Ἄκουσε καί ἕνα «εὐχαριστῶ»!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πολιτική καί διοικητική κουλτούρα ὁ ἀπολογισμός εἶναι ἔννοια ἐλάχιστα δημοφιλής

Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι τό «ἄλφα» καί τό «ὠμέγα» γιά κάθε δημόσια ἀρχή. Σέ ἐτήσια βάση! Ὡς ἄσκηση αὐτογνωσίας. Γιά νά «ἀναστοχάζεται» κανείς –τό ρῆμα μοῦ τό ἔμαθε ὁ Νικηφόρος Διαμαντοῦρος ὡς Συνήγορος τοῦ Πολίτη τό 2000– τί ἔκανε σωστά καί τί ἔκανε λάθος. Γιά νά δίνει λόγο στούς πολῖτες. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἦταν θετική ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς 2021 Γιάννα Ἀγγελοπούλου θέλησε νά δώσει λόγο στόν ἑλληνικό λαό σέ ἐκδήλωση στό Μέγαρο Μουσικῆς γιά τό τί κατάφερε νά φέρει εἰς πέρας καί τί ὄχι στήν φιλόδοξη ἀποστολή πού τῆς ἀνέθεσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρό ἑνάμισυ ἔτους. Θετική κατ’ ἀρχάς διότι ἡ Ἐπιτροπή ξεκίνησε τό ἔργο της μέσα σέ καθεστώς γενικῆς ἀμφισβήτησης. Μέ εὐθύνη της. Στραβοπάτησε δύο ἤ τρεῖς φορές στούς πρώτους μῆνες τῆς λειτουργίας της, καθώς ἄστοχες δηλώσεις μελῶν της γιά τόν Καποδίστρια ἤ τόν Κολοκοτρώνη ἤ γιά τήν δυνατότητα νά δώσει τό «παρών» ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν στό ἀποκορύφωμα τῶν ἐκδηλώσεων τόν Μάρτιο, ξεσήκωσαν θύελλα ἀντιδράσεων. Ἡ Πρόεδρός της βρέθηκε στό στόχαστρο καί ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν δηλώσεων συνεργατῶν της ἀλλά καί τῆς διάθεσης ἄλλων κέντρων νά ὀργανώσουν παράλληλες ἐκδηλώσεις μέ αὐτές τῆς Ἐπίσημης Ἐπιτροπῆς 2021. Δέ χρειάζεται νά ποῦμε γιατί ἔγινε αὐτή ἡ ἀπόπειρα –ἀνεπιτυχῶς– οἱ παροικοῦντες ξέρουν. Ἡ Ἀγγελοπούλου ὅμως εἶναι παλαιός παίκτης. Κατάλαβε πολύ γρήγορα τό κλῖμα πού εἶχε δημιουργηθεῖ ἐναντίον της καί ἄλλαξε ρότα. Τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνηση τῆς μείωσε δραματικά τό ἐγχείρημα ἀρνούμενη νά παράσχει τήν παραμικρή βοήθεια ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό καί τό γεγονός ὅτι ἀνώτατοι θεσμοί ὅπως ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ἔκαναν ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι τους γιά νά δημιουργήσουν προσκόμματα στό ἔργο τῆς ἐπιτροπῆς, δέν τήν πτόησε. Στό τέλος ἔκανε αὐτό πού ἤθελε καί αὐτό πού ἔπρεπε. Γύρισε τήν Ἑλλάδα τρεῖς φορές. Πῆγε σέ 78 πόλεις. Τήν γνώρισε καλύτερα ἀλλά καί οἱ Ἕλληνες γνώρισαν τήν ἴδια τήν Ἀγγελοπούλου καλύτερα. Ἡ καχυποψία, ὅτι ἦταν ἡ πλουσία κυρία πού θά ἀξιοποιοῦσε τήν Ἐπιτροπή γιά νά κάνει μπίζνες καί νά ἀλλάξει τήν ἱστορία –ἐν μέρει εὐθυνόταν καί τό περιβάλλον της γιά τήν ἐντύπωση πού εἶχε σχηματιστεῖ– ὑποχώρησε. Εἰδικῶς μόλις ἄρχισε νά ντύνεται μέ παραδοσιακές στολές. Ἡ ψευτοελίτ τῶν Ἀθηνῶν τήν εἰρωνεύτηκε γιά τήν ἐπιλογή της, ἀλλά ἡ βαθειά Ἑλλάδα τήν ἀποθέωσε γιατί ἀκούμπησε τήν ψυχούλα της. Λίγο μέ τά νομίσματα, λίγο μέ τά ντοκυμανταίρ, λίγο μέ τά podcast, λίγο μέ τήν ἐπαφή πού ἔπιασε μέ τόν ξεχασμένο Ἕλληνα, λίγο μέ τίς καραγκούνικες φορεσιές, τό ἐγχείρημα ἦρθε στά ἴσια του καί ἄρχισε νά ἀποκτᾶ δυναμική καί προοπτική. Τοὐλάχιστον 10.000 Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες πού γνώρισε ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς 2021 κατά τίς ἐπισκέψεις της ἔχουν λάβει ἐπιστολή γραμμένη ἀπό τήν ἴδια μέ λεπτομέρειες ἀπό τίς συνομιλίες τους.

