Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…

Ἄν ἐρευνήσει κανείς τόν χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ κοινωνία τοῦ ἐφοπλισμοῦ ἔχει δημιουργήσει πλῆθος φορέων, μέσῳ τῶν ὁποίων στέκεται ἀρωγός πρός τήν Ἑλλάδα. Ἀποτελεῖ παράδοση, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων γιά τήν Ἑλλάδα ὁ «εὐεργετισμός». Στήν νεότερη Ἑλλάδα ἀρκεῖ νά ἀνατρέξουμε στούς καραβοκύρηδες, κατά τήν ἐποχή τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν τά σεντούκια τους καί διέθεσαν τά χρυσά τους γιά τόν ἀγῶνα.

Καί σήμερα, ὅμως, οἱ περισσότεροι χωρίς θόρυβο καί τυμπανοκρουσίες, οἱ ἐπιχειρηματίες τῆς θαλάσσης, ἡ κοινωνία τῆς πλοιοκτησίας, ἐξακολουθοῦν νά προσφέρουν στήν πατρίδα. Σέ συλλογικό ἐπίπεδο ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ συμμετοχή σέ ὅλη αὐτή τήν προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, ἡ ὁποία, κατά τόν ὑπερεκατονταετῆ βίο της, ἔχει σταθεῖ στό πλευρό τῆς χώρας, σέ ὅλες τίς δύσκολες περιόδους, τόσο στήν εἰρήνη ὅσο καί στούς πολέμους στούς ὁποίους μετεῖχε ἡ Ἑλλάς.

Τά τελευταῖα δέ χρόνια ἡ Ἕνωσις ἔχει διαθέσει σέ κοινωφελεῖς δράσεις περισσότερα ἀπό 80.000.000 εὐρώ. Μέσῳ τοῦ «ὀχήματος κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης» πού ἔχει δημιουργήσει, μέ τήν ἐπωνυμία «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», τό συλλογικό ὄργανο τῆς ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας ἀναπτύσσει δράσεις στούς τομεῖς τῆς ὑγείας, τῆς παιδείας, τῆς προνοίας, στηρίζει εὐπαθεῖς ὁμάδες συμπατριωτῶν μας καί συμμετέχει στήν ἀντιμετώπιση κρίσεων.

Κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, ἡ Ἕνωσις συνέβαλε στήν κάλυψη ἀναγκῶν τῶν νοσοκομείων σέ ὑγειονομικό καί ἰατρικό ἐξοπλισμό, προχώρησε στήν ἀνανέωση τοῦ ἱματισμοῦ σέ ὅλα τά νοσοκομεῖα τῆς χώρας καί στό ΕΚΑΒ καί χρηματοδότησε τήν ἀνακαίνιση τῶν χώρων ὑγιεινῆς σέ σημαντικά νοσοκομεῖα τῆς Ἀττικῆς. Προσφάτως ἡ ΕΕΕ δώρισε στό EKAΒ εἴκοσι σύγχρονα καί πλήρως ἐξοπλισμένα ἀσθενοφόρα καί δύο ἀσθενοφόρα στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. Προχθές, ἡ Ἕνωσις ἀνακοίνωσε ὅτι προσφέρει ἕξι νέα ἀσθενοφόρα ἀναβαθμισμένων χαρακτηριστικῶν, τά ὁποῖα θά ἐνισχύσουν ἀμέσως τόν ὑπάρχοντα στόλο τῶν ἀσθενοφόρων τοῦ Ε.Σ.Υ.

«Ἡ Ὑγεία εἶναι τό ὕψιστο κοινωνικό ἀγαθό. Τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό ΕΚΑΒ καί ἀφορᾶ στήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική πρόσβαση στίς ὑπηρεσίες ὑγείας, ἀγγίζει ὅλους τούς πολῖτες, ἀλλά καί ὅλους τούς ἐπισκέπτες, σέ ὅλη τή χώρα. Ἕνα “εὐχαριστῶ καρδιᾶς” στίς γυναῖκες καί στούς ἄνδρες πού ἐργάζονται σέ ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ ΕΚΑΒ. Μέ γεμίζει ὑπερηφάνεια πού συμβάλλουμε διαχρονικά καί καθοριστικά στή λειτουργία τοῦ ΕΚΑΒ. Θεωροῦμε χρέος μας, ὡς Ἑλληνίδες καί Ἕλληνες πολῖτες, νά σταθοῦμε στό πλευρό τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, διασωστῶν, πού ὑπηρετοῦν τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας. Τά νέα ἀσθενοφόρα διευκολύνουν τό δύσκολο ἔργο τους καί τήν παροχή ἄμεσης ἰατρικῆς βοήθειας σέ κάθε ἄνθρωπο πού τή χρειάζεται σέ κάθε περιοχή τῆς πατρίδας μας.

Ἤμασταν, εἴμαστε καί θά εἴμαστε δίπλα στή Δημόσια Ὑγεία, μέ πράξεις καί ὄχι μέ λόγια» δήλωσε ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Μελίνα Τραυλοῦ.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