Πρώτη φορά Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!

Πρός συνυποσχετικό γιά ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στά 6 μίλια παντοῦ! – Τό Αἰγαῖο στά δύο – Ἰδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στούς Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στήν Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό μου» – Ὁ ρόλος Ροζάκη – Ὑποστολή σημαίας γιά τά 12 μίλια, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση πρίν ἐπικεντρωθοῦμε στό κυρίως θέμα: δημοσιεύματα ἀπό τήν Ἄγκυρα ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἐπισκεφθεῖ τήν τουρκική πρωτεύουσα στίς 14 Μαΐου. Κάποιος θά πρέπει νά ἐνημερώσει τόν κύριο Πρωθυπουργό ὅτι αὐτήν τήν ἡμέρα ἑορτάζουμε τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θράκης ἀπό τούς Τούρκους καί τήν ἐνσωμάτωσή της στόν ἐθνικό κορμό μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

  • Toῦ Μανώλη Κοττάκη

Στήν Κομοτηνή ἤ τήν Ἀλεξανδρούπολη θά πρέπει νά βρίσκεται ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ κύριος Μητσοτάκης, ὄχι στήν Ἄγκυρα. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές κατέρχεται καί πάλι μέ τίς εὐλογίες τῆς γειτονικῆς χώρας, τό ἰσλαμικό κόμμα Ἰσότητος, Εἰρήνης καί Φιλίας (ΚΙΕΦ), μέ ἀπώτερο στόχο, ὅπως ἔπραξε καί τό 2019, νά ἀναδειχθεῖ πρῶτο στούς νομούς Ροδόπης καί Ξάνθης καί νά ἐπικυρώσει τήν πληθυσμιακή ὑπεροχή τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας σέ αὐτούς τούς δύο εὐαίσθητους νομούς. Ἡ ἀλλαγή ἡμερομηνίας γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Ἄγκυρα εἶναι ἐθνικός μονόδρομος.

Στό κυρίως θέμα μας τώρα! Ὅπως προκύπτει ξεκάθαρα ἀπό τήν τοποθέτηση πού ἔκανε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης στό συνέδριο τῶν Δελφῶν, ἑτοιμάζεται ἐθνική μειοδοσία γιά τό ζήτημα τῆς παραπομπῆς τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διαφορᾶς στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης ἤ τοῦ Ἁμβούργου. Στά ὅσα χρόνια παρακολουθοῦμε τά διπλωματικά μας δρώμενα, πρώτη φορά Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προαναγγέλλει ὅτι τό συνυποσχετικό γιά τήν παραπομπή τῆς διαφορᾶς σέ διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο θά ἔχει ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό του. Δέν ἐξήγησε γιατί. Ὅπως καί δυστυχῶς δέν ἀπάντησε τίποτε (γιατί δέν ἐρωτήθηκε) γιά τό ζήτημα τῶν θαλάσσιων πάρκων στίς Κυκλάδες, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἄγκυρα μᾶς ἀνάγκασε σέ ἀναστολή ἀσκήσεως κυριαρχικοῦ δικαιώματος. Κάτι πού εἶναι μία πρόγευση τῆς μειοδοσίας πού δείχνει τί θά ἐπακολουθήσει. (Ἐφ’ ἑξῆς δέν θά φοβόμαστε τίς λέξεις ὅταν αὐτές περιγράφουν ἐπακριβῶς πολιτικές πράξεις.)

Τόν ρόλο τοῦ νά ἐξηγήσει εἰς τί συνίσταται ἡ μειοδοσία ἀνέλαβε μέ ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο του στό ΚReport ὁ θεωρητικός της, ὁ ἄνθρωπος πού ἀπό τό παρασκήνιο συμβουλεύει ἀτύπως τήν Κυβέρνηση πῶς νά τήν ὀργανώσει. Ὁ κύριος Χρῆστος Ροζάκης. Ὁ ὁποῖος ἐξηγῶντας τί σημαίνουν «ἀρνητικές συνέπειες» γιά τόν κύριο Γεραπετρίτη, προτείνει νά ἐγκαταλείψουμε κάθε σκέψη γιά ἐπέκταση στά 12 μίλια ἀκόμα καί στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα καί νά προσέλθουμε σέ διαπραγματεύσεις μέ τούς Τούρκους γιά καθορισμό τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων καί ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπίδας ἀποκλειστικά καί μόνο στά 6 μίλια. Μέ τήν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος. Συμπωματικά, αὐτή εἶναι ἡ ἀπαίτηση πού ἔχει διατυπώσει κατ’ ἐπανάληψιν στίς συνομιλίες μέ τόν Ἕλληνα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ὁ Τοῦρκος ὁμόλογός του, κύριος Φιντάν!

Ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπίδας στό Αἰγαῖο μέ χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος στά 6 μίλια παντοῦ! Ὁ κύριος Ροζάκης ὁμολογεῖ στό ἄρθρο του ὅτι ὁ Ἐρντογάν χρησιμοποιεῖ τίς διαπραγματεύσεις μαζί μας γιά νά ἀγοράσει F-16 ἀπό τήν Ἀμερική, γιά νά κερδίσει συμπάθεια στήν Δύση καί γιά νά ὁλοκληρώσει τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Εὐρώπη γιά τήν τελωνειακή ἕνωση καί τίς βίζες. Σέ αὐτό ὀφείλεται ἡ πρωτοφανής ἠρεμία στό Αἰγαῖο. Στό ὅ,τι μᾶς χρησιμοποιοῦν. Καί μέ τό φοβικό ἐπιχείρημα, ὅτι θά ἐπανέλθει ἡ ἔνταση στίς σχέσεις μας, ὁ κύριος καθηγητής προτείνει τήν μειοδοσία τῶν 6 μιλίων, ἡ ὁποία μᾶς πάει πιό πίσω ἀπό τό πλαίσιο διαπραγματεύσεως τοῦ κυρίου Σημίτη, ὁ ὁποῖος εἶχε προτείνει τοὐλάχιστον 12 μίλια γιά τίς ἠπειρωτικές ἀρχές καί 6 μίλια γιά ὅλη τήν ὑπόλοιπη νησιωτική ἐπικράτεια. Γιά ὅποιον ἔχει ἀμφιβολία γιά ὅλα ὅσα ὑποστηρίζουμε, παραθέτουμε τί ἔγραψε χθές ἐπακριβῶς ὁ κύριος Ροζάκης καί τί δήλωσε τήν Παρασκευή τό βράδυ στήν Νίκη Λυμπεράκη στούς Δελφούς ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης.

Οἱ ἀπόψεις Ροζάκη ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Ἡ δεύτερη ὁδός εἶναι μιά κατά μέτωπον ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων προβλημάτων, σέ μιά προσπάθεια νά ἐκμεταλλευθοῦμε τό καλό κλῖμα γιά τήν εἰρηνική ἐπίλυσή τους. Αὐτή ἡ λύση προϋποθέτει τήν ἐνασχόληση τοῦ Πολιτικοῦ Διαλόγου κατ’ εὐθεῖαν μέ τά μεγάλα περιφερειακά ζητήματα πού μᾶς ἔχει σωρεύσει ἡ Τουρκία, δηλ. τό θέμα τῆς κυριαρχίας τῶν νησιῶν καί τό θέμα τοῦ εὔρους τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης. Στό μέν πρῶτο ἐλπίζω νά ὑπερτερήσει ἡ λογική καί τό ἐκκεντρικό ἐπιχείρημα τῆς Τουρκίας νά μήν ἔχει συνέχεια. Στό δεύτερο, δηλ. στήν αἰγιαλίτιδα, θά πρέπει νά βρεθεῖ λύση συμβατή μέ τά συμφέροντα τῶν δύο κρατῶν. Ὑπενθυμίζω ὅτι στίς ἀρχικές συζητήσεις, κατά τή διάρκεια τῶν διερευνητικῶν πού εἶχε ξεκινήσει ἡ κυβέρνηση Σημίτη, ἡ Τουρκία εἶχε συμφωνήσει σέ 12 ν.μ. γιά τίς ἠπειρωτικές ἀκτές καί 6 ν.μ. γιά τά νησιά, χωρίς νά ἔχει γίνει δεκτό ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά, καί μέ τήν τελική ὑπαναχώρηση τῆς Τουρκίας στό σημεῖο αὐτό. Θά τολμοῦσα νά προτείνω ἡ Ἑλλάδα νά δεχτεῖ τά 6 ν.μ. παντοῦ, ὥστε νά προχωρήσει ἡ διαπραγμάτευση καί νά ἐπεκτείνει στά 12 ν.μ. μετά τήν ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, στά σημεῖα πού θά βρίσκονται στήν ἑλληνική πλευρά αὐτῶν τῶν δύο ζωνῶν. Καί ἐπειδή ἡ ὁριοθέτηση εἶναι δυσχερής καί λόγῳ τῆς δυσκολίας πού παρουσιάζει ἡ ἐπίλυση μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν στό Αἰγαῖο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, καί λόγῳ τῶν διεκδικήσεων τῶν δύο μερῶν, ἡ μόνη ἐφικτή λύση μπορεῖ νά προέλθει ἀπό τό Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, τό ὁποῖο εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἁρμόδιο γιά τήν ἐπίλυση θαλασσίων διαφορῶν, μέ μεγάλη ἐμπειρία δίκαιης κατανομῆς σέ ἀνάλογες περιπτώσεις. Ἡ δεσμευτικότητα τῆς ἀπόφασής του, ἐξ ἄλλου, καί τό μεγάλο κῦρος του θά ἐξασφαλίσει καί τήν ἀπρόσκοπτη καί ἀγόγγυστη ἐφαρμογή της καί ἀπό τά δύο μέρη. Πρᾶγμα πού θά σημάνει τό τέλος τῶν μεγάλων διαφορῶν».

Ὁ διάλογος τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γ. Γεραπετρίτη ἦταν:

«Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Ἐγώ θέλω νά ἀφήσω μία παρακαταθήκη ἥσυχης γειτονίας. Ὅσο δέν λύνεται τό ὑποκείμενο πρόβλημα τῆς ὁριοθέτησης, πάντοτε θά ὑπάρχουν ἐντάσεις, καί κάποια στιγμή πρέπει νά δοῦμε τά πράγματα καί μέ γενναιότητα. Ξέρω ὅτι δέν εἶναι μία εὐχάριστη συζήτηση, εἶναι μιά δύσκολη συζήτηση, ἡ ὁποία δύσκολη συζήτηση πιθανότατα νά ἔχει ἀρνητικές συνέπειες καί γιά ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος διευθύνει τίς συζητήσεις πού πιθανότατα θά εἶμαι ἐγώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τί εἴπατε;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Πού πιθανότατα θά εἶμαι ἐγώ ἐκεῖνος πού θά διευθύνει τή συζήτηση σέ σχέση μέ τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τί σημαίνει γενναιότητα σέ αὐτή τή συζήτηση, κύριε Ὑπουργέ; Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅτι τό βάζετε, τί σημαίνει νά δοῦμε μέ γενναιότητα αὐτήν τήν ὑπόθεση;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Νομίζω εἶναι πάρα πολύ σαφές. Θά πρέπει νά καθίσουμε νά δοῦμε μέ τήν Τουρκία πῶς μποροῦμε νά ἔχουμε μία ἰσόρροπη στάση, ἡ ὁποία ἐπί τῇ βάσει ἀποκλειστικά καί μόνο τοῦ διεθνοῦς δικαίου θά μπορέσει νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μία λύση αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ προβλήματος, τό ὁποῖο ἔχουμε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή νομική του ὑφή, καί νά προχωρήσουμε μπροστά καί ἐνδεχομένως νά παραπέμψουμε στή Χάγη ἤ στό Ἁμβοῦργο, σέ μία διεθνῆ δικαιοδοσία, ἡ ὁποία θά μπορέσει νά κλείσει τό θέμα τῆς ὁριοθέτησης. Ξέρετε, ἡ παραπομπή σέ δικαιοδοσία ἀπό μόνη της ἔχει τό στοιχεῖο τῆς γενναιότητας, διότι πάντοτε ἀβέβαιη εἶναι ἡ ἔκβαση μίας διεθνοῦς δικαιοδοσίας».

Ὑπάρχουν ἀπορίες;;;;

Κεντρικό θέμα