Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

τοῦ Mανώλη Κοττάκη

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ὅτι ἐπέλεξε νά χειριστεῖ τήν μείζονα κυβερνητική κρίση πού προέκυψε μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς εἰδήσεως, ὅτι ἡ ΕΥΠ παρακολουθοῦσε τό κινητό τηλέφωνο τοῦ Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ κυρίου Ἀνδρουλάκη, μέ ἀποκλειστικά ἐσωτερικούς ὅρους. Ὅρους κυριαρχίας πού ἴσχυαν πρίν ξεσπάσει ἡ κρίση. Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ εἴδηση τῆς παρακολουθήσεως τοῦ κινητοῦ τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη ἀπό τήν ΕΥΠ τῆς ὁποίας πολιτικός προϊστάμενος εἶναι ὁ ἴδιος (ἀπό τίς πρῶτες του ἀποφάσεις ἦταν ἡ μεταβίβαση τῆς ἁρμοδιότητας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως στό γραφεῖο του στό Μαξίμου), ὁ κύριος Πρωθυπουργός ἔκανε τέσσερεις κινήσεις. Θυσίασε τόν γενικό γραμματέα τῆς Κυβέρνησης καί ἀνιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη καθώς καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται, ὅπως μαθαίνουμε, ἐκτεθειμένος ἀπό τό ἄδειασμα πού ὑπέστη.

Τηλεφώνησε σέ διευθυντές καναλιῶν καί ἐφημερίδων (ἐπιλεκτικά) νά τούς διαβεβαιώσει ὅτι θά ἐξαντλήσει τήν τετραετία καί δέν θά προχωρήσει σέ ἐκλογές. Δήλωσε στήν ἐφημερίδα τό «Βῆμα» ὅτι αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τόν κύριο Ἀνδρουλάκη (προκαλῶντας κῦμα ἀγανακτήσεως στά μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας τῆς ΝΔ, «γίναμε ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων», σχολίαζαν τινές ἐξ αὐτῶν.) Τέλος πρόκειται νά ἀνακοινώσει σήμερα τήν σύσταση μίας Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θά ἀναλάβει νά διερευνήσει ποιά πολιτικά πρόσωπα παρακολουθοῦσε ἡ ΕΥΠ σέ βάθος ἑπταετίας, ἀπό τό 2015 ἕως σήμερα. Ἀξιοποιῶντας πρόσφατη δήλωση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ τοῦ Σύριζα Παναγιώτη Λαφαζάνη, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι ὄντας μέλος τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου τοῦ κυρίου Τσίπρα παρακολουθεῖτο ἀπό τίς μυστικές ὑπηρεσίες τῆς χώρας.

