Ἀποφάσεις χωρίς γνώση γιά τόν σημαντικότερο κλάδο

Γιά τήν παραίτηση τοῦ κυρίου Τσίπρα, θά γράψουν σήμερα ἄλλες στῆλες.

Ἐμεῖς θά ἀσχοληθοῦμε, ὅταν θά ἀρχίσει νά φαίνεται τό πρός ποίαν κατεύθυνση θά στραφεῖ τό πάτσγουορκ πού ἀφήνει πίσω του ὁ ἐπιδέξιος μανουβραδόρος. Κυβέρνησε ἕνα πλεούμενο μέ μαεστρία, καβάλησε τό κῦμα, ἄν καί πρωτόπειρος σέρφερ καί πῆρε τό Χρυσό!

Ἐμεῖς θά μιλήσουμε γιά ὅσα ἀκούσαμε κατά τήν χθεσινή ἡμέρα τοῦ Ὀγδόου Διεθνοῦς Συνεδρίου «Πειραιᾶς 2023», πού διοργάνωσε ἡ Ἑλληνική Ἕνωση Ναυλομεσιτῶν. Μέ λίγα λόγια, εἴδαμε ἕναν ναυτιλιακό κόσμο –δηλαδή εἴδαμε τόν κόσμο, πού ἐκπροσωπεῖ περισσότερο ἀπό τό 20% τοῦ παγκοσμίου ἐμπορικοῦ στόλου καί τό περισσότερο τοῦ 50% τοῦ εὐρωπαϊκοῦ– νά ἐκφράζει τήν ἀνησυχία καί τήν ἀβεβαιότητα πού κυριαρχεῖ στόν χῶρο, καθώς οἱ διεθνεῖς ἄναυτες –γιά νά ἐξηγούμεθα– καί ἄσχετες μέ τήν θάλασσα πολιτικές ἀρχές, θεσπίζουν μέτρα γιά «ἀπανθρακοποίηση» τῶν καυσίμων μέχρι τό 2030, κάτι πού –ὅπως ἀκούσαμε νά λέγεται ἀπό ὅλους– εἶναι ἀδύνατον νά πραγματοποιηθεῖ.

«Ἡ μεθανόλη εἶναι τό καύσιμο πού μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει τό πετρέλαιο καί νά μήν ρυπαίνει. Νά τό δεχθοῦμε. Ἀλλά τό 70% τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς μεθανόλης τό ἔχει “κλείσει” γιά τά ἑπόμενα χρόνια ἕνας συγκεκριμένος ναυτιλιακός ὅμιλος! Δηλαδή πῶς θά κινηθοῦν οἱ στόλοι τῶν ἄλλων ὁμίλων ἤ ἑταιρειῶν; Μέ τό μόλις 30% πού θά ἀπομείνει; Καί ποιός μᾶς λέει ὅτι θά ὑπάρχει πάντα ὁ ἀπαραίτητος ὄγκος μεθανόλης γιά νά “καῖνε” τά βαπόρια τό συγκεκριμένο καύσιμο;» ἀκούσαμε ἀπό ὑπεύθυνα καί ἐπίσημα χείλη.

«Μά, ἡ μεθανόλη παράγεται σέ πέντε συγκεκριμένα σημεῖα στόν πλανήτη. Ἡ μεταφορά της ἀπό τά σημεῖα ἐκεῖνα στά βαπόρια θά ἀνεβάσει τό κόστος της τέσσερεις φορές!» εἶπε ὁ ἄλλος ὁμιλητής.

Καί ἡ ἀπορία πού ἐκφραζόταν, σάν παράπονο, σάν ἔκκληση, σάν ἀγανάκτηση, ἦταν: «Γιατί δέν μᾶς ἀκοῦν οἱ πολιτικοί οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν; Πῶς μπορεῖ νά ἀποφασίζουν καί νά θέτουν χρονοδιαγράμματα, αὐστηρά ἄνθρωποι πού δέν γνωρίζουν πῶς λειτουργεῖ ἡ Ναυτιλία;». Μία ἀκόμη ἄποψη: «Γιά τά αὐτοκίνητα, κατασκεύασαν ἕναν κινητῆρα ὁ ὁποῖος, μόλις φθάσει τό ὄχημα σέ κόκκινο φανάρι ἤ σταματήσει, γιά ὁποιονδήποτε λόγο, σβήνει ἡ μηχανή καί τίθεται πάλι σέ λειτουργία μόλις πατήσεις τό γκάζι! Ἔτσι, ἡ ρύπανση μειώνεται, ἔστω καί λίγο. Τί θέλουν ἀπό ἐμᾶς; Νά σταματᾶμε τά βαπόρια κάθε τόσο στήν θάλασσα; Πῶς ἀποφασίζουν καί θέτουν χρονικά ὅρια καί ἀπειλοῦν μέ κυρώσεις μιά βιομηχανία ἡ ὁποία πέτυχε μέσα στά τελευταῖα χρόνια θαύματα στόν τομέα τῆς μειώσεως τῶν ρύπων καί ἀγνοοῦν ὅτι μέ τά πλοῖα μεταφέρεται τό 90% καί πλέον τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου;» ἀνερωτήθη ἕνας ἐκ τῶν ὁμιλητῶν.

«Ποιός εἶπε στούς “ἀποφασίζοντες” ὅτι ἐμεῖς θέλουμε νά πηγαίνουν τά βαπόρια μας ταξίδι μέ βάση τήν “Τεχνητή Νοημοσύνη”; Ἐμεῖς θέλουμε ἀνθρώπους στά βαπόρια μας. Θέλουμε ψυχή καί μυαλό καί ὄχι κουμπάκια καί κινήσεις “πλαίυ σταίησον”» εἶπε μέλος ἑνός ἀπό τά «τραπέζια» τοῦ Συνεδρίου. Περισσότερα, συμπεράσματα, δηλαδή, θά δημοσιεύσουμε τήν ἐρχόμενη ἑβδομάδα.

Ἀλλά, ὅσα εἰπώθηκαν, ἦταν ἀπολύτως σωστά. Ἄς τά ἔχει ὑπ’ ὄψιν ὁ νέος (καί παλαιότερος) ὑπουργός Ναυτιλίας!

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