ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τό Μέτσοβο, ἡ σύνδεσις τῶν ἐκλογῶν Ἑλλάδος – Τουρκίας καί ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό Φόρουμ τῆς Ἀτταλείας, κλειδί γιά τίς ἐπαναληπτικές στήν Ἑλλάδα – Οἱ μυστικές συναντήσεις Καλίν καί Ἑλληνίδος εἰδικῆς ἀπεσταλμένης – Σέ οὐδέτερο ἔδαφος – Γιατί ὁ Ἐρντογάν ἐπιλέγει τόν Ἰμάμογλου ὡς ἀντίπαλο – Ἡ ἔξαρσις τῆς ἐθνικιστικῆς ρητορείας στίς δύο ἀκτές καί ὁ μυστικός στόχος γιά αὐτοδυναμία ΝΔ μέ ποσοστό 35,5% μέ πεντακομματική Βουλή, μετά ἀπό ἐξόντωση Βαρουφάκη – Κασιδιάρη

τοῦ Mανώλη Κοττάκη

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ἀπεφάσισε νά μεταβεῖ στό Μέτσοβο τοῦ Εὐάγγελου Ἀβέρωφ, προκειμένου νά λάβει τίς τελικές ἀποφάσεις του γιά τήν ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ὅπως ὑπαινίχθηκε στούς κοινοβουλευτικούς συντάκτες τό βράδυ τοῦ περασμένου Σαββάτου, μετά τό πέρας τῆς ψήφισης τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ὁποῖος σφραγίστηκε ἀπό τήν ἐντυπωσιακή πράγματι ἐξαγγελία του γιά κουπόνια κατά τῆς ἀκρίβειας τά ὁποῖα θά δοθοῦν ἐπί ἕξι μῆνες σέ ὀκτώμισυ ἑκατομμύρια Ἕλληνες, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τίς συνέπειες τοῦ πληθωρισμοῦ. Ἄν καί στήν πραγματικότητα αὐτό πού προβληματίζει τόν Πρωθυπουργό, ὅπως φάνηκε ἀπό τήν ἔκτακτη ἐκτός προϋπολογισμοῦ ἐξαγγελία, εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν δημοσκοπήσεων (μείωσαν τήν ψαλίδα τῆς διαφορᾶς σέ 5,4 μονάδες ἀπό τόν Σύριζα), καί ὄχι ἡ ἴδια ἡ ἡμερομηνία τῶν ἐκλογῶν, ἔχει πράγματι σημασία ὁ διαλογισμός τοῦ κυρίου Μητσοτάκη στόν καθαρό ἀέρα τῶν βουνῶν τῆς Ἠπείρου τίς Ἅγιες Ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, ἐκεῖ πού γεννήθηκε ἕνας μεγάλος εὐπατρίδης ἡγέτης τῆς κεντροδεξιᾶς συντηρητικῆς παράταξης, ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ.

Ἡ ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν προφανῶς συναρτᾶται καί ἀπό ὁρισμένους ἐσωτερικούς παράγοντες μέ κορυφαῖο τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν τό ὁποῖο προκαλεῖ μεγάλο ἄγχος στήν κυβερνητική παράταξη καί ζημιά στήν διεθνῆ εἰκόνα τῆς χώρας (ὁ δεύτερος γῦρος ἀποκαλύψεων, μέ τήν νέα χρονιά), συναρτᾶται ὅμως καί ἀπό τίς ἐξελίξεις στήν γειτονική Τουρκία. Στό πλαίσιο αὐτό θά ἤθελα νά εἰσφέρω μέ τό σημερινό σημείωμα μία νέα ψηφῖδα στήν ἀνάλυσή μας. Τόν ἰσχυρισμό –ἡ ζωή θά δείξει ἄν εἶναι σωστός ἤ λάθος– ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης θέλει νά τοποθετήσει τίς ἐκλογές σέ χρόνο τέτοιο, ὥστε νά προηγηθοῦν (οἱ πρῶτες) τῶν τουρκικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἀλλά καί νά διεξαχθοῦν (οἱ δεύτερες) μετά τίς κάλπες τῆς Ἄγκυρας. Παρά τά θρυλούμενα, μάλιστα, λέγεται ὅτι ὑπάρχει δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξύ Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν σέ αὐτή τήν περίοδο. Ἀνεξάρτητοι παρατηρητές ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ σοφός σύμβουλος τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν «μπέης» Ἰμπραήμ Καλίν καί ἡ διπλωματική σύμβουλος τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, κυρία Μπούρα συναντῶνται τακτικά σέ οὐδέτερο ἔδαφος καί συγκεκριμένα στίς Βρυξέλλες, καί ἔχουν ἀναλυτικές συζητήσεις γιά πάρα πολλά ζητήματα. Ὁ Καλίν εἶχε μάλιστα παίξει σημαντικό ρόλο εἰς τό νά συναντήσει ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν τόν κύριο Μητσοτάκη ἐκτός Ἄγκυρας (ὅπως συνηθίζει μέ ὅλους τούς ξένους ἡγέτες) στήν Κωνσταντινούπολη κάνοντας γιά τά δεδομένα του εἰδική χειρονομία σέ αὐτόν.

