Τό «Κέντρο» ἐπικρίνει τήν ΝΔ γιά… «ἐπιδοματοκρατία»!

Αἴφνης ὁ Πρωθυπουργός ἀποκτᾶ πρόβλημα μέ τούς σημιτικούς μεταρρυθμιστές καί τούς συνοδοιπόρους τους Ὁ «Σκάι» τόν παρομοιάζει μέ τόν Τσοβόλα καί τόν κατηγορεῖ γιά … λαϊκισμό

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά κάλυψη τοῦ 10% τῶν ἀγορῶν τῶν Ἑλλήνων ἀπό σοῦπερ μάρκετ εἶναι ἐπί τῆς ἀρχῆς σωστή, γιατί βρίσκεται σέ ἀπόλυτη εὐθυγράμμιση μέ τίς ἰδεολογικές ἀρχές τῆς ἱδρυτικῆς διακήρυξης τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Πρόκειται γιά μιά πολιτική πού μεριμνᾶ γιά τούς πολλούς, μέ κονδύλια πού προκύπτουν ἀπό τήν φορολόγηση τῶν ὀλίγων. Ἄν ἤθελε νά τῆς ἀσκήσει κανείς κριτική, αὐτή θά ἦταν ὅτι ἡ ἐπιδότηση τῶν ἀγορῶν ἀπό τά σοῦπερ μάρκετ εἶναι κοινωνικός φιλελευθερισμός ὁρισμένου χρόνου. Ἑξάμηνης διάρκειας μόλις. Μέ ἡμερομηνία λήξεως τίς ἐκλογές. Καί μέ πολιτικό ἐπίδικο, μήπως μετά τήν διεξαγωγή αὐτῶν οἱ πολῖτες κληθοῦν νά πληρώσουν μέ τόκο τίς προεκλογικές παροχές.

Μία γνησίως φιλελεύθερη κοινωνική πολιτική μέ ἄρωμα ριζοσπαστικῆς «λαϊκῆς δεξιᾶς» ἔχει ὅμως σταθερότερα καί μονιμότερα χαρακτηριστικά. Ἡ ρύθμιση γιά τό ἐπίδομα τριτέκνων πού ψηφίστηκε τό 2006 εἶχε μόνιμο χαρακτῆρα πρίν ἔλθουν οἱ μνημονιακές κυβερνήσεις νά τήν καταργήσουν. Ἡ ρύθμιση γιά τήν ἀπόλυτη προστασία τῆς πρώτης κατοικίας πού ψηφίστηκε τό 2008 εἶχε ἐπίσης μόνιμο χαρακτῆρα, καί ἄς ἦλθαν οἱ κυβερνήσεις τῆς Ἀριστερᾶς νά τήν καταργήσουν. Ἔστω καί ἔτσι ὅμως, θά ἔπρεπε νά εἶναι κανείς πολύ ἐμπαθής γιά νά ἀμφισβητήσει τήν χρησιμότητα τῆς ἀσκούμενης κοινωνικῆς πολιτικῆς σέ συνθῆκες κρίσεως, εἴτε μέ τήν μορφή ἐπιδότησης τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ καί τῆς ἀγορᾶς βενζίνης, εἴτε μέ τήν ἐπιδότηση τῶν ἀγορῶν στά σοῦπερ μάρκετ, εἴτε μέ τίς ἐπιστρεπτέες πού δόθηκαν στήν ἐπιχειρηματική κοινότητα γιά νά ἀντεπεξέλθει στίς ταμειακές δυσχέρειες ἀπό τό παρατεταμένο «λόκ ντάουν».

Ὡστόσο, παρά τίς θετικές ἐντυπώσεις πού δημιουργήθηκαν ἀρχικῶς ἀπό τήν ἀνακοίνωση τοῦ μέτρου στά λαϊκά στρώματα, φαίνεται ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἀποκτᾶ λόγῳ τῆς ἐξαγγελίας του πρόβλημα μέ τό… Κέντρο! Μέ τήν ἀντιλαϊκή πεφωτισμένη ἐλίτ τοῦ Κέντρου πού μισεῖ τό πόπολο! Ἡ γενικόλογη ἀποστροφή τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ κατά τήν πρόσφατη ὁμιλία του, «καλά τά ἐπιδόματα, ἀλλά νά μήν δημιουργεῖται καί ἐθισμός», δέν ἦταν παρένθεση. Ἡ Κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα ἀπό ἐκεῖ πού δέν τό περίμενε. Ἀνέμενε σφοδρή ἐπίθεση ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά τελικῶς τήν «βρίσκει» ἀπό τούς συνοδοιπόρους κεντρώους μεταρρυθμιστές πού δηλώνουν ὑπερηφάνως ὅτι τήν ἔφεραν στήν ἐξουσία! Πρόκειται γιά τούς ἴδιους ἀκριβῶς πού τῆς τράβηξαν τό χαλί μέ ἀποκαλύψεις, δημοσιεύματα καί δηκτικά σχόλια γιά τίς ὑποκλοπές.

