Θυσιάζουν τά νησιά τοῦ Αἰγαίου γιά νά νικήσει ὁ Μακρόν τήν Λέ Πέν!

Ἐγκατάσταση χιλιάδων μεταναστῶν στίς «περιοχές τράνζιτ» προαναγγέλλει στήν «Φιγκαρό» ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινᾶς γιά νά καθησυχάσει τούς Γάλλους

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΘΑ ΤΟ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ὅπως τό αἰσθανόμαστε: ἐάν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀποφασίζει νά καταστήσει τά ἑλληνικά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου κέντρα ἐγκλωβισμένων μεταναστῶν προκειμένου νά ἀπομειωθεῖ ἡ ἐπιρροή τῆς Λέ Πέν καί τοῦ κινήματος τῶν στρατηγῶν στήν Γαλλία ὥστε νά κερδίσει ὁ Μακρόν τίς προεδρικές ἐκλογές, τότε εἴμαστε …ἄξιοι τῆς τύχης μας. Πῶς τεκμαίρεται αὐτό; Ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Ἕλλην ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν καί ἐπίτροπος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς Μαργαρίτης Σχοινᾶς ἔδωσε προσφάτως (21/5) μία λίαν ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη στήν μεγάλη συντηρητική γαλλική ἐφημερίδα «Φιγκαρό», προκειμένου νά διασκεδάσει τίς ἀνησυχίες τῶν Γάλλων γιά τήν ἐπέλαση τοῦ Ἰσλάμ στίς συνοικίες τῶν Παρισίων. Καί αὐτό πού περίπου τούς εἶπε εἶναι ὅτι τά ἑλληνικά σύνορα καί κατ’ ἐπέκτασιν τά ἑλληνικά νησιά ἐκεῖ πού ἤδη κατασκευάζονται δομές γιά νά ὑποδεχθοῦν στό μέλλον μεγάλους ἀριθμούς μεταναστῶν –ἡ «Ἑστία» ἔχει ἀφιερώσει πρωτοσέλιδά της ἐπανειλημμένως– θά εἶναι τά προκεχωρημένα φυλάκια τῆς Εὐρώπης. Τό πλέον ἐνοχλητικό στήν ὑπόθεση αὐτή γιά τήν ὁποία ἔχουμε οὕτως ἤ ἄλλως διαρκῆ ἐνημέρωση ἀπό τήν Χίο, τήν Λέσβο καί τήν Σάμο εἶναι ὅτι μέ ἀφορμή τήν συνέντευξη τοῦ κυρίου Σχοινᾶ ἐξέδωσε ἀνακοίνωση ὁ ἁρμόδιος τομεάρχης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Μπουρνούς καί ἀπό τίς διατυπώσεις του καί τίς θέσεις του –πού ἔμειναν ἀναπάντητες– φαίνεται νά ἔχει βγαίνει στόν Ἐπίτροπο ἀπό τά …δεξιά! Ζητώντας –γιά πρώτη φορά– ἐπιστροφές παράνομων μεταναστῶν στήν Τουρκία. Ποιός ὁ ΣΥΡΙΖΑ!! Στόν ὁποῖο ἐξαπολύαμε ἐπιθέσεις στό παρελθόν μέ ἀφορμή τίς δηλώσεις Τσίπρα, ὅτι «ἡ θάλασσα δέν ἔχει σύνορα», τίς δηλώσεις Βίτσα περί «ἑλληνοποιήσεων Πακιστανῶν», τίς δηλώσεις Φίλη κατά τοῦ φράκτη τοῦ Ἕβρου καί τίς δηλώσεις τῆς Τασίας Χριστοδουλοπούλου ὅτι «οἱ μετανάστες λιάζονται».

