ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ἀνακύκλωσις τῶν ὑπουργῶν

ΕΣΠΕΥΣΑΝ νά σχολιάσουν οἱ ἀνώνυμοι «κυβερνητικοί κύκλοι», ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ χθεσινοῦ ἀνασχηματισμοῦ, ὅτι «καί σέ αὐτή τήν περίπτωση ὁ Πρωθυπουργός ἔδρασε ἄμεσα καί ἀποφασιστικά γιά νά ἔχουμε ἕνα πιό δυναμικό ξεκίνημα τή νέα χρονιά σέ κρίσιμους τομεῖς.»

Ὁ κρίσιμος τομεύς ἐν προκειμένῳ εἶναι τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου. Πράγματι ἄν καί ἡ ἀποκατάστασις τῆς τάξεως καί ἡ πάταξις τῆς κάθε μορφῆς ἐγκληματικότητος ἀποτελοῦσε κορυφαία προεκλογική δέσμευση τῆς Νέας Δημοκρατίας, οἱ ἐπιδόσεις τῶν κυβερνήσεων Μητσοτάκη ὅσον ἀφορᾶ στήν δημοσία ἀσφάλεια εἶναι ἀπαραδέκτως χαμηλές.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Καί τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι δέν ἐπεδείχθη ἡ ἀπαιτουμένη ἀποφασιστικότης, οὔτε ὑπῆρξε μία σαφῶς προσδιορισμένη πολιτική, προκειμένου νά τηρηθεῖ μέ συνέπεια. Ἐνδεικτικές εἶναι οἱ παλινωδίες ὅσον ἀφορᾶ στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου. Τό 2019 ὑπουργός ἐτοποθετήθη ὁ κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ὁ ὁποῖος προεβλήθη σάν «καλή μεταγραφή» ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἀφοῦ εἶχε στό ἐνεργητικό του καί τήν ἐξάρθρωση τῆς «17 Νοέμβρη». Γιά κάποιον ἀνεξήγητο λόγο ἀντικατεστάθη στά μισά τῆς θητείας του ἀπό τόν κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Μέ τήν ἐπανεκλογή τῆς Κυβερνήσεως στό ὑπουργεῖο ἐστάλη ὁ κ. Νότης Μηταράκης, ὁ ὁποῖος εὑρέθη πολύ σύντομα «ἐκτός νυμφῶνος», ἀφοῦ εἶχε δημιουργήσει σάλο μέ ἕνα ἀψυχολόγητο σχέδιο δημιουργίας ἐφίππου ἀστυνομίας μέ μόλις ἑπτά ἄλογα! Τόν κ. Γιάννη Οἰκονόμου πού τόν διεδέχθη ἐσπευσμένως, τόν ἀπεμάκρυνε χθές ὁ Πρωθυπουργός ἐπαναφέροντας τόν κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ὁ τελευταῖος προβάλλεται πλέον ὡς ὁ ὑπουργός πού εἶναι ἱκανός νά ἀντιμετωπίσει τήν οὐδόλως ἱκανοποιητική κατάσταση τῆς ηὐξημένης ἐγκληματικότητος, ἐνδεχομένως δέ καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ὀπαδικῆς βίας πού ἔχει καταστήσει τούς ἀθλητικούς χώρους ἑστίες μιᾶς ἰδιότυπης ἀλλά πολύ σκληρῆς ἐγκληματικότητος. Εὐχόμεθα νά τά καταφέρει. Καί ἐλπίζουμε ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ κ. Οἰκονόμου νά μήν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δυσαρεσκείας ἀθλητικῶν παραγόντων πού δυσανασχετοῦν μέ τά μέτρα πατάξεως τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῶν ὀργανωμένων ὀπαδῶν.

Θά θυμίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές οἱ… γνωστοί «κυβερνητικοί κύκλοι» εἶχαν προαναγγείλει ὅτι οἱ ὑπουργοί «πρέπει» νά ἀλλάζουν πόστα. Νά μήν τοποθετοῦνται μονίμως στό ἴδιο ὑπουργεῖο. Καί ἄς θεωρεῖται ὅτι ἔχουν ἀποκτήσει εἰδική γνώση καί πεῖρα σέ συγκεκριμένους τομεῖς. Τώρα ἔρχονται νά δικαιολογήσουν τήν ἐπάνοδο τοῦ κ. Χρυσοχοΐδη στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου, προβάλλοντας τήν πεῖρα καί τήν προϋπηρεσία του στόν τομέα τῆς δημοσίας τάξεως, καθώς καί τίς καλές σχέσεις του μέ τήν Ἀστυνομία. Δέν ἀμφισβητοῦμε τίποτε σέ αὐτά. Ἄς ἀπαντήσει ὅμως κάποιος γιά ποιόν λόγο, ἀφοῦ εἶναι τόσο κατάλληλος γιά αὐτό τό χαρτοφυλάκιο, σέ προγενέστερη φάση ἀπεφάσισε ὁ Πρωθυπουργός νά τόν μετακινήσει; Ποιά εἶναι ἡ πολιτική λογική πού ὁδήγησε σέ ἐκείνη τήν ἀπόφαση;

Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, μεταπολιτευτικῶς, εἶχε ἀλλάξει μόνον δύο ὑπουργούς Δημοσίας Τάξεως, τόν Σόλωνα Γκίκα, ὁ ὁποῖος ἀπεσύρθη κάποια στιγμή λόγῳ ἡλικίας, καί τόν Ἀναστάσιο Μπάλκο, ὁ ὁποῖος τόν διεδέχθη. Καθαρές ἐπιλογές πού ἔδιδαν καί συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα. Πρώην στρατιωτικοί καί οἱ δύο εἶχαν τίς καλύτερες σχέσεις μέ τά Σώματα Ἀσφαλείας, ὁ δέ Ἀναστάσιος Μπάλκος ἦταν καί ὁ κατ’ ἐξοχήν εἰδήμων στόν τομέα τῶν πληροφοριῶν, ἔχοντας καί σχετικό συγγραφικό ἔργο. Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι τότε δέν ὑπῆρχαν προβλήματα ἐγκληματικότητος στήν σημερινή ἔκταση. Ἴσως διότι ὑπῆρχαν τότε πολιτικοί ἄνδρες τῆς ἐμβελείας τῶν δύο προαναφερθέντων.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