Ποιές εἶναι οἱ πληροφορίες πού μᾶς ἔρχονται ἀπό τήν γείτονα χώρα: πληροφορία ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα. Ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐπιλέγει γιά ἀντίπαλό του στίς τουρκικές προεδρικές ἐκλογές τόν δήμαρχο Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Ἰμάμογλου. Τουρκικές πηγές στήν Ἀθήνα ἐξηγοῦσαν σέ συνομιλητές τους ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς δικαιοσύνης γιά στέρηση τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων στόν δήμαρχο σέ πρῶτο βαθμό, ἀκριβῶς αὐτή τήν στόχευση ἔχει. Νά τόν ἀναδείξει ὡς ἀντίπαλο τοῦ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος τόν προτιμᾶ σέ σύγκριση μέ τόν δήμαρχο Ἄγκυρας, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει καλύτερα τήν βαθιά Ἀνατολία σέ σύγκριση μέ τόν προερχόμενο ἀπό τήν ἐλίτ τῆς λεγόμενης εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας Ἰμάμογλου. Ἡ δήλωση ἄλλως τε πού ἔκανε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, ὅτι «ἄν ἔχει γίνει λάθος μέ τήν καταδίκη τοῦ Ἰμάμογλου, θά διορθωθεῖ», μᾶλλον αὐτό δείχνει. Δέν ἔγινε ὅμως λάθος μέ τήν δικαστική ἀπόφαση. Πρόκειται γιά ζυγισμένο ρίσκο. Ἄν καί ἴδια ἡ ζωή μᾶς ἔχει δείξει ὅτι εἶναι καλύτερο νά κοιτᾶς τόν ἑαυτό σου καί νά μήν ἀνακατεύεσαι στά πόδια τοῦ ἀντίπαλου σου γιατί ὁ κόσμος εἶναι ἀπρόβλεπτος, στήν πραγματικότητα αὐτό συμβαίνει. Ἡ καταδίκη τοῦ Ἰμάμογλου ἦταν ἡ πρώτη πράξη τῶν τουρκικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν.

Πληροφορία ὑπ’ ἀριθμόν δύο. Ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀπεφάσισε νά μετακινήσει τόν χρόνο διεξαγωγῆς τοῦ Διεθνοῦς Φόρουμ Ἀτταλείας (τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖ ὡς βῆμα διεθνοῦς προβολῆς γιά ἐσωτερικές πολιτικές ἐντυπώσεις) ἀπό τόν Μάιο πού ἦταν προσδιορισμένο στόν Μάρτιο. Ἑλληνικές πηγές πού πληροφορήθηκαν τήν μεταβολή, ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτή συνδέεται εὐθέως μέ τόν χρόνο διεξαγωγῆς τῶν τουρκικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, ὁ ὁποῖος ὁρίζεται τελικῶς γιά τόν Μάιο καί ὄχι γιά τόν Ἰούνιο. Αὐτές οἱ ἐκτιμήσεις ἔχουν διατυπωθεῖ μάλιστα καί σέ κλειστές συγκεντρώσεις σέ ἀθηναϊκά σαλόνια τό προηγούμενο διάστημα. Ἄν εἶναι ἀκριβεῖς αὐτές οἱ πληροφορίες, πού μᾶς μεταφέρθηκαν πάντως ἀπό σοβαρότατους ἀνθρώπους ἀπό τρεῖς διαφορετικές πηγές, τότε ὁ κύριος Πρωθυπουργός, μέ βάση τό σκεπτικό νά διεξαχθοῦν οἱ ἐπαναληπτικές ἐθνικές ἐκλογές στήν Ἑλλάδα μετά τίς ἐθνικές τουρκικές προεδρικές ἐκλογές στήν Τουρκία, δέν ἔχει καί πάρα πολλά νά σκεφτεῖ στό Μέτσοβο. Ἁπλῶς θά κυκλώσει τίς διαθέσιμες ἡμερομηνίες πού ὑπάρχουν γιά τήν διεξαγωγή ἐθνικῶν ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα στά τέλη Μαρτίου ἤ τόν Ἀπρίλιο. Συνυπολογιζομένων τῶν ἡμερῶν πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς διερευνητικές ἐντολές, τήν συγκρότηση ὑπηρεσιακῆς κυβέρνησης (ἐπί κεφαλῆς τῆς ὁποίας, μέ βάση τά δεδομένα σήμερα θά εἶναι μετά ἀπό σφοδρή ἐπιθυμία τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὁ μετριοπαθής πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κύριος Σαρμᾶς) καί τῶν ἡμερῶν τῆς ἀνάπαυλας τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τά κουκιά, ὅπως λέει ὁ λαός μας, εἶναι μετρημένα.