Ὁ στόχος τῆς συγκρότησης αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι προφανής. Ὁ κύριος Μητσοτάκης θά ἐπιχειρήσει νά περιορίσει τήν πολιτική ζημιά κάνοντας καί πάλι συμψηφισμό μέ τόν Σύριζα. (Λησμονῶντας ὅτι τό 40 τοῖς 100 τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τό 2019 δέν ψήφισε τή Νέα Δημοκρατία γιά νά γίνει Σύριζα.) Τό Μαξίμου ὑπολογίζει ὅτι ἔτσι θά ἐλέγξει πλήρως τήν διαδικασία τῶν ἀποκαλύψεων καθώς ἡ Ἐξεταστική πού θά συγκροτηθεῖ εἴτε μέ τίς ψήφους τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τῶν ὑπολοίπων κομμάτων εἴτε μέ τίς ψήφους τῆς ἀντιπολιτεύσεως μόνον θά διεξαγάγει τήν ἔρευνά της μέ προεδρεῖο ἐλεγχόμενο ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία. Καί ἄρα ὅπως συνέβη μέ τήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή γιά τήν λίστα Πέτσα τό προεδρεῖο της θά ἀποφασίζει ποιοί θά κληθοῦν γιά νά καταθέσουν τήν μαρτυρία τους γιά τίς ὑποκλοπές καί ποιοί ὄχι. Τό γεγονός μάλιστα ὅτι ἡ Ἐξεταστική αὐτή θά συνεδριάζει κεκλεισμένων τῶν θυρῶν κάνει τό Μαξίμου νά πιστεύει ὅτι σταδιακά ἡ πίεση γιά τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν θά ὑποχωρήσει. Καί ὅτι στό τέλος θά κυριαρχήσει τό θέμα τῆς οἰκονομίας καί οἱ ἐξαγγελίες Μητσοτάκη στήν ΔΕΘ. Γεγονός πάντως λίαν ἀμφίβολο ἄν κρίνουμε ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση ἔκανε φέιγ βολάν τά πρακτικά τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ κύριος Κοντολέων διαισθανόμενος τί ἔρχεται καί τί θά τοῦ φορτωθεῖ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ ΕΥΠ παρακολουθοῦσε Ἕλληνα δημοσιογράφο μετά ἀπό αἴτημα ξένης ὑπηρεσίας πληροφοριῶν. Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνεδρίασε καί ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν, ἀπόρρητα ἦταν ὑποτίθεται τά πρακτικά της. Ἀλλά ἡ ἀντιπολίτευση ἐκμεταλλευόμενη τήν ὁμολογία τοῦ διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ τά διέρρευσε στόν Τύπο καί ἔφερε τήν Κυβέρνηση σέ δύσκολη θέση. Πῶς διασφαλίζεται ὅτι αὐτό δέν θά ἐπαναληφθεῖ;

Ὡστόσο αὐτό πού φαίνεται νά ἀγνοεῖ ὁ Πρωθυπουργός ἤ νά μήν θέλει νά τό ὀμολογήσει εἶναι ὅτι τό πολιτικό παιχνίδι στήν Ἑλλάδα γιά τούς ἑπόμενους μῆνες παύει νά ἐλέγχεται πλέον μέ ἀποκλειστικούς ἐσωτερικούς ὅρους, ἀλλά ἔχει μεταβληθεῖ καί διεξάγεται σέ καιρούς παγκοσμιοποιήσεως καί μέ διεθνεῖς ὅρους. Αὐτό πού ἐπίσης δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ εἶναι ἡ κρίση ἐμπιστοσύνης πού προκάλεσε μεταξύ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων σέ καιρούς ἐθνικά εὐαίσθητους (τουρκικό γεωτρύπανο στήν Κύπρο) ἡ εἴδηση ὅτι ἡ ὑπαγόμενη ἀπ’ εὐθείας στόν Πρωθυπουργό Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν πραγματοποιοῦσε ὑποκλοπές εἰς βάρος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐλάσσονος Ἀντιπολιτεύσεως τήν περίοδο πού αὐτός ἦταν ὑποψήφιος γιά τό ἀξίωμά του. Μετά ἀπό αἴτημα ὑποτίθεται τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς …Οὐκρανίας καί τῆς Ἀρμενίας. Καί ἡ Νέα Δημοκρατία σέ μιά ἐποχή πού τό ΠΑΣΟΚ εἶχε γίνει …Οὐκρανία πόνταρε ὡς γνωστόν τότε στήν ἐκλογή τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου στό ἴδιο ἀξίωμα, προκειμένου νά ἔχει ἐξασφαλισμένα ἑταῖρο σέ περίπτωση μή αὐτοδυναμίας. Αὐτό πού ἐπίσης, τέλος, δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὁ κύριος Μητσοτάκης εἶναι ἡ ἀπώλεια στηρίξεως πού ὑπέστη τό κυβερνητικό ἀεροσκάφος ταξιδεύοντας πρός τίς γενικές ἐκλογές, λόγῳ τοῦ ἐπικίνδυνου, τοξικοῦ, πολιτικοῦ φορτίου πού μεταφέρει.

