Ἔπρεπε νά εἶναι ἔνοχος γιά κάτι

ΟΠΟΙΟΣ θέλει νά ἀποτιμήσει σωστά τόσο ἀπό νομικῆς ὅσο καί ἀπό πολιτικῆς ἀπόψεως τήν ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου γιά τόν πρώην ὑπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ἀλλά καί τήν τέως εἰσαγγελέα διαφθορᾶς Ἑλένη Τουλουπάκη, θά πρέπει νά μπεῖ στήν βάσανο νά διαβάσει μέ προσοχή τίς 895 σελίδες τοῦ πορίσματος τῆς πλειοψηφίας τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς τοῦ 2020, μέ βάση τό ὁποῖο οἱ ὡς ἄνω παρεπέμφθησαν στήν δικαιοσύνη γιά τήν ὑπόθεση Novartis.

 

Ὀφείλει ἐπίσης νά διαβάσει τήν ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀρείου Πάγου, τό ὁποῖο ὅρισε τελικά γιά ποιά ἀδικήματα θά πρέπει νά δικαστοῦν ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος καί ἡ κυρία Τουλουπάκη.

Ἡ κρίσιμη σελίδα στό πόρισμα τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς εἶναι ἡ σελίδα 388, στήν ὁποία περιγράφονται τά ἀδικήματα πού ἀπέδιδε τότε ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν τοῦ κυβερνῶντος κόμματος κυρίως στόν κύριο Παπαγγελόπουλο καί δευτερευόντως στήν κυρία Τουλουπάκη. Ἐάν συγκρίνει κανείς ποιά ἦταν τά ὀκτώ βαρειά ἀδικήματα κακουργηματικοῦ χαρακτῆρα, τά περισσότερα γιά τά ὁποῖα οἱ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔστειλαν στό Εἰδικό Δικαστήριο τόν κύριο Παπαγγελόπουλο μέ τήν τελική ἀπόφαση τοῦ Σαββάτου, δέν θά χρειαστεῖ νά προχωρήσει σέ περαιτέρω σχόλια. Τά πράγματα εἶναι προφανῆ. Ἤθελαν νά τόν καταδικάσουν σέ δέκα χρόνια φυλακή, καί τελικά τόν καταδίκασαν σέ πρόστιμο 10.000 εὐρώ. Ὡραῖος πολιτικός ἀπολογισμός.

Τό πόρισμα τῆς πλειοψηφίας τῆς προανακριτικῆς παρέπεμπε τόν κύριο Παπαγγελόπουλο στό Εἰδικό Δικαστήριο γιά τά ἀδικήματα τῆς ἠθικῆς αὐτουργίας σέ κακουργηματική κατάχρηση ἐξουσίας, ἠθικῆς αὐτουργίας σέ πλημμεληματική κατάχρηση ἐξουσίας, τῆς σύστασης ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης καί συμμορίας, τῆς ἀπόπειρας ἐκβίασης, τῆς δωροληψίας ἀξιωματούχου, τῆς δωροληψίας ὑπαλλήλου, τῆς παράβασης καθήκοντος κατά συρροήν, τῆς ἠθικῆς αὐτουργίας σέ παράβαση καθήκοντος. Ἡ λέξη κλειδί στό πόρισμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἦταν τό ὑπογραμμισμένο ρῆμα «καθοδήγησε».

Ὁ …Ρασπούτιν κατηγορεῖτο ὅτι καθοδήγησε τήν κυρία Τουλουπάκη καί τούς «μαθητές» του ἐπίκουρους εἰσαγγελεῖς νά διαπράξουν σκευωρία στήν ὑπόθεση Novartis. Ἡ ἀπόπειρα ἐκβίασης, ἡ δωροληψία ἀξιωματούχου καί ὑπαλλήλου, καί ἡ ἐγκληματική ὀργάνωση καί συμμορία ἀφαιρέθηκαν ἀπό τό κατηγορητήριο κατά Παπαγγελόπουλου μέ τό βούλευμα τοῦ Ἀρείου Πάγου (μέ τό ὁποῖο ἀθωώθηκε πανηγυρικά καί ὁ ἐκδότης μας Ἰωάννης Φιλιππάκης) πρίν φτάσει ἡ ὑπόθεση στό Εἰδικό Δικαστήριο.

