Ἡ ἑλληνική πεῖρα στίς ἐπιχειρήσεις διασώσεως

ΕΛΛΗΝΕΣ κινδυνεύουν στό Σουδάν. Ἐλαχίστη ὑποχρέωσις τοῦ Κράτους εἶναι ἡ διάσωσίς τους. Εἴτε μέ διπλωματικά μέσα, κατόπιν δηλαδή συμφωνιῶν ἀσφαλοῦς διελεύσεως μέχρις ὅτου φθάσουν σέ χῶρες ὅπου δέν θά κινδυνεύουν, εἴτε μέ στρατιωτική ἐπιχείρηση διασώσεώς τους.

Μπορεῖ νά τό ἔχουμε λησμονήσει, ἀλλά ἡ Ἑλλάς ἔχει προϊστορία σέ τέτοιες ἐπιχειρήσεις ἀπεγκλωβισμοῦ ἀμάχων ἀπό ἐμπόλεμες ζῶνες. Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ἐπιχείρησις «Χρυσόμαλλο Δέρας», τήν ὁποία ὀργάνωσε μέ ὑποδειγματικό τρόπο ὁ ἀείμνηστος πλοίαρχος Βασίλης Ντερτιλῆς. Ἦταν 1993, καί ὁ πόλεμος μαινόταν στήν Ἀπχαζία.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Οἱ Ἕλληνες Πόντιοι διασώθηκαν, ἐπιβιβάσθηκαν σέ ἐπιβατηγό πλοῖο καί ἦλθαν στήν Ἑλλάδα. Μετεῖχαν ὡς ὁμάς ἀσφαλείας δέκα καταδρομεῖς, ἐνῷ εἶχε προηγηθεῖ σοβαρή διπλωματική προεργασία καί συντονισμός. Λίγα χρόνια ἀργότερα, τό 1997, μία μεγαλύτερης ἐκτάσεως ναυτική ἐπιχείρησις ἔγινε στήν Ἀλβανία πού κλυδωνιζόταν ἀπό τίς συγκρούσεις πού πυροδοτήθηκαν ἐξ αἰτίας τοῦ σκανδάλου τῶν πυραμίδων. Εἶχε ὀνομασθεῖ ἐπιχείρησις «κοσμᾶς».

Ἐκεῖ δέν ἦσαν μόνον Ἕλληνες αὐτοί πού παρελήφθησαν ἀπό τά πολεμικά πλοῖα πού εἶχαν μπεῖ στό λιμάνι τοῦ Δυρραχίου, ἦσαν καί Κινέζοι, ἡ κυβέρνησις τῶν ὁποίων εἶχε ζητήσει τήν συνδρομή τῶν Ἀθηνῶν. Κινέζοι διεσώθησαν καί σέ ἄλλη ἐπιχείρηση, πολύ ἀργότερα, τό 2011, ὅταν μέ ἐπιχείρηση τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ παρελήφθησαν ἀπό τήν σπαρασσομένη Λιβύη καί μετεφέρθησαν στήν Κρήτη.

Ἡ πλέον σημαντική ὅμως ἐπιχείρησις διασώσεως ἦταν αὐτή τοῦ 2006 στόν Λίβανο. Ἡ ἐπιχείρησις «Κέδρος». Ἐκεῖ ὁ πόλεμος μαινόταν μεταξύ τῶν μαχητῶν τῆς Χεζμπολλά καί τῶν ἰσραηλινῶν δυνάμεων, πού σέ μιά σπάνια ἀτυχῆ στιγμή γιά αὐτές, δέν εἶχαν ἐπιτύχει τούς ἀντικειμενικούς σκοπούς τους. Μετά ἀπό προσεκτικό σχεδιασμό ἀπό τό ΓΕΕΘΑ, τοῦ ὁποίου τότε ἡγεῖτο ὁ ναύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης, ἕνας στολίσκος ἑλληνικῶν πολεμικῶν πλοίων μέ ὁρμητήριο τήν Λάρνακα διεξήγαγε τήν μεγαλύτερη καί πλέον ἐπιτυχῆ ἐπιχείρηση ἐκκενώσεως καί διασώσεως ἀμάχων.