Κ.Ο. ΝΔ: Δεύτερο σόκ μετά τήν Novartis

Ἄς τά δοῦμε ὅλα ἀναλυτικά ἀπό τό τέλος πρός τήν ἀρχή: στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπικρατεῖ παγωμάρα μετά τίς ἀποκαλύψεις. Εἶναι τό δεύτερο σόκ πού δέχεται ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα μετά τήν κατάρρευση τῆς ὑποτιθέμενης σκευωρίας Novartis, ἔπειτα ἀπό τήν πρόσφατη ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου. Θά πρέπει μάλιστα στό σημεῖο αὐτό νά ἐπισημανθεῖ ὅτι οἱ λανθασμένοι χειρισμοί συνεχίζονται μετά καί τήν κλήρωση τῆς συνθέσεως τῶν δύο ἀνωτάτων δικαστηρίων γιά τίς δίκες τῶν πρώην Ὑπουργῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κυρίου Παπαγγελόπουλου καί Παππᾶ. Κάποιοι ἐπειδή βλέπουν ὅτι τό κατηγορητήριο γιά τούς Παπαγγελόπουλο – Τουλουπάκη μέ ἀντικείμενο τό περίφημο «ἀμελλητί» στήν ὑπόθεση Κουρουμπλῆ εἶναι ἐξαιρετικά ἀσθενές προσπαθοῦν (μετά τήν περίεργη παραίτηση λόγῳ κωλύματος δύο ἀρεοπαγιτῶν ἀπό τήν σύνθεση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου τοῦ Νίκου Παππᾶ) νά ἐλέγξουν τό πρόσωπο πού θά ἀποτελέσει τόν/τήν πρόεδρο τοῦ δικαστηρίου γιά νά ὑπάρξει τοὐλάχιστον μία καταδικαστική ἀπόφαση σέ μία ἀπό τίς δύο ὑποθέσεις. Ἡ προαλειφόμενη γιά πρόεδρος λόγῳ ἀρχαιότητας θεωρεῖται «προοδευτικῶν ἀποχρώσεων», δέν ἐμπνέει «ἐμπιστοσύνη», καί ἐπιδιώκεται ἡ ἀντικατάστασή της μετά τήν νέα συγκρότηση τοῦ δικαστηρίου. Ἀπό ἀρχαιότερο δικαστή, ἄν κληρωθεῖ!

Ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ λοιπόν εἶναι σέ σόκ, καί δέν εἶναι λίγοι οἱ βουλευτές πού ὑποστηρίζουν ὅτι «αὐτό πού συνέβη μέ τόν Ἀνδρουλάκη δέν ξεπερνιέται εὔκολα.» Καί ὅτι ὁ ἰσχυρισμός ὅτι ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ δέν ἐνημέρωσε τόν προϊστάμενό του Πρωθυπουργό γιά τήν παρακολούθηση τοῦ κινητοῦ προέδρου κοινοβουλευτικοῦ κόμματος εἶναι ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνο ἄν ἰσχύει, μέ τήν ἴδια τήν ὑποκλοπή καθώς ἐμφανίζει τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Κυβερνήσεως νά μήν ἐλέγχει τήν ΕΥΠ ἡ ὁποία κάνει ὅ,τι θέλει! Μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῆς Νέας Δημοκρατίας θεωροῦν ἐπίσης προβληματική τήν ρύθμιση πού κλήθηκαν νά νομοθετήσουν τήν περασμένη ἄνοιξη μετά τήν διακοπή τῆς παρακολουθήσεως Ἀνδρουλάκη (ἀγνοῶντας φυσικά τό παρασκήνιο) σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ ΕΥΠ δέν ὑποχρεοῦται νά ἐνημερώνει πολίτη ὅταν τόν παρακολουθεῖ γιά λόγους «ἐθνικῆς ἀσφαλείας», οὔτε μετά τήν λήξη τῆς παρακολουθήσεώς του.

