Στόχος ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ὄχι ὁ Νῖκος Ἀναστασιάδης

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπιχείρηση διασυρμοῦ τοῦ Προέδρου τῆς Κύπρου γιά τίς «χρυσές βίζες» – Τό Κατάρ, ἡ διαδοχή, ἡ ἑπόμενη μέρα σέ Αἰγαῖο-Μεσόγειο καί ἡ Νέα Γιάλτα

Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΟΤΑΝ μερικά πράγματα μοιάζουν ἀκατανόητα καί ἀσύνδετα ἡ πρώτη μου ἐπιλογή εἶναι νά «γυρίσω» πίσω τό φίλμ καί νά δῶ ὅλο τό ἐπεισόδιο ἀπό τήν ἀρχή. Καρέ καρέ! Ἀπό τήν «κάμερα ἀσφαλείας»! Ὁ χρόνος καί ἡ τάξη εἶναι χρήσιμοι σύμμαχοι γιά νά ἐντοπίσεις «λεπτομέρειες» πού σοῦ ἔχουν διαφύγει. Πάντοτε. Ἀναφέρομαι στήν πρωτοφανῆ κρίση πού ἔχει ξεσπάσει στήν Κύπρο μέ ἐπίκεντρο τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Νῖκο Ἀναστασιάδη, τήν ὑπόθεση μέ τίς χρυσές κινεζικές βίζες καί τίς καταγγελίες τοπικῶν δημοσιογράφων γιά φερόμενες ἐξομολογήσεις του στόν πρώην Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα. Ὅτι τά κέρδη τοῦ γραφείου του ἀπό τίς βίζες αὐτές ἀνῆλθαν σέ 300 ἑκατομμύρια εὐρώ, πώς σέ βάθος χρόνου θά φθάσουν τό 1 δισ. εὐρώ καί ὅτι ὅλα ἀποστέλλονται ἀεροπορικῶς στίς Σεϋχέλλες. Ἡ ἐμπειρία μου ἀπό τά ὅποια σκάνδαλα καί τίς ἐπακόλουθες πολιτικές κρίσεις στήν πατρίδα μας στήν Ἑλλάδα δείχνει ὅτι ἡ σκανδαλολογία ἐμφανίζεται αἴφνης κάθε φορά πού ἐπίκεινται κρίσιμες ἀποφάσεις στά ἐθνικά θέματα. «Πατᾶ» συνήθως πάνω σέ μία ἐλαχίστη βάση ἀληθείας, ἀλλά στό διά ταῦτα μετά ἀπό χρόνια συνήθως δέν ἀποδεικνύεται. «Μικρό» τό κακό ὅμως. Τό διακύβευμα δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια ἀλλά ἡ ἐξόντωση ἡγετῶν. Τό διακύβευμα δέν εἶναι ἡ διαφάνεια ἀλλά ὁ ἐξαναγκασμός σέ ἐθνική ὑποχώρηση. Καί βεβαίως ἡ κατάλυση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας. Αὐτός εἶναι συνήθως ὁ στόχος τῶν «σκανδάλων». Ἐπειδή λοιπόν ὅλα ὅσα θά ζήσουμε προσεχῶς στήν Κύπρο (ἴσως καί στήν Ἑλλάδα σέ δεύτερο χρόνο) συνδέονται εὐθέως μέ τήν ἐξέλιξη τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων (ἀφελής ἤ προδότης ὅποιος πιστεύει πώς ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά σταθεῖ στό μέλλον στήν περιοχή χωρίς τήν ἀσφάλεια πού τῆς παρέχει ἡ Κύπρος μας λόγω τῆς γεωγραφικῆς της θέσης –θυμηθεῖτε πόσο θορυβήθηκαν οἱ Τοῦρκοι ὅταν ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος ἔστειλε κάτω τήν μύτη τους τά ἀόρατα F16 στήν Πάφο), τοποθετῶ λοιπόν τά γεγονότα στήν σειρά μέ βάση τό ἡμερολόγιο:

