Πλήρωσε μεγαλοεπιχειρηματίας τήν ἐγγύηση ἀξιωματούχου τοῦ ΟΣΕ;

Συναντήθηκε συνεργάτης τοῦ κ. Μητσοτάκη μέ ἄλλον ἀξιωματοῦχο τοῦ ΟΣΕ καί τόν ἐνημέρωσε ὅτι «θά πάει φυλακή», ἀλλά θά «ἀνταμειφθεῖ»; – Ἡ μυστική συνάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ ὀλιγάρχη

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ τοῦ πλοίου πού λίγο πρίν «πέσει» ἀκυβέρνητο στήν γέφυρα τῆς Βαλτιμόρης καί τήν γκρεμίσει πρόλαβε καί ἐξέπεμψε may day, ὁμοιάζει αὐτές τίς ἡμέρες ἡ ἡγετική ὁμάδα τῆς Κυβερνήσεως καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρέχουν νά σώσουν ὁτιδήποτε ἄν σώζεται γιά νά μήν πέσει ἡ «γέφυρα» τῆς ΝΔ.

  • Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἡ ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε ἐναντίον του ὁ ἐκδοτικός ὅμιλος Μαρινάκη (πού γιγαντώθηκε τηλεοπτικά ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ΝΔ) προκάλεσε ἰσχυρό σόκ στό πρωθυπουργικό ἐπιτελεῖο, πού διαβλέποντας ἕναν θανάσιμο πολιτικό κίνδυνο γιά τήν ἐπιβίωση της ΝΔ, ὑποχρεώθηκε νά κηρύξει γενικό συναγερμό:

– Στήν Κυβέρνηση καί στό κόμμα ὅπου ἔγινε καταμέτρηση δυνάμεων μεταξύ ἐκείνων τῶν κορυφαίων στελεχῶν πού πέντε χρόνια τώρα, πλήν τῆς ΝΔ, διατηροῦσαν ἀγαστές σχέσεις μέ τό λιμάνι.

– Στόν μηντιακό χῶρο. Μέ συναντήσεις κορυφῆς τίς ὁποῖες σέ ἄλλες περιπτώσεις ἀνέλαβε νά διεκπεραιώσει ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός (μυστική συνάντηση μέ τήν ἰδιοκτησία τοῦ «Σκάι») καί σέ ἄλλες οἱ ὑφυπουργοί του (μυστική συνάντηση τῶν κυρίων Παπασταύρου καί Μπρατάκου μέ τήν ἰδιοκτησία τοῦ «Βήματος».)

– Στήν ἐπιχειρηματική κοινότητα. Μέρος αὐτῆς πού διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μέ τό γκουβέρνο, φέρεται ὅτι ἀνέλαβε, μέ δική της πρωτοβουλία ὅπως θρυλεῖται, νά ἀπαλλάξει, ὑπό κατηγορία, ἀξιωματούχους τοῦ ΟΣΕ, ἀπό τό βάρος τῆς δυσβάστακτης ἐγγυοδοσίας πού τούς ἐπέβαλε ἡ Δικαιοσύνη. Καταβάλλοντάς την ἡ ἴδια γιά λογαριασμό τους.

«Στόματα σιωπηρά-μέτωπα κλειστά» εἶναι τό δόγμα τοῦ ἐπείγοντος, πού υἱοθέτησε τό Μέγαρο Μαξίμου. Ἐπειδή σέ συνθῆκες κρίσεως ἡ πληροφορία συρρικνώνεται καί ἡ διασταύρωσή της εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων δύσκολη, ἡ ἐφημερίδα μας ἁπλῶς ἐρωτᾶ:

– Εἶναι ἀλήθεια ἤ ψέμα ὅτι στενός συνεργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ ἕδρα τήν Βουλή συναντήθηκε μυστικά μέ τόν ἀξιωματοῦχο ἐκεῖνο τοῦ ΟΣΕ (ἤ τῆς ΕΡΓΟΣΕ) τοῦ ὁποίου τό ὄνομα στά ἰταλικά παραπέμπει σέ οἶνο, καί τόν ἐνημέρωσε ὅτι «θά πᾶς γιά λίγο φυλακή» γιά νά ἐκτονωθοῦν οἱ ἐντάσεις καί μετά τήν ἀπελευθέρωσή του σέ εὔλογο διάστημα «θά ἀνταμειφθεῖς» ἀπό τήν Κυβέρνηση;

Τί σημαίνει ἀνταμοιβή ἔναντι σιωπῆς;

– Εἶναι ἐν γνώσει τοῦ Πρωθυπουργοῦ αὐτή ἡ συνάντηση, ἄν ἔγινε, ἤ θά γίνουν μύλος τό κράτος, τό κόμμα καί ἡ δικαιοσύνη, τῆς ὁποίας οἱ ἀποφάσεις προαναγγέλλονται σέ ἰδιωτικές συναντήσεις ἀπό αὐτοανακηρυχθέντες δικαστές;

