Πόθεν Ἔσχες: Ἡ ζάπλουτος πολιτική τάξις προκαλεῖ

Ἡ Ἀριστερά τοῦ παπιγιόν καί ἡ Κεντροδεξιά τῶν θυρίδων ἐνοχλοῦν τούς πολῖτες, αὐξάνουν τήν ἀντιπολιτική ψῆφο καί δημιουργοῦν ρεῦμα πρός τήν ἀποχή καί τίς παραλίες

ΠΡΩΤΑ ὀλίγο ρεπορτάζ καί ἔπειτα ἀνάλυση τῶν ἐπιπτώσεων τῶν γεγονότων στούς τρέχοντες συσχετισμούς. Τό Μέγαρο Μαξίμου ἔχει ἐδῶ καί καιρό μία πληροφορία. Ἀμέσως μετά τήν ἐπικράτησή του στίς ἐσωκομματικές ἐκλογές τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἐνημέρωσε τούς τρεῖς ἐσωκομματικούς καμπαλλέρος πού τόν στήριξαν σέ ἐκείνη τήν κάλπη (δέν τόν στηρίζουν πλέον τινές ἐξ αὐτῶν), καί, μεταξύ ἄλλων, πού φέρεται ὅτι τούς εἶπε, ἦταν ὅτι ἡ ἐπιχειρηματική του δραστηριότητα στίς ΗΠΑ τοῦ ἀπέφερε περιουσία τῆς τάξεως τῶν 67 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἀλήθεια, ψέμα, δέν εἴμαστε σέ θέση νά τό γνωρίζουμε. Μπορεῖ νά ἐννοοῦσε περιουσία, μπορεῖ κέρδη. Ἀλλά οἱ ἀριθμοί αὐτοί ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν ψιθυριστά στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἴσως καί ψευδῶς, γιά νά πλήξουν τόν νέο ἀρχηγό μετά τό ἀποτυχημένο προεδρικό πραξικόπημα γιά μεταβατική Προεδρία Γεροβασίλη, τό ὁποῖο κατεστάλη, ἐπειδή ἕνας τέως συνοδοιπόρος τοῦ κυρίου Τσίπρα τό «κατέδωσε» στεγνά στόν νέο Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

  • Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἡ Κυβέρνηση ἔμαθε τίς πληροφορίες αὐτές, ἀκριβέστερα τίς διαδόσεις, ἀλλά σέ ἐκείνη τήν φάση ὑποτιμοῦσε τόν Κασσελάκη καί ὑπερεκτιμοῦσε τίς δυνάμεις της. Σέ κάποια φάση τόν «ἔβλεπε» νά κατρακυλᾶ τρίτος. Ὁ ἀκριβοπληρωμένος «Enterprise Greece» Στάν Γκρῆνμπεργκ συμβούλευσε τόν Πρωθυπουργό νά μήν ἀσχολεῖται μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης καί νά τόν ἀγνοεῖ, νά μήν ἀναφέρει κἄν τό ὄνομά του, κάτι πού ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ κύριος Μητσοτάκης σέ συνέντευξή του σέ τηλεοπτικό σταθμό. Δημοσίως. Στήν πολλή ἀρχή τῆς ἐκστρατείας.

