Ἡ πολύτιμη κρουαζιέρα καί τό δικό μας καθῆκον

Ὁλοκληρώθηκαν χθές οἱ ἐργασίες τοῦ διεθνοῦς «Φόρουμ» τῶν «Ποσειδωνίων» στήν Θεσσαλονίκη.

Περισσότεροι ἀπό τετρακόσιοι ἐκπρόσωποι τῆς τεράστιας τουριστικῆς βιομηχανίας τῆς κρουαζιέρας, κατέθεσαν τίς προτάσεις καί τίς ἀνησυχίες τους γιά τό μέλλον τοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα τήν πατρίδα μας.

Ἡ μοναδική ὀμορφιά τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τά πολύτιμα ἑλληνικά νησιά καί ἡ ζηλευτή Ἱστορία τοῦ τόπου μας, ἑλκύουν καί θά ἑλκύουν πάντοτε τόν συγκεκριμένο χῶρο. Καί γιά τόν λόγο αὐτό, ἐμεῖς ὀφείλουμε νά προστατεύσουμε αὐτόν τόν σπάνιο πλοῦτο, νά τόν διατηρήσουμε μακρυά ἀπό κάθε «φαραωνισμό» καί ὅσο γίνεται μακρύτερα ἀπό τόν «μαζικό τουρισμό», ὁ ὁποῖος μᾶλλον ὡς εἰσβολεύς παρά ὡς ἐπισκέπτης ἐνεργεῖ.

Εὐτυχῶς, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, πού ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπέδειξε πόσο εὐάλωτα καί ἀνοχύρωτα ἀκόμη καί σέ ἕναν ἀπειροελάχιστο μικρο-οργανισμό εἶναι τά πλοῖα-γίγαντες, πού μεταφέρουν ἀπό τόπο σέ τόπο χιλιάδες ἐπιβάτες, τούς ὁποίους ὁ ἰός μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ ἐλεύθερα στίς καμπίνες καί στούς λοιπούς χώρους. Μακάρι νά πρυτανεύσει ἡ λογική καί νά γίνει διαφαινόμενη στροφή πρός τά πλοῖα «ἀνθρωπίνων διαστάσεων»…

Πλοῖα, δηλαδή, τῶν χιλίων-χιλίων διακοσίων ἐπιβατῶν, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά ἀποβιβασθοῦν στίς πόλεις καί τά νησιά μας χωρίς νά προκαλέσουν προβλήματα.

Στό «Φόρουμ», λοιπόν, τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀρχίζει νά ἀποτελεῖ ἐπιλογή τῶν ἑταιρειῶν κρουαζιέρας, οἱ πολυάριθμοι ἐκπρόσωποι τοῦ κλάδου ἐξέφρασαν αἰσιοδοξία γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς κρουαζιέρας παγκοσμίως ἀλλά καί εἰδικότερα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τήν Ἑλλάδα.

Ὁ πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Κρουαζιέρας (Clia) Πιερφραντσέσκο Βάγκο, Ἐκτελεστικός Πρόεδρος τῆς MSC Cruises, ἀπέδωσε τά εὔσημα στήν χώρα μας, ἡ ὁποία πρωτοστάτησε τό 2021 στήν ἐπανεκκίνηση τῆς κρουαζιέρας σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο! «Δείξατε τόν δρόμο! Τά 47 ἀπό τά 87 πλοῖα τῆς Clia ἔκαναν “homeporting” στήν Ἑλλάδα ἐνισχύοντας σημαντικά τά ἔσοδα τῆς χώρας.

Ἡ βιομηχανία τῆς κρουαζιέρας ἀποτελεῖ ζωτικό παράγοντα τῆς παγκόσμιας τουριστικῆς βιομηχανίας καί ἔχει τήν δυνατότητα νά συνεισφέρει σημαντικά στήν ὅποια τοπική οἰκονομία.

Δεσμευόμεθα νά συνεργασθοῦμε μέ ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους φορεῖς γιά νά διασφαλίσουμε ὅτι ὁ κλάδος θά συνεχίσει νά ἀναπτύσσεται καί νά εὐδοκιμεῖ τά ἑπόμενα χρόνια» ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

Ὅπως ἀνεφέρθη, κάθε ἐπιβάτης κρουαζιέρας «ἀφήνει» περίπου 400 εὐρώ στήν τοπική κοινωνία τήν ὁποία ἐπισκέπτεται. Ἀνεφέρθη ἐπίσης ὅτι οἱ ἕξι στούς δέκα ἐπιβάτες κρουαζιέρας ἐπιστρέφουν στούς τόπους πού ἐπισκέφθηκαν μέ τό κρουαζιερόπλοιο γιά διακοπές.

Ἀνεφέρθη ἐπίσης ὅτι ἡ Ἑλλάς ὀφείλει νά ἀναπτύξει τίς κατάλληλες ὑποδομές ἀκόμη καί σέ μικρούς προορισμούς, ὥστε νά προσελκύσει ἐπενδύσεις ἀπό τίς ἑταιρεῖες κρουαζιέρας.

Ἔγινε ἐπίσης εἰδική ἀναφορά στήν ἀνάγκη νά ὑπάρξει συνεργασία, ὥστε νά λυθεῖ τό πρόβλημα τοῦ συνωστισμοῦ τῶν τουριστῶν στά ἀξιοθέατα.

Ὡς παράδειγμα πρός μίμηση ἀνεφέρθη ἡ Ἀκρόπολις, ὅπου οἱ ἑταιρεῖες κρουαζιέρας καί τά ταξιδιωτικά γραφεῖα συνεργάζονται πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ ὁμαλή διαχείριση τῶν πολυάριθμων ἐπισκεπτῶν.

Εἶναι βέβαιο ὅτι τά κρουαζιερόπλοια θά συνεχίσουν νά ἔρχονται καί θά πληθαίνουν. Γι’ αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη νά προστατευθεῖ ἡ ὁμαλή ζωή καί ἐξέλιξη τῶν πολέων-λιμένων, ὅπως λ.χ. τοῦ Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος –ἄν συνεχισθεῖ ἡ «τσιμεντοποίηση» τῆς Πειραϊκῆς, θά μετατραπεῖ σέ πόλη ξενοδοχείων καί Airbnb, πού θά νεκρώνει τόν χειμῶνα καί θά ζεῖ «τουριστικά» τά καλοκαίρια…

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».