ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Πῶς ἡ «μετωπική» γιά τά διόδια ὁδήγησε στήν ἀναβολή τῆς αὐξήσεως

Τό «βέτο» Καραμανλῆ – Ἡ ἄρνησις Μητσοτάκη καί οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Κυβερνήσεως

ΣΕ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ τῆς Κυβερνήσεως κατέληξε τό σκληρό μπρά-ντέ-φαίρ τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν μέ τήν ἡγεσία τῆς ἑταιρείας Ἄκτωρ γιά τό ζήτημα τῆς αὐξήσεως τῆς τιμῆς τῶν διοδίων τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, ἡ ὁποία εἶχε ἀνακοινωθεῖ μονομερῶς κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου.

Μετά ἀπό θυελλώδη σύσκεψη πού διεξήχθη προσφάτως στό Ὑπουργεῖο μέ πρωταγωνιστές τόν ὑπουργό Ὑποδομῶν Κώστα Καραμανλῆ καί τόν νέο ἡγέτη τοῦ Ἄκτωρος στήν μετά Γεώργιο Μπόμπολα ἐποχή, Δημήτρη Καλλιτσάντζη, ἀλλά καί ἔπειτα ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά συναντηθεῖ μέ τήν ἡγεσία τῆς ἑταιρείας, ἐν τέλει χθές ἀνεκοινώθη ὅτι τά διόδια δέν θά αὐξηθοῦν. Θά παραμείνουν στό ἐπίπεδο τῆς τιμῆς τῶν 2,80 εὐρώ ἀνά διέλευση. Καί ἡ ἐξέλιξις αὐτή δέν εἶναι προϊόν συμβιβασμοῦ ἀλλά μονομεροῦς ὑποχωρήσεως τῆς ἑταιρείας. Τό Ἑλληνικό Δημόσιο δέν τῆς παρεῖχε κανένα ἀντάλλαγμα. Ἵνα ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ Ἀριστερά ὑπῆρξε ἰδιαιτέρως ἐλαστική στίς διαπραγματεύσεις καί πώς ἡ ἑταιρεία δικαιολογημένως ἀπό τήν πλευρά της ἀξιοποίησε τήν ἀνοχή ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ἐπιβάλει προεκλογικῶς τήν αὔξηση τῶν διοδίων.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ ἑταιρεία Ἄκτωρ πρότεινε στόν ὑπουργό Ὑποδομῶν Κώστα Καραμανλῆ –κάτι πού εἶχε κάνει καί μέ τόν προκάτοχό του Χρῆστο Σπίρτζη– παράλληλα ἔργα ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν αὔξηση τῆς τιμῆς τῶν διοδίων. Πρότεινε τήν κατασκευή σιδηροδρομικῆς γραμμῆς ἕως τό Λαύριο ὕψους 300 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ὁ ὑπουργός τήν ἀπέρριψε ὡς ἀχρείαστο ἔργο. Πρότεινε τήν ἐπέκταση τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ πρός τήν …Ραφήνα. Ὁ ὑπουργός τήν ἀπέρριψε. Τά σχέδια παρέπεμπαν σέ φαραωνικό ἔργο. Ἡ θερινή κίνησις στόν λιμένα τῆς Ραφήνας δέν δικαιολογεῖ τέτοια σπατάλη. Ἡ ἑταιρεία ζήτησε τήν παράταση τῆς συμβάσεως κατά ἕνα ἔτος μέ τίς νέες τιμές. Ὁ ὑπουργός τό ἀπέρριψε.