Τώρα ὅμως πού βρισκόμαστε στήν τελευταία στροφή καί «τά γάλατα ἔσφιξαν» λόγῳ προβλημάτων πού παρουσιάστηκαν στήν συσπείρωση τῆς ΝΔ ἀλλά καί τῆς δυναμικῆς ἐπιρροῆς τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στά μαρμαρένια ἁλώνια τοῦ tiktok (οἱ ἀναρτήσεις του, στό 1,5 ἑκατομμύριο θεάσεις, εἶναι πάντοτε δημοφιλέστερες τοῦ Πρωθυπουργοῦ –ἀκόμη καί μέ βραχεῖα κεφαλή), ἡ στρατηγική τῆς ΝΔ ἄλλαξε. Αἴφνης ὁ κύριος Μητσοτάκης ἄρχισε νά ἀσχολεῖται προσωπικά μέ τόν κύριο Κασσελάκη καί νά τοῦ ζητεῖ ἐπιτακτικά τό «πόθεν ἔσχες» του, ἐλπίζοντας ὅτι θά ἀναγκαστεῖ νά ἀποκαλύψει τήν κατά τίς διαδόσεις τῶν συντρόφων του ἀμύθητη περιουσία του.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολιτεύσεως πού θά ἔπρεπε νά εἶχε ὑποβάλει «πόθεν ἔσχες» ἀπό τόν πρῶτο μῆνα, μετά τήν ἐκλογή του, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία, σήκωσε μέν τό γάντι –πολύ Μάρθα Βούρτση ὁ τύπος στό πάλκο τῆς παραλίας Θεσσαλονίκης– ἀλλά ἡ δήλωσή του ἀπογοήτευσε τό Μαξίμου πού περίμενε περισσότερα. Μέ συνέπεια οἱ ὑποψήφιοι τῆς ΝΔ νά κλαυθμηρίζουν χθές στά πάννελ ὅτι τό Excel δέν εἶναι δήλωση καί ὅτι ὁ Κασσελάκης διέπραξε ποινικό ἀδίκημα πού δέν πούλησε τήν ἑταιρεία του στήν ἀλλοδαπή, ἐγκαίρως. Χωρίς ὅμως νά τολμοῦν νά ὑποβάλουν μηνυτήρια ἀναφορά ἐναντίον του. Βεβαίως ὁ δαιμόνιος Κασσελάκης γιά νά ἔχει καλυμμένα τά νῶτα του εἶπε στήν ὁμιλία του, χωρίς νά τό καταγράψει στήν δήλωσή του, ὅτι διαχειρίστηκε χρήματα ἐπενδυτῶν πού ἀπέφεραν κέρδη 48,9 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἐποικοδομητική ἀσάφεια λέγεται αὐτό, μήν τύχει καμμιά στραβή. Πονηρός. Ἀλλά ἡ ΝΔ ἔκανε πώς δέν τό ἄκουσε μᾶλλον γιατί αὐτοί οἱ δρόμοι, ἄν ἀνοίξουν, εἶναι ὀλισθηροί καί διπλῆς κατευθύνσεως. Θά ἀκουμπήσουν καί ἄλλους. Καί, ὡς γνωστόν, κόρακας κοράκου μάτι δέν βγάζει.

Πᾶμε τώρα στήν ἀνάλυση. Ἐρώτηση: Τό σκέφθηκαν ἄραγε πολύ στήν Κυβέρνηση γιά νά ἀνοίξουν θέμα «πόθεν ἔσχες» καί νά τό ἐντάξουν στήν ἀτζέντα, τήν τελευταία ἑβδομάδα τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας; Μέ τήν ἀπογοήτευση γιά τήν πολιτική νά ἁπλώνεται, μέ τήν αἴσθηση, ὅτι ἡ μισή πολιτική μας τάξη μπῆκε στήν Βουλή ξυπόλυτη καί ἔγινε τώρα ζάπλουτη μέ τόν …μισθό τοῦ βουλευτῆ (κανείς δέν τό πιστεύει!) καί μέ τίς διαθέσεις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος γιά ἀποχή αὐξημένες, ποιός φωστῆρας εἰσηγήθηκε, ἀλήθεια, στόν Πρωθυπουργό μας, ἕναν ἀπό τούς πλέον πλούσιους πολιτικούς, νά ἀνοίξει θέμα «πόθεν ἔσχες» γιά τόν ἀντίπαλό του;

