ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ ἐπίμονη ἐπικαιρότης τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη

Ἰδού, λοιπόν, ὁλόφρεσκος, ροδαλός, ἕτοιμος νά ἀρχίσει καί αὐτός νά μετρᾶ ἀντιστρόφως, ὁ νέος χρόνος, τό 2023. Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, τό προσφωνοῦμε ἐπακριβῶς: «Δύο χιλιάδες εἴκοσι τρία».

Οἱ Ἀγγλοσάξωνες, οἱ ὁποῖοι τά ἔχουν ἁπλοποιήσει ὅλα καί γιά τόν λόγο αὐτό ἡ γλῶσσά τους ἔχει ἐπιβληθεῖ στήν Δύση, τό ἀποκαλοῦν “twenty-twenty three”, ἤτοι «εἴκοσι-εἰκοσιτρία».

Ἡ ἀπόδοση αὐτή οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τόν πραγματικό ἀριθμό, ἀλλά διδάσκει τήν «συντομία», ἡ ὁποία –καί μέ τήν ἐπικράτηση τῆς γλώσσας τῶν ὑπολογιστῶν, ἡ ὁποία πλέον ἐπιβάλλει καί νέα ὀρθογραφία– ἡ «εὔκολη λύση» ἐπικρατεῖ πλέον σέ κάθε δραστηριότητα…

Παρακολουθῶ, λοιπόν, ὄχι μέ τόσην εὐχαρίστηση πλέον, τά πολιτικά μας δρώμενα, ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως τό 2023 θά ἔχουμε τίς συνεχῶς ποθούμενες ἀπό τά κόμματα τῆς ἑκάστοτε ἀντιπολιτεύσεως, ἐκλογές. Καί, φυσικά, ἔπειτα ἀπό τίς τελευταῖες ἐξελίξεις, παρακολουθοῦμε προσεκτικότερα καί τά τῆς Εὐρωβουλῆς (τά δικά μας, δηλαδή, ἐνδιαφέροντα) ὅπου πλήν τῆς ἀτυχησάσης ἀντιπροέδρου, ἔχουμε (κατ’ ἀσφαλεῖς πληροφορίες) καί θεαματικές μεταστροφές… Ἐκεῖ, λοιπόν, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν ἀξιόπιστες πηγές, ἐπίκειται μετεγγραφή στόν Σύριζα, εὐρωβουλευτοῦ ὁ ὁποῖος ἐξελέγη μέ τήν Νέα Δημοκρατία, ἀλλά ἤδη –ὅπως φαίνεται ἀπό δημοσιεύσεις του στά «σόσιαλ»– ἔχει προσχωρήσει στό ὑπό διαμόρφωση σοσιαλδημορατικό (ἔτσι τοὐλάχιστον ἀκούγεται) κόμμα τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα… Καί, διαβάζοντας διάφορες δημοσιεύσεις, ἔπεσα καί σέ μιά, τοῦ φιλτάτου νομικοῦ Πάνου Μπιτσαξῆ, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στά ὡς ἄνω καί παραπέμπει στό κλασσικό ποίημα τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη, ὑπό τόν τίτλο «Ἄς φρόντιζαν», τό ὁποῖο παραμένει πάντοτε ἐπίκαιρο καί δικαιώνεται συχνά, μέσῳ καί τῆς πολιτικῆς!

«Κατήντησα σχεδόν ἀνέστιος καί πένης./Αὐτή ἡ μοιραία πόλις, ἡ Ἀντιόχεια ὅλα τά χρήματα μοῦ τά ’φαγε:/αὐτή ἡ μοιραία μέ τόν δαπανηρό της βίο.

Ἀλλά εἶμαι νέος καί μέ ὑγείαν ἀρίστην. Κάτοχος τῆς ἑλληνικῆς θαυμάσιος/(ξέρω καί παραξέρω Ἀριστοτέλη, Πλάτωνα· τί ρήτορας, τί ποιητάς, τί ὅ,τι κι ἄν πεῖς)./ Ἀπό στρατιωτικά ἔχω μιάν ἰδέα, κι ἔχω φιλίες μέ ἀρχηγούς τῶν μισθοφόρων./Εἶμαι μπασμένος κάμποσο καί στά διοικητικά./Στήν Ἀλεξάνδρεια ἔμεινα ἕξι μῆνες, πέρσι· κάπως γνωρίζω (κι εἶναι τοῦτο χρήσιμον) τά ἐκεῖ:/τοῦ Κακεργέτη βλέψεις, καί παλιανθρωπιές, καί τά λοιπά. Ὅθεν φρονῶ πώς εἶμαι στά γεμᾶτα/ἐνδεδειγμένος γιά νά ὑπηρετήσω αὐτήν τήν χώρα, τήν προσφιλῆ πατρίδα μου Συρία./Σ’ ὅ,τι δουλειά μέ βάλουν θά πασχίσω νά εἶμαι στήν χώρα ὠφέλιμος. Αὐτή εἶν’ ἡ πρόθεσίς μου./

Ἄν πάλι μ’ ἐμποδίσουνε μέ τά συστήματά τους –τούς ξέρουμε τούς προκομμένους: νά τά λέμε τώρα;– /ἄν μ’ ἐμποδίσουνε, τί φταίω ἐγώ. Θ’ ἀπευθυνθῶ πρός τόν Ζαβίνα πρῶτα,/ κι ἄν ὁ μωρός αὐτός δέν μ’ ἐκτιμήσει, θά πάγω στόν ἀντίπαλό του, τόν Γρυπό./ Κι ἄν ὁ ἠλίθιος κι αὐτός δέν μέ προσλάβει, πηγαίνω παρευθύς στόν Ὑρκανό./Θά μέ θελήσει πάντως ἕνας ἀπ’ τούς τρεῖς./ Κι εἶν’ ἡ συνείδησίς μου ἥσυχη γιά τό ἀψήφιστο τῆς ἐκλογῆς./

Βλάπτουν κι οἱ τρεῖς τους τήν Συρία τό ἴδιο./Ἀλλά, κατεστραμμένος ἄνθρωπος, τί φταίω ἐγώ;/Ζητῶ ὁ ταλαίπωρος νά μπαλωθῶ./Ἄς φρόντιζαν οἱ κραταιοί θεοί νά δημιουργήσουν ἕναν τέταρτο καλό./ Μετά χαρᾶς θά πήγαινα μ’ αὐτόν.»…

Απόψεις

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.