Σημαιοφόρος στίς ἐπιθέσεις κατά τῆς Κυβέρνησης καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ χθές ἦταν ὁ γνωστός σταθμός τοῦ Φαλήρου, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τόν κύριο Μητσοτάκη ὅτι μέ τήν ἐξαγγελία τῆς ἐπιδότησης τῶν ἀγορῶν ἀπό τά σοῦπερ μάρκετ θυμίζει τήν ρήση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου «Τσοβόλα δῶσ’ τα ὅλα» –ἡ ὁποία ἐλέχθη σέ προεκλογική συγκέντρωση στό Περιστέρι τό 1989. Ὁ ἴδιος σταθμός κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό, ὅτι «πολεμᾶ τόν λαϊκισμό μέ …λαϊκισμό.» Ἐνῶ στήν συχνότητά του φιλοξενήθηκε ὁ πρώην Ὑπουργός Οἰκονομίας Νῖκος Χριστοδουλάκης, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό γιά νέα «ἐπιδοματοκρατία». Ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι παραβίασε τήν διαδικασία ψήφισης τοῦ προϋπολογισμοῦ, καθώς σύμφωνα μέ τόν κανονισμό τῆς Βουλῆς καί τό Σύνταγμα ὁ προϋπολογισμός δέν τροποποιεῖται μετά τήν κατάθεσή του, ἀλλά ψηφίζεται ὡς ἔχει. Στήν ἐπίθεση κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ μετεῖχε καί ὁ πρώην Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου Ἀλέκος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τό ἐπίδομα Μητσοτάκη «ἀπόπειρα ἐξαγορᾶς ψήφων».

Εἶχαν προηγηθεῖ τίς προηγούμενες ἡμέρες ἄλλα χλευαστικά δημοσιεύματα καί δηλώσεις ἐκσυγχρονιστῶν σημιτικῶν, ὑπέρ τῶν τραπεζῶν καί ἐναντίον τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Χρήστου Σταϊκούρα, ὁ ὁποῖος τούς ζήτησε νά βάλουν λίγη πλάτη στό ζήτημα τῶν ἐπιτοκίων καταθέσεων. Σέ αὐτόν τόν χορό κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς Κυβέρνησης πρωτοστάτησε ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Στουρνάρας. Μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ φορολόγηση τῶν κερδῶν τῶν τραπεζῶν καί ἡ αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων θά προκαλέσει βαρειά βλάβη στήν κεφαλαιακή ἐπάρκειά τους.

Ἀπό ὅλους ὅσοι καταφέρθηκαν κατά τῆς Κυβερνήσεως ἀπό θέση ἀρχῆς ὁ μόνος πού δικαιοῦται «διά νά» ὁμιλεῖ εἶναι ὁ Ἀλέκος Παπαδόπουλος. Ὅσα λέει σήμερα τά ἐφάρμοσε καί ὡς Ὑπουργός. Ἀλλά ὁ ἀγαπητός Νῖκος Χριστοδουλάκης ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ; Ἡ ἐκσυγχρονιστική κυβέρνηση Σημίτη, στήν ὁποία μετεῖχε ὡς Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, πέρασε ὅλη τήν δεύτερη θητεία της κάνοντας ἐκτεταμένες ἐκλογικές παροχές. Κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων ἐξαγγέλθηκαν ὡς «Χάρτα Θέμελη» λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές πού ἔχασε τό ΠΑΣΟΚ τό 2004. Πλῆθος ἦταν τά ἐπιδόματα πού δόθηκαν τότε. Ἐνῶ στίς ἐκλογές τοῦ 2000 ὁ πανικόβλητος, μεταρρυθμιστής κατά τά λοιπά, κύριος Σημίτης, ἔφθασε νά ὑποσχεθεῖ 152.000 δραχμές σύνταξη γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν ἐμβέλεια ἀνάλογης ἐξαγγελίας Καραμανλῆ γιά σύνταξη 150.000 δραχμές.

