Ἄς ρίξει τό κράτος τό βλέμμα στό «Μόν Ρεπό»…

Ὁ θάνατος τοῦ πρίγκηπος Φιλίππου ἔφερε στό προσκήνιο τό «Μόν Ρεπό»

Θυμᾶμαι τόν ἐκφωνητή τοῦ ἐθνικοῦ ἱδρύματος Ραδιοφωνίας νά διαβάζει τό ἀνακοινωθέν ἀπό τό Μεγάλο Βασιλικό Αὐλαρχεῖο: «Οἱ Βασιλεῖς ἀνεχώρησαν διά τήν θερινήν των κατοικίαν εἰς τό ἀνάκτορον τοῦ Μόν Ρεπό τῆς Κερκύρας»… Ἄρχιζε τήν μουρμούρα ὁ βενιζελικός πατέρας μου. «Ὅλο ρεπό ἔχουν αὐτοί. Μήπως δουλεύουν καθόλου; Πληρωμένα τά ἔχει ὁ λαός. Εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων διάγουν βίον ἀνθόσπαρτον!»…

«Νά μᾶς κάνεις τήν χάρη καί νά μήν λές ἀνακρίβειες. Τό ἔργο τῆς Φρειδερίκης εἶναι θεάρεστον καί νά σέβεσαι τόν θεσμό.» Ἀπαντοῦσε ἡ βασιλικότερη τῶν βασιλέων μητέρα, πού πρωτοστατοῦσε στίς ἐκδηλώσεις «προικοδοτήσεως ἀπόρων κορασίδων», τότε πού ἡ Φρειδερίκη ἀπένεμε βιβλιάρια καταθέσεων στά κορίτσια τῶν φτωχῶν οἰκογενειῶν… Βασιλικότατος ἦταν καί ὁ θεῖος μας, ὁ Παναγιώτης, «κουρεύς καλλιτέχνης», γνώστης τῆς γαλλικῆς καί ὅλων τῶν συγγραμμάτων πού ἔχουν γραφεῖ στά ἑλληνικά καί τά γαλλικά καί ἀναφέρονται στούς Βασιλεῖς τῶν Ἑλλήνων.

Στήν βεράντα τοῦ σπιτιοῦ μας, λοιπόν, ἕνα ἀπόγευμα, καθώς ὁ θεῖος κούρευε τόν πατέρα μου, «γνωρίστηκα» μέ τό «Μόν Ρεπό». Τό ραδιόφωνο μόλις εἶχε μεταδώσει τό ἀνακοινωθέν γιά τήν ἀναχώρηση τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας γιά τήν Κέρκυρα καί ὁ θεῖος ἔκανε τό μοιραῖο λάθος. «Νά πᾶνε οἱ ἄρχοντες νά ξαποστάσουν στό ἐξοχικό τους» εἶπε, ἕτοιμος νά δακρύσει ἀπό τή συγκίνηση! Σέ ποιό ἐξοχικό τους, βρέ Παναγιώτη; Ἐγγλέζοι τό χτίσανε καί στόν λαό τῆς Κερκύρας ἔπρεπε νά ἔχει ἀποδοθεῖ, ὅπως ἔχουν ζητήσει πολλές φορές οἱ Κερκυραῖοι! Κι ἔτσι, μοῦ γεννήθηκε ἡ περιέργεια γιά τήν θερινή κατοικία τῶν βασιλέων καί ἀπό τόν Ἐλευθερουδάκη ἔμαθα ὅτι τό «Μόν Ρεπό» χτίστηκε ὡς θερινή κατοικία τοῦ Ἄγγλου Ἁρμοστοῦ τῆς Κερκύρας Frederic Adam γιά τά μάτια τῆς ὡραιότατης Κερκυραίας Νίνας Παλατιανοῦ. Ὅταν μᾶς ἀπεδόθησαν τά Ἑπτάνησα, τό ἐπιβλητικό κτίσμα καί τό τεράστιο κτῆμα, παραχωρήθηκε στόν βασιλέα Γεώργιο τόν Α΄, ὁ ὁποῖος καί τό ὀνόμασε «Μόν Ρεπό»…

