ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Καί γιά ποιόν –ἀλήθεια– λόγο τά ἑλληνικά μέσα ἀναπαράγουν καθημερινά τήν κάθε «μπαλαφάρα» πού θά ἐκστομίσουν οἱ δύο ἑτοιμόρροποι ἡγέτες τῶν ἀκραίων τουρκικῶν πολιτικῶν κομμάττων;

Ἀλλά καί πόσο σοβαρά μπορεῖς νά πάρεις τόν Πρόεδρο μιᾶς μεγάλης χώρας (μεγάλης χώρας χωρίς δημοκρατική παράδοση καί μέ ἀπολυταρχική ἡγεσία) ὅταν …συμβουλεύει τούς πολῖτες τῆς Ἑλλάδος …νά καταψηφίσουν τόν σημερινό πρωθυπουργό, προφανῶς ἐπειδή …δέν κάνει ἐκεῖνα πού θά ἐπιθυμοῦσε ἡ Τουρκία;

Ἄν ἤμασταν ἐκ τῶν ὑπευθύνων τῆς «καμπάνιας» πού θά ὀργανώσει ἡ Νέα Δημοκρατία στίς –πρόωρες ἤ ὄχι– προσεχεῖς ἐκλογές, θά εἴχαμε ἤδη ἑτοιμάσει ἕνα «σπότ» μέ τόν Ἐρντογάν νά λέει «μήν ψηφίσετε τόν Μητσοτάκη»!

Οὔτε… βαλτός νά ἦταν δέν θά τό ἔλεγε αὐτό!

Εἰλικρινῶς, δέν βρήκαμε ἄλλη φορά πού νά ἔχει σημειωθεῖ τόσο ὠμή καί χονδροειδής παρέμβαση στά ἐσωτερικά μας θέματα ἀπό Τοῦρκο ἡγέτη! Προσπαθοῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τό κίνητρο καί συνεχῶς καταλήγουμε σέ ἕνα καί μόνο: Ἐκνευρισμός! Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ἕλλην πρωθυπουργός, μέ κάποιες ἐνέργειές του, ἔχει προκαλέσει μεγάλο ἐκνευρισμό στήν ἄλλη πλευρά τοῦ ἑλληνικότατου Αἰγαίου. Καί πρός τόν ἁρμόδιο ὑπουργό ἡ παραίνεση, ἄς σπεύσει ἡ ἑλληνική πλευρά νά κατοχυρώσει ἐμπορικῶς τόν τίτλο “Aegean sea”. Τό ὅτι οἱ γείτονες κατοχύρωσαν ὡς “Turkaegean” τά ρηχά γύρω ἀπό τά παράλια καί τά βράχια τῶν ἀκτῶν τους δείχνει πώς οἱ ἴδιοι παραδέχονται ὅτι οὐδέν δικαίωμα καί λόγο ἔχουν στό ἑλληνικό μέρος τῆς ὡραιότερης θάλασσας τοῦ κόσμου! Καλό θά ἦταν ἐπίσης σέ θέματα ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος νά ὑπάρχει ἕνα μέτρο ἀπό πλευρᾶς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τό νά βγαίνουν ὅλοι καί νά κατηγοροῦν τήν κυβέρνηση ὡς ὑπαίτια «ἐπειδή ὁ Ἐρντογάν τά πῆρε ὅλα ἀπό τό ΝΑΤΟ» ὅταν ἡ τουρκική ἀντιπολίτευση τοῦ λέει ὅτι «ἐπέστρεψε μέ ἄδεια χέρια ἀπό τίς Βρυξέλλες», ἀκούγεται «κάπως», νομίζω…

Νά ἐκφράσουμε καί μία ἄλλη σκέψη. Μήπως θά εἶναι καλύτερα ἡ ἀμερικανική κυβέρνηση νά προχωρήσει τώρα τό θέμα τῆς ἀναβαθμίσεως τῶν F16 γιά τήν Τουρκία, τώρα πού μπορεῖ νά «τά κόψει» τό Κογκρέσσο καί νά μήν τό ἀφήσουν γιά ἀργότερα, ἀφοῦ θεωρεῖται σχεδόν βέβαιο ὅτι τόν ἐρχόμενο Νοέμβριο τό Κογκρέσσο θά ἐλέγχεται ἀπό τούς Ρεπουμπλικάνους, οἱ ὁποῖοι –ἄν ἐλέγχονται ἀπό τόν Τράμπ– θά ποῦν «ναί» στόν καλό του φίλο Ταγίπ;
Ἄς πᾶμε τώρα σ’ αὐτό πού πῆρε ὁ Ἐρντογάν ἀπό Σουηδία καί Φινλανδία. Ποιό σουηδικό ἤ φινλανδικό δικαστήριο θά ψηφίσει ὑπέρ τῆς ἐκδόσεως στήν Τουρκία ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ζοῦν στίς χῶρες αὐτές καί θά φυλακισθοῦν (ἄν ἐπιζήσουν) ἀμέσως μόλις πατήσουν τό πόδι τους στό χαλιφᾶτο τοῦ Ταγίπ;

Θά τούς πάρει ὅπως πῆρε καί τούς ὀκτώ ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὅσο καί ἄν φώναζε, ὅσο καί ἄν κάποιοι μπορεῖ νά τοῦ εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς θά τούς ἐξέδιδε. Ἡ χώρα μας βρίσκεται σέ δύσκολη καμπή στό θέμα τῶν σχέσεων μέ τούς ἀπέναντι. Ἀπαιτεῖται σύμπνοια καί ὁμοψυχία, Ὅλα τά ἄλλα, ἄς τά ἀφήσουμε γιά ἀργότερα, Ὅταν θά ὑπάρχει πρόσφορο κλῖμα, θά βροῦμε ἀφορμές νά φαγωθοῦμε, εἶναι βέβαιον…

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