Ἄς μήν κάνουμε τό Παλατάκι «αὐτοκινητάδικο»

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά γκρινιάξουμε γιά μία ἀκόμη φορά γιά τήν πόλη μας, τόν Πειραιᾶ, καί τό λιμάνι της.

Ἤμασταν κι ἐμεῖς μεταξύ τῶν καλεσμένων, ὅταν, τό 2006, ἔφθασε στό Ἰκόνιο τό πλοῖο “Cosco Hellas”, τῆς ἑταιρείας τοῦ ἀείμνηστου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Ἦταν παρών ὁ τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς καί πολλοί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ἐκείνη τήν ἐποχή τό βαπόρι ἦταν ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα τοῦ χώρου τῆς μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων στόν κόσμο, μέ ἱκανότητα νά μεταφέρει δέκα χιλιάδες «κουτιά», ὅταν κανένα ἄλλο πλοῖο δέν εἶχε δυνατότητα μεταφορᾶς πλέον τῶν ὀκτώ χιλιάδων!

Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὅλοι συμφωνούσαμε ὅτι ὁ «ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσών» ΟΛΠ θά ἦταν καλό νά περάσει σέ χέρια ἰδιωτῶν. Τελικά τό λιμάνι παραχωρήθηκε, ἀλλά ὄχι σέ ἰδιῶτες! Τό «ἐνοικίασε» ἡ κινεζική κρατική ἑταιρεία Cosco, ἡ ὁποία –ὅπως καί ὅλες οἱ κινεζικές ἑταιρεῖες– ἀνήκει στό κινεζικό κράτος, δηλαδή στό Κομμουνιστικό Κόμμα τῆς Κίνας!

Ὅλοι εἴπαμε «ἔ, δέν ἔχει σημασία, γιά ἐμᾶς εἶναι …ἰδιῶτες καί τό λιμάνι θά δουλέψει σωστά»… Πράγματι, τό λιμάνι «μπῆκε σέ τάξη», σταμάτησε νά εἶναι φέουδο τοῦ κάθε κόμματος καί παιχνιδάκι στά χέρια τῶν συνδικαλιστῶν, οἱ ὁποῖοι –σχεδόν ὅλοι– εἶχαν διορισθεῖ μέ βάση τό κλασικό «ἐγεννήθη ἄρρεν, κρατήσατε θέσιν», πού ἔγραφαν στόν ἑκάστοτε γενικό δερβέναγα τοῦ Ὀργανισμοῦ οἱ Μανιᾶτες ὅταν ἡ γυναίκα τους γεννοῦσε ἀγόρι!

Ἔκτοτε, ὅμως, τά πάγματα ἔχουν ἀλλάξει δραματικά. Οἱ «ἐνοικιασταί» τοῦ λιμανιοῦ, ἐνεργοῦν κατά τρόπο περίεργο, ἀγνοῶντας βασικές ἀρχές ἑνός εὐρωπαϊκοῦ, δημοκρατικοῦ κράτους καί προκαλοῦν τήν ἀντίδραση τῶν κατοίκων τοῦ Πειραιῶς, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν καί θέλουν «πόλη μέ λιμάνι» καί ὄχι «λιμάνι μέ πόλη», ὅπως θά ἐπιθυμοῦσαν νά τήν κάνουν οἱ προσωρινοί κάτοχοι τῆς πλειοψηφίας τῶν μετοχῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος.

Ὁ ΟΛΠ ἐπιμένει στήν κατασκευή προβλήτων κρουαζιέρας στήν Πειραϊκή, ὅταν ὅλοι γνωρίζουν ὅτι πρόκειται γιά περιττή ἐγκατάσταση, δεδομένου ὅτι τά τεράστια κρουαζιερόπλοια, γιά ἐξυπηρέτηση τῶν ὁποίων προορίζεται ὁ προβλής, βρίσκονται ἐν ἀποδρομῇ καί οἱ ὑπάρχοντες προβλῆτες στό λιμάνι ἐπαρκοῦν.

Ὅμως δέν εἶναι μόνο αὐτό. Γιά τρίτη φορά, ὁ ΟΛΠ μετέτρεψε τόν ὑπάρχοντα προβλῆτα κρουαζιέρας στό «Παλατάκι» σέ χῶρο ἀποθηκεύσεως χιλίων διακοσίων αὐτοκινήτων.

Ἡ ἐνέργεια αὐτή ἀποτελεῖ αὐθαίρετη ἀλλαγή χρήσεως τοῦ λιμένος. Δέν ἐπιτρέπεται αὐτή ἡ ἐγκατάσταση σέ χῶρο ὁ ὁποῖος βρίσκεται σέ ἐπαφή μέ κατοικίες, σχολεῖα, ἀθλητικά κέντρα καί ἀρχαιότητες.

Ἤδη, κάτοικοι τῆς Πειραϊκῆς κατήγγειλαν τό θέμα στό Κεντρικό Λιμεναρχεῖο Πειραιῶς, καί διεξάγεται ἀνάκριση.

Ὁ ΟΛΠ ἐπικαλεῖται ἄδεια ἀπό τό Τελωνεῖο, ἡ ὁποία, ὅμως ἀφορᾶ στίς τελωνειακές διαδικασίες. Ὁ χῶρος μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται μόνο γιά τίς ἀνάγκες τῆς κρουαζιέρας, τουρισμοῦ, ἀναψυχῆς καί πολιτισμοῦ, ὅπως ρητῶς ἀναφέρεται στήν σχετική συμφωνία. Αὐτά περιλαμβάνονται σέ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει ὅτι ὁ ΟΛΠ οὐδεμία ἔλαβε ἔγκριση καί ὅτι ἡ ἐν λόγῳ χρήση δέν ἐπιτρέπεται.

Ἐν τάξει, πολύ σωστά σπεύδουμε νά μαζέψουμε καί νά φέρουμε πίσω τά θραύσματα ἀπό τήν Μετώπη τοῦ Παρθενῶνος, πολύ σωστά πιέζουμε γιά τήν ἐπιστροφή τῶν ἀρχαιοτήτων στήν πατρίδα μας, ἀλλά ἄς φροντίσουμε καί γιά ἐκεῖνες πού ὑπάρχουν στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς. Ἐδῶ καί τώρα!

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