ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Ἕνα διαφορετικό ἀπό τά ἄλλα Σαββατοκύριακα

Τά Σαββατοκύριακα εἶναι γιά τό σπίτι

Γιά ἐμᾶς, δηλαδή, πού ὅλη τήν ἄλλη ἑβδομάδα βρισκόμαστε ἐν κινήσει, σέ ραντεβού, σέ συσκέψεις, στίς ἐφημερίδες, στά στούντιο, τό Σαββατοκύριακο εἶναι σχεδόν ἱερό…

Μόνο πού αὐτή τήν φορά δέν εἴχαμε τό «ὡς συνήθως». Καρφωμένοι στίς ὀθόνες καί στά τηλέφωνα, νά μιλήσουμε μέ φίλους στήν Οὐκρανία (μέ κάποια ἐντεινόμενη δυσκολία ἀπό μέρα σέ μέρα) καί νά παρακολουθήσουμε τά γεγονότα, καθώς ἀνατρέπεται ὅλη ἡ μεταπολεμική «τάξη» στήν Εὐρώπη, μέ τήν ἐπίθεση τῆς Ρωσσίας ἐναντίον ἑνός ἀνεξάρτητου καί κυρίαρχου εὐρωπαϊκοῦ κράτους, τό ὁποῖο ὁ εἰσβολεύς ἀπειλεῖ μέ ἐξαφάνιση ἀπό τόν εὐρωπαϊκό χάρτη! Ἡ Ρωσσία ἐπιτίθεται, ἡ Γερμανία αὐξάνει τίς ἀμυντικές της δαπάνες. Μήπως ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ἀντιστρόφως;

Καί μέσα στό φαιό σύννεφο τοῦ πολέμου, κάποιες στιγμές ἀλλαγῆς στήν διάθεση, ἡ σύναξη τῶν Ἀποφοίτων τῆς Ἰωνιδείου Προτύπου Σχολῆς Πειραιῶς. Μιά ἀναβάπτιση στίς μαθητικές ἀναμνήσεις, στό ἴδιο κτίριο, ἐμφανῶς ἀλλαγμένο, ἀλλά πάντα στό ἴδιο σημεῖο, τῆς πλατείας Κοραῆ.

Τό Σχολεῖο ὅπου ἡ ἀριστεία λάμβανε τήν διάσταση πού τῆς ἁρμόζει, ὅπου ἡ εὐγενής ἅμιλλα ἦταν πάντα εὐγενής, τό σχολεῖο πού ἔπειτα ἀπό τήν μεγάλη περιπέτεια μέ τήν κατάργηση τῶν προτύπων καί τήν ἐπανασύστασή του, διατρανώνει τήν σημασία τῆς ἀριστείας καί τῆς ἅμιλλας.

Εὐκαιρία νά δεῖς παλαιούς συμμαθητές, σήμερα ὅλοι διακεριμένα στελέχη τῆς κοινωνίας, νά θυμηθεῖς ἐκεῖνα τά χρόνια τῆς ξενοιασιᾶς ἀλλά καί τῆς σωστῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς ὁποίας ἔτυχες.

Δύο ὑπουργοί, ὁ Γιῶργος Γεραπετρίτης καί ὁ Τάκης Θεοδωρικάκος, ἕνας πρώην ὑπουργός, ὁ Γιῶργος Κατρούγκαλος κι ἕνας διακεκριμένος βουλευτής, ὁ Θανάσης Παφίλης μεταξύ τῶν τιμηθέντων γιά τήν διάκρισή τους στήν Πολιτική, τρεῖς καθηγητές ΑΕΙ οἱ Παν. Καλδῆς, Σπ. Γεωργᾶτος καί Κων. Σπύρου, ὁ πρόεδρος τοῦ Σ.Ε.Η Σπῦρος Μπιμπίλας, ἡ Φραγκίσκη Κιμίνου, ἡ μαθήτρια μέ τήν ὑψηλότερη βαθμολογία στίς ἐφετινές Πανελλήνιες Ἐξετάσεις, οἱ παλαιοί καθηγητές τῆς Σχολῆς Ἰω. Παπαδόπουλος καί Γ. Μαυράκης, ὁ τ. Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Κ. Μπουρλετίδης καί ὁ τ. αναπλ. Πρόεδρος Κ. Βουτσινᾶς.

Κι ἐκεῖ, στό προαύλιο, ὅπου δέν ὑπάρχουν πλέον οἱ δοκοί, τά μονόζυγα, τά σχοινιά ἀναρριχήσεως καί οἱ φωνές τῶν ἀλησμόνητων γυμναστῶν μας Μαγκλάρα, Μουσούρου καί Σπανάκου, μέ ἕναν φρέσκο καφέ καί τά κλασσικά πτί-φούρ, συζήτηση μέ πνευματικούς ἀνθρώπους, σπουδαίους νομικούς, ἐξαίρετους ἐπιστήμονες, γιά τό οὐκρανικό.

Καί, καθώς ὁ ὑπογράφων ἐκλήθη καί ἀπένειμε τήν «πλακέτα» στόν δραστήριο καί ἀποτελεσματικό πρόεδρο τῶν ἠθοποιῶν, συζητήθηκε μεταξύ ἄλλων τό ὅτι αὐτή τήν στιγμή, ἕνας ἄλλος ἠθοποιός, ἐπίσης ἀπόφοιτος τῆς Νομικῆς, ἀμύνεται περί πάτρης στήν Οὐκρανία καί ἔχει συγκεντρώσει τό ἐνδιαφέρον ὁλόκληρης τῆς ὑφηλίου…

Ἐνῶ τό προαύλιο ἀντιλαλοῦσε ἀπό τίς φωνές τῶν πρώην μαθητῶν, ὁ Τάκης Θεοδωρικάκος, ἀθόρυβα, ἀνέβηκε στούς ὀρόφους, γιά νά προσκυνήσει καί νά δεῖ τό πόσο ἔχει ἀλλάξει τό σχολεῖο μας, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου, καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Στάθης Εὐσταθόπουλος, προανήγγειλε μιά μεγάλη ἐκδήλωση-ἡμερίδα τῶν Ἀποφοίτων στίς 25 Ἰουνίου, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς. Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Ἰωνιδείου θά ἑτοιμάσουν κάτι ἐντυπωσιακό καί συνάμα οὐσιῶδες. Νεώτερα, ὁσονούπω…

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;