Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…

Ἄν ἐρευνήσει κανείς τόν χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ κοινωνία τοῦ ἐφοπλισμοῦ ἔχει δημιουργήσει πλῆθος φορέων, μέσῳ τῶν ὁποίων στέκεται ἀρωγός πρός τήν Ἑλλάδα. Ἀποτελεῖ παράδοση, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων γιά τήν Ἑλλάδα ὁ «εὐεργετισμός». Στήν νεότερη Ἑλλάδα ἀρκεῖ νά ἀνατρέξουμε στούς καραβοκύρηδες, κατά τήν ἐποχή τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν τά σεντούκια τους καί διέθεσαν τά χρυσά τους γιά τόν ἀγῶνα.

Καί σήμερα, ὅμως, οἱ περισσότεροι χωρίς θόρυβο καί τυμπανοκρουσίες, οἱ ἐπιχειρηματίες τῆς θαλάσσης, ἡ κοινωνία τῆς πλοιοκτησίας, ἐξακολουθοῦν νά προσφέρουν στήν πατρίδα. Σέ συλλογικό ἐπίπεδο ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ συμμετοχή σέ ὅλη αὐτή τήν προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, ἡ ὁποία, κατά τόν ὑπερεκατονταετῆ βίο της, ἔχει σταθεῖ στό πλευρό τῆς χώρας, σέ ὅλες τίς δύσκολες περιόδους, τόσο στήν εἰρήνη ὅσο καί στούς πολέμους στούς ὁποίους μετεῖχε ἡ Ἑλλάς.

Τά τελευταῖα δέ χρόνια ἡ Ἕνωσις ἔχει διαθέσει σέ κοινωφελεῖς δράσεις περισσότερα ἀπό 80.000.000 εὐρώ. Μέσῳ τοῦ «ὀχήματος κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης» πού ἔχει δημιουργήσει, μέ τήν ἐπωνυμία «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», τό συλλογικό ὄργανο τῆς ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας ἀναπτύσσει δράσεις στούς τομεῖς τῆς ὑγείας, τῆς παιδείας, τῆς προνοίας, στηρίζει εὐπαθεῖς ὁμάδες συμπατριωτῶν μας καί συμμετέχει στήν ἀντιμετώπιση κρίσεων.

Κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, ἡ Ἕνωσις συνέβαλε στήν κάλυψη ἀναγκῶν τῶν νοσοκομείων σέ ὑγειονομικό καί ἰατρικό ἐξοπλισμό, προχώρησε στήν ἀνανέωση τοῦ ἱματισμοῦ σέ ὅλα τά νοσοκομεῖα τῆς χώρας καί στό ΕΚΑΒ καί χρηματοδότησε τήν ἀνακαίνιση τῶν χώρων ὑγιεινῆς σέ σημαντικά νοσοκομεῖα τῆς Ἀττικῆς. Προσφάτως ἡ ΕΕΕ δώρισε στό EKAΒ εἴκοσι σύγχρονα καί πλήρως ἐξοπλισμένα ἀσθενοφόρα καί δύο ἀσθενοφόρα στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. Προχθές, ἡ Ἕνωσις ἀνακοίνωσε ὅτι προσφέρει ἕξι νέα ἀσθενοφόρα ἀναβαθμισμένων χαρακτηριστικῶν, τά ὁποῖα θά ἐνισχύσουν ἀμέσως τόν ὑπάρχοντα στόλο τῶν ἀσθενοφόρων τοῦ Ε.Σ.Υ.

«Ἡ Ὑγεία εἶναι τό ὕψιστο κοινωνικό ἀγαθό. Τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό ΕΚΑΒ καί ἀφορᾶ στήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική πρόσβαση στίς ὑπηρεσίες ὑγείας, ἀγγίζει ὅλους τούς πολῖτες, ἀλλά καί ὅλους τούς ἐπισκέπτες, σέ ὅλη τή χώρα. Ἕνα “εὐχαριστῶ καρδιᾶς” στίς γυναῖκες καί στούς ἄνδρες πού ἐργάζονται σέ ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ ΕΚΑΒ. Μέ γεμίζει ὑπερηφάνεια πού συμβάλλουμε διαχρονικά καί καθοριστικά στή λειτουργία τοῦ ΕΚΑΒ. Θεωροῦμε χρέος μας, ὡς Ἑλληνίδες καί Ἕλληνες πολῖτες, νά σταθοῦμε στό πλευρό τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, διασωστῶν, πού ὑπηρετοῦν τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας. Τά νέα ἀσθενοφόρα διευκολύνουν τό δύσκολο ἔργο τους καί τήν παροχή ἄμεσης ἰατρικῆς βοήθειας σέ κάθε ἄνθρωπο πού τή χρειάζεται σέ κάθε περιοχή τῆς πατρίδας μας.

Ἤμασταν, εἴμαστε καί θά εἴμαστε δίπλα στή Δημόσια Ὑγεία, μέ πράξεις καί ὄχι μέ λόγια» δήλωσε ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Μελίνα Τραυλοῦ.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