Προσπαθοῦν νά «φιμώσουν» κάθε φωνή Ἑλληνική

«Ἑλλάς ἀπ’ τοῦ ματιοῦ σου τήν ἄκρη. Ἑλλάς, σύ μοῦ χάρισες τό δάκρυ» – Διαγράφουν κάθε τί τό ἑλληνικό – Ἀπό τόν Ἐθνικό Ὕμνο ἕως τόν Εὔρυτο καί τίς λαϊκές ἐνδυμασίες τῆς Γιάννας

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΤΟΛΜΗΣΕ καί ἔγραψε τραγούδι μέ τόν τίτλο ΕΛΛΑΣ 21 (ELLAS 21). Ἔγραψε γιατί συγκινήθηκε, βλέποντας τήν παρέλαση μαζί μέ τήν κορούλα της. Ἔγραψε γιατί θέλησε νά εὐχαριστήσει τήν χώρα πού τήν γέννησε. Ἔγραψε γιατί ὅπως λένε οἱ στίχοι τοῦ Σταύρου Ξενίδη, τούς ὁποίους μελοποίησε «μέ ἕνα τραγούδι πῶς νά σέ τιμήσω, μέ μιά γιορτή δέν εἶναι ἀρκετό. Τήν ἴδια σημαία ἐγώ ἀνεμίζω, καί ἐλεύθερος εὐγνώμων ζῶ». Ἔγραψε καί ἐπέλεξε ὡς φόντο (artwork) τόν πίνακα τοῦ Εὐγένιου Ντελακρουά «Ἡ Ἑλλάδα στά ἐρείπια τοῦ Μεσολογγίου». Ἀναφέρομαι στήν Μόνικα Χριστοδούλου, τήν νεαρά ἀγαπητότατη τραγουδοποιό, πού γεννήθηκε τό 1985, ἀλλά ἔκανε τό «λάθος» νά μήν ρωτήσει τούς «ἀντικειμενικούς Ἕλληνες» πρίν γράψει γιά τήν Ἑλλάδα. Καί ἀπό προχθές δέχεται ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν λάβει μορφή διαδικτυακοῦ bullying: «Πῶς τόλμησε; Ποιόν ρώτησε;». «Μά τραγούδι “πατριωτικό”;» «Ἐμᾶς μᾶς ἄρεσε ὡς ρετρό… ἀνάλαφρη “Χατζηδακική”» «Στόν Σπανουδάκη θέλει νά μοιάσει;». Τό in.gr τοῦ γνωστοῦ …πατριώτη ἐπιχειρηματία μᾶς εἶπε ὅτι «ἡ Μόνικα ἔγινε viral γιά λάθος λόγους». Ἄν ἔνοιωθε μίας κάποιας μορφῆς …ἔξαψη θά γινόταν γιά τούς σωστούς! Ἡ free press ἐφημερίς, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τά Wikileaks εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ κάποια πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν, ἀπέφυγε νά ἐκτεθεῖ. Μίλησε γιά «ἀνάμικτες ἀντιδράσεις» καί παρέθεσε (μαζί μέ μερικά θετικά) τά δηλητηριώδη σχόλια τῶν «ἀντικειμενικῶν Ἑλλήνων» τοῦ twitter γιά νά πλήξει τήν Μόνικα.

Εἰλικρινῶς, δέν ἐντυπωσιάζομαι ἀπό τίς ἀντιδράσεις. Κάθε φορά πού προσπαθεῖ νά ἀναπνεύσει ἡ Ἑλλάς, νά πάρει μιά βαθειά ἀνάσα, τρέχουν οἱ αὐτόκλητοι νά τήν πνίξουν. Οὔτε ἡ πρώτη φορά εἶναι, οὔτε ἡ τελευταία. Τά ἴδια δέν ἔγιναν μέ τόν νεαρό γραφίστα «Εὔρυτο» τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν πού γέμισε τούς τοίχους τῶν Ἀθηνῶν μέ γκράφφιτι ξεχασμένων ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως; Λιθοβολισμός, ἀπειλές, τρομοκρατία, «θά σέ βροῦμε» ἀπό τούς γνωστούς ἄγνωστους πού κάνουν καρριέρα μέ τό σύνθημα «στό διάολο ἡ οἰκογένεια, στό διάολο ἡ πατρίς ἡ Ἑλλάδα νά πεθάνει, νά ζήσουμε ἐμεῖς». Τά ἴδια δέν ὑπέστη ἡ Ἀναστασία Ζαννῆ πού πρότεινε καί ἔγινε δεκτό τό αἴτημά της νά ἑρμηνεύσει τόν ἐθνικό ὕμνο πάνω στόν ἱερό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως; Ἔπεσαν νά τήν «φᾶνε» ὡς ἀτάλαντη οἱ κλαίουσες τῆς Ἀριστερᾶς, πού ἀπέκτησαν καί εὐαισθησία γιά τό πῶς «ἐκτελεῖται» ὁ ἐθνικός ὕμνος.

