ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἄς μιλήσουμε λίγο γιά τόν χῶρο μας

Θυμᾶμαι, παλαιότερα, πού οἱ ἐκδότες τῶν ἐφημερίδων εἶχαν συχνή ἐπαφή μεταξύ τους

Ἀναφέρομαι σέ ἐποχές πρό τῆς εἰσβολῆς τῆς ἰδιωτικῆς τηλεοράσεως ἀλλά καί πρό τῆς ἐμφανίσεως τῶν ἐκδοτῶν-ἐπιχειρηματιῶν στόν χῶρο μας. Δηλαδή σέ ἐποχές Βλάχου, Λαμπράκη, Μπότση, Τεγόπουλου, Ἀθανασιάδη.

Εἶμαι σέ θέση νά γνωρίζω πολύ καλά ὅτι οἱ ἐκδότες τότε συνομιλοῦσαν συχνά μεταξύ τους καί σχολίαζαν τήν πολιτική ἐπικαιρότητα. Ἀπό τίς συζητήσεις ἐκεῖνες καθοριζόταν ἐν πολλοῖς ἡ γραμμή τῶν ἐφημερίδων μέ γνώμονα σχεδόν πάντοτε τό συμφέρον τῆς χώρας. Σήμερα πού ἡ κάθε ἐφημερίδα ἔχει τήν δική της γραμμή, ἀναλόγως πολλές φορές τῶν προσωπικῶν ἐπιδιώξεων καί ἐπιλογῶν τοῦ ἰδιοκτήτη, αὐτά ἀκούγονται παράξενα, ἀλλά εἶναι ἀλήθεια. Εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ Χρῆστος Λαμπράκης δέν ἦταν ἰδιαίτερα συμπαθής στούς ἄλλους. Ὡστόσο, οἱ ἀπόψεις του σέ ἐκεῖνες τίς κοινές συναντήσεις εἶχαν, ἀπ’ ὅ,τι ἔχω μάθει, ἰδιαίτερη βαρύτητα. Ἄν ἀνατρέξετε στά ἀρχεῖα τῶν ἐφημερίδων, θά διαπιστῶστε ὅτι πολλές φορές στά ἐθνικά θέματα ἡ γραμμή, ἴσως καί τό ρεπορτάζ, ἦταν παρόμοια. Ὑπερίσχυε, δηλαδή, τό ἐθνικό συμφέρον τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ. Καί αὐτό ἦταν κάτι πού ἀποδεχόταν ἀσμένως καί τό ἀναγνωστικό κοινό. Κοιτάξτε τί γίνεται σήμερα στούς τίτλους καί τά ρεπορτάζ τῶν ἐφημερίδων. Προκύπτει χωρίς ἀμφιβολία ὅτι ἀκόμη καί σέ θέματα τά ὁποῖα ἀποκαλοῦμε «ἐθνικά», διαφέρουν αἰσθητά. Ἔχοντας μετάσχει σέ συσκέψεις στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, μπορῶ νά βεβαιώσω ὅτι ἡ ἴδια (ἰδιοκτήτρια καί ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας) οὐδέποτε ἐπεδίωξε νά ὑπερισχύσει ἡ δική της γνώμη, ἄν δέν ἦταν σύμφωνοι μέ αὐτήν οἱ περισσότεροι ἀπό τούς μετέχοντες στήν σύσκεψη. Καί μιλᾶμε γιά τήν Ἑλένη Βλάχου, πού ἦταν καί ἡ ἴδια δημοσιογράφος.

Περιττό νά σᾶς πῶ, τίνος ἡ ἄποψη ὑπερισχύει σήμερα, στίς ἐφημερίδες καί τά κανάλια, τά ὁποῖα ἀνήκουν σέ ἐπιχειρηματίες, μέ συμφέροντα καί ἐκτός τοῦ χώρου. Θυμᾶμαι ἀκόμη, τήν ἡμέρα πού μέ κάλεσε ἡ Βλάχου νά μοῦ ἀνακοινώσει ὅτι ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, τῆς εἶχε ἐκφράσει ἐνστάσεις γύρω ἀπό ἕνα ρεπορτάζ τό ὁποῖο εἶχα γράψει καί ἀναφερόταν στίς δραστηριότητες στενοῦ συγγενοῦς μέλους τῆς οἰκογενείας του.

Ἀφοῦ λοιπόν μοῦ εἶπε ὅτι «ὁ Πρόεδρος παραπονεῖται καί ἀμφισβητεῖ ὅσα γράφουμε» στή συνέχεια μέ ρώτησε εὐθέως: «Εἶστε βέβαιος ὅτι ὅσα γράφετε τά ἔχετε διασταυρώσει καί ὑπάρχουν τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα;». Ἀπάντησα καταφατικά, καί ἡ Βλάχου μέ ἐκεῖνο τό γνωστό μισό χαμόγελο, μοῦ εἶπε «ἔ, τότε συνεχίστε». Ἔτσι, γινόταν τό ρεπορτάζ καί ἔτσι κυλοῦσε ἡ δημοσιογραφική ζωή ἐκεῖνα τά χρόνια. Γιά νά φθάσεις στίς ὑψηλές θέσεις, ἔπρεπε νά περάσεις ἀπό ὅλα τά στάδια. Ρεπορτάζ, ὕλη, ἀρχισυνταξία, διεύθυνση. Δέν ἀρκοῦσε «νά εἶσαι φίλος» τοῦ ἐκδότη καί νά καταλαμβάνεις τίς «δύσκολες καρέκλες». Δυστυχῶς, σήμερα δέν ὑπάρχει φραγμός. Ἐφημερίδες, ἐκδότες, δημοσιογράφοι, κόμματα, ὀπαδοί, καί ἀναγνῶστες, ἀκολουθοῦν μεθόδους χουλιγκανισμοῦ καί δέν τούς ἐνδιαφέρει παρά μόνο «νά κερδίζει ἡ ὁμάδα». Καμμία πλέον σημασία δέν ἔχει τό ὑπέρτατο συμφέρον, καί ὅλα ὑποχωροῦν μπροστά στήν θέληση τοῦ «ἀφεντικοῦ». Ἡ λέξη «ἀφεντικό» δέν ἀκουγόταν ποτέ τότε στούς χώρους τῆς ἐργασίας μας. Σήμερα ἀκούγεται μόνο αὐτή.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