Πρός ἐκλογές δύο γύρων 19 καί 26 Μαΐου ἐκτός ἀπροόπτου

Τό plan B Τσίπρα γιά Ἰανουάριο καί ὁ συναγερμός ΝΔ γιά Νοέμβριο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SingularLogic στήν ὁποία ἀναθέτει παγίως τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τήν ἔκδοση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐκλογῶν ἐνημέρωσε τήν Κυβέρνηση πώς δέν ἀντέχει νά σηκώσει τό βάρος μιᾶς τετραπλῆς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως σέ μία ἡμέρα: Ἐθνικές ἐκλογές, Εὐρωεκλογές, Περιφερειακές ἐκλογές, Δημοτικές ἐκλογές. Εἶναι τόσο μεγάλος ὁ ὄγκος τῶν δεδομένων πού πρέπει νά διαχειρισθεῖ ὥστε τά συστήματά της θά κινδυνεύσουν νά καταρρεύσουν. Ἐπιτελεῖς τῆς Κυβερνήσεως στούς ὁποίους ἐτέθησαν ὑπ’ ὄψιν οἱ ἐπιφυλάξεις τῆς ἑταιρείας δέν ἔδειξαν νά θορυβοῦνται ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἄρνησή της αὐτή. Διότι στήν πραγματικότητα τό βασικό σχέδιο τῆς Κυβερνήσεως δέν εἶναι αὐτό. Εἶναι ἄλλο καί ἔχει ἀρχίσει νά ἀναλύεται ἀκόμη καί στά πολιτμπυρό τῶν μικροτέρων κομμάτων.

Τό βασικό σχέδιο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα τό ὁποῖο ὅμως ἐξαρτᾶται ἀπό τίς μεταβλητές Novartis, Σκοπιανό, συντάξεις καί ἐξελίξεις στήν Κυπριακή ΑΟΖ, εἶναι νά προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές ἐκλογές οἱ ὁποῖες θά διεξαχθοῦν μαζί μέ τόν πρῶτο γῦρο τῶν Περιφερειακῶν καί Δημοτικῶν ἐκλογῶν, στίς 19 Μαΐου 2019. Ἀκολούθως τήν δεύτερη Κυριακή 26 Μαΐου νά διεξαχθοῦν μέ ἄνεση οἱ εὐρωεκλογές καί ὁ δεύτερος γῦρος τῶν Αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν. Μέ αὐτή τήν μεθόδευση αἴρονται βεβαίως καί οἱ ὅποιες ἐπιφυλάξεις τῆς SingularLogic, ἡ ὁποία ἔφερε εἰς πέρας τριπλές κάλπες σέ δύο δόσεις καί πάλι (χωρίς Ἐθνικές ἐκλογές) τόν Μάιο τοῦ 2014, ἐπί πρωθυπουργίας Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Τό σχέδιο αὐτό ἐξαρτᾶται βεβαίως ἀπό πάρα πολλές παραμέτρους. Βέβαιο εἶναι πώς ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις δέν ἐπιθυμεῖ τήν διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικῶν ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τίς Εὐρωεκλογές, γιατί αὐτές ἔχουν τό ρίσκο νά πραγματοποιήσει καλή ἐμφάνιση ἡ διάσπαρτος ἀκροδεξιά πού διαθέτει αὐτή τήν ἐποχή ἄφθονα «πολιτικά καύσιμα» γιά νά συγκινήσει τήν κοινή γνώμη (Σκοπιανό, ἑλληνοτουρκικά). Καί κάτι τέτοιο μπορεῖ νά δώσει ὤθηση στά πανιά τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀκροδεξιᾶς ἐν ὄψει εὐρωκάλπης. Βέβαιο εἶναι, ἐπίσης, πώς καί ἡ τοπική τηλεοπτική διαπλοκή, ἡ ὁποία στήν πλειονότητά της ἐσχάτως ἔχει ἀγκαλιάσει τήν κυβέρνηση Τσίπρα γιά γεωπολιτικούς λόγους, μέ ἔξωθεν ὑποδείξεις, δέν ἐπιθυμεῖ γρήγορες ἐξελίξεις. Βέβαιον εἶναι καί πώς ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός δέν ἐπιθυμεῖ πρόωρες ἐξελίξεις ἄν δέν ἔχει στήν διάθεσή του τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού (νομίζει πώς) θά φέρουν σέ δύσκολη θέση τήν ἀντιπολίτευση.

