Ἕνα πολύ σοβαρό καί ἀνησυχητικό δημοσίευμα

Τό ἁλίευσα στό διαδίκτυο. Εἶναι στοιχεῖα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ρόμπερτ Χάρις μέ τίτλο «Μόναχο».

Δέν θά ἔδινα ἰδιαίτερη σημασία, ἀλλά τήν δημοσίευση τήν ἔκανε ὁ πρώην ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ στρατηγός Κωνσταντῖνος Ζιαζιᾶς! Καί ἕνα τέτοιο δημοσίευμα, μέ μία τόσο σημαντική καί βαρύνουσα ὑπογραφή, σέ βάζει, ὁπωσδήποτε, σέ σκέψεις. Ἰδιαίτερα στίς σημερινές, δύσκολες καταστάσεις…

«Σεπτέμβριος 1938: Ὁ πρωθυπουργός τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Τσάμπερλεν προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νά διατηρήσει τήν Εἰρήνη, μέ κατευναστικά κυρίως μέτρα, χωρίς ὅμως ἀποτέλεσμα. Κάποια στιγμή, Ἄγγλος καλεῖ τούς ἀρχηγούς τῶν τριῶν ὅπλων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τούς ἐρωτᾶ γιά τήν κατάσταση τῶν Κλάδων τους. Ἀκολουθοῦν οἱ ἑξῆς διάλογοι:

Πρωθυπουργός: Ἡ Ἀεροπορία εἶναι ἕτοιμη;

Ἀρχηγός Ἀεροπορίας (Πτέραρχος Νιούαλ): Ὀφείλω νά πῶ ὅτι αὐτό ἔρχεται στή χειρότερη δυνατή στιγμή γιά ἐμᾶς, κύριε πρωθυπουργέ. “Στά χαρτιά” ἔχουμε στή διάθεσή μας εἴκοσι ἕξι μοῖρες γιά ὑπεράσπιση τῆς χώρας, ὅμως μόνο ἕξι ἔχουν σύγχρονα ἀεροσκάφη. Ἡ μία διαθέτει “Σπιτφάιρ”. Οἱ ἄλλες πέντε ἔχουν “Χάρικεϊν”.

Πρωθυπουργός: Εἶναι ὅμως ἑτοιμοπόλεμες;

Ἀρχηγός Ἀεροπορίας: Κάποιες ναί.

Πρωθυπουργός: Τί θά πεῖ “κάποιες”;

Ἀρχηγός Ἀεροπορίας: Πολύ φοβᾶμαι ὅτι ὑπάρχει ἕνα τεχνικό πρόβλημα μέ τά ὅπλα στά Χάρικεϊν. Παγώνουν πάνω ἀπό τά δεκαπέντε χιλιάδες πόδια. Προσπαθοῦμε νά βροῦμε λύση.

Πρωθυπουργός: Ὄχι, κύριε πτέραρχε, στήν πραγματικότητα ἐννοεῖτε ὅτι ἔχουμε ξοδέψει ἑνάμισι δισεκατομμύριο λίρες, γιά ἐξοπλισμούς, τό μεγαλύτερο μέρος γιά τήν Ἀεροπορία, καί τήν κρίσιμη στιγμή τά πολεμικά μας ἀεροσκάφη δέν λειτουργοῦν!

Ἀκολούθως, ὁ πρωθυπουργός ἐρωτᾶ τόν ἀρχηγό Στρατοῦ Λόρδο Γκόρτ: Ὁ στρατός ξηρᾶς δέν μπορεῖ νά καταρρίψει ἀπό ἐδάφους τά περισσότερα ἐπιτιθέμενα ἀεροσκάφη;

Ἀρχηγός Στρατοῦ: Πολύ φοβᾶμαι ὅτι ἡ θέση μας εἶναι παρόμοια μέ ἐκείνη τοῦ πτεράρχου, κύριε πρωθυπουργέ. Διαθέτουμε μόλις τό ἕνα τρίτο τοῦ ὁπλισμοῦ πού θεωροῦμε ἀπαραίτητο γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ Λονδίνου, καί τό μεγαλύτερο μέρος εἶναι παρωχημένα ἀπομεινάρια τοῦ προηγούμενου πολέμου… Ἐμεῖς ὑπολογίζαμε νά εἴχαμε ἕνα ἀκόμη χρόνο προετοιμασίας.

