ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ κοίτη τῆς παρατάξεως

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τῆς διεξαγωγῆς τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 ὁδηγεῖ εὔλογα στό συμπέρασμα ὅτι αὐτές δέν πρόκειται νά διεξαχθοῦν ταυτόχρονα μέ τίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἄρα οἱ κομματικοί μηχανισμοί θά ἀφοσιωθοῦν ἀπερίσπαστοι στήν μάχη τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν οἱ ὁποῖες κατά πᾶσα πιθανότητα θά διεξαχθοῦν μαζί μέ τίς εὐρωεκλογές στίς 26 Μαΐου 2019. Εἶναι ὅμως ἔτσι ἤ μήπως διαβάζουμε τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν παραδοσιακό ἀστικό τρόπο καί πέφτουμε ἔξω; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση «διαθέτει» τρεῖς κάλπες μπαλαντέρ τίς ὁποῖες μπορεῖ νά συνδυάσει μέ τίς ἐθνικές ἐκλογές σέ παραλλαγές προκειμένου νά ἀμβλύνει τό εἰς βάρος της κλῖμα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐπίσης ὅτι ἡ κεντροδεξιά φιλελεύθερη σκέψη μᾶς ὠθεῖ νά θεωροῦμε ὡς δεδομένο ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά προκηρύξει ἐκλογές μεταξύ Ὀκτωβρίου 2018 καί Ἰανουαρίου 2019 γιατί «πότε ἄλλοτε στό μέλλον θά βρεῖ καλύτερο πολιτικό κλῖμα γιά νά μικρύνει τήν ἧττα;».

Ἔτσι σκεπτόμαστε ἐμεῖς. Σκέπτεται ὅμως ἔτσι ὁ ἴδιος; Ἄς κάνουμε τήν ἄσκηση νά δοῦμε τά πράγματα καί ἀνάποδα. Πρῶτον καμμία κυβέρνηση δέν προκήρυξε πρόωρες ἐκλογές σέ στιγμή πού ἤξερε ὅτι θά τίς χάσει. Γιατί νά τό κάνει τώρα ὁ Πρωθυπουργός; Πρέπει νά χάνει πολύ, πάρα πολύ τόν Σεπτέμβριο γιά νά τό πράξει. Δεύτερον, ποιός λαός ἐπιβράβευσε πρωθυπουργό πού προκήρυξε πρόωρες ἐκλογές ἐπειδή θεώρησε ὅτι βρῆκε «παράθυρο εὐκαιρίας»; Λίγοι. Ὁ Κάμερον τά λογάριασε λάθος καί ἔχασε τό δημοψήφισμα. Ἡ Μαίη εἶδε διαφορά 25 μονάδων νά ἐξανεμίζεται. Νά δοῦμε τώρα καί τί ψάρια, «παστά» ἤ ὄχι, θά πιάσει καί ὁ Ἐρντογάν πού κάνει ἐκλογές 1,5 χρόνο νωρίτερα.

Οἱ λαοί τιμωροῦν τά κόλπα. Γιατί νά ἐμφανιστεῖ ὡς πειρατής ὁ Τσίπρας; Τήν στιγμή μάλιστα πού ἐπιχειρεῖ νά «πουλήσει» στήν Εὐρώπη τήν (βοήθεια!) εἰκόνα τοῦ statesman, ὁ ὁποῖος ἐξαντλεῖ τήν θητεία του ξεδιπλώνοντας (ὁ Θεός νά τό κάνει) τό δῆθεν ἀφήγημά του; Ἐάν ἡ σκέψη πού κάνουμε κόντρα στά βασικά σενάρια εἶναι σωστή, τότε ὁ προσδιορισμός τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν τό φθινόπωρο τοῦ 2019 ἐνδεχομένως κρύβει δόλιο σχέδιο γιά διπλές κάλπες ἐθνικές – αὐτοδιοικητικές στήν λήξη τῆς τετραετίας. Καί ἄν τυχόν ἰσχύει αὐτή ἡ σκέψη, ἡ ἄλλη κάλπη μπαλαντέρ, τό δημοψήφισμα γιά τό Σύνταγμα, θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν ἄμβλυνση τοῦ ἀποτελέσματος στήν κάλπη τῶν εὐρωεκλογῶν τόν Μάιο τοῦ 2019!