Ὡστόσο, ὑπάρχουν πολλές μεταβλητές πού θά μποροῦσαν ὑπό προϋποθέσεις νά ἐπισπεύσουν τίς ἐξελίξεις. Οἱ κυριώτερες κατά τήν ἄποψη τῆς «Ἑστίας» εἶναι δύο: Τό Σκοπιανό καί ἡ ΑΟΖ τῆς Κύπρου. Ἀξιόπιστες πληροφορίες ἀπό τήν Μεγαλόνησο ἀναφέρουν ὅτι ἡ Δύσις προετοιμάζεται γιά μεγάλο θερμό ἐπεισόδιο πού θά προκαλέσει ὁ Ἐρντογάν ἐντός κυπριακῶν οἰκοπέδων μέσα στόν Ὀκτώβριο. Ἐξ οὗ καί ἡ ἐπίσκεψις Ἀναστασιάδη στήν Ἀθήνα, ἐξ οὗ καί ἡ μετάβασις τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας καί τῆς Γερμανίας στήν Λευκωσία, ἐξ οὗ καί ἡ ἀπόφασις τοῦ Προέδρου Τράμπ νά ἐπιτρέψει γιά πρώτη φορά μετά τό 1975 τήν διάθεση ὅπλων στήν Κυπριακή Δημοκρατία. Θερμό ἐπεισόδιο ἴσον, σέ πρώτη φάση, κλῖμα ἐθνικῆς ἑνότητος καί συσπειρώσεως καί, σέ δεύτερη φάση, ἴσον θεμελίωση ἐθνικοῦ λόγου γιά προσφυγή στίς κάλπες. Δέν εἶναι τό ἐπικρατέστερο σενάριο γιά κάλπες, ἀλλά τό καταγράφουμε γιατί κανείς δέν γνωρίζει τί φέρνει ἡ ζωή.

Ὅσον ἀφορᾶ στό Σκοπιανό αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν περιπλοκές στό (συμβουλευτικό, μήν τό ξεχνᾶμε) δημοψήφισμα πού προκήρυξε ὁ Ζάεφ γιά τήν ἔγκριση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Παρά τίς παρεμβάσεις ξένων ἡγετῶν (Τράμπ, Μέρκελ) καί τήν παρέλαση ὑπουργῶν καί ἀξιωματούχων τοῦ ΝΑΤΟ στήν περιοχή (πρός ἐπηρεασμό τῆς κοινῆς γνώμης), ὁ φόβος τῆς ἀποχῆς καί τῆς καταψηφίσεως (κατ’ οὐσίαν) τῆς συμφωνίας εἶναι μεγάλος. Οἱ Ἀμερικανοί ἤδη ἐκδήλωσαν ἀνοικτά τήν ἀνησυχία τους μέσω δηλώσεων τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Μάτις γιά ρωσσική ἀνάμειξη στό δημοψήφισμα, ἐνῶ μέ διαρροές στήν ἐπιθεώρηση Politico ἐμπλέκουν καί τούς Κινέζους στήν ὑπονόμευση τοῦ ἀποτελέσματος. (Ἄν τά Σκόπια ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ κλείνει ὁ ἐμπορικός δρόμος τοῦ Μεταξιοῦ γιά τήν Κίνα ἀπό τόν Πειραιᾶ.)

Τί θά συμβεῖ λοιπόν ἄν καταρρεύσει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; Αὐτή τήν στιγμή πάντως καί παρά τήν ρωσσική ἀνάμειξη δέν εἶναι αὐτό τό βασικό σενάριο. Τό βασικό σενάριο εἶναι πώς θά ἐπικρατήσει τό «ναί» καί πώς ἄν ὑπάρχει ἀμφισβήτησις γιά τήν συμμετοχή αὐτή θά καταπνιγεῖ. Δέν ὑπάρχει ἄλλωστε κάποιος γιά νά τήν ἐκφράσει. (Ἀντιπολίτευσις καί Ἐκκλησία εἶναι ἐξουδετερωμένες.) Ἄρα ὁ βασικός σχεδιασμός γιά ἐπικράτηση τοῦ «ναί», γιά ἀπόπειρα κυρώσεως τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή τήν ἄνοιξη καί ἀκολούθως προσφυγή σέ ἐκλογές δύο γύρων τοῦ Μαΐου, φαίνεται νά ἰσχύει ἀκόμη. Ἐκτός δραματικοῦ ἀπροόπτου. Ὅσο γιά τόν Νοέμβριο, αὐτός ἄν καί ἀποτελεῖ εὐχή τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί ἄλλων παραγόντων πού τελοῦν ὑπό πίεσιν, δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ ἐντελῶς. Οἱ πιθανότητες φθάνουν τό 10% καί συναρτῶνται μέ τίς ἐξελίξεις στά ἐθνικά, ἰδίως στήν Κύπρο. Ὀψόμεθα.

Κεντρικό θέμα