Πῶς θά συνομιλοῦν μεταξύ τους οἱ ἀρχηγοί;

Ἡ δεύτερη ἐπίπτωση τῆς ἀποκάλυψης τῶν ὑποκλοπῶν εἶναι ἡ κρίση ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν σέ μιά περίοδο συγκλονιστικά εὐαίσθητη λόγῳ τῆς κρισιμότητας τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων. Ποιά ἐμπιστοσύνη μπορεῖ νά ἔχουν ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἐλάσσονος ἀντιπολιτεύσεως στόν Πρωθυπουργό, πληροφορηθέντες ὅτι τά κινητά τηλέφωνα παρακολουθοῦνται ἀπό τήν ΕΥΠ, σέ περίπτωση πού ἡ Κυβέρνηση τούς ζητήσει ἐθνική συνεννόηση γιά τήν ἀντιμετώπιση κρίσιμου ἐθνικοῦ θέματος; Ποιά ἐμπιστοσύνη μπορεῖ νά ἔχει ὁ κύριος Ἀνδρουλάκης ἄν θεωρήσει ὅτι μέ πρόσχημα τίς …μυστικές ὑπηρεσίες τῆς …Ἀρμενίας καί τῆς …Οὐκρανίας τόν παρακολουθοῦσαν γιά νά γνωρίζουν εὐαίσθητα προσωπικά του δεδομένα καθώς καί τόν σχεδιασμό του γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρχηγίας τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ὑποκλοπῆς τοῦ τηλεφώνου τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη εἶναι κομβικό γεγονός: δηλητηρίασε τό δημόσιο βίο κατά τρόπο ἀνεπανόρθωτο. Δέν συζητᾶμε βεβαίως ὅτι διέλυσε τό παλαιό ἀντί Σύριζα μέτωπο καί ὅτι πολύ δύσκολα τό ΠΑΣΟΚ θά συνεργαστεῖ πλέον μέ τήν Νέα Δημοκρατία σέ περίπτωση μή αὐτοδυναμίας της στίς ἐκλογές. Δέν συζητᾶμε ὅτι ὁ κοριός τῆς ΕΥΠ στό κινητό Ἀνδρουλάκη δυναμιτίζει καί ὑπονομεύει τήν πολιτική σταθερότητα στή χώρα. Ἡ κρίση ἐμπιστοσύνης εἶναι κάτι πολύ εὐρύτερο καί ξεπερνᾶ κατά πολύ τίς περιστασιακές πολιτικές συμμαχίες. Μᾶς γυρίζει πίσω πολλά χρόνια.

Ὅταν τό προεδρεῖο τῆς Ἐξεταστικῆς γιά τίς ὑποκλοπές ζητήσει ἀπό τά κόμματα νά διεξαχθοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν οἱ συνεδριάσεις της καί νά μένουν τά κινητά τῶν βουλευτῶν ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα, τότε ἀπό τόν θόρυβο πού θά προκαλέσουν ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί Σύριζα θά καταλάβουμε τί σημαίνει κρίση ἐμπιστοσύνης. Μιά πρώτη γεύση πήραμε ἄλλως τε ὅταν τό προεδρεῖο τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν ζήτησε ἀπό τούς βουλευτές πρό δεκαημέρου νά ἀφήσουν τά κινητά τους ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα, καί ἐκεῖνοι μέσα σέ πανδαιμόνιο τό ἀρνήθηκαν.

Ἐπιστολή-τελεσίγραφο ἀπό τήν Κομμισσιόν γιά διαχειριστικό ἔλεγχο στό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως

Ἡ τρίτη ὅμως καί πλέον καταλυτική συνέπεια τῆς ἀποκαλύψεως τῶν ὑποκλοπῶν εἶναι ἡ ἐπικίνδυνη περιπλοκή πού σημειώνεται ἐσχάτως στίς σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει τήν Ἑλλάδα πλέον σάν …Πολωνία! Καί τήν ἀπειλεῖ γιά τήν ἐκταμίευση κοινοτικῶν κονδυλίων συνδέοντας εὐθέως τό ζήτημα μέ τόν σεβασμό στό Κράτος Δικαίου. Πρόβλημα τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίσαμε τά προηγούμενα χρόνια.