Γιά μένα πού στήν ἀρχή τήν ἀμφισβήτησα καί τήν ἐπέκρινα μέ δριμύτητα γιά τίς ἐπιλογές της, ἡ μεταμόρφωσή της ἦταν ἐντυπωσιακή. Ὁ ἀπολογισμός τῆς Ἀγγελοπούλου τόν ὁποῖο μπορεῖ κανείς νά δεῖ σέ ἕνα βίντεο 35 λεπτῶν περιέχει ἐπίσης ἕνα ἀκόμη σπουδαῖο εὕρημα: Εὐρώ τσακιστό δέν κόστισαν στόν ἑλληνικό λαό οἱ «παράτες» γιά τό 2021. Τά πάντα τά πλήρωσαν οἱ σημαντικοί χορηγοί (Βικτωρία Καρέλια, Γιώτης, Aegean, Info Quest, Σκλαβενίτης, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί οἱ τέσσερεις συστημικές τράπεζες) καί βεβαίως ὁ μεγάλος χορηγός: Ὁ Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος. Ὁ σύζυγός της. Στό σημεῖο αὐτό θά ἤθελα νά σταθῶ περισσότερο γιατί οἱ Ἕλληνες ὡς λαός εἴμαστε καμμιά φορά ἀχάριστοι καί τά θεωροῦμε ὅλα δεδομένα. Ξένισε κάποιους γιατί ἡ κυρία Ἀγγελοπούλου τίμησε τόν σύζυγό της τήν ὥρα τοῦ ἀπολογισμοῦ μέ τιμητική πλακέτα. Πράγματι. Ἀλλά αὐτή τήν πρωτοβουλία θά ὄφειλε νά τήν εἶχε ἀναλάβει πρό πολλοῦ ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία. Γιατί ὁ Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, ὅπως καί δεκάδες ἄλλοι ἀθόρυβοι Ἕλληνες εὐεργέτες, στήν οὐσία καλύπτουν κενά τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καί ἀντί νά εἰσπράττουν ἕνα ἐλάχιστο «εὐχαριστῶ» τά ἀκοῦνε καί ἀπό πάνω! Ὁ Θόδωρος Ἀγγελόπουλος διέθεσε (τό 1996) 5 δισ. δραχμές τῆς ἐποχῆς γιά τή διεκδίκηση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004 –τά γράφει ἡ Γιάννα στό βιβλίο της– καί τό «εὐχαριστῶ» τοῦ Σημίτη ἦταν νά διορίσει ἀρχικῶς τόν ἀείμνηστο Μπακούρη στήν Προεδρία τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος ἔβαλε βαθιά τό χέρι στήν τσέπη γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ἀπό τίς πυρκαϊές στήν Ἠλεία, τά λοιπά εἶναι γνωστά. Ὁ Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος χρηματοδότησε ἀφειδῶς τήν πρόσληψη 400 ἐργαζομένων στόν «Ἐλεύθερο Τύπο» ὁ ὁποῖος ἔκλεισε ἀπό γνωστά λάθη –δέν εἶναι τῆς στιγμῆς. Παρά ταῦτα ἡ οἰκογένεια ὅταν πώλησε τόν ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ συγκροτήματος «City Fm» μοίρασε καί τό τελευταῖο εὐρώ ἀπό τό τίμημα στούς ἐργαζομένους. Καί βεβαίως τώρα μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ 2021 ὁ Ἀγγελόπουλος χρηματοδότησε ἀγογγύστως τήν ἐπιμελητεία τῆς Ἐπιτροπῆς.

Κάποιος ἔπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή νά τοῦ πεῖ «εὐχαριστῶ» γιά ὅσα ἔχει προσφέρει στήν πατρίδα του. Καί ἐπειδή δέν τοῦ τό εἶπε κανείς –ὁ Πρωθυπουργός ἔπρεπε νά τό κάνει– ἀποφάσισε νά τό κάνει ἡ σύζυγός του! Καλά ἔκανε! Ἄριστα! Καταλήγω: Γιά ὅλα τά μικρά καί γιά ὅλα τά μεγάλα ἐγχειρήματα ἀπαιτοῦνται ἀρχές. Ἡ λογοδοσία, ἡ προστασία τοῦ δημοσίου συμφέροντος, ὁ σεβασμός τοῦ δημοσίου χρήματος, ἡ κινητοποίηση τῶν χορηγῶν, ἡ ἀνάπτυξη ἑνός νέου κινήματος εὐεργετῶν γύρω ἀπό ἐθνικούς στόχους εἶναι ἀρχές καί ἀξίες πού μποροῦν νά ἐμπνεύσουν τήν νέα γενιά. Ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου μέ δεξί της χέρι τούς Θανάση Κανταρτζῆ-Μάρτον Σίμιτσεκ ἐργάστηκε πολύ μέ τά νέα παιδιά γιά τήν ὑλοποίηση τῶν δράσεών της. Καί ἀνακάλυψε διαμάντια σέ ὅλη τήν χώρα. Ἐάν μείνει κάτι ἀπό ὅλη αὐτή τήν προσπάθεια λοιπόν, ἄς εἶναι αὐτό: ἡ ἐπένδυση στήν νέα γενιά, ἡ ἐπένδυση στά νέα μυαλά. Τά ὁποῖα ὅπως μοῦ ἐξομολογήθηκε ἡ Πρόεδρος κατά τήν ἐπίσκεψή της στήν Αἴγινα τόν Μάιο «ὅπου καί ἄν πῆγα στήν Ἑλλάδα δέν μοῦ ζήτησαν ποτέ τίποτε γιά τόν ἑαυτό τους! Ὁ νοῦς τους ἦταν διαρκῶς στήν πατρίδα!». Λίγο εἶναι αὐτό ὡς κεφάλαιο γιά τήν συνέχεια;

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