Τώρα, γιατί ὁ Πρωθυπουργός θέλει νά μποῦν σφῆνα ἀνάμεσα στίς δύο ἐθνικές ἀναμετρήσεις μας οἱ τουρκικές προεδρικές ἐκλογές, αὐτό εἶναι εὔκολο νά τό καταλάβει κανείς διαβάζοντας καί τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις. Τό πρόβλημά του δέν λύνεται μέ κουπόνια …σάν τῆς Κατοχῆς, τά ὁποῖα βαπτίζονται μέ τόν ξενόγλωσσο ὅρο marketpass γιά νά «περάσουν» καλύτερα, στήν κοινή γνώμη. Τό πρόβλημα ὑπάρχει στά δεξιά του (ὅπου ἀναπτύσσεται ἕνας γαλαξίας μικρῶν κομμάτων πού ἀπειλεῖ νά τοῦ στερήσει ἕνα μεγάλο ποσοστό στήν πρώτη κάλπη) καί ἐπιδιώκει νά τό λύσει ὡς ἑξῆς: διά τῆς μεταφορᾶς λελογισμένης πολιτικῆς ἐντάσεως ἀπό τήν μία ἀκτή τοῦ Αἰγαίου στήν ἄλλη. Ὁ κύριος Μητσοτάκης εἶναι χρήσιμος ἀντίπαλος γιά τόν κύριο Ἐρντογάν, καθώς ἡ ρητορεία τοῦ Τούρκου Προέδρου ἐναντίον του στήν κούρσα γιά τίς προεδρικές ἐκλογές μέχρι στιγμῆς τόν ὠφελεῖ. Δρέπει καρπούς στήν κοινή του γνώμη, καθώς ἡ ἔνταση μέ τήν Ἑλλάδα χορταίνει τούς πεινασμένους καί δίνει ὑπερηφάνεια στούς ταπεινωμένους.

Ἀλλά καί ὁ κύριος Ἐρντογάν εἶναι χρήσιμος ἀντίπαλος στόν κύριο Μητσοτάκη. Καθώς τοῦ δίνει αὐτό πού τοῦ λείπει στήν ἑλληνική κοινή γνώμη. Εἰδικά αὐτό πού τοῦ ἀμφισβητοῦν ὅσοι ψηφίζουν μικρά δεξιά κόμματα: Πατριωτισμό. Ὁ Ἕλληνας δέν τά κοσκινίζει πολύ, καί δέν κάθεται νά ἀσχοληθεῖ μέ τίς λεπτομέρειες τῆς ΑΟΖ, τίς ἐπήρειες τῶν νήσων, τά χωρικά ὕδατα, τούς ἐναέριους χώρους, τί θά παραπεμφθεῖ στό διεθνές δικαστήριο μετά τίς ἐκλογές μέ τό συνυποσχετικό. Αὐτό πού καταλαβαίνει σέ ἁδρές γραμμές ὁ μέσος Ἕλληνας, ἤ ἔτσι τοὐλάχιστον θέλει νά πιστεύει ὁ Πρωθυπουργός, εἶναι πώς ὅταν ὁ κύριος Ἐρντογάν καλεῖ τούς Ἕλληνες νά καταψηφίσουν τόν κύριο Μητσοτάκη, αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός κάνει αὐτό πού πρέπει γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων.

