ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ἐπιπολαιότητες…

MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Ἔτσι, ὁ πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀντί νά ἀσχοληθῇ σοβαρά μέ τό πρόβλημα τοῦ Πληθωρισμοῦ, πού ταλανίζει τόν μέσο Ἕλληνα καί νά χαλιναγωγήσει τά ποικίλα «καρτέλ» πού ἀνεβάζουν τίς τιμές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν κατά τό δοκοῦν (π.χ. τώρα τῆς κινητῆς τηλεφωνίας κατά 35%), ἐσκέφθη πώς εἶναι εὐκαιρία τῆς μεταβάσεώς του στό Λονδῖνο ἐξ αἰτίας μιᾶς φιέστας, νά ζητήσει ἀπό τόν Βρεταννό ὁμόλογο, τόν …Ἰνδό Σούνακ τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος. Κι αὐτός ἀδαής, «αἰφνιδιάσθη» κι ἀκύρωσε τήν συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό, ἀντί ν’ ἀρνηθῇ τήν ἐπιστροφή τοῦ κλεμμένου ἀπό τόν λόρδο Ἔλγιν τμήματος τῆς ζωφόρου. Στερεῖται θάρρους, ὅπως ὅλοι οἱ κλεπταποδόχοι κι οἱ πρώην τῆς Goldman Sachs.

  • Τοῦ Κώστα Κόλμερ

Πάλι καλά, γιατί εὔκολα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά μποροῦσε νά παρασυρθῇ στήν ἐναλλακτική πρόταση τοῦ πρώην διευθυντοῦ τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου Τζώρτζ Ὄσμπορν, νά γίνῃ δανεισμός ἐπ’ ἀνταλλαγῇ τῶν Γλυπτῶν μέ ἄγνωστα στό ἀγγλικό κοινό ἀρχαῖα ἑλληνικά ἀντικείμενα. Πού ἐκτός τῆς ἀσχετοσύνης, θά ἐσήμαινε οὐσιαστικῶς ἀναγνώριση τῆς νομίμου κυριότητος τῶν γλυπτῶν ἀπ’ τό Μουσεῖο.

Δέν δανείζεται κανείς κάτι πού τοῦ ἀνήκει. Καί τά Γλυπτά εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ παγκοσμίου μνημείου τέχνης τοῦ Παρθενῶνος, ὅπως κι ἡ Ἁγία Σοφία πού κακῶς, κάκιστα, ἔγινε μουσουλμανικό τέμενος ἀπό τόν ἄξεστο νεοχαλίφη. Ναί μέν «ἔξεστιν Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν», ἀλλά ὄχι κι οἱ φυσικοί ἰδιοκτῆτες τῶν Γλυπτῶν νά πέσουν στήν παγίδα Ὄσμπορν.

Ἐπακολούθησε κι ἄλλο λάθος. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στόν ἀρχηγό τῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων, τόν ἡγέτη τῶν Ἐργατικῶν, Σέρ Κήρ Στάρμερ, ὁ ὁποῖος μέλλει νά διαδεχθῇ τόν Σούνακ στίς προσεχεῖς βρεταννικές ἐκλογές, κατά τίς πρόσφατες σφυγμομετρήσεις. Ἀπ’ αὐτόν εἰσεπράχθη μία ἄρνηση συγκαταθέσεως γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν, ὅπως ἀνεμένετο. Ἐπακολούθησε χαρτοπόλεμος ἀνακοινώσεων διαφόρων (ἀνα)αρμοδίων, καί τήν σκυτάλη «ἐνημερώσεως» ἀνέλαβε τό φιλάληθες ΒΒC, ὁπότε μέσα στήν παραπληροφόρηση –δέν εἶναι δά ἡ πρώτη φορά– ἐχάθη τό ζήτημα πού εἶναι ἕνα καί μόνο, ἀπαράγραπτο καί σαφές: τά Γλυπτά ἀνήκουν στόν Παρθενῶνα. Φέρτε τα πίσω.

