Ἡ ΕΡΤ στήν ἐπέτειο τοῦ Λένιν!

ΤΟ ΚΚΕ ἔχει κάθε δικαίωμα νά ἑορτάζει ἐπετείους τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος.

Ἀκόμη καί ἄν αὐτές ἀναφέρονται σέ ἐφιαλτικές στιγμές τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος. Μεταξύ αὐτῶν καί τήν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Λένιν. Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ ὅμως ἀποφασίζουν κάποιοι νά διαθέσουν γιά τέτοιους ἑορτασμούς τήν Ἐθνική Συμφωνική Ὀρχήστρα τῆς ΕΡΤ; Τῆς δημοσίας τηλεοράσεως, ἡ ὕπαρξις τῆς ὁποίας στηρίζεται στά χρήματα τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων; Καί ὅμως ἡ ὀρχήστρα αὐτή μεταφέρθηκε στόν Περισσό, στό κεντρικό κτήριο τοῦ κόμματος, προκειμένου νά ἑρμηνεύσει ἔργα ἀφιερωμένα στήν Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Φαντάζεσθε τί θά εἶχε συμβεῖ ἄν αὐτή ἡ Συμφωνική Ὀρχήστρα εἶχε προσκληθεῖ σέ ἑορτασμό κάποιας ἐπετείου τῆς Νέας Δημοκρατίας καί εἶχε ἑρμηνεύσει τά τραγούδια τῆς Γαλάζιας Γενιᾶς, στά γραφεῖα τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς; Θά εἶχε σηκωθεῖ ἐπανάστασις. Πρῶτα ἀπό τό ἴδιο τό ΚΚΕ καί ἐν συνεχείᾳ ἀπό τά λοιπά κόμματα τά ὁποῖα θά ἐπέκριναν –καί δικαίως– τήν διάθεση τῶν μουσικῶν τῆς ΕΡΤ γιά μιά κομματική ἐκδήλωση.

Γιά τόν Περισσό ὅμως ἰσχύουν ἄλλα δεδομένα. Θά μᾶς ποῦν οἱ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΚΚΕ, ὅπως ὑπεστήριξε καί ὁ κ. Κουτσούμπας στήν ὁμιλία του, ὅτι ἡ ἐκδήλωσις ἔγινε «πρός τιμήν τοῦ ἡγέτη τῆς κοσμοϊστορικῆς σημασίας ἐπανάστασης πού ἄλλαξε τίς τύχες καί τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, ἐγκαινιάζοντας τήν ἀρχή τοῦ τέλους τῆς βαρβαρότητας τοῦ καπιταλισμοῦ καί τήν ἀνατολή μιᾶς νέας κοινωνίας.»

Νά πληροφορήσουμε λοιπόν τούς «συντρόφους» τοῦ Περισσοῦ, ὅτι 100 χρόνια μετά τόν θάνατο τοῦ Λένιν ὁ καπιταλισμός ζεῖ καί βασιλεύει καί ἔχει εὐδοκιμήσει στίς πάλαι ποτέ πρωτεύουσες τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ», τήν Μόσχα καί τό Πεκῖνο. Ὅσο γιά τήν ἐπανάσταση ἐκείνη, πού ἐπέβαλε τήν πιό ἐφιαλτική μορφή δικτατορίας ἐπί 70 χρόνια, κατέρρευσε ὑπό τό βάρος τῶν ἀνομημάτων πού διέπραξε εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος. Πλέον, μόνον κάποιοι γραφικοί τήν μνημονεύουν καί τήν ἑορτάζουν. Γιά τόν κόσμο εἶναι μιά μελανή σελίδα τήν ὁποία θέλει νά ξεχάσει. Καί πρῶτοι θέλουν νά τήν ξεχάσουν οἱ λαοί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τήν βαρβαρότητα τήν ὁποία τούς ἐπέβαλε.

Τέτοιοι γραφικοί εἶναι ἄραγε οἱ ἰθύνοντες τῆς ΕΡΤ, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσισαν τήν συμμετοχή τῆς Ἐθνικῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας, στίς ἑορτές τοῦ Περισσοῦ, γιά τόν Λένιν; Ἀλήθεια, θά τούς ἐλέγξει κανείς γιά τήν ἀπόφαση αὐτή, ἡ ὁποία συνιστᾶ ἄσκοπη σπατάλη πόρων καί δυναμικοῦ τῆς δημοσίας τηλεοράσεως;

«Εἶναι ἀκράδαντη ἡ πίστη μας ὅτι ἔτσι κι ἀλλιῶς ἡ γῆ θά γίνει κόκκινη, κόκκινη ἀπό πραγματική ζωή καί δημιουργία, καί ἡ κόκκινη σημαία θά ὑψωθεῖ ξανά στό Λένινγκραντ» εἶπε ἀκόμη ὁ κ. Κουτσούμπας λίγο πρίν ἡ Συμφωνική Ὀρχήστρα τῆς ΕΡΤ παίξει τά ἀφιερωμένα στήν Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση ἔργα. Φαίνεται ὅτι ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ ΚΚΕ δέν ἔχει πληροφορηθεῖ οὔτε ὅτι τό Λένινγκραντ ὀνομάζεται καί πάλι Ἁγία Πετρούπολις. Ὅτι οἱ κόκκινες σημαῖες ὑπεστάλησαν ὁριστικῶς προκαλῶντας παγκόσμια ἀγαλλίαση. Ὅτι ἡ κομμουνιστική προσπάθεια ἐπιβολῆς ὑπῆρξε μιά παρένθεσις στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἄς διαβάσουν καί λίγη ἱστορία οἱ ἔνοικοι τοῦ Περισσοῦ. Πραγματική ἱστορία. Ἄς μήν περιορίζονται στά κείμενα τῶν στρατευμένων δοκιμιογράφων τά ὁποῖα διακινοῦν μεταξύ τους.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