Ἡ ἔνταση αὐτή λοιπόν εἶναι ἕνα παιχνίδι win win. Ὄχι μόνο προεκλογικῶς ἀλλά καί μετεκλογικῶς. Διότι οἱ Τοῦρκοι ὑπολογίζουν ὅτι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση μέ αὐτή τήν σύνθεση μετεκλογικά θά κάνει τίς μεγάλες ἱστορικές ὑποχωρήσεις πού ἐπιθυμοῦν γιά νά κερδίσουν μέσῳ διαπραγματεύσεων καί ὄχι πολέμου στό Αἰγαῖο αὐτά πού στρατηγικά ἐπιθυμοῦν. Τήν πριμοδοτοῦν λοιπόν, προεκλογικῶς, γιά νά τήν καθίσουν στό τραπέζι τοῦ πόνου, μετεκλογικῶς.

Ἡ ρητορεία Ἐρντογάν κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ φέρνει σέ ἀμήχανη θέση τούς ἡγέτες τῶν μικρότερων κομμάτων πού διεκδικοῦν τήν εἴσοδό τους στήν Βουλή δημιουργῶντας πονοκέφαλο στόν κ. Μητσοτάκη. Καί τοῦτο, διότι ὅσο περισσότερα ἐξ αὐτῶν μποῦν στήν Βουλή τόσο αὐξάνεται ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας. Ἐνῶ ἄν κάποια ἐξ αὐτῶν δέν μποῦν στήν Βουλή (κυρίως τό κόμμα τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη) καί ἀποτύχει νά ἐπανεισαχθεῖ τό κόμμα τοῦ κυρίου Βαρουφάκη, τότε ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας (ὅπως λένε οἱ εἰδικοί) μέ πεντακομματική Βουλή θά πέσει στό 35,5%. Ἐάν μάλιστα ὁ Ἐρντογάν ἐπιτείνει τίς προσωπικές ἐπιθέσεις κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν προεκλογική ἐκστρατεία γιά τίς τουρκικές προεδρικές ἐκλογές τόν Μάιο αὐτό, θά ἀποτελέσει τό ἱκανόν πρόσχημα γιά τούς ἡγέτες μικρῶν δεξιῶν κομμάτων νά ἐκδηλώσουν τήν στήριξή τους στό πρόσωπο τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί νά καλέσουν τούς ψηφοφόρους τους, ὅπως αὐτοί θά ἔχουν καταγραφεῖ στήν πρώτη κάλπη νά τό ὑπερψηφίσουν στήν δεύτερη. Γιά …ἐθνικούς λόγους. Κάποιοι μέ τό ἀζημίωτο. Μέ τήν ἀξιοποίησή τους σέ κρατικές θέσεις.

Κόλπο γκρόσσο

Ἐφ’ ὅσον λοιπόν ἰσχύουν ὅλες οἱ παραπάνω πληροφορίες, ὁ ἀγχωμένος ἀπό τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις κύριος Πρωθυπουργός δέν θά πάει στό Μέτσοβο γιά νά στοχασμό καί περισυλλογή. Θά πάει γιά …ποδήλατο. Μέ μία διαφορά: ἡ σύνδεση τῶν ἑλληνικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων μέ τίς τουρκικές πολιτικές ἐξελίξεις στόν βαθμό πού αὐτή θά συμβεῖ μέ ἀπ’ εὐθείας συνεννοήσεις χωρίς ἐγγυήσεις, εἶναι μιά ἐπιλογή μέ τεράστιο ἐθνικό καί πολιτικό ρίσκο. Τό ὁποῖο δέ χρειάζεται νά ἐξηγήσει κανείς. Γιά νά εἶναι πολιτικά ἀποδοτική γιά τόν κύριο Μητσοτάκη καί ἐθνικά ὠφέλιμη γιά τήν χώρα, θά πρέπει καί οἱ δύο πλευρές νά τηρήσουν τίς ὑποσχέσεις πού ἔχουν δώσει ἡ μία στήν ἄλλη. Ἄν παρ’ ἐλπίδα κάποια ἀπό αὐτές ἀθετήσει ὑπόσχεση μεταξύ τῶν πρώτων καί τῶν δεύτερων ἑλληνικῶν ἐκλογῶν, προκειμένου νά ὠφεληθεῖ μέ κάποιο ἐπεισόδιο στό πεδίο ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, τά πράγματα θά ἀλλάξουν δραματικά. Οἱ ἐξελίξεις στήν ζωή δέν εἶναι πάντοτε γραμμικές. Αὐτό εἶναι κάτι πού πρέπει νά σκεφτεῖ ὁ κύριος Μητσοτάκης στό βουνό. Ἀξίζει τόν κόπο.

Κεντρικό θέμα