Ἡ ἐφημερίδα μας ἀποκάλυψε χθές ὅτι ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἀπηύθυνε τελεσίγραφο στόν κύριο Μητσοτάκη γιά τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν ἐνῶ αἰχμηρές δηλώσεις ἔκανε καί ὁ Κοινοτικός Ἐπίτροπος γιά θέματα Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς. Καί ἐνῶ τούς προηγούμενους μῆνες ἡ ἔκθεση τῆς Κομμισσιόν γιά τό Κράτος Δικαίου, τήν κατάσταση τῆς δικαιοσύνης στήν χώρα, τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου καί τήν ὀλιγαρχία τῆς διαπλοκῆς εἶχε ἀποτελέσει τό πρῶτο ἠχηρό καμπανάκι γιά τήν Κυβέρνηση, ἀπό ὅ,τι φαίνεται τά προβλήματα θά συνεχιστοῦν.

Τήν ἡμέρα πού ἡ Κυβέρνηση ὁμολόγησε ὅτι παρακολουθοῦσε τό κινητό τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη, ὁ ἔγκυρος ἱστότοπος Ieidiseis ὑποστήριξε ὅτι ἡ Κομμισσιόν μπλοκάρει τήν δεύτερη δόση τῶν χρημάτων γιά τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι δέν ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικά οἱ μεταρρυθμίσεις γιά τό Κράτος Δικαίου στήν Ἑλλάδα! Γιά τό δημοσίευμα αὐτό δέν ἐξεδόθη ἐπίσημη διάψευση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀλλά ἔγινε μόνο διαρροή κύκλων πού ὑποστηρίζει ὅτι δέν εἶναι ἀκριβές. Δυστυχῶς ὑπάρχει καί συνέχεια τήν ὁποία εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἀποκαλύψουμε σήμερα. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας ἔστειλε ἐπιστολή διαμαρτυρίας στήν Κομμισσιόν μετά τήν ἀπόρριψη τῆς προτάσεώς του, ἀπό κοινοῦ μέ τό ΚΙΝΑΛ γιά τήν δυνατότητα διαχειριστικοῦ ἐλέγχου στά κονδύλια τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως. Ἡ εἴδηση ὅμως δέν εἶναι αὐτή. Ἡ εἴδηση εἶναι ὅτι ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό ἔγκυρη πηγή ἡ Κομμισσιόν σχεδιάζει νά ἀποστείλει, ἄν δέν τό ἔχει κάνει ἤδη, συγκεκριμένη ἐπιστολή πρός τήν ἑλληνική Κυβέρνηση μέ σκοπό νά μάθει γιατί τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ἀπέρριψε τήν πρόταση τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιά τήν σύσταση διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς πού θά ἐλέγχει ποῦ, πῶς, καί σέ ποιούς θά διοχετεύονται τά κονδύλια τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως! Ἐννοεῖται ὅτι ὑποστηρίζει αὐτή τήν πρόταση. Θρυλεῖται μάλιστα ὅτι ὁ Κοινοτικός Ἐπίτροπος Μαργαρίτης Σχοινᾶς βρίσκει παντοῦ κλειστές πόρτες στήν Ἕνωση, στήν καλύτερη περίπτωση ὄχι εὐήκοα ὦτα, ὅταν ἐπιχειρεῖ νά ἐξηγήσει τήν ἐθνική μας θέση γιά τήν λειτουργία τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως.

Ἡ εἰκόνα συμπληρώνεται ἀπό τίς τελευταῖες αὐστηρές δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν κύριου Λίντνερ ὁ ὁποῖος κάλεσε τίς χῶρες τοῦ νότου, στήν πραγματικότητα τήν Ἰταλία καί τήν Ἑλλάδα, σέ λιτότητα καί ἐμμέσως ζήτησε ὅσα θά ἀνακοινωθοῦν στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ἀπό τόν Πρωθυπουργό νά ἀφοροῦν μόνο τίς εὐάλωτες οἰκονομικά ὁμάδες καί νά μήν ἀποτελοῦν ὁριζόντιες παροχές!