Πρωθυπουργός: Πόσο προετοιμασμένο εἶναι τό Ναυτικό;

Ἀρχηγός Ναυτικοῦ (Ναύαρχος Μπακχάου): Ἔχουμε κάποιες ἐλλείψεις σέ συνοδευτικά σκάφη καί ναρκαλιευτικά. Οἱ ναυαρχίδες μας χρειάζονται καύσιμα καί ὁπλισμό. Μερικά πληρώματα βρίσκονται σέ ἄδεια. Πρέπει νά ἀνακοινώσουμε τήν κινητοποίηση πολύ σύντομα.

Πρωθυπουργός: Ποτέ θά χρειαστεῖ νά τό κάνετε, γιά νά εἶστε σέ θέση βολῆς τήν πρώτη Ὀκτωβρίου;

Ἀρχηγός Ναυτικοῦ: Σήμερα…

Ὅταν ἔφυγαν οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐπιτελείων, ὁ Τσάμπερλεν ἀναστέναξε βαθιά καί στήριξε τό κεφάλι στά χέρια του. Τότε ἀντελήφθη τήν παρουσία τοῦ Γραμματέα καί ρώτησε: «Κράτησες σημειώσεις;». Ἐκεῖνος, τυπικότατος ὑπάλληλος, ἀπάντησε: «Μάλιστα, κύριε πρωθυπουργέ».

«Νά τίς καταστρέψεις ἀμέσως!»…

Εἶναι ἕνα σενάριο πολύ πιθανό καί κοντινό! Τίς σημειώσεις ὁ Τσάμπερλεν τίς κατέστρεψε, ἐνῶ στήν κρίση τῶν Ἰμίων οἱ Ἰθύνοντες τῆς χώρας μας τίς κοινοποίησαν καί τίς χρησιμοποίησαν ἐναντίον τῶν τότε Ἀρχηγῶν!».

Απόψεις

Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκμεταλλεύσεως ὑδρογονανθράκων σέ Ἰόνιο – Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ἔχει ἐπιβάλει τήν υἱοθέτηση ἑνός νέου παραγωγικοῦ μοντέλου γιά τήν Ἐνέργεια, τό ὁποῖο στοχεύει στήν ἐνσωμάτωση ὅλο καί περισσοτέρων περιβαλλοντικῶν παραμέτρων, μεγαλύτερη διείσδυση τῶν ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνέργειας (ΑΠΕ), διερεύνηση τῶν προοπτικῶν ἀναπτύξεως «μπλέ» (ἀπό φυσικό ἀέριο) καί «πράσινου» (ἀπό ΑΠΕ) ὑδρογόνου καί κυρίως μείωση τῆς χρήσεως τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἔχει δεσμευθεῖ νά καταστεῖ ἡ πρώτη κλιματικῶς οὐδέτερη περιοχή παγκοσμίως ἕως τό 2050. Ἡ χώρα μας ἔχει ἤδη εἰσέλθει σέ περίοδο ἐνεργειακοῦ μετασχηματισμοῦ μέ πλήρη ἀπολιγνιτοποίηση μέχρι τό 2028.

Οἱ πατέντες Μπάιντεν διχάζουν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ σέ ὅλον τόν κόσμο –ἐπιστημονικές, πολιτικές καί οἰκονομικές– ἔχει προκαλέσει ἡ στήριξις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν πρόταση τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας νά καταργηθεῖ ἡ πνευματική ἰδιοκτησία στά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀπό τήν συνδιοίκηση στήν ἐκχώρηση

Μανώλης Κοττάκης
H «ΙΔΙΩΤΙΚΗ» ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Κιράν σέ Θεσσαλονίκη καί Θράκη (ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἔμφαση κατά τήν παραμονή του στά ὀθωμανικά μνημεῖα τῆς περιοχῆς) συνέπεσε χρονικά μέ τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης ἐναντίον τοῦ Δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰμάμογλου γιά ἀσέβεια πρός τόν ὀθωμανό Σουλτάνο Μωάμεθ, τόν τάφο τοῦ ὁποίου ἐπισκέφθηκε.

Μετά ἀπό σαράντα χρόνια, καί γιατί τώρα…

Δημήτρης Καπράνος
Βγῆκε, πού λέτε, ὁ Σαρούνας Μαρστουλιόνις, ἕνας πρώην σοβιετικός (Λιθουανός σήμερα) πολίτης καί πρώην παίκτης τῆς καλαθόσφαιρας καί κατήγγειλε ὅτι «κάποιοι τούς πλησίασαν τό 1987 στήν Ἑλλάδα καί τούς πρότειναν νά τούς δώσουν χρήματα γιά νά κερδίσει ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά αὐτοί δέν δέχθηκαν».

Σάββατον, 6 Μαΐου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