Δέν καταλαβαίνει ἄραγε ὅτι τό καλῶς ἔχειν στίς δηλώσεις ὅλων ἀπό τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς δέν λέει καί πολλά στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος μετρᾶ καταθέσεις, θυρίδες, αὐτοκίνητα, ἀκίνητα, ἀμοιβαῖα, καί ἐξάγει τά συμπεράσματά του; Δέν κατανοεῖ ὅτι τό ἄνοιγμα αὐτῶν τῶν φακέλων δέν πλήττει μόνο τόν Κασσελάκη ἀλλά καί τούς ὑπολοίπους, καί στέλνει καί ἄλλο κόσμο στήν παραλία, γιά νά μήν πῶ στήν ἀντιπολιτική ψῆφο; Τόσο δύσκολο εἶναι νά γίνει ἀντιληπτό αὐτό; Προφανῶς καί πρέπει ὁ Κασσελάκης νά ἀπαντήσει στίς ἐρωτήσεις. Ἐννοεῖται! Ἤδη κατάλαβε πόσο βαθιά ἀντιλαϊκό καί ρατσιστικό εἶναι νά ζητεῖς τήν λαϊκή ψῆφο καί νά ἐπιδεικνύεις ἀλαζονικά στήν τηλεόραση τό ἀξίας 1,7 ἑκατομμυρίων εὐρώ σπίτι σου στό Κολωνάκι, τό σπίτι σου στίς Σπέτσες, τό πανάκριβο ἐνοικιαζόμενό σου στήν Ἀρδηττοῦ. Ἀλλά οἱ ἴδιες ἀκριβῶς ἐρωτήσεις πρέπει νά ὑποβληθοῦν καί στούς ἄλλους οἱ ὁποῖοι βεβαίως πρέπει νά δώσουν ἀπαντήσεις. Σάν πολύ ἐπιλεκτικοί δέν ἔχουμε γίνει οἱ δημοσιογράφοι, δέν νομίζετε;

Γιατί, πράγματι, δέν εἶναι μόνον ὁ Κασσελάκης. Πρέπει τό σύστημα νά εἶναι… Πάτση. Γιατί πράγματι, μόνο μέ τόν μισθό τοῦ βουλευτῆ ζάπλουτος δέν γίνεσαι. Γιατί εἶναι πραγματικά νά ἀπορεῖ κανείς γιά τήν ἔλλειψη ἐνσυναίσθησης τῆς πολιτικῆς μας τάξης, γιά νά χρησιμοποιήσω μιά λέξη τοῦ συρμοῦ. Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς μέ τήν παντελῆ ἀποξένωση ἀπό τό δημόσιο αἴσθημα. Μέ τήν ἰσχυρή διάθεση τῆς πολιτικῆς νά παραγάγει ἀστάθεια, νά γιγαντώνει τά ἀντισυστημικά «ἄκρα» καί νά σπέρνει τήν ἀπαξίωση γιά τόν ἑαυτό της σέ μιά περίοδο πού διεκδικεῖ τήν σταθερότητα.

Ἰδανικοί αὐτόχειρες! Πραγματικά.

Ὑστερόγραφο: Κατά τήν πρόσφατη ἀναθεώρηση τοῦ νόμου γιά τό «πόθεν ἔσχες», ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας πρότεινε νά ἀναρτᾶται κάθε χρόνο μέ τήν ἐτήσια δήλωση τῶν πολιτικῶν μας καί ἡ ἀρχική, πρώτη τους δήλωση περιουσιακῆς καταστάσεως, γιά νά συγκρίνει ὁ κόσμος πῶς μπῆκες στήν πολιτική καί πῶς θά βγεῖς. Ἡ ἰδέα αὐτή σιωπηρῶς ἀπερρίφθη μετ’ ἐπαίνων.

Θά μᾶς πεῖ κανείς ποτέ γιατί ἀπερρίφθη; Καί ἕνα καταληκτικό σχόλιο: Ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ μπῆκε πλούσιος στήν πολιτική καί πούλησε τούς ἀμυγδαλεῶνες του στήν Θεσσαλία γιά νά σώσει τήν ΝΔ ἀπό τήν χρεοκοπία τό 1981. Εὐπατρίδης. Ὁ Γιάννης Ἀλευρᾶς καί ὁ Ἀνάστασης Πεπονῆς πέθαναν κυριολεκτικά στήν «ψάθα». Διαμάντια ἐντιμότητας. Αὐτά, γιά νά ἔχουμε ἕνα μέτρο σύγκρισης μέ τούς πολιτικούς τιτᾶνες τοῦ τρυφηλοῦ βίου τῆς ἐποχῆς μας.

Κεντρικό θέμα