Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Καί γιά ποιόν –ἀλήθεια– λόγο τά ἑλληνικά μέσα ἀναπαράγουν καθημερινά τήν κάθε «μπαλαφάρα» πού θά ἐκστομίσουν οἱ δύο ἑτοιμόρροποι ἡγέτες τῶν ἀκραίων τουρκικῶν πολιτικῶν κομμάττων;

Ἀλλά καί πόσο σοβαρά μπορεῖς νά πάρεις τόν Πρόεδρο μιᾶς μεγάλης χώρας (μεγάλης χώρας χωρίς δημοκρατική παράδοση καί μέ ἀπολυταρχική ἡγεσία) ὅταν …συμβουλεύει τούς πολῖτες τῆς Ἑλλάδος …νά καταψηφίσουν τόν σημερινό πρωθυπουργό, προφανῶς ἐπειδή …δέν κάνει ἐκεῖνα πού θά ἐπιθυμοῦσε ἡ Τουρκία;

Ἄν ἤμασταν ἐκ τῶν ὑπευθύνων τῆς «καμπάνιας» πού θά ὀργανώσει ἡ Νέα Δημοκρατία στίς –πρόωρες ἤ ὄχι– προσεχεῖς ἐκλογές, θά εἴχαμε ἤδη ἑτοιμάσει ἕνα «σπότ» μέ τόν Ἐρντογάν νά λέει «μήν ψηφίσετε τόν Μητσοτάκη»!

Οὔτε… βαλτός νά ἦταν δέν θά τό ἔλεγε αὐτό!

Εἰλικρινῶς, δέν βρήκαμε ἄλλη φορά πού νά ἔχει σημειωθεῖ τόσο ὠμή καί χονδροειδής παρέμβαση στά ἐσωτερικά μας θέματα ἀπό Τοῦρκο ἡγέτη! Προσπαθοῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τό κίνητρο καί συνεχῶς καταλήγουμε σέ ἕνα καί μόνο: Ἐκνευρισμός! Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ἕλλην πρωθυπουργός, μέ κάποιες ἐνέργειές του, ἔχει προκαλέσει μεγάλο ἐκνευρισμό στήν ἄλλη πλευρά τοῦ ἑλληνικότατου Αἰγαίου. Καί πρός τόν ἁρμόδιο ὑπουργό ἡ παραίνεση, ἄς σπεύσει ἡ ἑλληνική πλευρά νά κατοχυρώσει ἐμπορικῶς τόν τίτλο “Aegean sea”. Τό ὅτι οἱ γείτονες κατοχύρωσαν ὡς “Turkaegean” τά ρηχά γύρω ἀπό τά παράλια καί τά βράχια τῶν ἀκτῶν τους δείχνει πώς οἱ ἴδιοι παραδέχονται ὅτι οὐδέν δικαίωμα καί λόγο ἔχουν στό ἑλληνικό μέρος τῆς ὡραιότερης θάλασσας τοῦ κόσμου! Καλό θά ἦταν ἐπίσης σέ θέματα ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος νά ὑπάρχει ἕνα μέτρο ἀπό πλευρᾶς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τό νά βγαίνουν ὅλοι καί νά κατηγοροῦν τήν κυβέρνηση ὡς ὑπαίτια «ἐπειδή ὁ Ἐρντογάν τά πῆρε ὅλα ἀπό τό ΝΑΤΟ» ὅταν ἡ τουρκική ἀντιπολίτευση τοῦ λέει ὅτι «ἐπέστρεψε μέ ἄδεια χέρια ἀπό τίς Βρυξέλλες», ἀκούγεται «κάπως», νομίζω…

Νά ἐκφράσουμε καί μία ἄλλη σκέψη. Μήπως θά εἶναι καλύτερα ἡ ἀμερικανική κυβέρνηση νά προχωρήσει τώρα τό θέμα τῆς ἀναβαθμίσεως τῶν F16 γιά τήν Τουρκία, τώρα πού μπορεῖ νά «τά κόψει» τό Κογκρέσσο καί νά μήν τό ἀφήσουν γιά ἀργότερα, ἀφοῦ θεωρεῖται σχεδόν βέβαιο ὅτι τόν ἐρχόμενο Νοέμβριο τό Κογκρέσσο θά ἐλέγχεται ἀπό τούς Ρεπουμπλικάνους, οἱ ὁποῖοι –ἄν ἐλέγχονται ἀπό τόν Τράμπ– θά ποῦν «ναί» στόν καλό του φίλο Ταγίπ;
Ἄς πᾶμε τώρα σ’ αὐτό πού πῆρε ὁ Ἐρντογάν ἀπό Σουηδία καί Φινλανδία. Ποιό σουηδικό ἤ φινλανδικό δικαστήριο θά ψηφίσει ὑπέρ τῆς ἐκδόσεως στήν Τουρκία ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ζοῦν στίς χῶρες αὐτές καί θά φυλακισθοῦν (ἄν ἐπιζήσουν) ἀμέσως μόλις πατήσουν τό πόδι τους στό χαλιφᾶτο τοῦ Ταγίπ;

Θά τούς πάρει ὅπως πῆρε καί τούς ὀκτώ ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὅσο καί ἄν φώναζε, ὅσο καί ἄν κάποιοι μπορεῖ νά τοῦ εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς θά τούς ἐξέδιδε. Ἡ χώρα μας βρίσκεται σέ δύσκολη καμπή στό θέμα τῶν σχέσεων μέ τούς ἀπέναντι. Ἀπαιτεῖται σύμπνοια καί ὁμοψυχία, Ὅλα τά ἄλλα, ἄς τά ἀφήσουμε γιά ἀργότερα, Ὅταν θά ὑπάρχει πρόσφορο κλῖμα, θά βροῦμε ἀφορμές νά φαγωθοῦμε, εἶναι βέβαιον…

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!