– Εἶναι ἀλήθεια ἤ ψέμα πώς μεγάλος ἐπιχειρηματίας τῆς χώρας ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τούς Θεούς τοῦ Ὀλύμπου, εἶναι αὐτός πού μέ πᾶσα διακριτικότητα ἔβγαλε ἀπό τήν δύσκολη θέση κατηγορούμενο τοῦ ΟΣΕ (ἤ τῆς ΕΡΓΟΣΕ) γιά τά Τέμπη καί κατέβαλε γιά λογαριασμό του, εἴτε μέ τήν μορφή δωρεᾶς εἴτε μέ τήν μορφή δανείου, τήν πενταψήφια σέ ἀριθμό μηδενικῶν ἐγγυοδοσία πού τοῦ ἐπεβλήθη ἀπό τήν δικαιοσύνη; Ἄν συνέβη, γιά ποιό λόγο τό ἔκανε;

– Εἶναι ἀλήθεια ἤ ψέμα ὅτι Ὑπουργοί καί Βουλευτές τῆς ΝΔ πέρασαν τήν Κυριακή τό βράδυ ἀπό ἐξετάσεις νομιμοφροσύνης πρός τήν ἡγεσία καί ὑποχρεώθηκαν –μέ τελεσίγραφο– νά κάνουν ὑποχρεωτικά ἀνάρτηση στά κοινωνικά δίκτυα, μέ ὅλα ὅσα ἔλεγε τό non paper τῶν κυβερνητικῶν κύκλων γιά τήν «ἐπιχείρηση ἀποσταθεροποίησης τῆς Κυβέρνησης ἀπό οἰκονομικά συμφέροντα» τά ὁποῖα μέχρι τήν στιγμή ἐκείνη τήν ὑποστήριζαν μέ φανατισμό; Σέ σημεῖο, πού σύμβουλος ἐκδόσεώς τους νά ἀποκαλέσει «ἀχάριστους» τούς Ὑπουργούς καί τούς Βουλευτές πού ἀντέδρασαν καθώς «ἐπί πέντε χρόνια δέν τούς ἔγινε ποτέ κριτική»;

Ὁ κύριος Μητσοτάκης ὑποχρέωσε τόν ἔχοντα ἄριστες σχέσεις μέ τό λιμάνι Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Γιῶργο Γεραπετρίτη νά ἐγκαταλείψει τίς ὑποχρεώσεις τοῦ ἀξιώματός του καί νά κάνει δύο παρεμβάσεις γιά νά ξεπλύνει τήν Κυβέρνηση ἀπό τίς κατηγορίες γιά τά Τέμπη καί γιά νά ὑποστηρίξει τό ἀφήγημά του γιά τά ἐξωθεσμικά κέντρα. Μία στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» καί μία στό Κοινοβούλιο.

– Ἐρώτημα γιά τόν κύριο Γεραπετρίτη πού φλυαροῦσε χθές στήν Βουλή γιά τήν σύμβαση 717: Συνομίλησε ὁ ἴδιος μέ ἀνώτατο ἀξιωματοῦχο τῶν σιδηροδρόμων σέ ΖΟΟΜ τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 2021 καί συζήτησαν τά αἴτια τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ὑπογραφῆς συμβάσεως τῆς Hellenic Train μέ τό Δημόσιο, ἡ ὁποία προέβλεπε ὅτι ἡ ἰταλική ἑταιρεία θά κατέβαλε περί τά 700 ἑκατ. εὐρώ στήν Πολιτεία ὑπό τόν ὅρο ὅτι τό Δημόσιο θά ὁλοκλήρωνε τό συντομώτερο τήν σύμβαση 717 καί τό σύστημα GSMR;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ σύμβαση ἐγκαταλείφθηκε στή αὐγή τῆς νέας χρονιᾶς μέ πρόσχημα τήν πανδημία καί ἀντικαταστάθηκε ἀπό ἄλλη, στήν ὁποία παρελείφθη ἡ ὑποχρέωση τοῦ Δημοσίου γιά τήν σύμβαση 717; Πρέπει νά ὑπάρχουν καί πρακτικά τῶν διαπραγματεύσεων αὐτῶν στίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι τό Δημόσιο ἐγκαταλείπει τήν δέσμευση γιά τήν 717! Ἄν δέν ἔχουν καταστραφεῖ, ὅπως οἱ βιντεοταινίες τῆς ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας, τά πρακτικά εἶναι ἐκεῖ γιά νά διαφωτίσουν.

– Εἶναι ἀλήθεια ἤ ψέμα ὅτι ὁ Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθές μυστικά μέ τήν ἰδιοκτησία τοῦ «Σκάι» σέ μιά ἐμφανῆ προσπάθεια νά μήν διευρυνθεῖ τό ἐναντίον του μέτωπο γιά τά Τέμπη στήν τελική εὐθεῖα γιά τίς ἐκλογές;

Τελικό ἐρώτημα: Εἶναι ὁλική ἡ ρήξη τῆς Κυβερνήσεως μέ τά καταγγελλόμενα ἀπό αὐτήν συμφέροντα πού τήν ἀποσταθεροποιοῦν, ἤ τούς ἔδωσε γῆ καί ὕδωρ, καί αὔριο θά ζήσουμε κωμικοτραγικές στιγμές τοῦ τύπου «φιλιοῦνται καί ἀγκαλιάζονται;».

Ἤ μήπως ἡ κοινοβουλευτική δημοκρατία εἶναι καταδικασμένη νά γνωρίσει τόν μακρύ διασυρμό τῆς ἀπαξιώσεως;

Κεντρικό θέμα