Φασίστες εἶναι ὅσοι διαλύουν συγκεντρώσεις, κ. Τσίπρα

Οἱ λανθασμένες «προφητεῖες» τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν «Αὐγή» καί ἡ ΕΛ.ΑΣ. τῶν δακρυγόνων

Ο ΣΥΡΙΖΑ στήν ἀντιπολίτευση ὑπῆρξε κόμμα διαμαρτυρίας. Ὡστόσο ὡς κυβέρνησις φαίνεται πώς δέν ἀντέχει τήν διαμαρτυρία. Δέν τήν ἀνέχεται. Καί αὐτά πού συνέβησαν χθές στήν πλατεῖα Συντάγματος μέ τήν ρίψη χημικῶν κατά τήν διάρκεια τῆς μεγαλειώδους συγκεντρώσεως γιά τήν Μακεδονία, ἐπικυρώνουν τήν ὑποψία πού εἶχε ἀρχίσει νά δημιουργεῖται τόν καιρό τῶν μαθητικῶν κινητοποιήσεων καί καταλήψεων τόν περασμένο Νοέμβριο: Ὁ χῶρος τῆς Ἀριστερᾶς νοιώθει τόσο ἄβολα ὅταν βλέπει μεγάλες πλειοψηφίες νά βγαίνουν στούς δρόμους, ὥστε ἀνέχεται τήν διοργάνωση ἀντισυγκεντρώσεων προκειμένου νά φοβίσει τόν κόσμο.

Τόν Νοέμβριο ἡ Κυβέρνησις διευκόλυνε τήν ἀντιδιαδήλωση «μαθητῶν» στά Προπύλαια, χθές «ἐπέτρεψε» τήν «ἀντιεθνικιστική» συγκέντρωση πάλι στά Προπύλαια. Καί βεβαίως δέν …γνωρίζει πώς μιά μικρή ὁμάδα κουκουλοφόρων, παρά τά αὐξημένα μέτρα ἀσφαλείας γύρω ἀπό τό Κοινοβούλιο, κατάφερε νά φθάσει ἕως ἔξω ἀπό τό προαύλιο αὐτοῦ, νά λειτουργήσει προβοκατόρικα, ὡς πέμπτη φάλαγγα, κατά τῆς μεγαλειώδους συγκεντρώσεως καί, στό τέλος, νά τήν διαλύσει. Τό μόνο πού γνώριζε ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία, ἕως τήν ὥρα πού ἐγράφοντο αὐτές οἱ γραμμές, εἶναι πώς «τραυματίσθηκαν δέκα ἄνδρες της» στά ἐπεισόδια.

Ἐρώτημα: Κάτω ἀπό τήν μύτη ποίου πέρασαν οἱ κουκουλοφόροι γιά νά φθάσουν πάνω ἀπό τόν Ἄγνωστο Στρατιώτη; Γνωρίζει κανείς; Καί τό σημαντικώτερο: Ποιός ἔδωσε τήν ἐντολή γιά τήν ρίψη χημικῶν κατά ἀθώων πολιτῶν, ἀκόμη καί μωρῶν παιδιῶν; Τό γνωρίζει κανείς; Γιά τήν ἱστορία, ἁπλῶς νά θυμίσουμε πώς ὅταν στό παρελθόν, τό 2012, νεαροί ἀστυνομικοί εἶχαν ρίξει δακρυγόνα στά πρόσωπα τοῦ Μανώλη Γλέζου καί τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ἡ Ἀριστερά ξεσήκωσε τέτοια κατακραυγή στά ΜΜΕ, ὥστε διετάχθησαν οἱ ἀστυνομικοί πού τούς τά ἔρριξαν στόν Ἄγνωστο Στρατιώτη νά τούς συναντήσουν μπροστά στίς κάμερες καί νά τούς ζητήσουν συγγνώμη. Ἀλήθεια: Ἀπό τούς χιλιάδες φιλήσυχους πολῖτες πού πῆγαν χθές στό Σύνταγμα κρατώντας ἑλληνικές Σημαῖες καί ὄχι καδρόνια, θά ζητήσει κανείς συγγνώμη; Ὑπάρχει κανείς;

Δυστυχῶς, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ἐπισημάνουμε καί κάτι ἀκόμη: ὁ Πρωθυπουργός εἶναι τραγικά ἔκθετος μετά ἀπό ὅλα ὅσα συνέβησαν ἐχθές στό Σύνταγμα. Ἔκθετος, διότι στήν συνέντευξή του στήν «Αὐγή» ἐπεχείρησε νά συκοφαντήσει τό συλλαλητήριο προεξοφλώντας ὅτι θά δράσουν ἐθνικιστικές ὁμάδες σέ αὐτό. Δήλωσε συγκεκριμένως:

«Φαντάζομαι ὅτι ἀκραῖες ὁμάδες θά ἐπιχειρήσουν νά χειραγωγήσουν τό συλλαλητήριο». Κάλεσε δέ τούς πολῖτες «νά ἀπέχουν ἀπό ἐκδηλώσεις καί συνθήματα μίσους».

