Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Εἶναι ὁ μοναδικός κλάδος πού κατέχει τά σκῆπτρα παγκοσμίως καί γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά ἐπαίρεται.

Τήν ἡγεμονική αὐτή θέση τόνισε χθές ἡ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Μελίνα Τραυλοῦ, στό Οἰκονομικό «Forum» τῶν Δελφῶν.

«Τό ἐπιτακτικό “τώρα” μᾶς καλεῖ νά διαμορφώσουμε σχέδιο πλεύσης γιά νά ὁδηγήσουμε τόν πλανήτη σέ ἕνα βιώσιμο αὔριο. Ἀπαιτεῖται ταχύτητα, ἀλλά μέ ἀνάλυση, σύνδεση καί σύνεση καί πάνω ἀπό ὅλα σεβασμό στήν πανανθρώπινη κλίμακα τῆς μετάβασης αὐτῆς. Διά μέσου τῆς θάλασσας, ἀποκαλύφθηκε ὁ πλανήτης μας. Τά πλοῖα συνέβαλαν στή χάραξη τῆς ρότας τῆς ἱστορίας τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Ἡ ναυτιλία εἶναι συνδιαμορφωτής τῆς Ἱστορίας μας. Ἡ ποντοπόρος ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων εἶναι διαχρονικά ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς παγκόσμιας ναυτιλίας. Πάντα σέ ἐγρήγορση, σέ ἀέναη κίνηση καί ἀνοιχτούς ὁρίζοντες. Πάντα πρωτοπόρος!» ὑπεγράμμισε ἡ πρόεδρος τῆς ΕΕΕ.

«Φάρος τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι πάντα στό ἐπίκεντρο τῶν ἀποφάσεων. Αὐτός κρατᾶ σταθερά τό πηδάλιο τῆς ἀνάπτυξης σέ κάθε μετάβαση.

Πάντα, μέ ὁδηγό τήν συλλογική δυναμική, τήν μακρόχρονη τεχνογνωσία μας καί τόν σεβασμό στή ναυτοσύνη μας, ἐπενδύουμε, συνεχῶς, σέ νεότευκτα πλοῖα καί ἐξοπλισμό ὑψηλῆς περιβαλλοντικῆς προσαρμογῆς, κατέχοντες ἕναν ὑπερσύγχρονο στόλο, πού ἀποτελεῖ τό 20% τῆς παγκόσμιας ναυτιλίας, πρωτοστατῶντας καί στήν “πράσινη μετάβαση” τοῦ κλάδου.

Ὅραμά μας, ἡ ἡγεσία μας νά μήν εἶναι ἁπλά ποσοτική, ἀλλά καί ποιοτική. Ὠφέλιμη γιά τήν κοινωνία. Ἔτσι, δημιουργήσαμε καί κατευθύνουμε τό παγκόσμιο ἐπιχειρηματικό success story μέ ἑλληνική ταυτότητα καί ψυχή. Τήν Ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων.

Ἕνα διαχρονικό, ἰσχυρό, γεωπολιτικό μας πλεονέκτημα, πού ἡ συμβολή του ὑπῆρξε καταλυτική σέ πολλές ἐμβληματικές στιγμές τῆς ἱστορίας μας. Ἀπό τήν ἔκβαση τῆς ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, μέχρι τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὅταν ἡ χώρα μας γινόταν τό δέκατο μέλος τῆς τότε ΕΟΚ, διέθετε ἕνα ὑπέρ-ὅπλο, τήν Ναυτιλία.

Σήμερα, ἡ ἑλληνική ναυτιλία, κατέχοντας περισσότερο ἀπό τό 60% τῆς εὐρωπαϊκῆς, εἶναι ἡ ραχοκοκκαλιά της. Οἱ Ἕλληνες συμβάλαμε καί συμβάλλουμε οὐσιαστικά, ὥστε ἡ εὐρωπαϊκή ναυτιλία πού ἀποτελεῖ τό 40% τῆς παγκόσμιας νά διασφαλίζει τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ διεθνοῦς οἰκοσυστήματος.

Ὁ μεγάλος εὐρωπαϊστής, ἡγέτης, Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, τόνιζε ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας: “Πρέπει νά εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τή ναυτιλία καί τούς ἀνθρώπους της. Γιατί δέν ἀποτελοῦν μόνο οἰκονομική ἀλλά καί ἠθική δύναμη γιά τήν πατρίδα μας.”…

Τό DNA καί ἡ πορεία τῆς ναυτιλίας ἀποτελεῖ ἕνα πρότυπο, ἄξιο πρός παρατήρηση, μελέτη καί ἔμπνευση.

Ἀπό τό ἱστορικό τοπόσημο τῆς ἀνθρώπινης νόησης, τούς Δελφούς, ἀπευθύνω μία δημόσια πρόσκληση πρός ὅλους τούς ἡγέτες κρατῶν, κυβερνήσεων, ὀργανισμῶν, ἱδρυμάτων, ἑταιρειῶν:

Νά προχωρήσουμε μέ ἐνσυναίσθηση. Νά συμπράξουμε μέ σεβασμό στήν ἱστορία πού καλούμαστε νά συν-δημιουργήσουμε γιά τίς ἑπόμενες γενιές. Ἡ ναυτιλία θά εἶναι πάντα ἐδῶ, συνοδοιπόρος γιά τό κοινό καλό»…

Ἀλήθεια, θά γινόταν τό Forum τῶν Δελφῶν ἄν εἶχε σταματήσει ἡ Ναυτιλία νά τροφοδοτεῖ τήν ἐμπορική καί τήν ἐφοδιαστική παγκόσμια ἁλυσίδα;

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