Οἱ ἐπιπολαιότητες τοῦ κ. Μητσοτάκη στίς «εὔκολες λύσεις» συνεχίζονται: Ἄνευ λόγου καί αἰτίας προσκάλεσε τόν Ἐρντογάν σέ «διαπραγματεύσεις», ἐνῷ οὗτος εὑρίσκεται πεσμένος στό καναβάτσο ἀπό τόν φετεινό σεισμό στήν ΝΑ Τουρκία, τίς ἐμπρηστικές δηλώσεις του ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ –ἐξομοίωσε τήν ἄμυνά του μέ τό Ὁλοκαύτωμα– τήν καταδίκη τῆς Ἀμερικῆς, γιά τόν …εἰρηνευτικό της ρόλο στόν πόλεμο τῶν Χαμάς (ἤδη οἱ ὅμηροι τῆς Χαμάς ἀπελευθερώνονται σιγά-σιγά) καί τήν τουρκική ἀεροπορία νά ἔχει ἀπολέσει κάθε ἐλπίδα ἀνακτήσεως τῆς ὑπεροπλίας της στό Αἰγαῖον.

Παρά ταῦτα, καί κυρίως τῶν ἀντιρρήσεων μεγάλης μερίδος τῆς Νέας Δημοκρατίας, τό ταξίδι Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα καί στήν Κομοτηνή ἀντί νά ἀκυρωθῇ ἐνορχηστρώνεται, γιά νά ἐπαναληφθοῦν οἱ τουρκικές ἀξιώσεις «γιά τό μισό Αἰγαῖο», τήν «τουρκική μειονότητα» στήν Θράκη κι ἴσως ἕνα νέο casus belli πού θά περιλάβει κι ἄλλες περιοχές, τοῦ Κρητικοῦ Πελάγους, τοῦ Ἰονίου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου. Κι ἐνῷ ἡ γειτονική Ἀλβανία εἶναι πετρελαϊκῶς αὐτάρκης, ἡ Ἑλλάς, μέ διαπιστωμένα κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων στήν στεριά καί θάλασσα, ἀρνεῖται πεισμόνως νά τά ἀξιοποιήσει ἐξ αἰτίας τῆς κυβερνήσεως, ἄν πιστεύσουμε τόν κ. Μανιάτη.

Ἀλλ’ ἄν αὐτό δέν εἶναι ἐθνικό ἔγκλημα, εἶναι λάθος. Κι ὡς γνωστόν, κατά Ταλεϋράνδο, στήν ἐξωτερική πολιτική δέν ἐπιτρέπονται τά λάθη. Τά βρίσκεις διαρκῶς μπροστά σου. Ἐδῶ, ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρωθυπουργοί, ἀπό τόν Κων/νο Καραμανλῆ καί τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου καί μέχρις τοῦ ἀπιθάνου Ἀλέξη Τσίπρα, ἀρνήθηκαν νά καθίσουν στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μέ τόν Ἐρντογάν-ἐφέντη, κι ἔρχεται ὁ κ. Μητσοτάκης ν’ ἀνοίξει τήν νέα …Κερκόπορτα. Γιά τήν τρίτη Ἅλωση (δευτέρα ἡ εἰσβολή στήν Κύπρο.)

Ὅλες ὅμως οἱ μέχρι τοῦδε ἐνδείξεις (NAVTEX, ναυάγια, παραβιάσεις FIR, δηλώσεις Τούρκου ΥΠΕΞ) φανερώνουν ὅτι τίποτε δέν πρόκειται ν’ ἀλλάξει ἀπό τίς συζητήσεις τῆς 7ης Δεκεμβρίου.

Ἁπλῶς ἄλλο ἕνα κυκλοφοριακό κομφούζιο στό Κέντρο τῆς Ἀθήνας. Διότι οἱ ἐλαφρομυαλιές τοῦ κ. Γεραπετρίτη δέν μποροῦν νά περάσουν. Θά κινδυνεύσει ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ἤδη, τό πολιτικό κλῖμα μέ τήν ἐμμονή στόν γάμο τῶν ὁμοφύλων εἶναι ἐκρηκτικό. Ὁ τόπος δέν ἀντέχει πολιτική κρίση.

Απόψεις

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή