Ἄς ὑποκλιθοῦμε σέ δύο ὑπέροχες γυναῖκες ἐπιστήμονες

Οἱ δύο ὑπέροχες γυναῖκες στίς ὁποῖες ἀναφέρεται τό σημερινό σημείωμα δέν εἶναι εὐρύτερα γνωστές.

Δηλαδή δέν ἀπασχόλησαν –καί κατά πᾶσα πιθανότητα– δέν θά ἀπασχολήσουν τά δελτία εἰδήσεων, δέν εἶναι ἰνφλουένσερ, δέν εἶναι γιουτοῦμπερ, οὔτε ἔχουν διακριθεῖ σέ κάποιο τηλεπαιχνίδι.

Ἀνήκουν στίς γυναῖκες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες ἀγωνίστηκαν καί πέτυχαν νά διακριθοῦν στόν δύσκολο πλήν εὐεργετικό γιά τήν ἀνθρωπότητα στίβο τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, ἡ ὁποία, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἱπποκράτους, ἐτάχθη καί ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο.

Τήν Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, θά ἀναγορευθεῖ ἐπίτιμη διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἡ Εὐανθία Γαλάνη, καθηγήτρια Ὀγκολογίας, Γονιδιακῆς Θεραπείας καί Μοριακῆς Ἰατρικῆς, τῆς Mayo Clinic στό Rochester, Minnesota, τῶν ΗΠΑ.

Ἡ καθηγήτρια Εὐανθία Γαλάνη εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος καί διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔλαβε τήν εἰδικότητα Παθολογίας καί ἐν συνεχείᾳ Αἱματολογίας-Ὀγκολογίας στήν Mayo Clinic, Rochester, καί τό 1998 διορίσθηκε Διευθύντρια Ὀγκολογίας. Τό 2008 ἔγινε τακτική καθηγήτρια Ὀγκολογίας στήν Mayo Clinic καί στήν συνέχεια ἐτιμήθη μέ τό Sandra J. Schultze Professorship. Τό 2009 ἐξελέγη Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Μοριακῆς Ἰατρικῆς τῆς Mayo Clinic καί ἔγινε ἐπί κεφαλῆς τοῦ προγράμματος γονιδιακῆς θεραπείας καί ἰοθεραπείας τοῦ καρκίνου καί σύμβουλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων τῶν ΗΠΑ (FDA). Τό 2013 ἐξελέγη πρόεδρος τῆς πολυκεντρικῆς ὁμάδας νευρο-ογκολογίας Alliance for Clinical Trials in Oncology, ἑνός ὀργανισμοῦ πού ἀποτελεῖται ἀπό 160 Πανεπιστήμια καί περισσότερες ἀπό 800 ὀγκολογικές κλινικές στίς ΗΠΑ. Τό 2015 ἐξελέγη πρόεδρος τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀντικαρκινικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν ΗΠΑ γιά τήν ἔρευνα τοῦ γλοιοβλαστώματος. Τό 2019 ἐξελέγη Πρύτανις τῆς Mayo Clinic καί τό 2020 ἐτιμήθη μέ τόν τίτλο τῆς διακεκριμένης ἐρευνήτριας τῆς Mayo Clinic.

Ἡ Ὄλγα Σαββίδου ἔγινε ἡ πρώτη γυναῖκα καθηγήτρια Ὀρθοπαιδικῆς Α΄ βαθμίδος στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὅπου μέχρι σήμερα εἶχαν ἐκλεγεῖ μόνον ἄνδρες! Ἕνα ἀκόμη ἀνδρικό ὀχυρό ἔπεσε, καί ὁ γράφων αἰσθάνεται ἰδιαίτερη χαρά, καθώς ἡ ἐξαίρετη ἐπιστήμων τόν τιμᾶ μέ τήν φιλία της.

Ἡ Ὄλγα Σαββίδου γεννήθηκε στήν Ἀθήνα καί εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εἰδικεύθηκε στήν Ὀρθοπαιδική Χειρουργική καί Τραυματιολογία στήν Β᾽ Πανεπιστημιακή Ὀρθοπαιδική Κλινική τοῦ «Γ. Γεννηματᾶς» καί στήν Ὀρθοπαιδική Κλινική τοῦ «Ἱπποκρατείου». Ἔλαβε τόν τίτλο εἰδικότητας τῆς Ὀρθοπαιδικῆς τό 2000 καί εἶναι διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ.

Ἡ μετεκπαιδευτική κλινική καί ἐρευνητική δραστηριότητά της ἄρχισε τό 2000 στό Peripheral Nerve Injury and Children’s Hand Unit, Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, London, UΚ, στό Pulvertaft Hand Centre, Derbyshire Royal Infirmary, Derby, UK στήν χειρουργική τοῦ Ἄνω ἄκρου, στίς κακώσεις, τίς συγγενεῖς καί ἐπίκτητες βλάβες τῆς Ἄκρας Χείρας, στό Ὀρθοπαιδικό Τμῆμα τῆς Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA μέ ἐξειδείκευση στήν Ὀρθοπαιδική Ὀγκολογία, τήν Ἐπανορθωτική Χειρουργική Ἐνηλίκων καί τήν Χειρουργική Ὤμου, στό Ὀρθοπαιδικό Τμῆμα, (Shoulder Fellow) στό Royal University Liverpool Hospital, Liverpool, UK.

Συνεργάτης στό Θεραπευτήριο «Ὑγεία» (2001-2004). Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2014 ἐξελέγη Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Ὀρθοπαιδικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί σήμερα ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο στήν Α΄ Πανεπιστημιακή Ὀρθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, στό Ἀττικόν. Εἶναι Ἐπισκέπτης Καθηγήτρια στό Orthopaedic Department, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. Ἡ Ἐρευνητική πειραματική καί συγγραφική της δραστηριότητα περιλαμβάνει 127 δημοσιεύσεις σέ peer-reviewed ξενόγλωσσα περιοδικά καί μεγάλο ἀριθμό ἀνακοινώσεις σέ Συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