Ὅπως ἀπεδείχθη ἀπό τά πράγματα, ὁ κ. Τσίπρας «ἔπεσε» τραγικά ἔξω στίς ἐκτιμήσεις του. Τόν πρόδωσε ἡ φαντασία του. Οὐδείς «ἀκραῖος» κατάφερε νά χειραγωγήσει τό συλλαλητήριο στό ὁποῖο μετεῖχαν χιλιάδες φιλήσυχοι πατριῶτες Ἕλληνες, ἀπό ὅλη τήν Ἐπικράτεια καί ἀπό κάθε γωνιά τοῦ κόσμου. Οὐδείς φώναξε συνθήματα μίσους. Αὐτό πού συνέβη καί δέν τό …φαντάσθηκε ὁ κ. Τσίπρας, δέν τοῦ πέρασε κἄν ἀπό τό μυαλό, ἦταν οἱ ὁμάδες τῶν κουκουλοφόρων πού κατάφεραν καί ἔφθασαν κάτω ἀπό τήν μύτη τῆς Ἀστυνομίας μέχρι τό προαύλιο τῆς Βουλῆς γιά νά διαλύσουν τήν συγκέντρωση. Ἀλλά ἀκόμη κι ἄν υἱοθετήσουμε τήν ἐκδοχή Μαξίμου, ὅτι τά ἐπεισόδια προεκάλεσαν «ἀκροδεξιοί», τίθεται εὐλόγως τό ἐρώτημα: Πῶς τό …ἤξερε ὁ Πρωθυπουργός ὥστε νά τό προβλέψει;

Εἶπε ὅμως καί κάτι ἀκόμη ἐνδιαφέρον στήν συνέντευξή του στήν «Αὐγή» ὁ κ. Τσίπρας: «Διαφωνῶ μέ ὅσους λένε πώς ὅποιος ἀντιτίθεται στήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι φασίστας». Σέ αὐτό «ἔπεσε» πράγματι μέσα! Σωστός! Ἀλλά ὑπό τό φῶς τῶν νέων δεδομένων, μετά τά ἐπεισόδια καί τήν ρίψη χημικῶν πού εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν διάλυση τῆς συγκεντρώσεως, φρονοῦμε πώς ὁ κ. Πρωθυπουργός πρέπει νά ἀπαντήσει σέ ἕνα ἐρώτημα ἀκόμη: Αὐτός πού διαλύει μιά μεγάλη συγκέντρωση στήν πλατεῖα Συντάγματος τί εἶναι; Αὐτός πού διαλύει μιά συγκέντρωση στήν ὁποία ἀκόμη καί τήν ἐκδοχή τῆς Ἀστυνομίας νά υἱοθετήσουμε μετεῖχαν 60-100.000 πολῖτες (κανένα κόμμα δέν μπορεῖ νά συγκεντρώσει τόσους –ἦταν βεβαίως πολύ περισσότεροι), τί εἶναι; Δημοκράτης;

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα θέμα ἀκόμη πρός ἀπάντησιν: Γιά τήν διευκόλυνση τῶν μετακινήσεων τῆς καγκελλαρίου Μέρκελ ἀπηγορεύθησαν μέ διαταγή ὅλες οἱ συγκεντρώσεις στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπί Ἀριστερᾶς. Γιά τήν διευκόλυνση χιλιάδων πολιτῶν πού ἤθελαν νά προσεγγίσουν τό Σύνταγμα ἀπό τήν ὁδό Πανεπιστημίου, γιατί «ἐπετράπη» ἡ ἀντιεθνικιστική συγκέντρωσις;

Κεντρικό θέμα

Ἀντιγράφει τήν ΝΔ γιά τούς φόρους ὁ πανικόβλητος ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
Λίγο πρό τῶν ἐκλογῶν θυμᾶται τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ καί μοιράζει φθηνή βενζίνη-θέρμανση • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Ἀπό τό Πανόραμα στήν Τούμπα

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ τήν στέψη τοῦ ΠΑΟΚ ἀπό τήν θέση 51, στήν σειρά 1, ἀπό τά ἐπίσημα τῆς Τούμπας –εἶμαι ἐδῶ καί μερικές ἡμέρες στήν Θεσσαλονίκη γιά νά πιάσω τόν πολιτικό σφυγμό τῆς Βορείου Ἑλλάδος– καί…

Ν. Μελᾶ: Πῆρε μαζί της τήν σημαία τοῦ 1821!

Εφημερίς Εστία
Ὁ Στ. Κεφαλοῦρος γράφει γιά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία της

Ἔφερε τήν βροχή…

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1959

Περί Συριζαϊκῆς νοοτροπίας καί ἀντιλήψεως

Ἀθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τό ὅτι ὁ κ. πρωθυπουργός ὑποπίπτει συνεχῶς σέ γλωσσικά ἀτοπήματα καί ἔχει μιά ἰδιαίτερη τάση νά διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα κατά προκλητικό τρόπο, κάθε ἄλλο παρά τυχαῖα γεγονότα εἶναι