Μέ τήν ἀθώωση τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη ἡ ὁποία ἦταν δῆθεν ἡ φυσική αὐτουργός τῆς σκευωρίας, κατέπεσαν στό δικαστήριο καί οἱ κατηγορίες γιά ἠθική αὐτουργία Παπαγγελόπουλου σέ κακουργηματική κατάχρηση ἐξουσίας, σέ πλημμεληματική κατάχρηση ἐξουσίας καί παράβαση καθήκοντος. Πῶς νά ὑπάρξει ἠθικός αὐτουργός ὅταν δέν ὑπάρχει φυσικός αὐτουργός; Ἀπό τότε τά λέγαμε. Ἀπέμειναν μερικές περιπτώσεις πού δέν ἀφοροῦσαν στόν χειρισμό τῆς ὑπόθεσης Novartis αὐτῆς καθ’ ἑαυτήν καί τίς ὁποῖες πρόσθεσε στό κατηγορητήριο ἡ πλειοψηφία τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά νά φορτώσει μέ ὅλο τόν ποινικό κώδικα στήν πλάτη τόν πρώην ὑπουργό Δικαιοσύνης.

Ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος κατηγορήθηκε ὅτι καθοδήγησε τόν εἰσαγγελέα Ἀθανασίου νά «φτιάξει κάτι» ἐναντίον τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου. Τό Εἰδικό Δικαστήριο τόν ἀθώωσε γι’ αὐτό. Ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος κατηγορήθηκε ὅτι πίεσε τόν εἰσαγγελέα Ἀθανασίου νά προχωρήσει σέ οἰκονομικό ἔλεγχο εἰς βάρος τοῦ καναλάρχη Γιάννη Ἀλαφούζου. Τό δικαστήριο τόν ἀθώωσε καί γι’ αὐτό. Ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος κατηγορήθηκε ἀπό τήν εἰσαγγελία Τσατάνη, ὅτι ἐπιχείρησε νά τῆς ἀφαιρέσει τήν δικογραφία γιά τήν ὑπόθεση Βγενόπουλου. Ἀθωώθηκε καί γι’ αὐτό.

Τί ἀπέμεναν; Δύο πλημμελήματα. Ἡ Εἰσαγγελέας Ράικου πού ἔχει μετανοιώσει πλέον γιά τήν ἐμπλοκή της στήν ὑπόθεση αὐτή, κατηγόρησε τόν κύριο Παπαγγελόπουλο ὅτι τῆς ζήτησε νά στείλει τόν φάκελο τῆς Novartis στήν Βουλή, καί αὐτό θεωρήθηκε πίεση. Τό δικαστήριο καταδίκασε τόν κύριο Παπαγγελόπουλο γι’ αὐτό μέ ψήφους 7 ἔναντι 6. Ὁ εἰσαγγελέας Ἀθανασίου τόν κατηγόρησε ὅτι παρενέβη γιά νά ἀποτρέψει ἔλεγχο εἰς βάρος ἐπιχειρηματία.

Τό δικαστήριο τόν κατεδίκασε καί γι’ αὐτό μέ ψήφους 8 ἔναντι 5. Ἦταν ὅμως τόσο μεγάλη ἡ ἀπαξία τῶν ἀδικημάτων γιά τά ὁποῖα καταδικάστηκε ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος, ὥστε τό ἴδιο τό δικαστήριο ἀντιλαμβανόμενο τήν γελοιότητα τῆς ἴδιας του τῆς ἀπόφασης, ἀντί ποινῆς φυλακίσεως ἔστω καί μίας ἡμέρας μέ ἀναστολή, τοῦ ἐπέβαλε πρόστιμο 10.000€.

Καλῶ λοιπόν ὅλους ὅσοι πανηγυρίζουν ἀπό τό Twitter γιά τήν καταδίκη τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ νά συγκρίνουν τίς ὀκτώ κατηγορίες μέ τίς ὁποῖες τόν ἔστειλαν στό Εἰδικό Δικαστήριο μέ τό πρόστιμο τῶν 10.000€, γιά νά συνειδητοποιήσουν τί ἀκριβῶς ἔκαναν. Ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος ἦταν ἐπιπόλαιος ἀλλά ὄχι ἔνοχος ὑπό τήν ἔννοια τῆς καταδίκης σέ ἔστω μία μέρα φυλακῆς. Γιά τήν εἰσαγγελέα Ἑλένη Τουλουπάκη τήν ὁποία ὑπερασπίστηκα σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς περιπέτειάς της ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση ἐρχόμενος σέ ἀντιδικία μέ πολλούς καλόπιστους ἀπό ἐσᾶς οἱ ὁποῖοι τηλεφωνούσατε βέβαιοι ὅτι εἶναι ὄργανο τοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, μετά τήν πανηγυρική ἀθώωσή της, κανονικά δέν θά ἔπρεπε νά γράψω καί πολλά.

