Ἄς ἀφήσουμε πίσω τήν ψυχολογία τῆς πανδημίας

Κάποια στιγμή, θά πρέπει ἡ πολιτεία νά ἀσχοληθεῖ μέ τίς ἐπιπτώσεις πού εἶχαν στήν κοινωνία μας τά λοκ-ντάουν τῆς πανδημίας.

Δέν ὑπάρχει οἰκογένεια πού νά μήν τῆς ἄφησαν προβλήματα ἡ διαρκής ἀπομόνωση, ἡ κλεισούρα, ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἔξω, γενικῶς οἱ φοβίες πού δημιουργήθηκαν ἀπό τά συνεχῆ «ἀπαγορεύεται», τά ὁποῖα, θέλουμε νά πιστεύουμε, ἦταν ἀπαραίτητα.

Ποιός, ὅμως, ἦταν ὁ χῶρος ὁ ὁποῖος ὑπέστη τό μεγαλύτερο πλῆγμα ἀπό τήν κλεισούρα τῆς πανδημίας; Ἀσφαλῶς, ἡ ψυχαγωγία καί ἡ ἑστίαση. Καί νά, ὥρα, πού ’ρχονται κάποιες προνοητικές κυβερνήσεις καί προσπαθοῦν νά ἀποκαταστήσουν τήν οἰκονομία τῆς νύχτας, δηλαδή νά οἰκοδομήσουν μιά εἰκοσιτετράωρη κοινωνία, ποικίλες δραστηριότητες, ἀπό χώρους νυχτερινῆς διασκεδάσεως ἕως κρίσιμες ὑπηρεσίες, ὅπως μεταφορές καί ἀσφάλεια. Καί, ὅπως διαπιστώνουν ἔγκυροι ἐπιστημονικοί φορεῖς, ὁ ἀντίκτυπος τῆς οἰκονομίας τῆς νύχτας εἶναι πολυεπίπεδος, ὄχι μόνο οἰκονομικά, ἀλλά καί πολιτιστικά καί κοινωνικά…

Καί, διαβάζοντας τά ρεπορτάζ, προκύπτουν τά στοιχεῖα: Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, περίπου 80 πόλεις ἔχουν συστήσει νυχτερινές ἐπιτροπές, διορίζοντας δημάρχους τῆς νύχτας μέ σκοπό τήν ὑποστήριξη τοῦ ἐν λόγῳ τομέως. Ὁ ρόλος τους εἶναι καθοριστικός, εἰδικῶς σέ χῶρες ὅπως τό Ἡνωμένο Βασίλειο, στό ὁποῖο σημειώθηκε πτώση τοῦ ΑΕΠ ἀπό 5,1% σέ 4,1% μεταξύ τοῦ 2019 καί τοῦ 2022. Παρά τήν πτώση, ὅμως, ἡ οἰκονομία τῆς νύχτας ἐξακολουθεῖ νά εἶναι σημαντική στήν ἀπασχόληση, καθώς ἕνας στούς ἐννέα ἐργαζομένους τῆς χώρας ἀπασχολεῖται στούς κόλπους της.

Καί γιά νά πᾶμε στήν ψυχαγωγία, ἀπό πλευράς τουρισμοῦ καί πολιτισμοῦ, γίνεται ἀκόμη πιό σοβαρή ἡ συμμετοχή στήν οἰκονομία βιομηχανιῶν ἰδιαιτέρως δημιουργικῶν, ὅπως ἡ μουσική.

Ἡ Νέα Ὑόρκη, τό Λονδῖνο καί τό Σίδνεϋ ἀναγνωρίζουν ὡς τομέα ἐξαιρετικῆς σημασίας τήν νυχτερινή οἰκονομία.

Στήν Νέα Ὑόρκη ἡ μουσική βιομηχανία ἀποφέρει 35,1 δισ. δολλάρια ἐτησίως καί ἔχει δημιουργήσει 300.000 θέσεις ἐργασίας, στό Λονδῖνο ὑποστηρίζει 723.000 θέσεις ἐργασίας, ἐνῶ στό Σίδνεϋ ἔχει ἀρχίσει νά παρέχεται ἰδιαίτερη ὑποστήριξη στόν συγκεκριμένο τομέα.

Οἱ κοινωνίες, ὅμως, τῶν πόλεων αὐτῶν, στήν προσπάθεια ἐνισχύσεως τῆς νυχτερινῆς οἰκονομίας, καλοῦν καί συμπεριλαμβάνουν τούς κατοίκους, τούς ἐπισκέπτες καί τίς ἐπιχειρήσεις καί, παραλλήλως, ἐνισχύουν ἀποφασιστικά τήν ἀσφάλεια καί ἐγκαθιστοῦν τόν σωστό φωτισμό.

Γιά νά δημιουργηθεῖ μιά πραγματικά ἀκμάζουσα καί βιώσιμη κουλτούρα νυχτερινῆς ζωῆς, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἔρευνα τῶν εἰδικῶν, οἱ πόλεις πρέπει νά δώσουν προτεραιότητα στόν προγραμματισμό, χωρίς ἀποκλεισμούς, ἀλλά καί νά συνάψουν στρατηγικές συνεργασίες σέ ὅλους τούς τομεῖς. Λόγου χάριν, οἱ πόλεις μποροῦν νά ἐνισχύσουν τήν ἑλκυστικότητά τους, ὥστε νά προσελκύσουν καινοτόμους ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες καί δημιουργικά μυαλά.

Βασικό στοιχεῖο ὀφείλει νά εἶναι ἡ δημιουργία συναρπαστικῶν ἀστικῶν ἀφηγήσεων καί μοναδικῶν ἱστοριῶν πόλεως, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐνεργοποίηση δημοσίων χώρων, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά φιλοξενήσουν ἐκδηλώσεις, ἐνισχύοντας ἔτσι τήν κοινότητα, τίς ἀλληλεπιδράσεις καί τήν δημιουργικότητα. Πρέπει ἐπίσης νά διασφαλισθεῖ ἡ ἐξισορρόπηση συμφερόντων τῶν κατοίκων καί τῶν ἐπισκεπτῶν. Δηλαδή τά τουριστικά ἀξιοθέατα καί δραστηριότητες νά εὐθυγραμμίζονται μέ τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων γιά ἁρμονία στήν ἀστική διαβίωση. Αὐτό μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μόνο μέσα ἀπό τήν κατανόηση τῆς κοινότητος καί τήν ἐνημέρωση κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν γιά τόν στρατηγικό σχεδιασμό τῆς πόλεως. Ἰδού πεδίον δόξης λαμπρόν γιά τούς δημάρχους…

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924