Δικαίως θά διερωτηθεῖτε, βεβαίως, γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἐπέλεγε νά κάνει ἐκλογές μαζί μέ τίς αὐτοδιοικητικές τό φθινόπωρο τοῦ 2019. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιατί ἔτσι θεωρεῖ –δέν θά τοῦ βγεῖ βεβαίως– ὅτι μπορεῖ νά ἀποδιοργανώσει τή ΝΔ. Ὁ κομματικός μηχανισμός τῆς ΝΔ βασίζεται σέ πολύ μεγάλο βαθμό στά ἰσχυρότατα ἐρείσματα πού διαθέτει ἡ ΝΔ στόν χῶρο τῆς αὐτοδιοίκησης, ἡ Ἀριστερά ἐκεῖ εἶναι μειοψηφία. Ἄν οἱ Περιφερειάρχες, ἀντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι τῆς ΝΔ τρέχουν γιά τήν δική τους ἐκλογή, ποιός θά τρέξει γιά τό κόμμα; Οἱ νέοι ἀπό τό μητρῶο στελεχῶν; Καί ἄν οἱ αὐτοδιοικητικές πᾶνε πίσω καί γίνουν μέ σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς, ποιός Περιφερειάρχης καί ποιός Δήμαρχος τῆς ΝΔ θά ἐπιτεθεῖ στόν ΣΥΡΙΖΑ; Ἄν τήν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς χρειάζεται τίς ἕδρες «ἀνεξάρτητου» συνδυασμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς γιά νά ἐκλεγεῖ Δήμαρχος μέ τό σατανικό σύστημα Σκουρλέτη, θεωρεῖτε ὅτι θά κάνουν ἀντιπολίτευση στήν Ἀριστερά; Ἐδῶ, μόλις προχθές, ὁ δεξιός Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου ἔστρωσε κόκκινο χαλί γιά τόν Πρωθυπουργό στήν Ρόδο!
Ἄν προσθέσουμε στήν ἀνάλυσή μας τό γεγονός ὅτι ἡ ΝΔ θά ἔχει ὅπως εἶχε πάντοτε πολλούς ἀντάρτικους συνδυασμούς –πού θά καλοῦν τούς βουλευτές της νά παρίστανται στίς ἐκδηλώσεις τους– καταλαβαίνετε γιατί ὁ Τσίπρας ἔχει τόν πειρασμό νά κάνει διπλές ἐκλογές τότε. Ὅποιος λοιπόν χαίρεται γιά τήν ἐξαγγελία Σκουρλέτη γιά τήν μετάθεση τῶν ἐκλογῶν νά τό ξανασκεφτεῖ. Πλήν τῆς ΝΔ ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ αὐτό τό μοντέλο θά πιέσει πολύ καί τούς αἱρετούς τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά νά οἰκοδομήσει συνεργασία μέ τήν κεντροαριστερά ἀπό τήν βάση. Ποιός Περιφερειάρχης ἤ Δήμαρχος τοῦ ΠΑΣΟΚ θά πάει κόντρα στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἄν ξέρει ὅτι τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν θά θέλει τήν στήριξη τοῦ συνδυασμοῦ του γιά νά ἐπανεκλεγεῖ στό ἀξίωμα;

Εὐλόγως, βεβαίως, θά διερωτηθεῖ κανείς: Μά θά ρισκάρει ὁ Πρωθυπουργός τήν βέβαιη ἧττα στίς εὐρωεκλογές γιά νά πάει σέ ἐκλογές τό φθινόπωρο; Σωστή παρατήρηση. Ἀλλά τί γίνεται ἄν ἔχουμε ἐξελίξεις μέ τήν Novartis; Τί γίνεται, ἐπίσης, ἄν οἱ ἐξελίξεις αὐτές ἰδεολογικοποιηθοῦν προκειμένου νά λάβουν μορφή συνταγματικοῦ δημοψηφίσματος γιά τό πολιτικό σύστημα τό ὁποῖο θά προκηρυχθεῖ μαζί μέ τίς εὐρωεκλογές; Βοηθοῦν ἄραγε οἱ εὐρωεκλογές τίς μεγάλες συσπειρώσεις ἤ τά ἀποτελέσματά τους εἶναι ἐργαλεῖο γιά νά ἐπιχειρηματολογεῖ κανείς ὅτι εἶναι δύσκολος ὁ στόχος τῆς αὐτοδυναμίας;

Ἔκανα, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, σήμερα μαζί σας τήν ἀνάποδη διαδρομή γιά νά πῶ ὅτι περιμένει τόν φιλελεύθερο χῶρο, τόν χῶρο τῆς κεντροδεξιᾶς, μεγάλη ἀνηφόρα. Ἄν οἱ ἐκλογές γίνουν Ὀκτώβριο ἔχει καλῶς. Ἐάν ὅμως συμβεῖ τό νέο σενάριο πού σκέπτομαι, ἀπαιτεῖται σχεδιασμός, στρατηγική, ἑνότητα, συσπείρωση καί τό κυριώτερο: νά μήν ἀπομακρυνθεῖ ἡ παράταξη ἀπό τήν κοίτη της στό ὄνομα ἀμφιβόλου χρησιμότητας ἀνοιγμάτων. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πάσχει ἀπό ἐξουσιομανία, θέλει νά γίνει καθεστώς, ἡ ΝΔ πρέπει νά ἐπαγρυπνεῖ.

Απόψεις

Τό Facebook προστάτης τοῦ Στάλιν

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ζούκερμπεργκ «κατέβασε» ἑλληνική ἀνάρτηση πού ὑπενθύμιζε πώς ὁ κομμουνιστής ἡγέτης κατεδίκασε σέ λιμό τόν λαό τῆς Οὐκρανίας τό 1932

Στίς Βρυξέλλες τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ ἐφιάλτης τῆς αἱρεσιμότητας γιά τό κράτος δικαίου

SOS ἀπό τούς βιομηχάνους γιά τό ἐνεργειακό κόστος

Εφημερίς Εστία
Δέν ἔλαβαν ἀπαντήσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΒ

Ἡ διαρκής φλυαρία βλάπτει τό ποδόσφαιρο

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πού εἶναι καταπίεση τό νά βλέπεις ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο νά…

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