγισή του γιά τό Ἰσλάμ στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης πίστης μέ τόν σιιτισμό. Οἱ Ἀλεβίτες (ὅσο καί ἄν μᾶς φαίνεται παράξενο) πιστεύουν στήν «Ἁγία Τριάδα» χωρίς νά εἶναι χριστιανοί, τραγουδοῦν ὑπό τήν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων στήν θρησκευτική τους λειτουργία χωρίς νά εἶναι εὐαγγελιστές, ἑρμηνεύουν τό Κοράνι ἀλληγορικά καί ὄχι κατά γράμμα, ἐνῶ εἶναι μουσουλμάνοι.

Ἄν στούς Ἀλεβίτες τῆς Θράκης προσθέσουμε τούς μουσουλμάνους τοῦ «ὀρθόδοξου» σουνιτικοῦ Ἰσλάμ, τούς χριστιανούς καί τούς μουσουλμάνους πού ὁμιλοῦν τήν «Ρομανί», τούς Πομάκους μουσουλμάνους, τούς χριστιανούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου κ.ἄ., τότε καταλαβαίνουμε γιατί ἡ Θράκη εἶναι περιφέρεια πρότυπο, χωνευτήρι καί πρότυπο εἰρηνικῆς συνύπαρξης θρησκειῶν, γλωσσῶν καί πολιτισμῶν. Συνύπαρξη, ἡ ὁποία ὅμως στηρίζεται στήν μακρά ἱστορική συγκατοίκηση τῶν συνοίκων στοιχείων καί στήν κοινή κουλτούρα. Ἔχει ρίζα ἡ διαφορετικότητα στήν Θράκη, δέν εἶναι τεχνητή ἡ συνύπαρξη. Τό νά μιλᾶς τουρκικά, νά ἀνήκεις σέ αἵρεση τοῦ Ἰσλάμ καί νά δηλώνεις βαθιά Ἕλληνας δέν εἶναι παράξενο ἐδῶ. Ἄλλο ἡ ἐθνοτική καταγωγή, ἄλλο ἡ ἐθνική συνείδηση. Καμμία σχέση μέ τά ἀφιονισμένα πλήθη μουσουλμάνων μεταναστῶν πού καταφθάνουν στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή μέ ἀπαιτήσεις γιά δικαιώματα μέ ἀρνητισμό καί αὐθάδεια γιά τήν ἐνσωμάτωση στήν τοπική κουλτούρα καί τούς νόμους!
Νά γιατί λοιπόν πρέπει νά ἔχουμε διαρκῶς τίς κεραῖες μας συντονισμένες μέ τήν Θράκη. Πρόκειται γιά τήν περιοχή, πού ὅπως εἶπε κάποτε ὁ Κώστας Καραμανλῆς, κρίνεται ἡ ἀντοχή τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καί ὅπως εἶπε καί ἕνας ἄλλος, γιά νά τήν ἔχουμε, «χρειάζεται ἔξυπνος πατριωτισμός». Ὄχι ρηχά ἐθνικιστικά συνθήματα. Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο βρισκόμαστε. Εἶναι ὥρα γιά ἔξυπνο πατριωτισμό!

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…