Ἐλαιοτουρισμός καί πλούσια τά ἐλέη ἐκ τῆς ἐλαίας

Ὑπάρχει μία ὁλόκληρη ἱστορία γύρω ἀπό τό ἑλληνικό ἐλαιόλαδο.

Χρόνια τώρα καλλιεργεῖται ἡ ἄποψη, ὅτι παράγουμε ἐλαιόλαδο ἱκανό νά καλύψει τίς ἀνάγκες ὁλόκληρης τῆς Εὐρώπης, ἴσως καί ἄλλων ἠπείρων! Φυσικά, δέν εἴμαστε οὔτε κἄν ἡ πρώτη ἐλαιοπαραγωγική χώρα στόν κόσμο. Ἁπλῶς, παράγουμε τό καλύτερο, ἴσως, ἐλαιόλαδο στόν κόσμο! Δηλαδή τό παράγει ἡ ἑλληνική γῆ, γιά νά εἴμεθα ἀπολύτως σωστοί.

Ἡ ἐλιά, τό εὐλογημένο πανάρχαιο δένδρο, παραμένει βαθιά συνδεδεμένη μέ τήν Ἑλλάδα. Καί μπορεῖ τό ἑλληνικό ἐλαιόλαδο νά μήν ἔχει τήν καλύτερη ἀντιμετώπιση ἀπό τούς Ἕλληνες παραγωγούς, καθώς τό μεγαλύτερο μέρος τῆς παραγωγῆς ἐξάγεται σέ τεράστιες ποσότητες σέ ἄλλες μεσογειακές χῶρες, οἱ ὁποῖες ἐν συνεχείᾳ τό μοσχοπουλοῦν ὡς διατροφικό καλλυντικό πολυτελείας στίς μεγάλες διεθνεῖς ἀγορές, ἀλλά φαίνεται ὅτι ἡ ἴδια ἡ διαδικασία τῆς ἐλαιοπαραγωγῆς μπορεῖ νά ἀποτελέσει μαγνήτη γιά μιά νέα μορφή ἀγροτουρισμοῦ, τόν Ἐλαιοτουρισμό.

Μέ τόν τομέα αὐτό, ἀσχολεῖται τά τελευταῖα χρόνια ὁ ἐπίκουρος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς καί πρόεδρος τοῦ Τουριστικοῦ Ὀργανισμοῦ Πελοποννήσου, δρ Κωνσταντῖνος Μαρινάκος.

Μία μοναδική, βιωματική ἐμπειρία γιά τόν ἐπισκέπτη, ἀπό τήν Κόρινθο μέχρι τήν Καλαμάτα καί τήν Ὀλυμπία, ξετυλίγεται ἀνάμεσα σέ ἐλαιῶνες, ἀρώματα καί γεύσεις, μέ τήν ἐμπειρία τοῦ ἐλαιοτουρισμοῦ νά πρωταγωνιστεῖ καί νά δημιουργεῖ ἕνα βίωμα ἀπόλυτα ἑλληνικό.

Ὁ ἐπισκέπτης θά μαγευτεῖ ἀπό τήν τοπιογραφία, θά κάνει βόλτα σέ οἰκογενειακούς ἐλαιῶνες, θά μάθει μυστικά καί πρακτικές τῆς ἑλληνικῆς παραγωγῆς ἐλαιόλαδου, θά ἀπολαύσει δράσεις πού συνδέουν μέ μοναδικό τρόπο τόν ἀγροτουρισμό μέ τόν πολιτισμό, καί θά βρεθεῖ σέ ἄμεση ἐπαφή μέ τήν φύση καί ὅλες τίς ὀμορφιές πού ἔχει νά τοῦ προσφέρει, διάβασα στόν ἱστότοπο travel.gr

Καί εἶναι ἀλήθεια, καθώς οἱ πελοποννησιακοί ἐλαιῶνες ἁπλώνονται σέ τεράστιες ἐκτάσεις καί μεταδίδουν στόν ἐπισκέπτη τήν ἠρεμία καί τήν ποιότητα τῆς ἐλαιοκαλλιέργειας.

Ἐνδεικτικά, ἀναφέρονται οἱ περιοχές τῆς Σολυγείας Κορίνθου, ὅπου οἱ ἐλαιῶνες συνομιλοῦν μέ τά βραχώδη σημεῖα καί τό πευκοδάσος καθώς καί μέ τό μπλέ τῆς θάλασσας τοῦ Σαρωνικοῦ.

Πράγματι, ἀποτελεῖ ἐμπειρία μοναδική τό νά διασχίσεις ἕναν ἐλαιῶνα καί νά καταλήξεις σέ μιά βραχώδη ἀκτή τοῦ Σαρωνικοῦ, ἔχοντας εἰσπνεύσει τά ἀρώματα καί ἀπολαύσει τά χρώματα ἐκεῖνα, πού μόνο τό ἐλαιοδάσεος μπορεῖ νά προσφέρει.

Ὁ συνδυασμός τῆς ἐξερευνήσεως τοῦ ἐλαιῶνα μέ τήν ἐπίσκεψη σέ κάποιο ἐλαιοτριβεῖο, ὅπου ὁ ἐπισκέπτης θά γίνει κοινωνός τῆς ἱεροτελεστίας πού ὁδηγεῖ στό ἐλαιόλαδο, εἶναι ἐμπειρία μοναδική καί πολύτιμη.

Σήμερα, μάλιστα, πού ἡ τεχνολογία προσφέρει καί δυνατότητες εἰκονικῆς πραγματικότητος, ὁ ἐπισκέπτης μπορεῖ ἀκόμη καί νά μετάσχει στήν συγκομιδή, φορῶντας τά ἀπαραίτητα γυαλιά πού θά τόν ὁδηγήσουν στόν κόσμο τῆς εἰκόνας.

Ἀνάλογη, φυσικά, ἐμπειρία θά ἔχει ὁ ἐπισκέπτης τῶν ἐλαιώνων τῆς Μεσσηνίας, τοῦ τόπου, ὁ ὁποῖος ἀναπνέει στόν ρυθμό τῆς ἐλαιοπαραγωγῆς. Ὑπάρχουν κάποια μικρά χωριά, φυτεμένα σέ πλαγιές, ἀνάμεσα σέ ἐλαιῶνες πού ἔρχονται ἀπό πολύ βαθιά στόν χρόνο.

Ἀνάλογη –ἴσως καί πλέον ἔντονη, θά εἶναι ἡ ἐμπειρία στούς ἐλαιῶνες τῆς Ἠλείας, μέ κατάληξη τήν Ἀρχαία Ὀλυμπία, τόν τόπο ὅπου ὁ κλάδος ἐλαίας εἶχε τήν δική του, μοναδική, ἀξία καί σημασία.

Ἐπιτρέψτε μας νά πιστεύουμε πολύ στήν δύναμη τῆς ἐλιᾶς καί τοῦ ἐλαιῶνα. Καί καλό θά ἦταν τό Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν αὐξανόμενη συνεχῶς δημοτικότητα πού ἀποκτᾶ τό ἐλαιόλαδο ἀνά τήν ὑφήλιο. Ποιός ξέρει; Ἴσως ἔχουμε πλούσια τά ἐλέη τοῦ ἐλαιοτουρισμοῦ.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