– Στίς 18 Ἰουνίου τοῦ 2020 παραιτεῖται αἴφνης ἀπό τό ἀξίωμά του ἕνα ἀπό τά πλέον σημαντικά πρόσωπα τῆς τελευταίας ἑπταετίας στήν Μεγαλόνησο. Ὁ Ὑπουργός Ἐνέργειας Γιῶργος Λακοτρύπης. Ἡ ἀληθινή αἰτία τῆς παραίτησής του ἄγνωστη, ἀλλά μέ τίς δηλώσεις τοτ ἄφησε μία χαραμάδα γιά νά περάσει τό φῶς τῆς ἀληθείας. Δήλωσε:

«Βεβαίως ὑπάρχουν διαπραγματεύσεις γιά τόν τρίτο καί τόν τέταρτο γῦρο τῆς ἀδειοδότησης μέ ἑταιρεῖες πού ὑπῆρχε πιθανότητα νά μήν τά βροῦμε». Ὁ θρῦλος λέει ὅτι ὁ Ὑπουργός παρητήθη μόλις ἀντελήφθη ὅτι οἱ δυτικῶν συμφερόντων ἑταιρεῖες πού ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Κύπρο ἑτοιμάζονται νά τήν ἐγκαταλείψουν. Μέ πρόσχημα ὅτι τά κοιτάσματα νοτίως τοῦ νησιοῦ δέν εἶναι ἐκμεταλλεύσιμα. Στήν πραγματικότητα ὑποκύπτοντας στούς τουρκικούς ἐκβιασμούς, ἐπιφυλασσόμενες νά ἐπανέλθουν στό μέλλον ἐφ’ ὅσον ἀποφασισθεῖ συνεκμετάλλευσις. Τό «Μπαρμπαρός» εἶναι διαρκῶς ἐκεῖ, ἔχει κάνει κόσκινο τήν Κυπριακή ΑΟΖ, οἱ ἑταιρεῖες δέν μποροῦσαν νά κάνουν τήν δουλειά τους ὑπό τήν ἀπειλή τῶν ὅπλων, ἐνῶ κάθε φορά πού ἐρωτῶντο σχετικῶς Εὐρωπαῖοι καί Ἀμερικανοί κοιτοῦσαν τό φεγγάρι! Ἐν κατακλεῖδι, ἡ παραίτηση τοῦ σοβαροῦ Λακοτρύπη ἔστελνε τό μήνυμα ὅτι «φυσικό ἀέριο μέ τόν παρόντα σχεδιασμό, τέλος».

Στίς 13 Ὀκτωβρίου 2020 τό ἑδρεῦον στό Κατάρ τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera προέβαλλε ἕνα ἀποκαλυπτικό βίντεο στό ὁποῖο ἐμφανιζόταν ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς Δημήτρης Συλλούρης νά συναλλάσσεται μέ Κινέζους ἐπενδυτές οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονταν νά ἐξασφαλίσουν τήν χρυσή βίζα ἔναντι ἑνός εὔλογου τιμήματος. Στό βίντεο ἀκουγόταν καί τό ὄνομα Βουλευτῆ τοῦ ΑΚΕΛ γιά νά πιστοποιηθεῖ ὅτι στό κόλπο ἦταν ὅλος ὁ πολιτικός κόσμος τῆς Κύπρου. Λέγεται ὅτι ὁ Συλλούρης παγιδεύτηκε ἀπό τίς μυστικές ὑπηρεσίες τρίτου κράτους, δέ χρειάζεται νά πῶ κἄν ποιό εἶναι αὐτό. Δεῖτε ἁπλῶς τόν χάρτη. Ποῦ ἑδρεύει τό κανάλι, μέ ποιές χῶρες ἔχει σχέση τό Κατάρ καί ἔχετε ἀμέσως τήν ἀπάντηση. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτοῦ τοῦ βίντεο ἴσως ἀποδειχθεῖ κομβική στιγμή στό μέλλον γιατί ἀπετέλεσε τήν θρυαλλίδα γιά ραγδαῖες πολιτικές ἐξελίξεις στό νησί. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ὑπέβαλε τήν παραίτησή του. Ἀμέσως.