Φοβόμαστε ὅτι ὅπως πᾶμε οἱ μετανάστες θά λιάζονται στίς πλατεῖες τῶν νησιῶν καί ἐπί ΝΔ! Ὄχι μόνον ἐπί ΣΥΡΙΖΑ! Μέ θύματα τούς κατοίκους τῶν ἀκριτικῶν μας νησιῶν! Τήν πληθυσμιακή σύνθεση τῶν ὁποίων θά ἀλλοιώσουν σέ μόνιμη βάση! Θυσιάζοντάς τα! Γιά ποιό λόγο; Ἀκούσατε, ἀκούσατε! Γιά νά νικήσει ὁ Μακρόν τήν Λέ Πέν!

Καί γιά νά ἀντέξουν στήν πίεση οἱ Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες. Εἶναι προφανῶς τό δῶρο τῆς ΕΕ πρός τήν Ἑλλάδα γιά τήν συμπλήρωση σαράντα ἐτῶν ἀπό τήν ἔνταξή της. Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο. Θά παραθέσουμε τίς δηλώσεις τοῦ κυρίου Σχοινᾶ στήν «Φιγκαρό», ὅπως τίς καταχώρισε σέ τηλεγράφημά του τό ΑΠΕ. Θά παραθέσουμε καί τίς δηλώσεις τοῦ τομεάρχη Μπουρνούς, πού ἀπέχουν ἀπό αὐτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ 3% –ἕως καί «ἐπιστροφές» στήν Τουρκία ζητᾶ. Καί θά σᾶς ἀφήσουμε νά ἐξαγάγετε μόνοι τά συμπεράσματά σας.

Μαργαρίτης Σχοινᾶς στήν Figaro: «Δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς χωρίς προστασία τῶν συνόρων τῆς ΕΕ» 21/05/2021 12:05 ΑΠΕ-ΜΠΕ Ἀθήνα
«Δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς χωρίς νά προστατεύσουμε τά σύνορα τῆς ΕΕ», ὑπογραμμίζει ὁ Ἕλληνας ἐπίτροπος καί ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Μαργαρίτης Σχοινᾶς σέ συνέντευξη πού δημοσιεύεται στό σημερινό φύλλο τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας Le Figaro.

Ὁ κ. Σχοινᾶς ἀναφέρει στή συνέντευξή του πώς τό εὐρωπαϊκό σύμφωνο γιά τό ἄσυλο καί τή μετανάστευση, πού βρίσκεται ὑπό συζήτηση, εἶναι βασισμένο «στήν προστασία τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς ΕΕ καί στόν περιορισμό τῶν ἀφίξεων». Ἡ Frontex, προσθέτει, «διαθέτει ἕνα προϋπολογισμό 6 δισεκ. εὐρώ –ἔναντι δύο δισεκ. προηγουμένως–, θά ἐξοπλισθεῖ μέ πλοῖα καί ἑλικόπτερα καί, μέ ὁρίζοντα τό 2027, θά ἀπασχολεῖ περίπου 10.000 λιμενικούς, ἔνστολους καί ἐνόπλους». Ἐπίσης οἱ Βρυξέλλες θά ἐνισχύσουν τίς συμπράξεις «μέ τίς χῶρες τράνζιτ καί τίς χῶρες προέλευσης» διότι, ὅπως τονίζει ὁ Ἕλληνας ἐπίτροπος, «ἡ ΕΕ ὀφείλει νά βοηθήσει αὐτές τίς χῶρες νά προσφέρουν μιά καλύτερη ζωή στούς πληθυσμούς τους ὥστε αὐτοί νά παραμένουν ἐκεῖ ἀντί νά διακινδυνεύουν ἀπευθυνόμενοι σέ διακινητές».