Στήν πραγματικότητα λοιπόν ἐνῶ στό ἐσωτερικό τῆς χώρας ἡ κρίση ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων καί ἡ ἀναταραχή στό ἐσωτερικό τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει ἐξασθενήσει (ἀλλά ὄχι ἐξαφανίσει βεβαίως) τήν ἰσχύ τῆς Κυβερνήσεως νά ἐπιβάλει τούς ὅρους τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ, ἡ ὑπόθεση τόν ὑποκλοπῶν ἔδωσε τό ἔναυσμα νά γίνει κατανοητό στούς πάντες ὅτι τό ἐσωτερικό παιχνίδι στήν Ἑλλάδα διεξάγεται πλέον ὄχι μόνο μέ τούς συνηθισμένους κλειστούς ἑλληνικούς ὅρους (ἔλεγχος στά κανάλια, ἔλεγχος στίς δημοσκοπήσεις, ἔλεγχος στά μυστικά τῆς ἀντιπολιτεύσεως, συνεννόηση μέ τούς βασικούς ἐπιχειρηματίες) ἀλλά πλέον καί μέ διεθνεῖς εὐρωπαϊκούς ὅρους. Ὁ κύριος Μητσοτάκης εἰσέρχεται στόν τέταρτο χρόνο τῆς θητείας του ἀντιμετωπίζοντας προβλήματα στίς σχέσεις του μέ τόν ξένο παράγοντα ἀντίστοιχα μέ αὐτά πού ἀντιμετώπιζε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης. Ὅταν λοιπόν ὁ Πρωθυπουργός κάνοντας ἐπίδειξη ἰσχύος διακηρύσσει ὅτι οἱ ἐκλογές θά γίνουν στό τέλος τῆς τετραετίας, θά πρέπει προηγουμένως νά ἀπαντήσει στό ἑξῆς νέο ἐρώτημα: μέ ποιόν προϋπολογισμό!

Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ Γερμανοί ζητοῦν λιτότητα καί φρενάρουν μέσῳ τῆς Κομμισσιόν τά κονδύλια τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, τά ὁποῖα θά ἀποτελοῦσαν μεγάλο πολιτικό ὅπλο στά χέρια τῆς Κυβερνήσεως, τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει. Καί μιά μακρόσυρτος Ἐξεταστική Ἐπιτροπή ὅπως αὐτή τήν ὁποία θά ἀνακοινώσει σήμερα ὁ κύριος Πρωθυπουργός δέν εἶναι ἡ πολιτική λύση οὔτε στό πρόβλημα τῆς Κυβερνήσεως οὔτε στό πρόβλημα τῆς χώρας. Γιατί μέσῳ αὐτῆς τῆς Ἐξεταστικῆς θά διαχυθεῖ ἄπειρη τοξικότητα στήν κοινή γνώμη καί θά ὑπονομευθεῖ ἡ πολιτική σταθερότητα περαιτέρω. Φοβόμαστε ὅτι ὁ κύριος Πρωθυπουργός στό τέλος θά ὁδηγηθεῖ σέ ἐκλογές ἐναντίον τῆς θελήσεώς του. Τό 1993 τίς ἐκλογές τίς προανήγγειλε ὁ Γουῶρεν Κρίστοφερ, τότε ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τό 2022 μᾶλλον πρωτοτυποῦμε: Τίς προαναγγέλλει μέ τόν τρόπο της ἡ Γερμανική Κομμισσιόν ἐνῶ κυβερνᾶ τήν Ἑλλάδα ἡ εὐρωπαϊκή ΝΔ. Ὁ κορμός τῶν φιλοευρωπαϊκῶν δυνάμεων στήν πατρίδα μας κατά τό δημοψήφισμα τοῦ 2015.

Κεντρικό θέμα