Στίς 10 Δεκεμβρίου, ἕνα ἀκριβῶς μῆνα μετά τήν παραίτηση Συλλούρη, ἑλληνικό ἠλεκτρονικό μέσο ἐνημέρωσης παίρνει τήν σκυτάλη ἀπό τό Al Jazeera καί «σκαλίζει» τήν ὑπόθεση μέ τίς χρυσές βίζες τῆς Κύπρου. Καί τί περίεργο, στήν ἐκπομπή ἐμφανίζεται κατόπιν ἐπιθυμίας του καί ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης, παρέχοντας ἐξηγήσεις. Ἀντιληφθείς προφανῶς τόν πολιτικό κίνδυνο πού διέτρεχε, ξεκαθαρίζει ὅτι θά «παραιτηθῶ ἀπό τό Προεδρικό ἀξίωμα ἄν ἀποδειχθεῖ τό παραμικρό». Λεπτομέρεια: Τό θέμα μέ τίς βίζες συνεδέθη ἀπό τό μέσο αὐτό μέ τήν ἀπόφαση τῆς Κύπρου νά ἐπιμείνει στήν ἐπιβολή κυρώσεων εἰς βάρος τῆς Τουρκίας γιά τίς παράνομες γεωτρήσεις στήν Κυπριακή ΑΟΖ στήν ἐπικείμενη τότε Σύνοδο Κορυφῆς στήν ὁποία ὁ Ἀναστασιάδης ἐτήρησε σκληρή στάση μέχρι τέλους. Σέ ἀντίθεση μέ ἄλλους.

Στίς 17 Δεκεμβρίου 2020, δύο ἀκριβῶς μῆνες μετά τήν παραίτηση τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, νέο ἰσχυρό ταρακούνημα γιά τήν Κυπριακή Δημοκρατία. Ὑπογραμμίζω τήν ἔννοια «Κυπριακή Δημοκρατία». Ἡ Βουλή μέ ψήφους 29 κατά ἔναντι 24 ὑπέρ καταψηφίζει τόν προϋπολογισμό τοῦ κράτους πού ὀνομάζεται «Κυπριακή Δημοκρατία». Αὐτήν τήν στιγμή πού μιλᾶμε ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Κωνσταντῖνος Πετρίδης ἀποφασίζει γιά τίς ζωές τῶν ἀδελφῶν μας μέ δωδεκαρτημόρια. Ὅλα εἶναι στόν ἀέρα. Μέ πρώτη τήν νομική ὑπόσταση.