Ποιές; Αὐτές πού ἄν τούς ζητήσεις νά καθίσουν προσοχή στήν ἀνάκρουσή του ἤ στήν ἔπαρση τῆς σημαίας (νά τόν τραγουδήσουν ἀποκλείεται) θά σέ κατηγορήσουν στήν καλύτερη ὡς «ἐθνικιστή», στήν χειρότερη ὡς «χουντικό». Αὐτές ἔπιασε ὁ πόνος γιά τόν Σολωμό! Μάλιστα! Ἕνα μαντήλι νά σκουπίσουν τά δάκρυά τους παρακαλῶ. Τά ἴδια δέν ἔγιναν καί μέ τήν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς 2021 Γιάννα Ἀγγελοπούλου; Τόλμησε καί φόρεσε σουλιώτικη φορεσιά στήν Μάνη; Ντουλαμᾶ στό Σύνταγμα; Κρητική στούς τάφους τῶν Βενιζέλων; Πῶς τῆς πέρασε ἀπό τό μυαλό; Λαϊκή ἐνδυμασία τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων; Ὦ! Χάθηκε μιά ἰταλική ἤ μιά γαλλική φίρμα γιά νά τιμήσει τόν Κολοκοτρώνη; Χλεύη γενική. Ὁμίλησαν οἱ μόδιστροι καί οἱ μοδίστρες. Καί βεβαίως μήν ξεχάσω καί τήν Ἐκκλησία! Διεκδίκησε ἡ Ἐκκλησία μας νά γίνει εἰδική ἀναφορά στόν ρόλο της στήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ; Πῶς τόλμησε κάτι τέτοιο σέ καιρούς ἐκσυγχρονιστικούς; Ἡ μέν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας διέγραψε παντελῶς τήν συμβολή της στούς ἐθνικούς ἀγῶνες κατά τήν προσφώνησή της στό ἐπίσημο δεῖπνο –γι’ αὐτό ἀπουσίασε ἐπιδεικτικῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἐκπρόσωπός του– ἡ δέ κοινότης τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀνέλαβε νά «κατεβάσει» τήν σημαία τῆς ἐπανάστασης ἀπό τόν πίνακα τοῦ Βρυζάκη γιά τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό γιά νά ἀνεβάσει τήν ἄνευ σημασίας δική της, γιά τό συγκεκριμένο ἔργο τοὐλάχιστον. Δέν μοῦ κάνει, δέν μᾶς κάνει, τολμῶ νά πῶ, διερμηνεύοντας τά αἰσθήματα δεκάδων ἀναγνωστῶν πού μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινά μέ ἐπιστολές, πλέον ἐντύπωση ἡ καθημερινή προσπάθεια πνιγμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Δέν ἐξοργιζόμεθα. Συνηθίσαμε. Αὐτό πού ἐπισημαίνουμε καί θαυμάζουμε, μέρες τώρα, εἶναι πόσες χιλιάδες νέοι Ἕλληνες μαζί μέ τήν Μόνικα, τόν Εὔρυτο, τήν Ἀναστασία, τήν Γιάννα, τούς νέους μορφωμένους ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, σπᾶνε τήν σιωπή καί βγαίνουν μπροστά ἀντιστεκόμενοι στήν δικτατορία τῶν ἀπάτριδων. Χωρίς νά φοβοῦνται τό λιντσάρισμα μή τυχόν τούς ποῦν «ἐθνικιστές». Τό τραγούδι τῆς Μόνικα ἔγινε viral, κοντά 100.000 τό ἄκουσαν σέ τρεῖς μέρες μόνο στό youtube. Γιατί σημασία δέν ἔχει ὁ «Ρυθμός» πού ἐπιλέγεις γιά τήν Ἑλλάδα, ἀλλά νά τραγουδᾶς γιά τήν Ἑλλάδα.