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομισιόν ἐπισημαίνει ἐπίσης πώς χῶρες, ὅπως ἡ Τουρκία ἤ τό Μαρόκο, «ὀφείλουν νά κατανοήσουν πώς δέν θά δεχθοῦμε τήν ἐργαλειοποίηση» τοῦ μεταναστευτικοῦ, ἐνῶ ἐκτιμᾶ πώς οἱ χῶρες αὐτές «θά λογαριάσουν μεσοπρόθεσμα τό συμφέρον πού ἔχουν νά συνεργασθοῦν μέ τήν Εὐρώπη». Ὅσον ἀφορᾶ κατηγορίες ἀπό μή κυβερνητικές ὀργανώσεις, τῶν ὁποίων ἔγινε στόχος καί ἡ Ἑλλάδα, ὅτι ἡ Frontex, μαζί μέ μερικά κράτη μέλη, προβαίνει σέ παράνομες ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν, ὁ Μαργαρίτης Σχοινᾶς ὑπογραμμίζει πώς «ἡ ἔρευνα πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Frontex δέν ἀπέδειξε πώς ὑπῆρξαν παράνομες ἐπαναπροωθήσεις».

Ἡ ἀπελπισία πού αἰσθάνονται πολλοί Εὐρωπαῖοι πολῖτες γιά τήν ἀνεξέλεγκτη συρροή αἰτούντων ἄσυλο εἶναι κατανοητή, λέει ἀκόμη ὁ Ἕλληνας ἐπίτροπος, καθώς «ἀποτελεῖ τόν καρπό τῆς πολυετοῦς ἀπουσίας μεταναστευτικῆς πολιτικῆς στήν Εὐρώπη». Σύμφωνα μέ τόν κ. Σχοινᾶ, «πρέπει οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο νά μποροῦν νά ἐπωφελοῦνται ἀπ’ αὐτά πού ἡ Εὐρώπη ἔχει νά προσφέρει: δημόσια ὑγεία, στέγαση, παιδεία καί ἐκπαίδευση. Σέ ἀντάλλαγμα, οἱ πληθυσμοί αὐτοί ὀφείλουν νά ἀποδέχονται τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς, δηλαδή νά σέβονται τό δημοκρατικό παιγνίδι, τίς μειονότητες, τή θέση τῆς γυναίκας στήν οἰκογένεια καί στήν κοινωνία».

«Ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἁρμόδιος γιά τήν προώθηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς, ὀφείλω νά ἐξασφαλίσω ὅτι ἡ Εὐρώπη ὑπερασπίζεται τήν κουλτούρα της καί ὅτι ξέρει νά ὑπερασπίζεται τόν ἑαυτό της, ὅταν οἱ ἀξίες της δέχονται ἐπίθεση», ὑπογραμμίζει ὁ Μαργαρίτης Σχοινᾶς. «Δέν θά μπορέσουμε νά προστατεύσουμε τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς χωρίς νά προστατεύσουμε τά σύνορα τῆς ΕΕ».

Ἡ δήλωση τοῦ τομεάρχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί αὐτή ἀπό τό ΑΠΕ «Ὁ κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ὑπεύθυνου γιά τήν “προώθηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς” ἔδωσε συνέντευξη στή γαλλική Figaro, γιά νά καθησυχάσει τίς εὔπορες χῶρες τῆς Βόρειας καί τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, πώς ἡ ἀντιμετώπιση τῶν μεταναστευτικῶν κρίσεων θά γίνεται κυρίως μέσα ἀπό τήν προστασία τῶν συνόρων καί τή μεγέθυνση καί τόν ἐξοπλισμό τῆς Frontex, δηλαδή ἀπό τή μετατροπή τῆς Ἑλλάδας καί τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου σέ ζώνη ἀπώθησης καί ἐγκλεισμοῦ δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν καί προσφύγων.

Δέν γνωρίζαμε ὅτι, γιά νά περιφρουρηθεῖ ὁ “εὐρωπαϊκός τρόπος ζωῆς”, πρέπει νά μονιμοποιηθεῖ ἡ μετακύλιση βαρῶν καί εὐθυνῶν στά κράτη-μέλη τῆς Ε.Ε. πού εἶναι χῶρες εἰσόδου, ἀντί νά θεσμοθετηθεῖ καί ὑποχρέωση διαμοιρασμοῦ ἀναλογικά σέ ὅλα τά κράτη-μέλη τῶν εἰσροῶν αἰτούντων ἄσυλο. Ὁ κ. Σχοινᾶς δέν κάνει πιά κἄν τόν κόπο νά δημιουργήσει τήν εἰκόνα ὅτι τό νέο “Εὐρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης καί Ἀσύλου” θά κινεῖται σέ αὐτήν τήν κατεύθυνση.