Στίς 14 Ἰανουαρίου 2021, ἕνα μῆνα μετά, ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης τίθεται πάλι στό στόχαστρο. Στήν κατακλεῖδα ἑνός ἄρθρου 1.000 λέξεων τῆς «Καθημερινῆς τῆς Κύπρου» πού ἀφοροῦσε τόν …Τράμπ τρυπώνει μιά μικρή παράγραφος μέ ἕναν ἰσχυρισμό, ὁ ὁποῖος ἄν ἰσχύει/ἴσχυε κανονικά θά ἔπρεπε νά εἶναι τό πρῶτο θέμα τῆς ἐφημερίδας μαζί μέ τά πειστήρια: Ἡ ἐφημερίδα ἐμφανίζει τόν Ἀναστασιάδη νά ἔχει εἰσπράξει μέσω τοῦ δικηγορικοῦ του γραφείου στήν Λεμεσό ποσό 300 ἑκατομμυρίων ἀπό τίς χρυσές βίζες τῶν Κινέζων ἐπενδυτῶν. Δηλαδή 100 δισ. παλαιές ἑλληνικές δραχμές! Πότε πρόλαβε; Ἡ συνέχεια βεβαίως εἶναι γνωστή. Μολονότι τό Προεδρικό σύστημα στήν Κύπρο δέν ἐπιτρέπει τήν πρόκληση συνθηκῶν ἀποσταθεροποίησης –ὁ Νῖκος Ἀναστασιάδης ἔχει ἀκόμη δύο χρόνια θητεία ἕως τό 2023 ἐφ’ ὅσον δέν παραιτηθεῖ– ἡ Μεγαλόνησος εἰσέρχεται σέ πρωτοφανῆ πολιτική θύελλα. Ἰσχυρότερη ἀπό αὐτήν πού νομίζει. Ἄν προσθέσει κανείς ὅλες τίς ψηφῖδες τοῦ ἡμερολογίου καί ἰχνηλατήσει τά κέντρα ἀπό τά ὁποῖα ξεκίνησαν ὅλα, νομίζω τά συμπεράσματα εἶναι σχετικῶς εὔκολα γιά τούς παλαιούς παῖκτες. Ἡ ἐνόχληση Εὐρώπης – ΗΠΑ γιά τήν κινεζική ἐπιχειρηματική διείσδυση στήν ΕΕ μέσω τοῦ προγράμματος τῆς βίζας εἶναι γνωστή καί δεδομένη (ἐξ ἴσου μέ τήν ρωσσική παλαιότερα), ἀλλά δέν ἀρκεῖ γιά νά ἐξηγήσει τήν σφοδρότητα τῶν ἐξελίξεων. Ἐκτός ἄν ἐνοχλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Κυπριακή Οἰκονομία στάθηκε μέσω αὐτοῦ τοῦ προγράμματος στά πόδια της μετά τό κούρεμα καταθέσεων τοῦ τραπεζικοῦ της συστήματος τό 2013. Ἡ ἔναρξη τῆς μάχης τῆς διαδοχῆς τοῦ Ἀναστασιάδη ἐν ὄψει 2023 πάλι δέν ἀρκεῖ γιά νά ἐξηγήσει τά πράγματα. Μπορεῖ ἀπό τώρα νά πλασσάρονται γιά τό ἀξίωμα πρόσωπα ὅπως ὁ ἔμπειρος Μάριος Κάρογιαν, ὁ συνετός Νῖκος Χριστοδουλίδης, ὁ γνωστός πρώην ἐπίτροπος Χρῆστος Στυλιανίδης, ὁ δυναμικός Πρόεδρος τοῦ ΔΗΚΚΟ Νῖκος Παπαδόπουλος, ὁ μετριοπαθής Δημήτρης Λιλήκας, ἀλλά θά ἦταν ἐξαιρετικῶς ἐπιπόλαιο νά ἀποδώσει κανείς τήν προεδρική κρίση τῆς Μεγαλονήσου σέ ἐσωτερικά πολιτικά παίγνια. Ὅλοι ἔχουν ἀπόλυτη συναίσθηση τῶν ἐθνικῶν εὐθυνῶν τους. Καί ἄν τυχόν βρεθεῖ κανείς χάρη στίς εὐρωπαϊκές ἄκρες του νά τραβήξει μέ στύλ τό σχοινί κατά τοῦ Ἀναστασιάδη ἐλέῳ φιλοδοξίας εἶναι βέβαιον ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα θά ἀποκαλυφθεῖ στό φῶς τῆς ἡμέρας. Καί αὐτός καί οἱ συνεργάτες του.

Ἐν προκειμένῳ λοιπόν τό διακύβευμα δέν εἶναι οὔτε ἐσωτερικό Κυπριακό μολονότι εἶναι ἄκρως ἐπιθυμητή ἡ πολιτική ἀπονομιμοποίηση Ἀναστασιάδη ἐντός ΔΗΣΥ οὔτε θέμα ἐμπορικῶν σχέσεων ΕΕ – Κίνας. Εἶναι ζήτημα κορυφαῖο γεωοικονομικό, ἐνεργειακό καί γεωπολιτικό. Κέντρα πού δέν εὑρίσκονται σέ συννενόηση μεταξύ τους φαίνεται νά λειτουργοῦν σιωπηρῶς γιά δικούς τους λόγους τό καθένα πρός τήν ἐπίτευξη τοῦ ἰδίου σκοποῦ: τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Προσοχή. Ὄχι τοῦ Ἀναστασιάδη. Τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Αὐτό θά γράφει τό «ταμπελάκι» ὅταν θά κληθεῖ ὁ ἔμπειρος ἡγέτης νά καθίσει ἀπέναντι στούς Τούρκους στήν πενταμερῆ διάσκεψη γιά τό Κυπριακό. Αὐτό θά γράφει ἄν κληθεῖ στήν Πολυμερῆ διάσκεψη γιά τήν ἐνέργεια στήν Μεσόγειο πού ἑτοιμάζουν Βρυξέλλες καί ἄλλα κέντρα κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν. Ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου εἶναι ὁ στόχος. Ὄχι ὁ Ἀναστασιάδης ὁ ὁποῖος στήν τελική εὐθεῖα γιά τήν ἀποχώρησή του στό τέλος τῆς γραφῆς δέν ἀπειλεῖ πολιτικά κανέναν. Ἡ «Ἑστία» διατηρώντας ἰσχυρούς δεσμούς μέ τήν Μεγαλόνησο ἀσφαλῶς καί ἔχει εἰκόνα τοῦ τί συμβαίνει ἐκεῖ. Ὁμιλοῦμε γιά πράγματα γνωστά. Στά ὁποῖα φέρεται ὅτι ἔχει συμμετοχή ὅλο τό πολιτικό σύστημα τῆς Κύπρου. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ὁ θόρυβος αὐτός μέ ἀποκλειστικό στόχο τόν Πρόεδρο προκαλεῖται τήν στιγμή πού