Ἀρχηγίδα τοῦ στολίσκου ἦταν ἡ φρεγάτα «Ψαρά», ἡ ὁποία μάλιστα ἦταν τό πρῶτο πολεμικό πλοῖο ξένης χώρας πού κατέπλευσε στόν λιμένα τῆς Βηρυτοῦ. Ἄλλες τρεῖς ἑλληνικές φρεγάτες, ἀπό τίς ὁποῖες ἐξορμοῦσαν τέσσερα ἑλικόπτερα καί τέσσερα ἁρματαγωγά, μετεῖχαν στήν ἐπιχείρηση, ἐνῷ στά πλοῖα ἐπέβαιναν ἕξι ὁμάδες ἀνορθοδόξου πολέμου τῆς Μονάδος Ὑποβρυχίων Καταστροφῶν.

Τήν ἴδια στιγμή, μέ ἀεροπλάνα C-130, μεταφέρθηκαν στόν Λίβανο 310 τόνοι ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ καί ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, μαζί μέ τό ἀπαραίτητο ὑγειονομικό προσωπικό. Εἶναι σημαντικό νά τονισθεῖ ἡ ὑποδειγματική συνεργασία, σέ κάθε ἐπίπεδο, πού ὑπῆρξε τότε μέ τίς ἀρχές τοῦ Ἰσραήλ.

Τό Χαρτούμ βεβαίως δέν εἶναι Βηρυτός. Αὐτό δέν σημαίνει ὅμως πώς δέν μπορεῖ νά διεξαχθεῖ μιά ἐπιχείρησις διασώσεως τῶν Ἑλλήνων, σχεδιασμένη μέ βάση τίς ἰδιαιτερότητες τῆς περιοχῆς.

Ἀπαιτεῖται βεβαίως ὀρθή ἀντίληψις ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀποστολή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὡς σχηματισμοῦ προβολῆς ἰσχύος καί ὄχι ἁπλῶς ὡς δυνάμεως αὐτοαμύνης καί προστασίας νησίδων καί βραχονησίδων. Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι αὐτό τό πνεῦμα ἐπικρατεῖ στά Γενικά Ἐπιτελεῖα καί ὅτι τέτοιον προσανατολισμό ἔχει ἡ Διοίκησις Εἰδικοῦ Πολέμου, πού ἔχει προσφάτως δημιουργηθεῖ.

Γνωρίζουμε βεβαίως τά φοβικά σύνδρομα πού διακατέχουν συνήθως τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ἀντιδροῦν σέ προσπάθειες τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων γιά ἀνάπτυξη ἐκτός συνόρων. Θά πρέπει κάποτε νά τά ξεπεράσουν. Δέν πρόκειται νά σταλοῦν στό Σουδάν «στρατευμένα παιδιά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Θά σταλοῦν ἐπαγγελματίες στρατιωτικοί μέ πολύ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐκπαίδευση καί δυνατότητες. Ἀποστολή ἐν προκειμένῳ τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας εἶναι νά πείσει περί αὐτοῦ τήν Κυβέρνηση. Νά τήν βοηθήσει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά φοβικά της σύνδρομα, καί γιά νά τό πράξει αὐτό βεβαίως πρέπει νά τῆς παρουσιάσει τήν κατάσταση ὅπως εἶναι καί ὄχι ὅπως αὐτή θά ἤθελε νά τήν ἀκούσει. Δέν ὑπάρχει τίποτε χειρότερο ἀπό τήν λεγομένη «ἐπιτήδευση τῶν πληροφοριῶν». Πρόκειται γιά παραπλάνηση. Εἴμαστε βέβαιοι πώς ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ ἐπιχείρησις «Κέδρος», ὁ ναύαρχος Χηνοφώτης εἶχε ἐνημερώσει λεπτομερῶς τήν Κυβέρνηση κατά τρόπον ἀπολύτως πειστικό γιά τό τί μποροῦμε νά κάνουμε. Τά αὐτά περιμένουμε καί ἀπό τήν σημερινή στρατιωτική ἡγεσία.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