Ὅσο γιά αὐτούς πού μιλοῦν γιά λαϊκισμό, μία ἐπισήμανση: ὅσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ ἀριστερόστροφος λαϊκισμός τῶν «κατσαπλιάδων» ἄλλο τόσο ἐπικίνδυνος εἶναι καί ὁ νεοφιλελεύθερος λαϊκισμός τῶν ἐλίτ. Ὁ ὁποῖος μόλις διαπιστώσει ὅτι διακυβεύονται τά συμφέροντα τῶν ὀλίγων –ὁ Τσίπρας εἶπε συγκεκριμένα νούμερα γιά τά ὑπερκέρδη τῶν διυλιστηρίων στήν ὁμιλία του– ἀμέσως στρέφονται ἀδίστακτα καί ἀποκάλυπτα ἐναντίον τῶν πολλῶν. Ἀνακαλύπτοντας καί στοιχεῖα κοινωνικῆς ἀδικίας σέ μιά ὁριζόντια παροχή ἑξάμηνης διάρκειας. Τί ἀντίφασις! Ὅταν ἡ Κυβέρνηση κάνει ὁριζόντιες παροχές στούς ὀλίγους (ὅπως ἡ μείωση τῆς φορολόγησης τῶν μερισμάτων στό 5%), εἶναι δικαία καί χαιρετίζεται. Ὅταν κάνει ὅμως μιά ὁριζόντια παροχή στούς πολλούς –μέ χυδαῖα ἔστω προεκλογικά κίνητρα– αὐτή εἶναι ἄδικη. Καί λιθοβολεῖται.

Ἔτσι κάνει πάντα τό ἐκσυγχρονιστικό κέντρο! Παγία ἡ τακτική του. Γιά νά ἀποσιωπηθοῦν οἱ εὐθῦνες του γιά τήν χρεωκοπία μέ τούς ὑπέρογκους ἐξοπλισμούς τοῦ 2001, τίς προμήθειες τῶν νοσοκομείων καί τίς ὑπέρογκες δαπάνες τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, διέδιδαν, ἀκόμη καί σήμερα, ὅτι τό πρόβλημα ἦταν μερικές χιλιάδες δημόσιοι διορισμοί στόν δημόσιο τομέα. Ὅτι ὁ κοσμάκης χρεωκόπησε τήν Ἑλλάδα –καί ὄχι οἱ μίζες τῶν Ὑπουργῶν τους!

Ἡ λύση σέ ὅλο αὐτό τό πρόβλημα εἶναι μία! Νά ἐπιλέξει ὁριστικά βάρκα ὁ κύριος Μητσοτάκης, ἄν προλαβαίνει καί δέν εἶναι πλέον ἀργά. Ὑπό τήν πίεση τῶν δημοσκοπήσεων πράττει τό ἔστω προσκαίρως σωστό. Τό πιστεύει ὅμως; Ἡ ἀπάντηση αὐτή δέν ἔχει μόνο σημασία προεκλογικῶς καθώς καλεῖται νά διαλέξει ἄν προτιμᾶ τήν εὐρεῖα λαϊκή ψῆφο ἀπό τήν πεφωτισμένη μεταρρυθμιστική κεντρώα ψῆφο. Ἡ ἀπάντηση ἔχει σημασία καί μετεκλογικῶς. Ἄν ὁ Πρωθυπουργός ἐπιλέγει ὑποκριτικά λαϊκές παροχές πρίν ἀπό τίς ἐκλογές καί ἄν σηκώνει τούς πατριωτικούς τόνους τῆς ἀντιπαράθεσης μέ τόν Ἐρντογάν πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, γιά νά μειώσει τήν δυσαρέσκεια σέ συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων στά δεξιά του, ἀλλά μετά τίς ἐκλογές ἐπιβάλλει μέτρα λιτότητας, καί καταλήξει σέ ἐπώδυνη συμφωνία γιά τά ἑλληνοτουρκικά, στήν πραγματικότητα ροκανίζει ἀπό μόνος του τήν μετεκλογική ἐξουσία του. Ἀπό τώρα. Ἄν ἐννοεῖ αὐτές τίς πολιτικές καί στά οἰκονομικά καί στά ἐθνικά, ἀλλάζει τό πρᾶγμα. Γνωρίζοντας τόν φιλελεύθερο ἄνδρα, εἴμαστε ἄπιστοι Θωμᾶδες. Ἀλλά δέν θά τόν καταδικάσουμε πρίν τόν ἀκούσουμε. Ἡ διατήρηση τῆς ἰδεολογικῆς φυσιογνωμίας τῆς παράταξης σέ μόνιμη βάση καί ἡ πάσῃ θυσίᾳ ἀποφυγή τῆς ἀλλοίωσής της ἀπό τήν πέμπτη φάλαγγα τῶν κεντρώων σημιτικῶν συμφερόντων, εἶναι τό μεῖζον διακύβευμα. Καί πρίν ἀπό τίς ἐκλογές ἀλλά καί μετά ἀπό αὐτές. Μπορεῖ ὁ κύριος Μητσοτάκης νά δεσμευτεῖ ποιά πλευρά τῆς ἱστορίας ἐπιλέγει; Θά εἶχε ἀξία.

Κεντρικό θέμα