Ὁ ἐθνικός ὕμνος τῆς Ζαννῆ εἶχε 170.000 «views» μόνο στό youtube. Γιατί σημασία δέν ἔχει ἄν σοῦ φύγει μιά νότα φάλτσα στήν ἑρμηνεία του, σημασία ἔχει νά ἀγαπᾷς καί νά θές νά πεῖς τόν ἐθνικό ὕμνο. Οἱ ζωγραφιές τοῦ Εὔρυτου μέ τούς ἥρωες τῆς Ἐπανάστασης ἔγιναν «ἀνάρπαστες». Γιατί σημασία δέν ἔχει τό χρῶμα τῆς μπογιᾶς πού ζωγραφίζεις τόν ἥρωα ἀλλά νά τόν θυμᾶσαι, νά μήν ξεχνᾷς. Οἱ λαϊκές ἐνδυμασίες πού φόρεσε –καί μπράβο της ἡ Ἀγγελοπούλου– εἶναι στολές ἱερές γιά χιλιάδες νέα παιδιά πού δραστηριοποιοῦνται σέ πολιτιστικούς συλλόγους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Γιατί καμαρώνουν ὅταν βλέπουν νά τίς φορᾷ μιά ἐπώνυμη πλουσία Ἑλληνίδα, δέν γυρίζουν ἀλλοῦ τό κεφάλι ὑποτιμητικά. Τό κλαρῖνο τοῦ Σταύρου Παζαρέντζη ἐπίσης ἄγγιξε κάθε ἑλληνική χορδή πρό ἑβδομάδων στήν ἐκπομπή τῆς Ναταλίας Δραγούμη στήν ΕΡΤ. Γιατί οἱ Ἕλληνες εἶναι βαθιά δεμένοι μέ τήν λαϊκή τους παράδοση. Καί βεβαίως οἱ ἱερεῖς δέν ἔχουν ἀνάγκη καμμία κομπλεξική μέ τήν Ἐκκλησία Πρόεδρο γιά νά φθάσει ἡ ἱστορική ἀλήθεια σέ χιλιάδες Ἕλληνες: 10.000 ναούς ἔχουν σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια.

Ἀδύνατον νά μαραθεῖ λοιπόν ἡ λαϊκή ἐθνική ρίζα σέ αὐτόν τόν τόπο. Ἀδύνατον νά καταλάβει κανείς ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ἄγευστους ἀπό ἑλληνική ἱστορία γιατί ἀρέσει ἡ «Πόλη Γλυκειά», ἡ «Ἄνοιξη» καί ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς Παλαιολόγος» τοῦ Σπανουδάκη. Ἀδύνατον νά καταλάβουν γιατί ξαφνικά ὅλη ἡ ἰδιωτική τηλεόραση ἀνακάλυψε τήν ἐργογραφία τοῦ λιθοβολημένου Γιάννη Σμαραγδῆ γιά τόν Βαρβάκη, τόν Καζαντζάκη, τόν El Greco. Γιατί συγκινοῦν ὅλα αὐτά. Τό νέο τῶν ἡμερῶν λοιπόν εἶναι πώς ἀνθίζουν μαζί μέ τά παλαιά καί νέα λουλούδια. Νέες ἑλληνικές φωνές. Ξεπετιοῦνται ἀπό ἐκεῖ πού δέν τίς περιμένεις. Καί βγαίνουν μπροστά. Ἀδιάφορες γιά τό τί θά ἀκούσουν! Γιατί κάνουν αὐτό πού νοιώθουν. Ἀποφασισμένες νά τό πᾶνε μέχρι τέλους. Ὅπως ἡ Μόνικα. Θά τό πῶ μία ἀκόμη φορά, καί ὅποιος θέλει νά ἀκούσει ἄκουσε, στούς ἄγευστους συμβούλους τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἀπευθύνομαι: μήν ἀγνοεῖτε τά σημάδια. Εἶναι ἤδη πολλά. Ἀντί νά πνίξετε τό κῦμα ὅπως πιστεύετε μερικοί ἄχρωμοι μυστικοσύμβουλοι, τό κῦμα θά πνίξει ὅλους ἐσᾶς. Καί, στό τέλος, θά τήν πληρώσει ἡ παράταξη. Ἡ κινητικότητα στήν Ἑλληνική Διασπορά, οἱ διεργασίες στόν χῶρο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἡ κινητικότητα στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν (πρωτοβουλία Ἐμφιετζόγλου «Ἀβέρωφ 2») δείχνουν ὅτι παρά εἶναι πολλές οἱ ἀντιδράσεις γιά νά τίς ἀγνοεῖ κανείς. Ὅτι χιλιάδες πολιτῶν νοιώθουν ἀκάλυπτοι καί ἰδεολογικά ὀρφανοί. Ἀλλά καί ὅτι ἕνα μεγάλο κοινωνικό ρεῦμα μέ πολλές συνιστῶσες γεννιέται. Ὅπως λέει καί τό “Hellas 21” τῆς Μόνικα «Ἑλλάς ἀπό τοῦ ματιοῦ σου τήν ἄκρη, Ἑλλάς σύ μοῦ χάρισες τό δάκρυ. Πελάγη μές στά κύματα Φαντάζουνε τά ὄνειρά τους Μά τόλμησαν καί ἔδωσαν Ζωή στήν λευτεριά Ἑλλάδα, Ἑλλάδα καί τώρα καί πάντα Ἑλλάδα».

Κεντρικό θέμα