Δέν γνωρίζαμε ἀκόμη ὅτι “εὐρωπαϊκός τρόπος ζωῆς” σημαίνει ὅτι οἱ πλουσιότερες χῶρες τῆς Εὐρώπης, πού ἀποτελοῦν τόν ἐπιθυμητό προορισμό ὅλων τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων, θά διαθέτουν σέ μόνιμη βάση τό προνόμιο νά μήν ἀναλαμβάνουν τό πολιτικό κόστος πού τούς ἀναλογεῖ.

Ὁ κ. Σχοινᾶς λέει ὅτι ἐπιθυμεῖ νά “ἐνισχύσει τίς συμπράξεις μέ τίς χῶρες τράνζιτ” ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ξεχνώντας βολικά πώς ἡ τόσο κρίσιμη διαφορά μεταξύ χωρῶν τράνζιτ καί χωρῶν προορισμοῦ ὑφίσταται καί ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Οἱ χῶρες τοῦ Νότου, ἡ Ἑλλάδα καί ἰδίως τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἀποτελοῦν κατεξοχήν τέτοιες περιοχές τράνζιτ. Παράλληλα, δέν ἀναφέρει κἄν, ὅτι, γιά νά μειωθοῦν οἱ παράτυπες ροές, ἡ συνεργασία τῆς ΕΕ μέ χῶρες τράνζιτ, ὅπως ἡ Τουρκία, δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνο στόν τερματισμό τῆς ἀπαράδεκτης ἐργαλειοποίησης, στήν ἀντιμετώπιση τῶν διακινητῶν καί τήν ἀποδοχή ἐπιστροφῶν, ἀλλά πρέπει νά περιέχει καί τήν καθιέρωση νόμιμων ὁδῶν μετανάστευσης καί ἐπανεγκαταστάσεων στήν Εὐρώπη. Εἰδικά σήμερα πού οἱ παράνομες ροές ἔχουν μειωθεῖ δραστικά. Προφανῶς ἡ νόμιμη μετανάστευση δέν εἶναι “εὐρωπαϊκός τρόπος ζωῆς”.

Ὁ κ. Σχοινᾶς λοιπόν μᾶς λέει πώς, προκειμένου νά διατηρηθεῖ αὐτό πού ἐκεῖνος στενόμυαλα ὁρίζει σάν “εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς”, ἡ Λέσβος, ἡ Χίος καί ἡ Σάμος θά πρέπει νά γίνουν “προκεχωρημένα φυλάκια” αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς, μόνιμες φυλακές δεκάδων χιλιάδων ἐγκλωβισμένων ἀνθρώπων. Οἱ ἀκριτικοί πολῖτες τῆς χώρας μας πρέπει νά τιμωρηθοῦν ἐπειδή ἐπιμένουν νά ζοῦν στόν τόπο τους.

Μᾶς λέει, ὅτι ὀφείλει νά ἐξασφαλίσει πώς “ἡ Εὐρώπη ὑπερασπίζεται τήν κουλτούρα της καί ξέρει νά ὑπερασπίζεται τόν ἑαυτό της, ὅταν οἱ ἀξίες της δέχονται ἐπίθεση”. Ἄραγε οἱ “ἀξίες καί ἡ κουλτούρα” τῆς Εὐρώπης δέχονται σήμερα ἐπίθεση ἀπό τούς αἰτοῦντες ἄσυλο ἤ ἀπό τή νεοσυντηρητική λογική τοῦ “εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς”;».

Κεντρικό θέμα