Ἀπό τό 1995, ἔπειτα ἀπό μακρά δικαστική διαμάχη μέ τήν βασιλική οἰκογένεια, τό «Μόν Ρεπό» πέρασε στό ἑλληνικό δημόσιο κι ἔτσι ὁ Δῆμος τή Κερκύρας ἀπέκτησε ἕνα ὑπέροχο κτίσμα, πού περατώθηκε τό 1831 σέ σχέδια τοῦ ἀρχιτέκτονος Ἰωάννη Χρόνη, μέσα στό καταπράσινο κτῆμα τῶν 258 στρεμμάτων, τό ὁποῖο καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ λόφου τῆς Ἀναλήψεως, ὅπου, κατά τόν Παυσανία, βρισκόταν ὅπου βρισκόταν ἡ ἀρχαία πόλις τῆς Κερκύρας ἡ Παλαιόπολις, ὅπως ἀποκαλεῖται σήμερα. Τό «παλατάκι» ἄρχισε νά ἀποκτᾶ τόν μῦθο του, ὅταν τό 1863 καί γιά μεγάλο χρονικό διάστημα φιλοξενήθηκε ἡ Αὐτοκράτειρα τῆς Αὐστροουγγαρίας, Ἐλισάβετ, ἡ «Θλιμμένη πριγκήπισσα Σίσσυ», ἡ ὁποία ἀγάπησε σφόδρα τό νησί τῆς Καλυψοῦς καί ἔκτισε τό περίφημο Ἀχίλλειο. Στό κτῆμα «Μόν Ρεπό» μπορεῖ ὁ ἐπισκέπτης νά διακρίνει τά ἐρείπια τῆς πεντάκλιτης βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Κερκύρας, τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἰῶνα, ἡ ὁποία –κατά μία ἄποψη– οἰκοδομήθηκε στά θεμέλια τοῦ ρωμαϊκοῦ ὠδείου. Στήν εἴσοδο σώζονται οἱ δύο ραβωτοί κίονες κορινθιακοῦ ρυθμοῦ. Παρ’ ὅλες τίς φθορές, σώζονται ἀρκετά μέρη τοῦ ναοῦ καί κυρίως γλυπτά καί ψηφιδωτά δάπεδα. Μοῦ τηλεφώνησαν φίλοι ἀπό τήν Κέρκυρα χθές καί μοῦ εἶπαν ὅτι τό «Μόν Ρεπό» δέν εἶναι σέ καλή κατάσταση. Ἄς φροντίσει τό κράτος νά τό ἐπισκευάσει, ὅπως θά κάνει μέ τό Τατόι. Θά εἶναι ἕνα σπουδαῖο ἀξιοθέατο, ἰδίως γιά τούς Βρεταννούς ἐπισκέπτες, πού λατρεύουν τήν Κέρκυρα…

Απόψεις

Aὐξήσεις στούς φόρους κληρονομιᾶς καί δωρεᾶς συστήνει ὁ ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
Γιά νά καταπολεμηθεῖ ἡ ἀνισότης στόν πλοῦτο – Οἱ εὔποροι δηλώνουν 50 φορές περισσότερες κληρονομιές-δωρεές ἀπό τούς ἀδυνάμους

Ἡ οὐσία γιά τά 40.554 διδακτορικά

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξης Πατέλης θεωρεῖται καλό μυαλό στό ἀντικείμενό του

Ἀγωγή τοῦ Mr Bitcoin στήν Σακελλαροπούλου

Εφημερίς Εστία
«Παραβίασε τήν ἀρχή τῆς δίκαιης δίκης»

Ὁ κύκλος τοῦ ἐγκλήματος καί οἱ πυλῶνες

Δημήτρης Καπράνος
Τρεῖς εἶναι οἱ πυλῶνες γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἐγκλήματος

Παρασκευή, 12 Μαΐου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