Tό λάθος τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου δέν διορθώνεται μέ νέο λάθος

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΟTAN γράφεις ἀνακρίβειες, κανείς δέν ἐνοχλεῖται. Ὅταν ἀποτυπώνεις ὅμως τήν πραγματικότητα, εἶναι βέβαιον ὅτι χαλᾶς τήν ἡμέρα τῶν ἀναγνωστῶν σου, καθώς πράγματι ἡ ἀλήθεια πονάει. Ἡ ἐφημερίδα μας, σέ δύο πρόσφατα σημειώματά της, τό ἕνα τόν περασμένο Νοέμβριο καί τό ἄλλο πρό τριῶν ἑβδομάδων, ἀνέδειξε μέ ἐπιχειρήματα τό μεῖζον πολιτικό λάθος τοῦ Μεγάρου Μαξίμου μέ τόν νέο ἐκλογικό νόμο. Ἀποκάλυψε δέ, μετά ὑπαινικτικές δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Μάκη Βορίδη, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται γιά τό πρωτοφανές, νά ἀλλάξει δεύτερη φορά, μέσα στήν ἴδια τετραετία, ἐκλογικό νόμο, καθώς οὔτε ὁ δικός της τῆς δίδει αὐτοδυναμία!!!

Καί τοῦτο, διότι, ὅπως ἀπεδείχθη, ἀπετέλεσε ὀλέθρια ἐπιλογή τοῦ καθηγητῆ Γεραπετρίτη, νά καταργήσει τό μπόνους τῶν πενῆντα ἑδρῶν τοῦ νόμου Παυλόπουλου, πού ἴσχυε ἐδῶ καί δεκαπέντε χρόνια. Εἴμασταν προετοιμασμένοι, τό γνωρίζαμε, δέν προκαλέσαμε ρίγη ἐνθουσιασμοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου, μέ τίς ἀποκαλύψεις μας. Τήν ἑπόμενη αὐτῶν μάλιστα, τό τηλεφωνικό μας κέντρο δέχθηκε σποραδικά τηλεφωνήματα, δῆθεν ἀναγνωστῶν, πού χαρακτήριζαν τίς ἀποκαλύψεις μας «προβοκατόρικες». Χρειάστηκε νά περάσουν κάτι λιγώτερο ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες γιά νά διαβάσουμε, σέ Κυριακάτικες ἐφημερίδες γνώστης ταυτότητας καί ἐγκυρότητας, προχθές, τίς ἴδιες ἀκριβῶς ἀποκαλύψεις πού κάναμε. Δέν μᾶς ἀρέσει νά ρίχνουμε ἁλάτι στήν πληγή καί νά καμαρώνουμε ὅτι «δικαιωνόμαστε». Ἡ ἔννοιά μας εἶναι διαρκῶς τό καλό τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης, ἀνεξαρτήτως ἡγεσίας.

Ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἴσως, δέν εἶναι σίγουρο, καί νά μήν ἐνθουσιάζεται, ἀπό τήν καταγραφή τῶν λαθῶν, πού γίνεται σέ κεντρικό ἐπίπεδο, διότι ἡ ἐπιβεβαιώσή τους θά ὁδηγήσει μελλοντικά καί στόν καταλογισμό εὐθυνῶν. Τό μεῖζον ὡστόσο στήν παροῦσα συγκυρία δέν εἶναι νά ἀναδείξουμε ποιός φταίει, ἡ ζημιά ἄλλως τε ἔγινε. Ἐάν ὁ κ. Πρωθυπουργός θέλει νά τόν κρατήσει δίπλα του, μέ ὅ,τι αὐτό κι ἄν σημαίνει, εἶναι ἀπόλυτο δικαίωμά του. Τό μεῖζον εἶναι πλέον πῶς ἐπιδρᾶ στήν ἐκλογική συμπεριφορά ὁ ἐκλογικός νόμος Γεραπετρίτη – Θεοδωρικάκου, πρῶτον, καί δεύτερον, πῶς θά ἐκλάβουν οἱ πολῖτες τήν ἀπόπειρα τῆς ΝΔ νά ψηφίσει δεύτερο ἐκλογικό νόμο μέσα στήν ἴδια θητεία. Ὡς πρός τό πρῶτο, οἱ ἐνδείξεις εἶναι σαφεῖς μέ βάση τά ἀποτελέσματα τῶν δημοσκοπήσεων. Καί ὁ ἐκλογικός νόμος τῆς ΝΔ, μαζί μέ τήν ἁπλή ἀναλογική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, παρωθεῖ τούς πολῖτες νά ἐπιλέγουν τήν πολυδιάσπαση τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί νά εὐνοοῦν τίς συνεργασίες, ἀντί νά δίνει ἀέρα αὐτοδυναμίας στό πρῶτο κόμμα. Ἡ ΝΔ ἐψήφισε ἐκλογικό νόμο κατά τῆς πολιτικῆς σταθερότητας. Ἐγκληματικό.

Ὡς πρός τό δεύτερο, ἡ ψήφιση δεύτερου ἐκλογικοῦ νόμου ἀπό τήν ΝΔ δημιουργεῖ στούς πολῖτες τήν ἐντύπωση, ὅτι θά ὁδηγηθοῦμε σέ τρίτη διαδοχική ἀναμέτρηση καί, ὡς ἐκ τούτου, σέ παράταση τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητας ἐπί τρίμηνο. Ἐξέλιξη ἀπολύτως ἀρνητική γιά τήν οἰκονομία. Κάτι πού ἐπίσης δέν ταιριάζει στό προφίλ τῆς ΝΔ. Θυμίζουμε ὅτι μεταξύ τῶν πρώτων ἐκλογῶν, τῆς 6ης Μαΐου τοῦ 2012, καί τῶν δεύτερων ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου, ἕως ὅτου συγκροτηθεῖ κυβέρνηση, μαζί μέ τίς διερευνητικές, ἀπαιτήθηκαν 67 ὁλόκληρες ἡμέρες. Σκεφθεῖτε νά γίνουν καί τρίτες ἐκλογές. Τώρα, πῶς λύνεται τό πρόβλημα; Τό πρόβλημα εἶναι πολιτικό. Ἔχει σχέση μέ τήν πειθώ, καί μέ τό εἶδος τῶν πλειοψηφιῶν, πού ἐπιδιώκει ἡ παράταξη. Ἀλλά γιά αὐτά, σέ ἑπόμενο σημείωμα.

Υ.Γ1: Ἄρθρο 54: Ἐκλογικό σύστημα, ἐκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Ἐπικρατείας.

Υ.Γ2: Ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, δέν προκύπτει ὅτι ἡ Κυβέρνησις διαψεύδει τήν πρόθεσή της νά ἀλλάξει τόν ἐκλογικό νόμο.

Υ.Γ3: Καλά ξεκινήσατε μέ τίς παραιτήσεις Ὑπουργῶν, κ. Πρωθυπουργέ, ἄν καί αὐτό πού ἔκανε ὁ Σπήλιος εἶναι πταῖσμα σέ σύγκριση μέ τά λάθη πού ἔχουν κάνει ἄλλοι. Ἐνθαρρύνουμε! Συνεχίσατε τίς ἀποπομπές μέ αὐτούς πού ἔχετε δίπλα σας!

**1. Τό ἐκλογικό σύστημα καί οἱ ἐκλογικές περιφέρειες ὁρίζονται μέ νόμο πού ἰσχύει ἀπό τίς μεθεπόμενες ἐκλογές, ἐκτός καί ἄν προβλέπεται ἡ ἰσχύς του ἄμεσα ἀπό τίς ἑπόμενες ἐκλογές, μέ ρητή διάταξη πού ψηφίζεται μέ τήν πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν.

Κεντρικό θέμα