• πρῶτον, σύμφωνα μέ ἐξομολόγηση ξένου ἀξιωματούχου στήν Ἀθήνα –καταλαβαίνετε ποιᾶς χώρας– «ἐμεῖς θά ἐξευτελίσουμε τόν Ἀναστασιάδη πρίν τήν πενταμερῆ»

• δεύτερον, ἡ ἐπίθεση ἄρχισε ἀπό τό Κατάρ καί συνεχίστηκε ἀπό κέντρα γνωστῆς ταυτότητας στήν Ἀθήνα καί τήν Λευκωσία

• τρίτον, ἐξελίσσεται τήν στιγμή πού ἑτοιμάζεται μιά συνολική διευθέτηση στίς ἐνεργειακές σχέσεις τῆς Τουρκίας μέ τρίτες χῶρες τῆς Μεσογείου, πού σήμερα ἔχουν ἰσχυρούς δεσμούς μέ τήν Κύπρο

• τέταρτον, ἀρχίζει ἡ τελική πίεση τῆς Δύσης γιά πενταμερῆ περί τό Κυπριακό καί γιά πολυμερῆ διάσκεψη περί τήν ἐνέργεια μέ ἀντικείμενο τή Νέα Γιάλτα τῆς Μεσογείου (διέλευση φυσικοῦ ἀερίου μέσω Κύπρου – Τουρκίας πρός τούς βόρειους δυτικούς ἀγωγούς) μᾶς ὁδηγεῖ στό ἑξῆς συμπέρασμα: Στόχος εἶναι τό ἀξίωμα, ὄχι τό πρόσωπο. Στόχος εἶναι τό γονάτισμα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Στόχος εἶναι ἡ ἴδια ἡ Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος εἶναι νά καταστεῖ ἡ Κυπριακή Δημοκρατία συντόμως «ἐκλιποῦσα». Ἡ ἐνεργειακή καί στρατιωτική ἑνοποίηση τοῦ γεωπολιτικοῦ χώρου Ἑλλάδος – Κύπρου – Τουρκίας καί ἡ παράταξή του ἀπέναντι στόν ἀπό βορρᾶ ρωσσικό κίνδυνο εἶναι ἡ βασική προτεραιότητα ποικιλώνυμων κέντρων. Ἀκόμη καί ἄν χρειαστεῖ νά δοθοῦν ἐπώδυνες λύσεις –αὐτό ἀφορᾶ καί ἐμᾶς– γιά τά ἐθνικά μας θέματα. Ἡ πρόβλεψη εἶναι ὅτι τό ἐπεισόδιο θά συνεχιστεῖ. Καί τό ἐρώτημα πού θέτω στήν βάση ἐκτίμησης μέ βάση τήν κτηθεῖσα πεῖρα καί ὄχι βάσει κάποιας πληροφορίας εἶναι: Μήπως κάποιοι παγίδευσαν καί τόν Κύπριο Πρόεδρο; Ἐνδείξεις ὑπάρχουν, προβληματισμό θέτουμε. Ἴδωμεν.

Κεντρικό θέμα