Θέλω νά θυμίσω ὅμως ὅτι αὐτή ἡ γυναῖκα ἔζησε κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων της τά ἑξῆς: τῆς διέρρηξαν τό γραφεῖο καί τῆς ἀπέσπασαν κρίσιμα ἔγγραφα ἀπό τήν δικογραφία. Τῆς διέρρηξαν τό σπίτι καί ἐπιχείρησαν νά τῆς κλέψουν προσωπικά στοιχεῖα ἀπό τόν ὑπολογιστή της, προκειμένου νά τήν συνδέσουν μέ τόν Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ζήτησαν ἀπό τά ἁρμόδια δικαστικά ὄργανα τήν ἀντικατάστασή της τρεῖς ἤ τέσσερεις φορές χωρίς ἀποτέλεσμα. Ὑπέβαλαν μήνυση ἐναντίον της, ἐναντίον τῶν ἐπίκουρων εἰσαγγελέων της, καί ἐναντίον τοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου (ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς), τά αἰτήματα τῆς ὁποίας κατέπεσαν πανηγυρικά ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης. Ψηφίστηκε ἐπίσης νόμος γιά τήν κατάργηση τῆς θέσης της, προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά καθήκοντά της. Πέρασε μεγάλη τρικυμία ἡ ὑγεία της τήν ὁποία εὐτυχῶς ξεπέρασε. Αὐτοί πού τήν ἀπειλοῦσαν ὅτι θά τήν βάλουν φυλακή καί θά τήν γδάρουν, καλό θά εἶναι σήμερα νά βάλουν τήν οὐρά ὑπό τά σκέλη.

Νά μήν ξεχάσω ἐπίσης ὅτι ἔπαθαν ἐγκεφαλικά ἀπό τήν στεναχώρια τους γιά τόν διασυρμό τῶν παιδιῶν τους μητέρες τῶν ἐπίκουρων εἰσαγγελέων…

Ἡ ὑπόθεση τῶν κύριων Παπαγγελόπουλου καί Τουλουπάκη καί τῶν ἐπίκουρων εἰσαγγελέων οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἀθωώθηκαν στόν Ἄρειο Πάγο, θά διδάσκεται στό μέλλον ὡς μιά ἱστορία γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης στήν ὁποία στό τέλος κατά βάση νικοῦν οἱ καλοί. Μπορεῖ κάποιοι ἔνοχοι νά τήν γλύτωσαν, διότι, ὅπως εἶπε ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος κάποια στιγμή, «ἐάν δέν εἶχαν βάλει τό ὄνομά μου στήν λίστα τῶν κατηγορουμένων, κάποιοι ἀπό τούς λοιπούς θά εἶχαν πάει φυλακή», ἀλλά στήν πραγματικότητα ὅλα ὅσα διαβάσαμε καί ἀκούσαμε τά προηγούμενα χρόνια, ὅτι ἡ δικαστική διερεύνηση τοῦ σκανδάλου Novartis ἦταν μιά συνωμοσία κατά τοῦ πολιτεύματος ἡ ὁποία ἔπρεπε νά τιμωρηθεῖ παραδειγματικά, ἔπεσαν πανηγυρικά στό κενό. Κονιορτοποιήθηκαν ἀπό τήν ἴδια τήν Δικαιοσύνη. Βεβαίως ἡ αὐλαία ἄφησε μία γεύση. Ἀπό τόσα πού ἀποδόθηκαν στούς δύο, κάποιος ἔπρεπε νά στιγματιστεῖ. Καί ἐπειδή δέν μποροῦσε νά ἦταν αὐτή ἡ Τουλουπάκη γιά λόγους πού γνωρίζει πολύ καλά ὁ φίλος Στέλιος Νικηφοράκης, ἐπελέγη ὁ Παπαγγελόπουλος. Γιά κάτι ἔπρεπε νά θεωρηθεῖ ἔνοχος. Τά 10.000€ πρόστιμο πού τοῦ ἐπιβλήθηκαν μπροστά στά 340 ἑκατομμύρια εὐρώ πού κέρδισε ἡ ἀμερικανική Δικαιοσύνη ἀπό τήν ἑταιρεία, συνιστοῦν τήν ἑλληνική εἰρωνεία τῆς ἱστορίας. Δείχνουν πόσο γελοία μπορεῖ νά γίνει ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἡ ὁποία βάζει πρόστιμο σέ αὐτούς πού κυνηγοῦν, τούς ὑπαιτίους ἑνός μεγάλου οἰκονομικοῦ σκανδάλου, ἀντί νά δημεύει τίς περιουσίες τῶν ὅποιων ἐπιόρκων.

Απόψεις

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.