Στήν πραγματικότητα, ἡ σύμβασις μέ τήν λήξη της ἀπαιτεῖται νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἐπαναδιαπραγματεύσεως ἀπό μηδενική βάση μεταξύ τῶν δύο μερῶν. Αὐτήν τήν στιγμή ὑπάρχει ἀπόκλισις. Οἱ προτεραιότητες τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἶναι ἄλλες. Ὅπως: ἡ ἐπέκτασις τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ πρός τά Νότια Προάστια, ἀνάγκη ἐπιτακτική ἐν ὄψει τῆς ἐπενδύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ καί τοῦ κυκλοφοριακοῦ φόρτου πού συνεπάγεται. Ἡ βελτίωσις τῆς ροῆς τῶν ὀχημάτων στήν ἔξοδο Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία ἐμφανίζει τάσεις κορεσμοῦ. Αὐτά ἡ ἑταιρεία δέν τά ἔθεσε οὔτε τά ἀντιπρότεινε στίς διαπραγματεύσεις. Ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν ἦταν ἀπόλυτος. Ἔθεσε βέτο στίς αὐξήσεις καί εἶχε μία ἰδιαιτέρως δύσκολη συζήτηση μέ τήν ἡγεσία τῆς ἑταιρείας. Ἐξήγησε, ὅσο πιό εὐγενικά μποροῦσε, ὅτι οἱ καιροί ἔχουν ἀλλάξει, ὅτι δέν θά ἦταν καλό μία μεγάλη ἐργοληπτική ἑταιρεία τῆς σημερινῆς δυναμικότητος τοῦ Ἄκτορος νά ξεκινήσει τίς σχέσεις της μέ τήν νέα Κυβέρνηση μέ σύγκρουση καί ὅτι μία ἐνδεχομένη προσφυγή τοῦ Δημοσίου κατά τῆς ἑταιρείας γιά τό ζήτημα τῶν αὐξήσεων θά εἶχε συνέπειες πού εὔκολα μπορεῖ νά ἀποτιμήσει κανείς.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ ἡγεσία τῆς ἑταιρείας δέν τό ἔβαλε κάτω, θεωρώντας ὅτι ὁ ὑπουργός αὐτενεργεῖ καί πώς μπορεῖ νά βρεῖ «τρῦπα» στήν Κυβέρνηση καί δίαυλο συνεννοήσεως μέ τό Μαξίμου. Ἀπευθύνθηκε στό γραφεῖο πρωθυπουργοῦ καί ζήτησε ραντεβού μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Τό αἴτημα δέν ἔγινε δεκτό.

Ὁ Πρωθυπουργός τούς παρέπεμψε στόν Διευθυντή τοῦ Γραφείου του Γρηγόρη Δημητριάδη, ὁ ὁποῖος τούς ἐπανέλαβε ὅσα τούς εἶχε καταστήσει σαφῆ καί ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν Κώστας Καραμανλῆς. Ἡ Κυβέρνησις λειτουργεῖ ἑνιαίως. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν φθάσαμε στήν χθεσινή ἐξέλιξη. Τό μήνυμα πού ἀποστέλλεται εἶναι γενικώτερο. Μονομερεῖς ἐνέργειες ἐπιβολῆς τοῦ ἰδιωτικοῦ πρός τόν δημόσιο τομέα, ἐπί ζημία τῶν φορολογουμένων, θά πρέπει νά ἀποφεύγονται.

Κεντρικό θέμα

Ὁ κορωνοϊός πιέζει τήν οἰκονομία καί ἀναστατώνει τήν κοινωνία

Εφημερίς Εστία
Αὐξάνονται τά ἐπιτόκια, παγώνει ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές, φόβοι γιά τήν πιστοληπτική ἱκανότητα

Ἡ γενιά πού ἀστράφτει σάν διαμάντι

Μανώλης Κοττάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἀνάλυση γιά ἕναν ἠθοποιό δέν μπορεῖς νά κάνεις

Ἰω. Φιλιππάκης: Ἀναξιόπιστος ὁ κ. Μιωνή

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΙΣ καί ἀνυπόστατους ἰσχυρισμούς τοῦ Σάμπυ Μιωνή περί ἐκβιασμοῦ…

Στήν Ἑλλάδα ὁ ἀστυνομικός καταδιώκεται

Διονύσης Κ. Καραχάλιος
ΣΕ ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου ὁ ἀστυνομικός εἶναι ὁ θεσμικός προστάτης τῆς δημόσιας ἀσφάλειας καί τῆς κοινωνικῆς γαλήνης

Γραφειοκρατική βραδύτης!

Πρό 60 ἐτῶν
Σάββατον, 27 Φεβρουαρίου 1960