«Συγγνώμη» ἀπό τό Ἰσραήλ ζήτησε ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀριστερᾶς

Κυβίστησις Κασσελάκη μετά τίς ἐντονώτατες παρατηρήσεις τοῦ πρέσβεώς του σχετικῶς πρός τίς δηλώσεις του γιά τήν «Χαμάς» – Συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις ΔΥΣΤΥΧΩΣ γιά τόν κ. Στέφανο Κασσελάκη ἡ πολιτική δέν εἶναι lifestyle, ὅπου οἱ «ἀβλεψίες» ἤ τά «στραβοπατήματα» μπορεῖ νά λησμονηθοῦν ἐντός ὀλίγων ὡρῶν. Ἕνας πολιτικός ἀρχηγός πρέπει νά χαρακτηρίζεται ἀπό ὑπευθυνότητα. Ἰδιαίτερα ὅταν ἀναφέρεται σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν καί σέ ἄλλα κράτη. Ὁ κ. Κασσελάκης ὑπέπεσε σέ ἀτόπημα μέ μία δήλωσή του, διά τῆς ὁποίας χώριζε τήν Χαμάς σέ «ἀνθρωπιστική» καί «τρομοκρατική». Μέ ἀποτέλεσμα νά ἀντιδράσει ὁ πρέσβυς τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα, ὁπότε ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπεχρεώθη ὄχι ἁπλῶς «νά τά μαζέψει», ἀλλά νά τραπεῖ σέ ἄτακτο φυγή. Βεβαίως, θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ πρᾶξις ὑπευθυνότητος ἡ παραδοχή τοῦ λάθους του ἀπό ἕναν πολιτικό. Ἄλλο εἶναι ὅμως αὐτό καί ἄλλο τό νά ζητεῖ ταπεινά συγγνώμη ἀπό αὐτούς τούς ὁποίους μέχρι πρίν ἀπό λίγο ἐλεεινολογοῦσε. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν τό θέμα τό ἄνοιξε ὁ ἴδιος μέ μιάν ἀνεύθυνη προσέγγιση ἑνός διεθνοῦς ζητήματος. Ἄς δοῦμε ὅμως τά πράγματα, ὅπως ἐξελίχθηκαν. Ἡ πρώτη δήλωσις τοῦ κ. Κασσελάκη ἔγινε σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό Attica TV, στούς δημοσιογράφους Γιῶργο Μελιγγώνη καί Γιῶργο Χουδαλάκη. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ἡ Χαμάς ἔχει ἕνα μέρος τό ὁποῖο, ὄντως, … Συνεχίστε να διαβάζετε το «Συγγνώμη» ἀπό τό Ἰσραήλ ζήτησε ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀριστερᾶς.