ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…

Ἄν ἐρευνήσει κανείς τόν χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ κοινωνία τοῦ ἐφοπλισμοῦ ἔχει δημιουργήσει πλῆθος φορέων, μέσῳ τῶν ὁποίων στέκεται ἀρωγός πρός τήν Ἑλλάδα. Ἀποτελεῖ παράδοση, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων γιά τήν Ἑλλάδα ὁ «εὐεργετισμός». Στήν νεότερη Ἑλλάδα ἀρκεῖ νά ἀνατρέξουμε στούς καραβοκύρηδες, κατά τήν ἐποχή τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν τά σεντούκια τους καί διέθεσαν τά χρυσά τους γιά τόν ἀγῶνα.

Καί σήμερα, ὅμως, οἱ περισσότεροι χωρίς θόρυβο καί τυμπανοκρουσίες, οἱ ἐπιχειρηματίες τῆς θαλάσσης, ἡ κοινωνία τῆς πλοιοκτησίας, ἐξακολουθοῦν νά προσφέρουν στήν πατρίδα. Σέ συλλογικό ἐπίπεδο ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ συμμετοχή σέ ὅλη αὐτή τήν προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, ἡ ὁποία, κατά τόν ὑπερεκατονταετῆ βίο της, ἔχει σταθεῖ στό πλευρό τῆς χώρας, σέ ὅλες τίς δύσκολες περιόδους, τόσο στήν εἰρήνη ὅσο καί στούς πολέμους στούς ὁποίους μετεῖχε ἡ Ἑλλάς.

Τά τελευταῖα δέ χρόνια ἡ Ἕνωσις ἔχει διαθέσει σέ κοινωφελεῖς δράσεις περισσότερα ἀπό 80.000.000 εὐρώ. Μέσῳ τοῦ «ὀχήματος κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης» πού ἔχει δημιουργήσει, μέ τήν ἐπωνυμία «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», τό συλλογικό ὄργανο τῆς ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας ἀναπτύσσει δράσεις στούς τομεῖς τῆς ὑγείας, τῆς παιδείας, τῆς προνοίας, στηρίζει εὐπαθεῖς ὁμάδες συμπατριωτῶν μας καί συμμετέχει στήν ἀντιμετώπιση κρίσεων.

Κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, ἡ Ἕνωσις συνέβαλε στήν κάλυψη ἀναγκῶν τῶν νοσοκομείων σέ ὑγειονομικό καί ἰατρικό ἐξοπλισμό, προχώρησε στήν ἀνανέωση τοῦ ἱματισμοῦ σέ ὅλα τά νοσοκομεῖα τῆς χώρας καί στό ΕΚΑΒ καί χρηματοδότησε τήν ἀνακαίνιση τῶν χώρων ὑγιεινῆς σέ σημαντικά νοσοκομεῖα τῆς Ἀττικῆς. Προσφάτως ἡ ΕΕΕ δώρισε στό EKAΒ εἴκοσι σύγχρονα καί πλήρως ἐξοπλισμένα ἀσθενοφόρα καί δύο ἀσθενοφόρα στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. Προχθές, ἡ Ἕνωσις ἀνακοίνωσε ὅτι προσφέρει ἕξι νέα ἀσθενοφόρα ἀναβαθμισμένων χαρακτηριστικῶν, τά ὁποῖα θά ἐνισχύσουν ἀμέσως τόν ὑπάρχοντα στόλο τῶν ἀσθενοφόρων τοῦ Ε.Σ.Υ.

«Ἡ Ὑγεία εἶναι τό ὕψιστο κοινωνικό ἀγαθό. Τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό ΕΚΑΒ καί ἀφορᾶ στήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική πρόσβαση στίς ὑπηρεσίες ὑγείας, ἀγγίζει ὅλους τούς πολῖτες, ἀλλά καί ὅλους τούς ἐπισκέπτες, σέ ὅλη τή χώρα. Ἕνα “εὐχαριστῶ καρδιᾶς” στίς γυναῖκες καί στούς ἄνδρες πού ἐργάζονται σέ ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ ΕΚΑΒ. Μέ γεμίζει ὑπερηφάνεια πού συμβάλλουμε διαχρονικά καί καθοριστικά στή λειτουργία τοῦ ΕΚΑΒ. Θεωροῦμε χρέος μας, ὡς Ἑλληνίδες καί Ἕλληνες πολῖτες, νά σταθοῦμε στό πλευρό τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, διασωστῶν, πού ὑπηρετοῦν τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας. Τά νέα ἀσθενοφόρα διευκολύνουν τό δύσκολο ἔργο τους καί τήν παροχή ἄμεσης ἰατρικῆς βοήθειας σέ κάθε ἄνθρωπο πού τή χρειάζεται σέ κάθε περιοχή τῆς πατρίδας μας.

Ἤμασταν, εἴμαστε καί θά εἴμαστε δίπλα στή Δημόσια Ὑγεία, μέ πράξεις καί ὄχι μέ λόγια» δήλωσε ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Μελίνα Τραυλοῦ.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.